LOUISE HINDSGAVL | MEDIOCRITY IS NO CRIME | MARCH 28 FROM 5-8 @ CHRISTOFFER EGELUND | FREE BEERS KINDLY SPONSORED BY K1664 ;o)

Louise Hindsgavl from Artist Video Branding   Copenhagen based ceramic artist Louise Hindsgavl talks about her fascination of the absurd and the need to reboot her artistic approach. Courtesy Galleri Christoffer Egelund
Louise Hindsgavl
from Artist Video Branding
Copenhagen based ceramic artist Louise Hindsgavl talks about her fascination of the absurd and the need to reboot her artistic approach.
Courtesy Galleri Christoffer Egelund

[DK]

FERNISERING FREDAG DEN 28. MARTS FRA KL. 17-20

LOUISE HINDSGAVL (DK) / MEDIOCRITY IS NO CRIME / 28.03.-19.04.2014

Galleri Christoffer Egelund er stolt af at kunne præsentere den tredje soloudstilling af den danske keramikkunstner Louise Hindsgavl (f. 1973) under titlen Mediocity Is No Crime.

Fra sikker afstand ser det ganske uskyldigt ud. Men træder man tættere på Louise Hindsgavls porcelænsfigurationer, får man sig en uventet og til tider ubehagelig overraskelse. Hvor man med porcelænsmaterialets bagage forventer friske hyrdedrenge og lyshårede skønjomfruer, får man i stedet sammenstykkede skabninger, der for længst har mistet deres uskyld. En storvommet mand med hesteben udfører et kirurgisk indgreb på en fasttømret engel, en godmodig malkeko udfører intimkirurgi på sig selv og abstrakte elementer smelter sammen med de deforme væsener. Hindsgavls arbejde har været banebrydende inden for det kunstneriske arbejde med porcelænet, og flere kunstnere er siden fulgt efter i udviklingen af en ny figurativ porcelænskunst. Louise Hindsgavl flytter på underfundig vis porcelænsfiguren ud af den utopiske glansbillede-idyl, den normalt hviler i, og får den til at forholde sig til den virkelige verden.

På udstillingen Mediocrity is no crime præsenterer Louise Hindsgavl os for to nye værkserier herunder en serie af “hvide værker”, der lægger sig i forlængelse af kunstnerens tidligere arbejde. I værket Quiet Please møder vi en desperat dådyrmor med bjørnehoved, der er ved at klippe snuden af sit kid. Frustration og afmagt har drevet hende til dette kontroltab, hvilket understreges ved, at skulpturen er vendt på hovedet. Et andet sted i galleriet hænger en menneskeligenende karrekter, der er i færd med at skære næsen af sig selv i jagten på den ideelle skønhed.

Abstraktionen har en fremtrædende plads i Louise Hindsgavls nye arbejde, og abstrakte elementer angriber figurerne og fremviser transformationen, det ubegribelige og det usagte. I serien Sketch for a Larger Life fører Louise Hindsgavl abstraktionen skridtet videre. I de noget mindre og ganske farverige værker findes reminiscenser fra Hindsgavls figurative univers, fx træet, men ellers er det abstraktionen, der har fået overtaget. Figurerne står som abstrakte fortællinger, der tillader kunstneren at bearbejde det udefinerbare og samtidig åbne op for fortolkningsmulighederne. Med serien genindfører hun et element af leg og frihed i sin praksis, og stiller sig selv spørgsmålet: hvor perfekt skal det egentlig være?

Louise Hindsgavl kommenterer med udstillingen vores evige higen efter perfektionen. Hvad enten det drejer sig om børneopdragelse, arbejdsliv eller udseende skal alt helst være gjort 120 procent. Men en sådan bestræbelse har konsekvenser; vi går ned med stress, bliver depressive og tyndslidte. Den blanke, rene porcelæn symboliserer på fineste vis den finpudsede facade, vi forsøger at opretholde overfor omverdenen. Men kommer man tættere på og kradser en smule i glasuren, finder man hurtigt frem til det kaos, den usikkerhed og de undertrykte længsler, som hersker bag facaden.

Louise Hindsgavl er uddannet ved Designskolen i Kolding ved Linien for Keramik og Glas (1994-1999). Hun har siden sin afgang ved Designskolen udstillet i Norden, Europa, USA og Asien. Hun er repræsenteret i væsentlige samlinger nationalt og internationalt herunder Minneapolis Institute of Art, Minneapolis, USA; MAD, Museum of Art and Design, New York, USA; Nationalmuseum Stockholm, Sverige; Victoria and Albert Museum London, UK; Designmuseum Danmark; Trapholt, Danmark og ASU Art Museum, Arizona, USA. Hun er blandt andet blevet tildelt Statens Kunstfonds 3-årige Arbejdsstipendium (2010), Silkeborg Kunstnerlegat (2010), Statens Kunstfonds Arbejdslegat (2008, 2006, 2004) og Biennaleprisen, Biennalen for Kunsthåndværk og Design (2004).

Galleri Christoffer Egelund inviterer dig til fernisering på udstillingen Mediocrity Is No Crime fredag den 28. Marts i tidsrummet 17-20. Ved ferniseringen vil kunstneren være til stede. Udstillingen løber frem til den 19. april 2014. Åbningstider: mandag–fredag 11-18, lørdage fra 12-16. For mere information og pressefotografier, kontakt venligst galleriet på: info@nullchristofferegelund.dk eller på +45 33 93 92 00. For at se de udstillede værker klik her

[UK]

OPENING RECEPTION FRIDAY MARCH 28 FROM 5 TO 8

LOUISE HINDSGAVL / MEDIOCRITY IS NO CRIME / 28.03.-19.04.2014

Galleri Christoffer Egelund proudly presents the third solo exhibition by the Danish ceramic artist Louise Hindsgavl (b. 1973) entitled Mediocrity Is No Crime.

From a safe distance it looks quite innocent. But take a step closer to the porcelain figurations of Louise Hindsgavl, and you will have an unexpected, and sometimes unpleasant, surprise. Where you would expect cheerful shepherd boys and fair maidens you get complex creatures that lost their innocence long ago. A man with a full-grown paunch and legs of a horse is tearing open the back of an angel rendered helpless by a huge nail through its wings, a milking cow is performing intimate surgery on herself and abstract elements are melting into the deformed beings. Louise Hindsgavl has uncovered new territories within the field of porcelain art where others have since followed. Hindsgavl removes the porcelain figure from the utopian world where it normally resides and makes it take a position in the real world, a place not always so picture perfect.

At the exhibition Mediocrity is no crime Louise Hindsgavl presents two new series including a series of “white pieces” in continuation of the earlier work of the artist. In the sculpture Quiet Please we come across a frustrated doe whose head is that of a bear. She is just about to cut of the nose of her own fawn. Desperation and powerlessness has driven her to this loss of control which is highlighted by the fact that the piece is turned upside down. Another piece at the exhibition shows a human figurine who is on the point of cutting of his own nose for the sake of ideal beauty.

Abstraction occupies a prominent place in the new work of Louise Hindsgavl, and abstract elements seem to attack the figures and show the incomprehensible and the unsaid. In the series Sketch for a Larger Life Hindsgavl takes the abstraction to the next level. In these somewhat smaller and more colorful porcelain pieces it is possible to find reminiscences of the figurative universe of Hindsgavl, e.g. the tree, but other than that abstraction has taken over. The abstract narratives allow the artist to deal with the indefinable and at the same time open her artworks up to interpretation. With this series she reintroduces an element of play and freedom into her praxis, and raises the question: how perfect does it have to be?

With this exhibition, Louise Hindsgavl comments on our eternal search for perfection. Whether it concerns family life, working life or our looks, everything should be done a 120 percent. But such an endeavor has its consequences; stress, depression and frayed nerves. The shiny, clean surface of the porcelain symbolizes in a most delicate way the perfect appearances we are trying to keep up. But if you step closer and scratch the glaze you will quickly find the chaos, insecurity and imperfection hiding underneath.

Louise Hindsgavl graduated from Designskolen, Kolding, DK, in 1999 from the Department of ceramics and glass. She has exhibited widely in Denmark, Europe, the US and Asia since her graduation. She is represented in major collections worldwide including: Minneapolis Institute of Art, Minneapolis, USA, MAD, Museum of Art and Design, New York, USA, Nationalmuseum Stockholm, Sweden; Victoria and Albert Museum London, UK; Designmuseum Denmark; Trapholt, Danmark and ASU Art Museum, Arizona, USA. Furthermore, among others, she has received: The Danish Art Foundation work grant of 3 years (2010), Silkeborg artist grant (2010), The Danish Art Foundation grant (2008, 2006, 2004) and The Biennale Award, The Biennale of Louise HindgavlArts and Craft and Design (2004).

Galleri Christoffer Egelund cordially invites you to the opening of Mediocrity Is No Crime on Friday the 28th of March 2014. The exhibition will run until April the 19th. Opening hours: Monday-Friday 11-18, Saturdays 12-16. For further information and press photographs please contact the gallery at: info@nullchristofferegelund.dk or at +45 33 93 92 00. To view exhibited works click here

 

ARMANDO MARINO / UNDER THE RED LIGHT / AUGUST 16 – SEPTEMBER 14

Armando Marino, Amsterdam, 2013, Oil on canvas, 185x173 cm. Courtesy Galleri Christoffer Egelund
Armando Marino, Amsterdam, 2013, Oil on canvas, 185×173 cm.

PREVIEW FRIDAY AUGUST 16TH FROM 4-7 PM.
PLEASE JOIN US.

Galleri Christoffer Egelund proudly presents the first exhibition in Danmark by the New York based Cuban artist Armando Marino (b. 1968) “Under The Red Light” displaying new paintings and works on paper.

”I would like to ski in the mountains, I know it’s impossible for me right now in my situation, but at least I can do it in my dreams”
– Nadia, a prostitute. 25 years old.

The present series of paintings for the Galleri Christoffer Egelund have been inspired by  Nadia`s dream. Her dreams were the only place, where she could be free, untouchable and happy.
The women trafficking and prostitution are common, real problems in our contemporary society. The media coverage is huge, from films, documentaries, TV series, books, etc.. It happens every day, everywhere and at all times, so it was unavoidable for Armando Marino to approach this issue through his work. He has always worked with openess to social conflicts and contemporary reality. That has been the case in previous exhibitions as ”Tervuren Tales”, in Belgium, which investigated the Belgian colonial past and the plunder of cultural heritage of the Congo and “Recent Paintings from the Year of the Protester”, held in NY, 2012, which centered as its name indicates on the Arab revolutions and recently outraged movements occurred in much of the world.
From the beginning, Marino understood that the approach to the subject would be very difficult due to two factors: the complexity of the problem and the fact that this issue has been addressed through art, especially painting, for a long time and by many artists.

The issue is complex because it encompasses both the women forced into prostitution by poverty, the ones born in that context and therefore their vision of the world is conditioned by that situation, those who have been abducted, sold or enslaved, and the ones that do it for pleasure, to get money fast and easy, even to pay their college. Nevertheless, from the sociological point of view there are many “external” factors (political, religious, cultural and social) that define or mold the issue, making it more complicated and difficult to be solved.

Far from addressing the problem from the victimization, Armando tries to analyze some of its facets. For this reason each painting corresponds to a specific idea or situation, comprising from the trafficking of women (Cargo), suicide (The Red Fence), broken dreams or aspirations (I’m Your Princess), to the use or abuse of drugs (Amsterdam).
Each work is very specific in its subject and pictorial realization, something that is common in most of the recent work.

Prostitution has been the subject of many artists and their paintings throughout art history. The prostitute was the lover, the model, the desired object, the obscene secret. Its images populate hundreds of works in the traditional Western and Eastern painting and many of these paintings have become masterpieces like Manet’s Olympia or The Demoiselles d’Avignon by Picasso.

Armando Marino believes what really defines prostitution in our time is the trafficking of women. Based on this belief his paintings explore the effects of such trafficking for prostitution in contemporary society. Photographs taken from the web, magazines, films or books, inspire all paintings in this exhibition. The compiled images are then transformed and recreated according to a specific idea.The original context disappears to give rise to a new context, symbolic or metaphorical, surreal, painterly and in some cases, oniric, which allows him to deflect the immediate reference from its source, while expanding the semantic universe of the artwork.

Marino’s intention is to confront the viewer with the complexity of this issue. Giving no clear references of place or people, diluting the reality, replacing the white and black for an infinite color spectrum, characteristic of our contemporary visual art, thus helping to erase our preconceptions and prejudices about a subject that deserves our attention, now more than ever.?

Armando Marino (b. 1968 in Cuba) lives and works in New York. He graduated from Jose Varona Pedagogical Institute, Havana 1992 and from Rijksakademie Van Beldeende Kunsten, Amsterdam 2005. He has exhibited widely in Europe, USA, Africa and Cuba. His works are represented in major private and public collection around the world such as Deutsche Bank Collection; Shelley and Donald Rubin Collection, US; 21cMuseum, Kentucky, US; Centro Wifredo Lam, Havana, Cuba;  ASU Art Museum, Arizona, US; Arttoteek Den Hagg, Nederland; National Museum of Valjevo, Yugoslavia; University of Virginia Art Museum, US; Marcelino Botín Foundation, Spain; Howard Farber Collection, New York;  Colección Berardo Museo de Arte Moderna, Sintra, Portugal etc. Furthermore Marino has been awarded The Pollock-Krasner Foundation Grant in 2011 and The Christopher Reynolds Foundation grant in 2010.

Galleri Christoffer Egelund cordially invites you to the opening of the exhibition “Under The Red Light” on Friday August 16th from 4pm – 7pm. At the opening reception Armando Marino will be present. The show will run until September 14th 2013. Opening hours: Monday – Fiday from 11-18, Saturdays from 12-16. For further information and press photographs, please contact the gallery at: info@nullchristofferegelund.dk or at +45 33 93 92 00.

Union Of Strangers / Christoffer Joergensen / 17.08.-15.09.2012

"Christoffer Joergensen", "Ornaments", Galleri Christoffer Egelund, FotoGalleri Christoffer Egelund kan med stolthed præsentere den første soloudstilling i Danmark med den talentfulde dansk/schweiziske fotokunstner Christoffer Joergensen (f. 1978). Titlen på udstillingen “Union of Strangers” henviser specifikt til et spændingsfelt mellem fremmedgørelse og identitet, som kunstneren bl.a arbejder med i sine to billedserier ”Grogram” og ”Parliaments.” Hans fotoværker får stor opmærksomhed for sit originale udtryk og hans enestående måde at bruge fotomediet på, der bryder med den traditionelle opfattelse af fotografiet.

I Grogram-serien kombinerer Joergensen digital fotografering med omhyggeligt håndværk. Det enkelte Grogram-værk skaber han ved manuelt at skære flere af sine fotografier med persongrupper i tynde strimler, som han derefter væver sammen til et nyt billede. Pga. den processuelle tilblivelse mister personerne deres individualitet og forvandles i stedet til typer, som fremstår isoleret fra hinanden. At skabe et Grogram-værk er en langsommelig proces, og resultatet kan bedst beskrives som en hidtil ukendt form af collagen.

Joergensens ”Parliaments” består af to formelt forskellige serier. Den første serie ”Plenary Halls” er fotografier af en række nationale parlamentssale. Fokus er på salenes rumlige og arkitektoniske fremtoning, samt på deres funktion som nationalsymbol. Joergensen benytter flere billeder til digitalt at kombinere det enkelte fotografi, og resultatet er et bredvinklet format. Siddegruppen i forgrunden, præsidiet og loftet i de enkelte sale er væsentlige elementer i værkernes komposition.

Den anden serie fra ”Parliaments” har titlen ”State Ornaments.” Joergensen benytter her trekantede fragmenter fra sine fotografier af parlamentsbygningerne til at sammensætte iøjefaldende sekskantede mønstre. Den enkelte sekskantede celle opfanger således politikere, der er involveret i spørgsmål af national eller international betydning. Værkernes digitale tilblivelse og sfæriske illusion resulterer i parlamentssale, som synes at fungere som selvreferentielle systemer med associationer til svævende planeter, bikuber eller kalejdoskoper.

Christoffer Joergensen (f. 1978) er født i Danmark, men bor og arbejder i dag i Schweiz. I perioden 2002-2004 tog han en MA i fotografi fra Royal Collage of Art i London. Joergensen har deltaget i flere gruppeudstillinger hos Galleri Christoffer Egelund og er i dag en af galleriets faste kunstnere. Han har desuden været repræsenteret på Charlottenborgs Forårsudstilling i flere omgange, og han har haft flere soloudstillinger i Schweiz.

Galleri Christoffer Egelund inviterer dig til fernisering på udstillingen ”Union of Strangers” fredag den 17. august i tidsrummet kl. 16-19. Ved ferniseringen vil Christoffer Joergensen være til stede. Udstillingen løber frem til 15. september. Åbningstider: mandag–fredag 11-18, lørdage fra 12-16. For mere information og pressefotografier, kontakt venligst galleriet på: info@nullchristofferegelund.dk eller på +45 33 93 92 00.