Få adgang til en halv million timers radiohistorie

Hvis du er studerende, kan du få adgang til CHAOS (Cultural Heritage Archive Open System), som pt. rummer ca. 500.000 timers radio fra dansk radio gennem tiderne.

Det kunne være du

– mangler inspiration til en opgave
– mangler kildemateriale til en opgave
– bare er nysgerrig på dansk radiohistorie, vil hvordan radio lød i de eksperimenterende 60’ere eller de oprørske 70’ere fx.

Det er LARM Audio Research Archive, der er I gang med at etablere et digitalt arkiv med værktøjer og en bibliografi, der gør det muligt for forskerne at søge i og beskrive den radiofoniske kulturarvs mange optagelser. Radioen har haft en enorm betydning for danskerne, og optagelserne af radioens udsendelser udgør i dag en uvurderlig, men endnu uudnyttet kilde til danskernes kultur og historie. Det digitale arkiv vil give adgang til de mange tusinde timers nationale og lokale radioudsendelser, som er udsendt i Danmark siden 1925, og derved modnes materialet til fremtidig forskning.

Der fyldes hele tiden nye udsendelser i CHAOS. Når CHAOS er færdigudviklet i medio 2012, vil det indeholde mere end 1.000.000 timers radio fra en lang række danske radiostationer, herunder hele sendefladen for P1, P2, P3 fra 1989 – 2005, lyd fra Københavns radio, SKY, 100FM, de regionale stationer, m.fl. Sendeplans data fra radiostationerne samt forskellige værktøjer til at lytte, annoterer linke, lave playlister med mere.

CHAOS kan benyttes af forskere og studerende. Så hvis du kunne tænke dig at få adgang, så send en mail til jesperandersen@nulllarm-archive.org med en kort begrundelse, og så sørger vi for et login til systemet.

 

Koncert: Ars Nova på Kunsthal Charlottenborg

Ars Nova 2007

Søndag 19.02.12 , 19.30-21.30
Ars Nova: Minimal Roots (Koncert)
Entré 150 kr. Studerende 50 kr.

Koncerten med den verdenskendte og Grammy-vindende vokalgruppe Ars Nova er en fejring af minimalismen og dens rødder i Dada, Fluxus og John Cage’s musik. Skøre og skønne værker af de tidlige 60’eres Fluxus grupper, Kneeplays fra Philip Glass’ opera Einstein on the beach, verdenspremiere på et nyt værk af Steve Martland, og Ars Novas egen stearinlys-version af Terry Rileys mesterværk In C.

Køb billetter online: http://www.billetnet.dk/event/Minimal-Roots-billetter/KUC1902

 

Sunday 19.02.12, 19.30-21.30
Ars Nova: Minimal Roots (Concert)
Tickets: 150 kr. Students 50 kr.

A celebration of minimalism and its roots in Dada, Fluxus, and the work of John Cage. Weird and wonderful works by the early 60s Fluxus group; Kneeplays from Philip Glass’ opera Einstein on the Beach; world premiere of a new work by Steve Martland; and the choir’s own candle-lit version of Terry Riley’s masterpiece In C.

Buy tickets online: http://www.billetnet.dk/event/Minimal-Roots-tickets/KUC1902?tm_link=tm_header_lang2

 

 

Kursus med produktion

ØMME DUPPER – produktion af en performance-installation

Emnekursus v/ Laura Luise Schultz og instruktør Petra Berg Holbek

Kurset er åbent for studerende ved IKK og Performance Design, RUC
Har du lyst til at være en del af en professionel produktionsproces som led i din uddannelse? På dette emnekursus får du mulighed for at arbejde på en konkret forestilling i samarbejde med instruktør, scenograf, og andre eksterne partnere – samtidig med at der er rum til kvalificeret akademisk refleksion over processen.

I samarbejde med Museet for Samtidskunst udvikler instruktør Petra Berg Holbek og scenograf Sigrid Bennike i foråret 2012 performance-installationen Ømme Dupper, baseret på den amerikanske digter Gertrude Steins prosadigtsamling af samme navn. Der er tale om en såkaldt durational performance, der i form af en iscenesat installation udspiller sig over flere døgn.

Ømme Dupper skal opføres på Overgaden Institut for Samtidskunst i maj 2012, og på Museet for Samtidskunst i Roskilde i september 2012.

De studerende inddeles i grupper med fokus på hhv.

· dramturgi, research og konceptudvikling
· produktion og organisation
· instruktion og performance
· scenografi og visuelt udtryk
· PR og formidling
· dokumentation og procesrefleksion

Det er tanken, at de studerende bidrager med at udvikle konkret materiale til produktionen – fra små dele af forestillingen til flyers og PR-strategi.

Der vil være et indledende forløb med teoretisk introduktion til det pågældende værk og til performanceinstallationen som genre, samt til teori omkring performance, eventkultur og procesledelse. Derudover vil de enkelte grupper blive introduceret til relevant teori om kommunikation, dramaturgi, instruktion m.v.

Der er et begrænset antal pladser, som fordeles ved henvendelse til laura@nullhum.ku.dk Deltagere må påregne intense arbejdsperioder også uden for de skemalagte ugentlige timer.

Kurset er et emnekursus under kandidatuddannelsen i Teater og Performance Studier, men er åbent for alle studerende ved IKK

Det Danske Institut i Rom. Ophold og stipendier efterår 2012

Forskere, videnskabsfolk og kunstnere kan søge studieophold på Det Danske Institut i Rom i efterår 2012 (1. sept. – 31 dec. 2012).
Der vil desuden fra Dronning Ingrids Romerske Fond være et beløb til rådighed til uddeling af stipendier i forbindelse med ophold. Formålet med stipendierne er at gøre det muligt for forskere inden for alle grene af videnskaben og kunstnere inden for alle kunstarter (billedkunst, design, arkitektur, musik, litteratur etc.) at gennemføre videnskabelige eller kunstneriske studier i Rom.
Information og ansøgningsskema (skal anvendes) på instituttets hjemmeside
www.acdan.it
Ansøgningen stiles til Bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom og indsendes
pr. e-mail til:
ansoegning@nullacdan.it
Accademia di Danimarca, Via Omero, 18. I-00197 Roma, Italien
Tlf.: 0039-06 32 65 931 – Fax 0039-06 32 22 717
Modtagelse kan verificeres ved en opringning til instituttet.
Frist: 13. februar 2012

TRUSTNORDISK/Zentropa SØGER PRAKTIKANT

TRUSTNORDISK SØGER PRAKTIKANT

Brænder du for film og har du lyst til at arbejde med digitaliseringen heraf? Så kan Zentropa og Nordisk Films internationale salgsselskab, TrustNordisk i Filmbyen (Avedøre), blive dit kommende praktiksted.

Arbejds- og ansvarsopgaver

• Sparring i forbindelse med udvikling af VOD-katalog.
• Sparring i forbindelse med udvikling af procedure for VOD-strategi.
• Indhentning og arkivering af subtitles til VOD-katalog.
• Håndtering og systematisering af filer.
• Kontakt til internationale filmdistributører.
• Forhandlingsmæssig sparring med koncernens salgsteam.
• Diverse ad hoc opgaver hos TrustNordisk/Zentropa. .

Dine kvalifikationer

• Du skal være stud.mag. Studerende der har bestået studiets bachelordel foretrækkes, men dette er ikke en forudsætning.
• Du skal have interesse for film og digitaliseringen heraf.
• Du skal beherske engelsk i skrift og tale.
• Det er en fordel, hvis du har kendskab til Video on Demand.
• Det er vigtigt, at du er organiseret, har god ordenssans og flair for det kommunikative.
• Du skal have gode sociale egenskaber.

Arbejdstid: Efter aftale. Tiltrædelse hurtigst muligt.
Praktikken er ulønnet. Til gengæld tilbyder vi et indblik i et kreativt og dynamisk miljø.

Det er en del af Zentropas personalestrategi, at medarbejdersammensætningen afspejler det omgivende samfund. Vi opfordrer derfor mænd og kvinder, uanset politisk, etnisk og religiøst tilhørsforhold til at søge stillingen.

Du skal sende din ansøgning til sophie.frandsen@nullfilmbyen.com, så vi har den i hænde senest d. 15. februar 2012. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 36868788 eller 28911810.

Sammen om Sydhavnen søger studerende med udstillingsideer

Sammen om Sydhavnen har lige nu et projekt, hvor vi udsmykker og fornyer Sydhavnens lokale handelsgade; Borgbjergsvej. I den forbindelse har en af gadens erhvervslejemål, tilbudt udstillingsplads I deres vinduer.

Vi forestiller os, at tilbyde denne plads til en studerende der I forvejen har en interesse for udstillingsfeltet og som ønsker at afprøve forskellige kuratoriske ideer. Sammen om Sydhavnen arbejder i forvejen med flere kunstnere, arkitekter og designere som der vil kunne etableres samarbejder med. Den studerende vil igennem projektet få mulighed for at afprøve teori i praksis og knyttet bånd til arbejdsmarked.

Begge vinduer vender ud mod Borgbjergsvej og ligger i gadeplan.

Hvis overstående har fanget din interesse, så send en mail til:

Bydelsudvikler Nabil Ben Chaabane på 23 30 35 29 eller Projektleder Stine Tobiasen på 29 25

Værkstedsplads

Jeg søger en ikke ryger til en værkstedsplads i mit værksted på Østerbro. Det består af to lokaler hvor jeg har det ene. Det er butiks lokaler, så der er mulighed for at vise sine ting om det så er kunsthåndværk eller billeder. Prisen er kr 2500 incl. aconto varme, og lokalet er 20 m2, med vask. Kontakt 27140974 eller mail@nullandrelundquist.dk

Skriv til Trappe Tusind

Skriv til TRAPPE TUSIND – tidsskrift for litteraturvidenskab nr. 7

Snart bliver det forår og dermed tid til at det syvende nummer af Trappe Tusind udkommer. Derfor indkalder vi ideer og forslag til bidrag, indtil onsdag d. 15 februar.

Der er ikke noget tema så alle ideer der relaterer sig til litteratur, litteraturvidenskab eller det flyvske felt omkring den, har relevans. Vi er både interesserede i delingen og oplivningen af den viden der genereres i opgaver og undervisningsforløb, og i bidrag som har et andet afsæt end det akademiske. Vi vil gerne have læsninger men ikke anmeldelser. Vi er interesserede i alt fra gårsdagens mest omdiskuterede litterære problemstilling til oversete og glemte guldgruber fra bagerst i skyggebibliotekerne.

Vi forestiller os at bidragene vil blive til i et samarbejde mellem skribent og redaktion i løbet af foråret, men færdige og formfuldendte bidrag er selvfølgelig også mere end velkomne. Skriv gerne en halv til en hel side som præsenterer forslagets form, indhold og anstødssten, altså lidt om hvad nysgerrigheden, begejstringen eller måske problematikken bag forslaget er: Hvilke elementer der sættes i spil og hvordan.

Formmæssigt er der frit lejde mellem essays, artikler, interviews, læsninger, fiktion, poesi, oversættelser eller hidtil usete blandinger af disse.

Se eventuelt for inspiration i tidligere numre som kan købes i boghandlere for 30 kr pr. stk, eller downloades fra nettet på www.trappetusind.dk, hvor man også kan læse mere om vores retningslinjer.

Altså: Send dit bidrag/forslag til trappetusind@nullgmail.com i word-kompatibelt format senest den 15. februar 2012.

Forslag og idéer til omslagsillustrationer modtages også meget gerne (se ovenstående link for detaljer om format og download af skabelon). Deadline for dette er d. 15. marts 2012.

Vi glæder os til at høre fra jer!

Kontorplads i kreativ hub på Vesterbro – leje 1100 kr

Kontorfællesskabet består af journalister, programmører, forfattere, filmfolk og specialepladser.

Lokalerne er åbne og lyse og vi har lige fået lavet nyt gulv.

Der er meget hurtig internetforbindelse, aflåst udstyrsrum, lagerrum,
rengøringsassistent, køkken/mødelokale og toilet m/bad.

Huslejen er 1100 kr/mnd

Kontakt:
Jesper Gormsen
jesperhasseriisgormsen@nullgmail.com
22933682

Kultur og fritidsforvaltningen i Holbæk søger en kunstfaglig koordinator (løntilskudsstilling)

Jobbet
– Planlægning og koordinering udstillinger i på kunstforeningen Æglageret i Holbæk i samarbejde med KJultur og fritid – herunder udstillingen ’Hotel Aurelia’ med danske og spanske kunstnere, udarbejdelse af produktionsplaner og kontakt til teknikere, udarbejdelse af kontrakter, planlægning af kunstnerrejser, -ophold og transport
– Produktionsledelse og koordinering af vagtplan ved afvikling af udstillingen
– Daglig kommunikation og koordinering med kunstnere og eksterne arrangører
– Ansvar for formidlingsmateriale og materialer – herunder indkøb af produktionsmaterialer og anskaffelse af teknik (i samarbejde med teknikere)
– Fundraising – i samarbejde med kultur og fritid
– Løbende budgetstyring i samarbejde med kultur og fritid
– Idéudvikling af nye strategier – i tæt samarbejde med kultur og fritid samt Æglagerets bestyrelse

Ansøgeren skal have
– Relevant akademisk baggrund (kunsthistorie, moderne kultur eller kunstakademiet)
– Kendskab til og erfaring med udstillingsproduktion og/eller teaterproduktion
– Kendskab til formidlingsarbejde
– Kendskab til Excel
– Evne til at arbejde struktureret, med mange bolde i luften samtidig
– Sociale kompetencer – god kontakt til kunstnere og samarbejdspartnere
– Gode samarbejdsevner

Praktiske oplysninger
– Stillingen er en løntilskudsstilling på 37/31 timer om ugen (afhængig af din dagpengesats). Du forventes at være fleksibel i forhold til skiftende arbejdstider
-Kunstforeningen Æglageret er beliggende i Holbæk. Selve udstillingen finder sted fra januar – marts 2013. I perioden op til og under selve udstrillingen skal du være indstillet på at arbejde fuldtid og kunne tage til Holbæk
– Ansættelsesstart: 15. maj eller snarest herefter
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Tine Bundgaard på telefon 72363366 eller email tineq@nullholb.dk
Din ansøgning inkl. CV samt evt. udtalelser skal sendes til tineq@nullholb.dk
Ansøgningsfrist: 5. april 2011 Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler uge 17 i Holbæk.

Om Æglageret
Kunstforeningen Æglageret i Holbæk har siden afholdt kunstudstillinger i Holbæk midtby. – Siden foreningens sidste resultatkontrakt med kommunen er det besluttet at satse på udviklingen af udstillingsstedet og i den forbindelse søges en kompetent kunstfaglig medarbejder med relevant akademisk baggrund.