Fagråd

FAGRÅDENE er de studerendes organer på universitetet. Det er her man kan få sin stemme hørt og her man kan gøre sin indflydelse på sit studie gældende. Det gælder for alle fagråd, at fagrådets medlemmer er dem som møder op til fagrådsmøderne. De studerendes studienævnsrepræsentanter bliver valgt gennem fagrådene. Det er således også til fagrådsmøderne du kan få orientering herfra og tage sager op, der kan blive bragt videre i systemet. Der er et fagspecifikt fagråd for hvert fag på instituttet. Derudover er der er fællesfagråd på instituttet, hvor alle fag er repræsenteret. Du kan læse mere om alle fagrådene på deres respektive sider her. Og du kan også læse om hvad Studienævnet, Humrådet og Akademisk Råd er for nogle størrelser. Endvidere nogle links til lidt af hvert af studenterpolitisk interesse.

Fællesfagrådet på IKK

Fagrådet på Kunsthistorie og Visuel Kultur

Fagrådet på Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

Fagrådet på Teater- og Dansevidenskab

Musikvidenskabeligt Fagråd

Studienævnet for Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Humrådet

Akademisk Råd

Studenterpolitiske links:

Studenterrådet ved Københavns Universitet
De forenede studenterråd er, som navnet antyder, sammenslutningen af samtlige fagråd på Københavns Universitet.

Københavns Universitets nye regelsamling
Samling af alle former for regler der er lavet for universitetet, herunden Universitetsloven. Også links til “eksterne regelservere” (såsom SU). Som studienævnsaktiv er det især en idé at orientere sig i reglerne samlet under overskriften “Styrelsesforhold”, her er nemlig bl.a. reglerne for Studienævnenes aktiviteter samlet, fx standardforretningsordenen som man bør kende. Også amusant læsning for alle andre.

Humaniora ind i det 21. århundrede
“Humaniora ind i det 21. århundrede” er navnet på det strategiprojekt dekanatet har igangsat i foråret 2008 med det formål “at igangsætte og forankre en organisationsforandring, der sikrer udviklingen af en fælles organisatorisk identitet, skaber fælles mål samt engagerer og udvikler alle medarbejdernes og ledernes omstillingskompetence og forståelse for kompetenceudvikling”. Det var et semesterstartsmøde med “Humaniora ind i det 21. århundrede” som tema, der udløste “balladen om IKK”. Strategiprojektets lødighed er der nemlig delte meninger om.

Humanioras nyhedsbrev
Nyhedsbrev for ansatte på Humanistisk Fakultet, men alle kan tilmelde sig. Man kan også læse nyhedsbrevet på hjemmesiden, og det indeholder nyheder om stort set alle officielle aktiviteter på fakultetet.

Rektorkollegiet/Danske Universiteter
Danske Universiteter er en sammenslutning af otte, ja, danske universiteter, herunder KU, og hjemmesiden indeholder bl.a. pressemeddelelser, høringssvar, holdningsnotater og nyheder fra universiteterne.

Forskningsfrihed?
Debatblog om forskningsfrihed. Formålet er at “undersøge og debattere vilkårene for den fri forsknings betingelser på de danske universiteter, og kritisere eventuelle forringelser”.

ku.dk/valg
Når der er valg på universitetet (som oftest om efteråret), er det her du kan finde generelle informationer om valgene, opstillingslister, valgresultater mm..