SMK søger student til Kobberstiksamlingen

Statens Museum for Kunst (SMK) søger studentermedarbejder til Kobberstiksamlingen, Samlings- og Forskningsafdelingen.

Den Kongelige Kobberstiksamling rummer over 240.000 værker: tegninger, akvareller, raderinger, kobberstik, træsnit, litografiske værker og andre former for kunst på papir. Kobberstiksamlingen spænder vidt fra dansk og international kunst, skabt i vores egen tid, til kunst fra 1400-tallet.

Arbejdsopgaver
Du skal blandt andet:
• Besvare telefoniske og skriftlige kunsthistoriske forespørgsler.
• Betjene gæster på Kobberstiksamlingens studiesal, herunder fremtage og lægge værker på plads.
• Vejlede gæsterne om brug af faglitteratur, holde opsyn, etc.
• Opdatere museets kunstdatabase og lave anden form for samlingspleje.
• Deltage i udstillingstilrettelæggelse.

Opgaverne udføres i tæt samarbejde med Kobberstiksamlingens inspektører og de to andre medarbejdere på studiesalen.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du som minimum har gennemført de 2 første år af bachelordelen på kunsthistorie-studiet og har erfaring med brug af MS Office.

Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise en straffeattest.

SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund til at søge jobbet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer mfl. i staten.

Aflønning sker i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende.

Arbejdstiden er 18,75 timer ugentligt fordelt ligeligt på tre dage.

Ansættelsen er tidsbegrænset til 11 måneder.

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Ansøgning mv.
Du søger stillingen via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs” følger anvisningerne.

Du bedes uploade ansøgning, CV, dokumentation for beståede eksaminer og evt. anden relevant dokumentation.

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest den 19. januar 2014.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 5.

Om SMK
SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museets kerneopgaver er forskning, formidling og bevaring. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingens indhold, kan du kontakte studentermedarbejderne i Kobberstiksamlingen, der træffes på
tlf. 33 74 85 15 fra tirsdag til fredag kl. 10.00-15.00.

Open Call: Kuratorer til 3. årsudstillingen på Det Fynske Kunstakademi

• Har du lyst til at være med i processen og udviklingen af værker og udstilling fra start til
slut?
• Har du mod på at indgå i et tæt samarbejde med 13 praktiserende kunstnere?
• Er du en del af/interesseret i samtidskunstscenen?
• Studerer eller har du studeret kunsthistorie, eller har du en lignende relevant baggrund?

Vi er 13 billedkunststuderende fra Det Fynske Kunstakademi, der skal lave vores 3. årsudstilling i foråret 2015, der bliver kulminationen på bachelordelen af vores uddannelse.

I denne forbindelse søger vi intellektuelt input og sparring angående proces, udvikling og kuratering af udstillingen. Vi ønsker et professionelt samarbejde på tværs af vores faglige kompetencer.

Vi forestiller os, at du studerer kunsthistorie eller en lignende studieretning med en interesse for kuratering af udstillinger. Der vil være både praktiske og teoretiske opgaver, som vi vil løse i fællesskab.

Læs hele opslaget (pdf).

Er du god til kreativ kommunikation?

Frivilligcenter Amager en praktikant, der har lyst til at præge frivilligcentrets ansigt udadtil.

Hos os får du får blandt andet mulighed for at prøve kræfter med kommunikation på tværs af medier og i det fysiske byrum, og du vil blive tilknyttet flere af vores projekter. Her vil der være mulighed for at arbejde med pressemeddelelser, researcharbejde, web, layout og produktion af kampagnemateriale. Din indsats kan gøre en forskel for det lokale foreningsliv på Amager, som frivilligcentret har til opgave at hjælpe.

Læs hele opslaget (pdf).

Storyville Records og Exlibris søger studentermedhjælper og praktikant

Har du lyst til at være studentermedhjælper på et pladeselskab?

Se opslaget her:
https://www.dropbox.com/s/ccy…/Studentermedhj%C3%A6lper.pdf…

Eller hvad med et praktikforløb der rent faktisk svarer til 15 ECTS point?

Se opslaget her:
https://www.dropbox.com/s/ihbbef0mdsf4iq5/Praktikant.pdf…

Praktikant til kulturproduktion

studentsonlyfest2010

KULTURAFDELINGEN – DET KONGELIGE BIBLIOTEK

Det Kongelige Biblioteks Kulturafdeling i Den Sorte Diamant søger en praktikant, der har lyst til at arbejde med Det Kongelige Biblioteks kulturarrangementer, herunder særligt kulturnetværket Students Only!

Praktikperiode: Forårssemester 2015.

Om afdelingen
Det Kongelige Biblioteks Kulturafdeling producerer udstillinger, koncerter, debatter og foredrag i Den Sorte Diamant.  Praktikstillingen hører under ordscenen, der producerer International Forfatterscene, litteraturcaféer og foredragsrækker. Praktikantstillingen vil have særligt fokus på Students Only!, Det Kongelige Biblioteks kulturnetværk. Students Only! tilbyder sine knap 9.000 medlemmer på de videregående uddannelser særtilbud og særarrangementer ud fra devisen, at det er cool at blive klogere.

Dine arbejdsområder
I samarbejde med afdelingens kulturproducent og formidlingskoordinator vil du blive en del af den løbende produktion og markedsføring af arrangementer.

Dine opgaver vil bl.a. være:

 • Assistance ved planlægning og afvikling af arrangementer
 • Besvarelse af mails og udarbejdelse af kontraktudkast
 • Registrering af tilmeldinger til arrangementer
 • Planlægning af tilbud og udsendelse af nyhedsbreve for Students Only!
 • Opdatering af website og sociale medier
 • Diverse kommunikationsopgaver

Få et indtryk af vores arbejde på www.densortediamant.dk og  www.studentsonly.dk

Dine kvalifikationer

 • Du studerer på en relevant videregående uddannelse indenfor kulturformidling eller lign.
 • Du har en strategisk og analytisk tilgang
 • Du interesserer dig for kulturproduktion og publikumsudvikling
 • Du har flair for kulturformidling og sociale medier
 • Du er selvstændig og grundig

Løn og arbejdstid

Praktikken er ulønnet.

Arbejdstiden vil som udgangspunkt være ca. 30 timer/uge afhængigt af dit studieforløb og studieordning. Målet er, at arbejdstiden tilpasses rammerne for dit studie, og arbejdstiden kan derfor reguleres derefter.

Der indhentes straffeattest ved ansættelse.

Der vil blive gennemført samtaler i uge 3.

Ansøgning
Ansøgning og CV sendes pr. mail til kontorfuldmægtig Anne Louise Nygaard Westtoft alnm@nullkb.dk senest fredag den 9. januar 2015.

Yderligere oplysninger
Hvis du er interesseret i flere oplysninger om praktikpladsen, så kontakt kulturproducent Lise Bach Hansen lbha@nullkb.dk tel 9132 4364 eller kontorfuldmægtig Anne Louise Nygaard Westtoft tel 9132 4323.

Kommunikationspraktikant til online kulturformidling

erez

KULTURAFDELINGEN – DET KONGELIGE BIBLIOTEK

Det Kongelige Biblioteks Kulturafdeling i Den Sorte Diamant søger en praktikant, der har lyst til at prøve kræfter med onlinekommunikation inden for kulturområdet.

Praktikperiode: Forårssemester 2015.

Kulturafdelingen
Kulturafdelingen i Den Sorte Diamant er en dynamisk arbejdsplads, der beskæftiger sig med mange typer af kultur og arrangementer. Arbejdstempoet er nogle gange højt, men tingene foregår i en uformel tone, og der er åbenhed for idéer.

Dine arbejdsområder
Du vil blive en del af Kulturafdelingens kommunikationsgruppe, der står for intern og ekstern kommunikation og PR for Det Kongelige Biblioteks udstillinger, koncerter, debatter og foredrag i Den Sorte Diamant. Få et indtryk af vores arbejde på www.densortediamant.dk.

Dine opgaver er i tæt samarbejde med formidlingskoordinatoren at formidle kulturaktiviteterne i Den Sorte Diamant online blandt andet gennem:

Planlægning og opdatering af website og sociale medier
Udvikling af onlineformidling bl.a. onlineoplevelser og integration mellem platforme
Udsendelse af nyhedsbreve
Udarbejdelse af webtekster
Forefaldende PR-opgaver

Dine kvalifikationer
Du studerer på en relevant videregående uddannelse
Du brænder for kultur og kulturformidling og kan skrive journalistisk
Du er en sikker skriftlig formidler og har lyst til at blive endnu bedre
Du kender til formidling på web og sociale medier og har lyst til praktisk erfaring
Du er selvstændig og grundig
Du har kendskab til brug af Photoshop og Indesign
Du har også gerne erfaring med CMS-systemer og et basalt kendskab til HTML

Løn og arbejdstid
Praktikken er ulønnet.
Arbejdstiden vil som udgangspunkt være ca. 30 timer/uge afhængigt af dit studieforløb og studieordning. Målet er, at arbejdstiden tilpasses rammerne for dit studie, og arbejdstiden kan derfor reguleres derefter.

Der indhentes straffeattest ved ansættelse.

Der vil blive gennemført samtaler i uge 2.

Ansøgning
Ansøgning og CV sendes pr. mail til kontorfuldmægtig Anne Louise Nygaard Westtoft alnm@nullkb.dk senest tirsdag den 6. januar 2015.

Yderligere oplysninger
Hvis du er interesseret i flere oplysninger om praktikpladsen, så kontakt formidlingskoordinator Uffe Paulsen på tel 9132 4207 eller email ufp@nullkb.dk.

Kulturstyrelsen søger kommunikationspraktikant med interesse for digital formidling

Kulturstyrelsen søger praktikant med interesse for digital formidling af kunst og kultur, som gerne vil have opgaver af kommunikativ og projektorienteret art. Du skal være struktureret og have gode formidlingsevner.

Dine arbejdsopgaver vil primært være relateret til Statens Kunstfonds udvalg: Legatudvalget for Billedkunst og Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design. Du vil komme til at bære hovedsansvaret for at afvikle ét eller flere projekter, der relaterer sig til formidling kunst i det offentlige rum.

Du vil desuden blive introduceret til det internationale databasesystem TMS, der ligger til grund for sitet vores.kunst.dk, og som flere store kunstmuseer både herhjemme og i udlandet gør brug af.

Det er muligt at komme til at assistere ved møder mellem udvalg, kunstner og offentlig institution og få indblik i og forståelse for kunststøtten og andre kulturpolitiske forhold.

Derudover vil du blive koblet på andre formidlings- og projektopgaver inden for styrelsens forskellige områder og efter din interesse.

Praktikpladsen er med start ultimo januar eller primo februar 2015 og 4-6 måneder frem. Der er mulighed for både deltids- og fuldtidsstilling afhængig af, hvad kravene er på din uddannelsesinstitution. Det er dog et krav med minimum 25 timer ugentligt. Vi er fleksible omkring eksamensperioder.

Vi forventer af dig at:

– Du er i gang med en videregående uddannelse indenfor Kunsthistorie, Moderne eller Visuel Kultur, Kommunikation, Performance Design, Digital design og kommunikation eller lign.

– Du har gode kommunikationsfærdigheder mundtligt og skriftligt

– Du kender Office Pakken til mere end husbehov

– Du kender til Photo Shop (ikke obligatorisk)

Fristen er d. 9. januar 2015. Send ansøgning til mny@nullkulturstyrelsen.dk

For yderligere information kontakt Morten Nybo +45 3374 5045 eller Johanna Lassenius +45 3374 5039

Vil du have erfaring med ungekultur og projektrådgivning?

GENOPSLAG – NY ANSØGNINGSFRIST!

Ung i Rudersdals Projektværksted leder efter en dygtig og selvstændig praktikant til at facilitere og udvikle rammerne for unges egne projekter både lokalt og i hovedstadsregionen.

Koncerter i skoven, projektlederuddannelse, undervisning i folkeskolen og et projektværksted, hvor unge arbejder med at realisere deres idéer. Projektværkstedet i Rudersdal er et nyt kreativt og skabende fællesskab for unge i Rudersdal, der vil skabe kultur selv. Vi søger en praktikant, som med energi og kreativ tænkning vil være med til at udvikle og synliggøre tilbuddet endnu mere.

Din praktik på Projektværkstedet

Som praktikant i Projektværkstedet arbejder du i spændingsfeltet mellem det kommunale, strategiske arbejde og det konkrete arbejde med unge – i virkeligheden. I samarbejde med projektrådgiveren og de unge frivillige vil du arbejde med følgende områder:

 • Event-koordinering
 • Undervisning og rådgivning af unges projekter
 • Markedsføring og synliggørelse af Projektværkstedet
 • Kreativ projektudvikling i forhold til nye samarbejder

I 2015 har vi planer om at skabe et større kunstprojekt, et pilotprojekt om projektledelse i folkeskolen og en større PR-indsats.  Vi er desuden åbne for dine forslag vedr. arbejdsopgaver, så du kan få et godt fagligt udbytte af din praktik.

Vi leder efter dig, som

 • Er i gang med en uddannelse inden for events, kultur, kommunikation, PR eller lign.
 • Brænder for unge og ungdomskultur
 • Har stort drive og et kreativt hoved
 • Har lyst til at udvide dit netværk inden for den kommunale verden og kulturbranchen
 • erfaring med kulturprojekter, markedsføring eller frivillige er en fordel

Praktikken løber fra februar 2015 til juni ca. 32 timer ugentligt efter aftale. Har du andre studieordninger, er vi fleksible. Arbejdspladsen ligger i Rudersdal Kommune, vekslende mellem Gl. Holte og Birkerød, og der vil forekomme aften- og weekendarbejde. Praktikken er ulønnet, men vi kompenserer dig for dine transportudgifter.

Send os en motiveret ansøgning med CV på maqu@nullrudersdal.dk senest 6. januar. Vi indkalder til samtaler i den følgende uge.

Vil du høre mere om mulighederne som praktikant, så ring til ungekulturkonsulent Maja Quist på tlf. 7268 5912. I juleferien kan du skrive en mail (maqu@nullrudersdal.dk) og aftale tid til en telefonisk snak.

Vi glæder os til at høre fra dig!

UNG I RUDERSDAL
Projektværkstedet er en del af Rudersdal Kommunes ungeorganisation Ung i Rudersdal, som skaber fritidsliv med mening for kommunens unge fra 6. klasse op til 25 år. Vi har ungecentre, fritidsundervisning, SSP-indsats og holder fester og andre større events.

PROJEKTVÆRKSTEDET på facebook.

100 kunstbøger og julekonfekt i Museumsbygningen

JuleKort-1

I anledning af julen tænder vi op i kakkelovnen, byder på julekonfekt og sælger ud af vores store udvalg af kunstbøger fra arkivet. Vi finder 100 bøger frem, der denne dag sælges for 100 kr. stykket.

Kig forbi Museumsbygningen til lidt julehygge og se samtidig vores aktuelle udstilling ‘Present’, der vises frem til den 3. januar 2015.

NB. Galleriet holder julelukket fra 23. december – 3. januar 2015 (begge dage inklusiv).

Facebook