Statens Museum for Kunst søger praktikant til at arbejde med det digitale område

Har du lyst til at få erfaring med digitalt arbejde på landets største kunstmuseum?
Vi søger en digital praktikant med tiltrædelse per 17. februar 2012 til et 3-6 måneders praktikophold i Kommunikationsafdelingen på SMK. Kommunikationsafdelingens ansvarsområder er markedsføring, PR, fundraising, sociale medier og web.

Arbejdsopgaver
Som praktikant på SMK kommer du primært til at arbejde med vores website smk.dk i tæt samarbejde med den digitale redaktør og den digitale projektleder. Du kommer til at indgå i den digitale redaktions daglige arbejde med at udvikle og vedligeholde Statens Museum for Kunsts digitale tilstedeværelse og bliver en del af en kreativ og dynamisk arbejdsplads. Du får stor indsigt i alt fra idéudvikling og planlægning til den praktiske udførelse.

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet:
•    SEO-optimering
•    Tekstredigering
•    Billedbehandling

Dine øvrige arbejdsopgaver aftaler vi i fællesskab, alt efter dine kvalifikationer og interesser. Du kan for eksempel være med til at udvikle vores tilstedeværelse på de sociale medier, indgå i udviklingen af udstillingssites eller noget helt tredje. Du skal som praktikant være indstillet på en del rutineopgaver. Som praktikant er du med til at implementere SMKs kommunikationsstrategi og komme med dine idéer til, hvordan vi gør det bedst.

Kvalifikationer
Vi ser gerne, at du kommer fra en IT- eller kommunikationsbaggrund.
Endvidere forventer vi at

•    Du er god til at koordinere og strukturere dine arbejdsopgaver
•    Du har gode skrivefærdigheder og er hjemmevant i dansk retskrivning
•    Du har tidligere arbejdet med CMS-systemer og har mod på at lære vores CMS-system Typo3 rigtig godt at kende
•    Du har teknisk flair
•    Du arbejder selvstændigt og er initiativrig
•    Du tænker kreativt og har samtidig sans for detaljen

SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund til at søge jobbet.

Hvis du bliver tilbudt praktikstillingen, skal du kunne fremvise en ren straffeattest.

Ansættelsesvilkår
Praktikstillingen er ulønnet. Derfor foretrækker vi ansøgere, som kan inkludere praktikopholdet i et igangværende studieforløb.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt timer i udgangspunktet, men vi er opmærksomme på, at der kan være brug for at afsætte tid til studieaktiviteter. Timetallet og længden på praktikopholdet tilpasser vi derfor til din konkrete situation.
Tiltrædelse 17. februar 2012.

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 3.

Ansøgning
Du søger jobbet via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “ledige stillinger” følger anvisningerne.

Ansøgning med CV evt. andre relevante bilag skal være SMK i hænde senest den 15. januar 2012.

Du modtager inden 24 timer en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Om SMK
SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museets kerneopgaver er forskning, formidling og bevaring. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte digital redaktør Sarah Grøn på mail: sarah.g@nullsmk.dk

Praktikant søges til pressearbejde på Statens Museum for Kunst

Har du lyst til at få erfaring med pressearbejde på landets største kunstmuseum? SMK søger en praktikant til et seks måneders praktikophold i kommunikationsafdelingen. Kommunikationsafdelingen har blandt andet ansvar for markedsføring af husets aktiviteter, pressekontakt, hjemmeside, sceneevents, magasin, annoncering, design, boghandel og museumsklubben. Afdelingen arbejder tværorganisatorisk, og du vil derfor naturligt komme i berøring med hele museet.

Arbejdsopgaver
Du skal særligt assistere i den daglige servicering af dansk og udenlandsk presse, fx. besvarelse af henvendelser fra pressen samt udarbejdelse af pressemateriale og –strategier. Desuden er en væsentlig del af jobbet at assistere afdelingen med opdateringer af hjemmesiden og ajourføring af pressekontakter.

Kvalifikationer
Igennem din igangværende uddannelse skal du være i berøring kommunikation eller journalistik.

Endvidere lægger vi vægt på at
• Du er glad for at skrive og har gode formuleringsevner skriftligt såvel som mundtligt både på dansk og engelsk.
• Du er kvalitetsbevidst
• Du er god til at holde mange bolde i luften med smil på læben.
• Du er praktisk orienteret og arbejder selvstændigt og systematisk.
• Du er nysgerrig og søger nye erfaringer inden for kommunikation.

SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund til at søge jobbet.

Ansættelsesvilkår
Eftersom praktikopholdet er ulønnet, anbefales det, at opholdet kan meritoverføres i forhold til din gældende studieplan.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Tiltrædelse primo februar.

Ansøgning
Du søger jobbet via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “ledige stillinger” følger anvisningerne.

Ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og erfaringer skal være SMK i hænde senest den 15. januar 2012.

Du modtager inden 24 timer en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Om SMK
SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museets kerneopgaver er forskning, formidling og bevaring. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål
For yderligere oplysninger om stillingen, kan der rettes henvendelse til presseansvarlig Jakob Fibiger Andreasen på E jakob.fibiger@nullsmk.dk eller +45 3374 8474.

Ungdomskulturprojekt – fokus brugerinddragelse og evaluering

Kulturhusfællesskabet CULTHUS søger: Specialestuderende/ praktikant til ungdomskulturprojekt med fokus på brugerinddragelse og evaluering.

Hvem er vi?

CultHus er den overordnede kommunale organisation for tre kulturtilbud i Nykøbing F: Studenterhuset KLASH, Kulturfabrikken og Kulturforsyningen. CultHus er et lokalt og regionalt oplevelsescenter, der med kulturhusene som base, har visionen om at være et fagligt stærkt og anerkendt, bæredygtigt og internationalt center for tværgående oplevelseskultur.

I CultHus arbejder vi aktivt med udgangspunkt i vores værdier i alt hvad vi gør. CultHus bygger på værdierne: Faglighed og kompetence/ Frivillighed og engagement/ Respekt og rummelighed/ Dialog og kommunikation. Læs mere på www.culthus.dk

Hvad handler projektet om?

Ungdomskulturprojektet Ung & KreAktiv er et 3 årigt (2011 – 2013) modelforsøg i samarbejde mellem kulturhusfællesskabet Culthus og Børnekulturens Netværk. Formålet er at udvikle brugerinddragende metoder og frivilligstrategier i en forskningstilknyttet proces, hvor evidens, erfaring og evaluering i samspil viser nye veje til bedre kulturtilbud i bedre rammer FOR, MED og AF unge.

Det vil Culthus gøre ved at:

 1. udvikle en fleksibel projekthal på Kulturfabrikken i samarbejde med unge.
 2. udvikle det tidligere ungdomsråd GUR til også at være en unge-projektgruppe, der både står for events, projekter og kompetenceløft.
 3. udvikle organisationsmodeller, der både understøtter unges fleksible tilknytning til projektgruppen men samtidig sikrer erfaringsoverdragelse og videndeling. Samtidig skal gruppen også organiseres, så man kan være ”medlem” på flere niveauer og benytte GUR som sponsor, coach og projektbase.
 4. udvikle nemt tilgængelige projektredskaber til unge – både konkrete og virtuelle. Hvis man har en god idé, hvordan går man så i gang med at gøre den bedre? Hvordan beskriver man den? Hvordan finder man ud af om den holder i virkeligheden? Redskaberne skal være både konkrete og virtuelle og vil ved projektets afslutning blive distribueret landsdækkende via eksisterende unge-netværk og netværkspartnere.
 5. evaluere forsøgene undervejs på baggrund af den evidens vi indsamler og derudfra udvikle på ny.

Praktikanten deltager som udgangspunkt i alle ovenstående projektelementer. Til den rigtige person vil der være meget indflydelse på projektets fremdrift, kompetenceudvikling når den faglige viden sættes i spil i en konkret virkelighed og fagligt netværk, ikke kun i lokalområdet men i hele netværket omkring de ti landsdækkende modelforsøg i Børnekulturens Netværk.

Projektet er fuldt finansieret og ejes af CultHus. Projektleder Kathrine Olldag Mazanti er kulturkonsulent i Guldborgsund Kommune og vil, sammen med CultHus’ leder Inge-Vibeke Boysen, være praktikantens nærmeste kollega. Arbejdsstedet vil fortrinsvis være i Nykøbing F, men der kan aftales hjemmearbejdsdage. Praktikken er som udgangspunkt 37 timer om ugen. Du kan tage toget fra Kbh. H direkte til Nyk. F. og din arbejdsplads er 10 min’s gang fra stationen i ungdomskulturhuset Kulturfabrikken. Praktikken er ulønnet, men Culthus betaler selvfølgelig din transport.

Du kan læse mere om projektet på www.culthus.dk

Arbejdsopgaver  

Konceptudvikling, strategisk sparring, indsamling af data til evaluering, evalueringsanalyser, analyser af ungdomskulturmiljøer, interviews med unge, budgetplanlægning, markedsføring af projektets resultater, sagsfremstilling til politisk udvalg, evt. fundraising, udvikling af projektredskaber til unge i samarbejde med unge selv, kontakt og samarbejde med unge, netværksopbygning til ungdomsorganisationer udenfor kulturområdet.

Ønskede kompetencer

 • Du har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor det samfundsfaglige eller kulturfaglige felt, er velbevandret i projektudviklings- og evalueringsmetoder og har skarp analytisk sans.
 • Dine evner for planlægning og dit organisatoriske talent gør, at du bevarer overblikket i en travl hverdag med mange forskellige opgaver.
 • Du skal gerne have arbejdet med formidling før, så du evner at kommunikere præcist til forskellige målgrupper.
 • Du har erfaring med at arbejde i et ungdomsmiljø præget af frivillighed og løse strukturer.
 • Du er studerende på kandidatniveau.

Ansøgningsfrist er d. 1. feb. 2012. Der vil blive afholdt samtaler torsdag d. 9. feb.

Praktikken begynder mandag d. 20. feb. og afsluttes ultimo juni efter aftale med praktikanten.

Kontaktperson

Inge-Vibeke Boysen, mail: ivk@nullguldborgsund.dk tlf 2518 0206

Have Backstage søger ny praktikant: Kan du levere spændende og nyskabende kulturjournalistik?

Have Kommunikation er gået i luften med sin egen kulturportal, HAVE Backstage (www.havebackstage.dk), som formidler eksklusiv kulturjournalistik, der profilerer virksomhedens samarbejdspartnere over for kulturbrugere og kulturpressen. Og det er til denne kulturportal, vi søger en praktikant.

Have Kommunikation har en bred vifte af samarbejdspartnere inden for alle grene af kulturlivet. Vi løser kommunikationsopgaver på alt fra teater-, film- og bogproduktioner til events og andre mere kommercielle former for kulturaktiviteter.

Som praktikant kommer du til at spille en væsentlig rolle i driften af HAVE Backstage. Du vil arbejde som journalist og medredaktør i tæt samarbejde med daglig redaktør Mikkel Elbech så vel som projektleder Rasmus Navntoft, der har det overordnede ansvar for HAVE Backstage. Herudover rummer HAVE Backstage-teamet også videomedarbejdere og en art director.

Arbejdet indbefatter, at du kommer til at producere størstedelen af det skriftlige indhold – både kulturnyheder, interviews, reportager og featureartikler – ligesom du vil komme til at samarbejde med den anden praktikant omkring kortere videoindslag.

 

Konkret forventer vi, at du:

 • Er i stand til at formidle kulturelle projekter og problemstillinger i et fængende og letforståeligt sprog
 • Har et journalistisk blik på verden og sans for den gode historie
 • Har kendskab til det danske kulturliv og dets forskellige aktører
 • Har et højt skriftligt niveau, som kræver begrænset korrekturlæsning
 • Er idérig og har lyst til at gøre egne forslag gældende
 • Kan arbejde med CMS (vi benytter WordPress)

Derudover vil det være en fordel, hvis du:

 • Kan tage billeder, der er egnede til pressebrug
 • Ikke er bange for at optræde ifm. videoindslag (dog i udgangspunktet off-camera)

 

Praktikken er af 6 måneders varighed og er ulønnet. Der vil være fleksibilitet ift. ferie. Du kommer til at få din daglige gang på Have Kommunikation på Frederiksberg og være del af et team på 15 medarbejdere.


Ansøgningsfrist:
Mandag den 9. januar kl. 12:00
Forventet start:  Mandag den 6. februar 2012

Samtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningen sendes til:
Daglig redaktør Mikkel Elbech (mikkel@nullhave.dk), projektleder Rasmus Navntoft (rasmus@nullhave.dk), Cc til praktikantvejleder Malene Østerskov (malene@nullhave.dk)

Nivaagaards Malerisamling søger omvisere

 

På Nivaagaards Malerisamling søger vi kunsthistoriestuderende, der har mod på og lyst til at omvise både i den permanente samling og i særudstillingerne.

Vi forventer:

– at du er indstillet på at sætte dig ind i kunsten fra de forskellige epoker som samlingen rummer
– at du på kort tid kan tilegne dig ny viden om en given særudstilling
– at du er en god formidler, der kan give vores gæster en engageret og nærværende oplevelse

Vi tilbyder:

– en skøn samling, hvor du får lov til at beskæftige dig med kunst i verdensklasse
– øvelse i selvstændig formidling til forskellige segmenter
– spændende særudstillinger
– gode kolleger og hyggelig stemning

Den permanente samling af kunstværker er fra:

– den italienske og nordeuropæiske renæssance
– den nederlandske barok
– den danske guldalder

Genremæssigt falder samlingen ligeledes i tre grupper:

– portrætter
– landskabsmalerier
– religiøse fremstillinger

Endvidere viser museet tre årlige særudstillinger, ofte af nyere eller moderne kunst. I 2012 vises bl.a. Pia Shutzmann. Gennem tid til foråret og Viggo Rivad til efteråret.

Vi har stor respekt for den enkelte omvisers individuelle stil, men naturligvis vil du blive hjulpet tilrette, og sammen finder vi ud af, hvordan du kan give den bedste omvisning.

Hvis du er interesseret og frisk på at begynde til februar, så ring og send efterfølgende en mail med oplysninger om dig selv til museumsinspektør Birgitte Folsach på telefon 49 14 10 17 eller på mail bf@nullnivaagaard.dk

 

Med venlig hilsen
NIVAAGAARDS MALERISAMLING

 

Har du en modejournalist i maven? FashionForum.dk søger praktikant!

Drømmer du om at skrive om mode – men ikke kun om kjolelængder og sæsonens farver?

Som skrivende fuldtidspraktikant på FashionForum.dk får du mulighed for at prøve kræfter med både hurtige nyheder, dybdegående portrætter, interviews med markante personer i den danske modebranche og en række andre formater. Du skriver mere om business og branchen end om livsstil og læbestift.

Du modtager løbende coaching, der kan udvikle dine færdigheder, og får frihed efter kvalifikationer. Da vi er en lille redaktion, er vi meget lydhøre over for dine ideer – så du skal ikke være bange for at sige dem højt. Du får også ansvaret for sitets populære jobbørs.

Vi tilbyder:
Løbende evalueringssamtaler og feedback
Mulighed for at prøve en lang række formater
Mulighed for at få indflydelse på din egen hverdag
Tid til at gå i dybden med den gode historie
Mulighed for at opbygge et stærkt netværk
En travl hverdag med søde kolleger fra blandt andet Danish Fashion Institute og Copenhagen Fashion Week.
Gratis frokostordning
En redaktion der vægter, at man kan have det sjovt

Vi forventer:
Du er selvstændig, pligtopfyldende og skriver korrekt, fejlfrit dansk
Du er ikke bange for at gribe røret og ringe en hurtig kilde hjem
Du har et grundlæggende kendskab til modebranchen – især den danske
Du er indstillet på at tage ekstra fat i travle perioder
Du læser på en videregående uddannelse
Du deltager i det daglige praktiske arbejde på kontoret
Det er et plus – men ikke et krav – hvis du har erfaring med at skrive artikler og behersker Photoshop

Ansættelsesperiode: ca. den 13. februar 2012 – 15. august 2012
Ansøgning: Send ansøgning, cv og gerne et par artikeleksempler til naja@nullfashionforum.dk og moussa@nullfashionforum.dk senest mandag den 9. januar 2012.

Praktikken er ulønnet og er som udgangspunkt fuld tid (37 timer/ugtl.), men supplerer du et semesters praktik med et enkelt uni-fag, finder vi ud af det – lige som vi er fleksible i eksamens-/ferieperioder!

Ansættelsessamtaler afholdes medio januar.

DET DANSKE INSTITUT I ROM. OPHOLD OG STIPENDIER efterår 2012

Forskere, videnskabsfolk og kunstnere kan søge studieophold på Det Danske Institut i Rom i efterår 2012 (1. sept. – 31 dec. 2012).
Der vil desuden fra Dronning Ingrids Romerske Fond være et beløb til rådighed til uddeling af stipendier i forbindelse med ophold. Formålet med stipendierne er at gøre det muligt for forskere inden for alle grene af videnskaben og kunstnere inden for alle kunstarter (billedkunst, design, arkitektur, musik, litteratur etc.) at gennemføre videnskabelige eller kunstneriske studier i Rom.
Information og ansøgningsskema (skal anvendes) på instituttets hjemmeside
www.acdan.it
Ansøgningen stiles til Bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom og indsendes
pr. e-mail til:
ansoegning@nullacdan.it
Accademia di Danimarca, Via Omero, 18. I-00197 Roma, Italien
Tlf.: 0039-06 32 65 931 – Fax 0039-06 32 22 717
Modtagelse kan verificeres ved en opringning til instituttet.
Frist: 13. februar 2012

iBureauet søger praktikant i foråret 2012

Er du sprogligt stærk, engageret og ansvarsbevidst? Er du interesseret i at prøve kræfter med journalistisk formidling og medieprojekter? Så kan vi tilbyde et varieret og udfordrende praktikophold, hvor du bliver en del af iBureauet, som er et datterselskab under Dagbladet Information.

Dine arbejdsopgaver vil være at:
· medvirke i produktionen af magasintillæg om bl.a. bøger
· deltage i redaktionsmøder og projektudviklingsmøder
· skrive forfatterportrætter og nyheder til forfatterweb.dk
· skrive temaartikler til faktalink.dk
· hjælpe med diverse ad hoc-opgaver

Du bliver en del af:
· en aktiv arbejdsplads med kompetente og passionerede medarbejdere
· et traditionsrigt mediehus, der spiser god frokost og holder sjove fester

Vi forventer, at du:
· er i gang med en relevant uddannelse, f.eks. dansk eller litteraturvidenskab
· er på sidste del af studiet
· har flair for sproget og skriftlig formidling
· er i praktik for at få mest muligt fra hånden

Tid og datoer
Ansøgningsfrist: 10. januar 2012
Praktikperiode: 3-6 måneder med start hurtigst muligt
Arbejdstid: 37 timer om ugen. Der er mulighed for særlig aftale omkring pasning af studiejob o.l. Praktikopholdet er ulønnet.

Ansøgningen
Send en kort, stærk ansøgning med cv til Søren Heuseler: heuseler@nullinformation.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:
· Chef Søren Heuseler: 23 71 44 72
· Redaktør Anne Vindum: anvi@nullinformation.dk

———————-

iBureauet · Store Kongensgade 40 C · 1264 Kbh. K

Praktikant til Søren Kierkegaards jubilæum

Den 5. maj 2013 er det 200 år siden, den verdensberømte danske filosof Søren Kierkegaard blev født. Det skal fejres i hele Danmark og i udlandet. Bag fejringen står en initiativgruppe nedsat af Kulturministeriet, bestående af Søren Kierkegaard Centeret, Golden Days Festival og Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD).
FFD søger en praktikant i foråret 2012 til at indgå i planlægningen af Kierkegaard-året. I tæt samarbejde med den øvrige initiativgruppe står FFD for den bredt formidlende del af Kierkegaards tankeunivers i Danmark og det nære udland, herunder kulturprojekter, undervisningsmaterialer, og meget mere.

Som praktikant hos os:
– vil du få indblik i og arbejde med alle centrale elementer i udvikling og planlægning af en større national og international kulturbegivenhed, og hjælpe til med forskellige projekter, men kan også få dine egne opgaver og ansvarsområder.
– får du erfaring med områder som projektplanlægning, fundraising, oprettelse, udvikling og opdatering af hjemmeside, udvikling af undervisningsmateriale, etablering af netværk og samarbejder inden for kultur, medier og uddannelse mm.
– bliver du del af et lille team bestående af en projektleder, en koordinator og student, der ud over at stå for jubilæet også redigerer og udgiver månedsmagasinet Højskolebladet. Vi holder til i Højskolernes Hus på Nytorv i København, der fungerer som sekretariat for landets højskoler og har i alt ca. 20 medarbejdere.
– forventes det, at du har en interesse for formidling af filosofisk og eksistentielt stof til en bred målgruppe.
– forventes det, at du er en åben person, der går til nye opgaver med åbenhed og engagement.

Praktikperioden (helst fuld tid) løber fra den 1. februar 2012 og minimum 3 måneder frem, gerne længere. Helst fuld tid, men hvis du følger undervisning i forårssemestret, er vi fleksible i forhold til at kombinere de to ting.
Praktikstillingen er ulønnet, men vi har en god frokostordning og kan tilbyde en hverdag med masser af gode kollegaer, ansvar, udfordringer, erfaring og et behageligt uformelt arbejdsmiljø.

Lyder det som noget for dig, så send ansøgning og CV til projektkoordinator Sara Peuron-Berg sp@nullffd.dk og eller ring på 21 19 28 82 for yderligere oplysninger.
Ansøgningsfristen er den 9. januar. Samtaler vil blive afholdt i uge 3.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Nytorv 7
DK-1450 København K
www.hojskolerne.dk
www.hojskolebladet.dk