Infomedias redaktion søger skribenter

Infomedias redaktion søger skribenter, der kan formulere sig perfekt på skriftligt engelsk og dansk.

Som skribent skal du i fællesskab med kolleger skrive skarpe og korrekte resumeer af relevant nyhedsstof og presseomtale til Infomedias kunder, der tæller flere store internationale virksomheder og organisationer. Infomedias produkter er et vigtigt redskab i deres hverdag, og de forventer et højt kvalitetsniveau. Det skal du være med til
at levere.

Ansøgningsfrist den 4. august 2014.

Læs hele opslaget her: http://infomedia.dk/media/110479/studerende-med-staerke-engelskkundskaber.pdf (bemærk den ændrede ansøgningsfrist)

Praktik hos magasinet kunst

Vi søger en universitetspraktikant til webredaktionen. Det er ikke afgørende, hvad du læser, men det er afgørende, at du interesserer dig for kunst, er idérig og kan lide at skrive. I juli 2014 lancerer vi en ny webside, hvor der bl.a. vil være blog, artikler og kalender. Du kan blive en del af redaktionen.

Du vil blandt andet skulle:

  • Lave interviews, skrive artikler m.m. primært til hjemmesiden + evt. til magasinet
  • Skrive blogindlæg
  • Besøge kunstudstillinger og researche til artikler
  • Skrive nyhedsbrev og bidrage med indlæg på vores Facebookside
  • Deltage i udviklingen af indhold til magasinetkunst.dk

Ansøgningsfrist den 27. juli.

Læs hele opslaget (pdf).

Interesse for performance kunst?

Liveart.dk søger en assistent/praktikant til Hitparaden 2 18-21 September på Pumpehuset.

Gwendoline Robin Hitparaden 2013
Gwendoline Robin Hitparaden 2013

Hitparaden er en ny årlig festival for international scene- og performancekunst i København. Den første festival fandt sted den 16.-19. maj 2013 i Pumpehuset. Vi præsenterer 25 nye nye værker der alle undersøger live øjeblikket og samværet med publikum. Kunstnerne kommer fra Japan, England, Tyskland, Skotland, Canada, Litauen, USA, Danmark, Spanien, Frankrig og Norge.

Assistenten vil komme til at arbejde tæt sammen med Henrik Vestergaard Friis om PR, program, projektstyring og afvikling.

Positionen er ulønnet.

Læs mere her:

www.liveart.dk

eller kontakt info@nullliveart.dk for spørgsmål og interesse.

Vil du være noget ved kunsten?

Galleri ArtCompaz søger en kunstinteresseret studentermedhjælper, der
kan hjælpe os både i galleriet og med at lave udstillinger og udsmykninger hos
virksomheder rundt om i Storkøbenhavn.
I galleriet er du med til at formidle og sælge kunst til vores kunder. I første omgang
som afløser, men fra engang i efteråret bliver der brug for, at du får faste
lørdagsvagter hver anden weekend.
Ude hos virksomheder og kunstforeninger har du ansvaret for, at I får sat en god
og sammenhængende udstilling op. Kørslerne ligger normalt 1-3 hverdage
omkring den 1. i hver måned. I kører altid to sammen.
Arbejdstiden vil være svingende, men ligger omkring 10-30 timer om måneden
Start: Medio august

Kvalifikationer:
– Det kan være du læser Kunsthistorie, Visuel Kultur, Moderne Kultur,
Medievidenskab el. l. Eller måske har du bare en brændende
interesse for kunst.
– Du har kørekort og er en erfaren bilist, der kan køre en varevogn
rundt i Københavns små gader.
– Du har æstetisk sans og øje for de små detaljer.
– Du er i god fysisk form, da opgaverne også indebærer mange løft.
– Du er helt tryg ved Officepakken og ved at arbejde med regnskab
og fakturering.
– Du er åben, positiv og meget serviceminded, da du skal
repræsentere galleriet overfor virksomheder og privatkunder.

Mail en kort beskrivelse af dig selv samt et CV senest den 28. juli 2014 til
Sisse Ramholt, sisse@nullartcompaz.dk. Pga. ferie vil du først modtage en kvittering for
modtagelse af ansøgningen efter ansøgningsfristen.

ARTIST TALK // Christian Vind

Søndag d. 31.08. kl. 14-15

På udstillingen Dr. Topic giver Christian Vind nyt liv til et vidtforgrenet arsenal af billeder, arkæologiske genstande samt ting fra vores hverdag, og som i en journal eller sagsmappe trækker værkerne tråde mellem fortid og nutid, mellem personlige historier og kulturhistorisk materiale. Denne eftermiddag kan man få et dybere indblik i tankerne bag udstillingen, når Overgaden byder velkommen til artist talk med Vind.

———————————————-

Sunday 31.08. 2-3pm

In the exhibition Dr. Topic, Christian Vind injects new life into a wide-ranging arsenal of objects, archaeological artefacts and everyday items, and as a doctor’s file or case story the works draw connections between past and present, between personal memories and the materials of cultural history. This afternoon you can get deeper insight into the thoughts behind the exhibition when Overgaden invites you to an artist talk with Vind.

Info:https://www.facebook.com/events/749555571775231/?context=create&source=49

DEBAT // Hvordan kan kunst anvendes til at løse samfundsmæssige problemer?

Foreningen ARD inviterer til faglig debat, musik og torsdagsøl på Overgaden. ARD har igennem 10 år involveret socialt udsatte i projekter i både ind- og udland, der alle har haft til formål at udvikle brugernes livssituation. Denne aften præsenterer foreningen forskellige arbejdsmetoder, som er opstået og udviklet i forbindelse med de specifikke projekter, og lægger op til debat om, hvordan kunst kan bruges som platform og metode til at løse samfundsmæssige problemer. Oplæg ved: Kenneth A. Balfelt, Matthias Hvass Borello og Simon Mertner Vind.

——————————————

The association ARD invites you to an evening of debate, music and Thursday beer at Overgaden. For 10 years ARD has involved socially vulnerable groups in projects both at home and abroad, all of which have been designed to improve the life situation of the involved parties. This evening the association presents different working methods, which have aroused from the specific projects and been developed along the way, and sets the stage for a discussion on how art can be used as a platform and method to solve societal problems. Presentations by: Kenneth A. Balfelt, Matthias Hvass Borello, and Simon Mertner Wind.

Info: https://www.facebook.com/events/726194404110220/?context=create&source=49

Fernisering

Overgaden byder velkommen til åbningen af udstillingerne ‘Dr. Topic’ af Christian Vind og ‘Coming From’, der har deltagelse af 30 danske kunstnere. 

Christian Vind: Dr. Topic
23.08.2014 – 26.10.2014
Collageprincippet udgør et centralt element i Christian Vinds (f. 1969) arbejde. Hans værker er baseret på et omfattende arkiv af kunst- og kulturhistorisk materiale samt genstande og billeder fra hverdagen, som han ud fra associative katalogiseringer sammenstiller i nye betydningssammenhænge. Under titlen Dr. Topic tager Vind på denne soloudstilling en række emner under behandling, der bindes sammen af et gennemgående fokus på tiden og dens repræsentationsformer. Udstillingen, der bl.a. består af collager, kalenderblade og et kabinet med kuriøse objekter, udfolder sig som en journal eller sagsmappe, der trækker tråde mellem fortid og nutid i en fortættet encyklopædisk kortlægning af erindringsspor.

Coming From
23.08.2014 – 14.09.2014
Hvor kommer inspirationen fra? Hvad er historien og motivationen bag de kunstværker, der hænger på kunstinstitutionens hvide vægge? Det undersøger Overgadens kommende udstillingsprojekt Coming From, hvor 30 danske kunstnere er blevet bedt om at vise, hvad der inspirerer dem i deres kunstneriske praksis. Hver kunstner bidrager med en genstand eller andet relevant materiale fra gemmerne, som samles i en gruppeudstilling på Overgadens første sal. I løbet af perioden vil flere af de inviterede kunstnere selv præsentere deres materiale i en række af talks, der udfolder deres inspirationskilder.

—————————————-

OPENING //
Friday 22 August Overgaden invites you to the opening of the exhibitions ‘Dr. Topic’ by Christian Vind and ‘Coming From’ which will feature 30 danish artists.

Christian Vind: Dr. Topic
23.08.2014 – 26.10.2014
The principle of collage constitutes a key element of Christian Vind’s (b. 1969) practice. His works are based on an extensive archive of material from art and cultural history as well as objects and images from everyday life, which he, based on associative cataloging systems, juxtaposes in new contexts of meaning. Under the title Dr. Topic Vind takes a number of topics up for discussion, all bound together by a focus on time and its representations. The exhibition, which among other things consists of collages, calendar leaves and a cabinet with curious objects, unfolds as a record or file, connecting past and present in a condensed encyclopedic survey of memory traces.

Coming From
23.08.2014 – 14.09.2014
Where does inspiration come from? What is the story and motivation behind the art works that are hanging on the white walls of the art institutions? This question is raised by the exhibition project Coming From for which 30 Danish artists have been asked to show what inspires them in their artistic practice. Every artist contributes with an object, piece, or other form of relevant material of their choosing which will be gathered and presented on the first floor of Overgaden. During the exhibition period several of the invited artists will present their material in a series of public talks that elaborate on the inspirational sources of the invited artists.

FUKK Open Call

Brænder du for kunsten, og vil du være med til at udvikle udstillinger, zines, seminarer og workshops?

FUKK søger nu nye medlemmer, som har lyst til at indgå i vores arbejdsfællesskab og være med til at forme foreningen som et uafhængigt frirum for teoretisk og praktisk kunstnerisk aktivitet og indlæring. Derfor søger vi både udøvende kunstnere og dem, som vil arbejde med kuratering og organisering.
Lyder det som noget for dig? Så send en ansøgning til info@nullfukk.dk senest den 11. August 2014. Ansøgningen skal bestå af ½ – 1 side om dig, og hvad du har lyst til at bidrage med, dit CV og evt. 3-5 eksempler på dine værker/tekster.

Om FUKK:
FUKK (Foreningen for Uafhængige Københavnske Kunstnere) er et muligt svar på hvordan kunstnere kan arbejde, organisere og uddanne sig. FUKK’s erklærede mål er etableringen af et uafhængigt udannelses og arbejdsfælleskab defineret og drevet af foreningens medlemmer. Målet er en fri læring og diskussion for medlemmer, såvel som alle interesserede, gennem seminarer og arbejdsdage med inddragelse af relevante undervisere inde og ude fra foreningen. FUKK er et arbejdende og lærende fællesskab, der forsøger at tage organiseringsformen forening med helt ud i arbejdet med konkrete værker.

Se mere på www.fukk.dk

TALK // Fortiden på udstilling

Torsdag d. 31.07. kl. 18-19

I sin udstilling ’Bocca Baciata’ skildrer Alexander Tovborg dinosauren som mytologisk væsen, og denne aften sætter vi fokus på det at arbejde med fortiden i udstillinger. Hvilke tanker ligger der bagved, når man skal præsentere noget, man aldrig selv har set eller oplevet? Det undersøger Tovborg i samtale med Joakim Engel, Cand.scient. Statens Naturhistoriske Museum, som i øjeblikket arbejder på udstillingen ”Det Dyrebare” med blandt andet Danmarks første kæmpe-dinosaur.


Thursday 31.07. 6-7pm

In his exhibition ’Bocca Baciata’ Alexander Tovborg portrays the dinosaur as a mythological creature. This night we examine how one presents the past in exhibitions. Which considerations does one have when exhibiting something one has never seen or experienced? Tovborg will examine this in a talk with Joakim Engel, MSc, The Natural History Museum of Denmark, who is currently working on the exhibition “Precious Things” which will include Denmark’s first giant dinosaur.

 

Mere info: https://www.facebook.com/events/1510004659215911/