Kunstinstallation, der snyder sanserne

Ghost
Japanske Ayaka Okutsu har med Meating Ghost skabt en installation, der udfordrer publikums sansning og deres møde med kunsten. Projektet inkluderer et samarbejde med den canadiske kunstner Louis-Philippe Demers, der udstiller robot-skulpturen Blind Robot.

Meating Ghost kan opleves 5. april 2014 på Atelier Hotel Pro Forma, hvor Okutsu har været artist-in-residence siden februar. Læs hele opslaget her (pdf).

Læs mere på Facebook: www.facebook.com/events/661050193961044/

Blind robot: http://www.youtube.com/watch?v=dRKO1En2HTk

Seminar om Beyond Reach

Torsdag d. 3. april kl. 19 – 21 i Den Frie Udstillingsbygning

I anledning af udstillingen Beyond Reach inviterer Den Frie til seminar med Forskningsleder ved Kunstakademiets Arkitektskole Henrik Oxvig og kunstnerduoen AVPD, der deltager med to værker på udstillingen. Seminaret vil fokusere på overlappet mellem kunst og arkitektur og give bud på, hvad der sker, når billedkunstnere arbejder arkitektonisk.

Beyond Reach præsenterer fire kunstnerduoer, der alle bruger rum som et centralt element i deres værker, men som stadig repræsenterer hver deres tilgangsvinkel til området. Ud over AVPD drejer det sig om Bank & Rau, benandsebastian samt Margrét Bjarnadóttir og Elín Hansdót­tir. Trods duoernes meget forskellige udtryk og arbejdsmetoder er den kropslige perception og erfaring af rum et gennemgående omdrejningspunkt i alle værkerne. Udstillingen spænder over hele spektret fra det altomsluttende, sanselige møde med rummet til det illusionistiske, og fra det underspillet performative til det historisk og teoretisk funderede.

AVPD består af kunstnerne Aslak Vibæk og Peter Døssing. På Beyond Reach viser de to værker, som på forskellig vis ændrer ved vores rumlige bevægelsesmønstre og rumforståelse. Ved at skabe brud og nye rumlige konstellationer, udfordrer de arkitekturen og kroppens udspænding i rummet. De har bl.a. konstrueret et værk i form af en spejlpassage, der forbinder bygningens rum og rumforløb på nye måder. Idet den besøgende bevæger sig ind i værket sker der en synsmæssig sammenblanding af spejlets virtuelle repræsentation og den kropslige erfaring. Selv betegner de deres praksis som en slags meta-arkitektur, da værkerne ofte fungerer som refleksioner over måder at konstruere rum på og over selve oplevelsesforholdet mellem menneske, værk og kontekst.

Henrik Oxvig er lektor og Forskningsleder ved Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Han har gennem de sidste mere end tyve år været en af de mest markante forskere og debattører i Danmark indenfor især arkitekturhistorie og –teori, men har også beskæftiget sig intensivt med billedkunst, design og visuel kultur. Henrik Oxvig har stået bag en lang række international konferencer og symposier om arkitektur, var i en årrække arkitekturanmelder ved Weekendavisen og blandt hans udgivelser bør især nævnes bogen Rumanalyser (sm. Lise Bek).

Beyond Reach kan opleves indtil d. 13. april 2014.

OMVISNING // GUIDED TOUR

PR Jacob Tækker SmallOvergaden inviterer til omvisning i de aktuelle udstillinger i selskab med kunstfaglig medarbejder Nina Wöhlk. Efterfølgende serverer vi kaffe og kage.

GUIDED TOUR
Sunday 27 April 3:00-4:00pm

Overgaden invites you to a guided tour of the current exhibitions in the company of Nina Wöhlk, a member of Overgaden’s curatorial staff. Afterwards we serve coffee and cake. The event will be in Danish.

Overgaden. Institut for Samtidskunst
Overgaden Neden Vandet 17
DK-1414 København K

 

 

LAV EN GLØDEPÆRE

How To Make a Light Bulb

Jeg er fra Det Fynske Kunstakademi og er i gang med at planlægge et undervisnings forløb, hvor man lærer at lave en glødepære i hånden. Jeg har brug for interesserede til at bidrage med oplæg og endelig konceptuel afrunding af projektet. Projektet prøver at relatere praktiske læringsprocesser til en diskussion om industrialisering ud fra teoretiske begreber.

Projektet ligger et sted mellem samtidskunst og undervisning.

Om projektet:

Gennem det sidste års tid har jeg designet en metode til nemt at lave en glødepære i hånden og jeg har fundet en god og sikker tilgang, der giver gode resultater. Derfor virker det som en oplagt idé, at stable et undervisningsprojekt på benene, hvor folk kan lære at lave deres egne glødepærer.

Målgruppen er studerende fra forskellige studie retninger (og andre) som kunne være interesseret i at relatere praktiske læringsprocesser til en diskussion om industrialisering ud fra teoretiske begreber.

Som modstykke til den praktiske del med at lave egne glødepærer, ønsker jeg at invitere researcher og praktiserende, hvis arbejde, på forskellig vis relaterer sig til projektet. Emnerne er endnu ikke fastlagt, men et par bud på indgangsvinkler kunne fx være:

Historisk: Fra de 22 forskellige ukrediterrede opfindere af glødepæren, til Edison der formåede at masseproducere den. Verdens første karteldannelse. Den ”kunstige” lyskildes betydning for kultur, arbejdsliv mv.

Samfunds analytisk: Udbredelsen og effektiviseringen ved masseproduktion (Adam Smith). Fremmedgørelsen af objektet (Marx). Kritik af et samfund skal være kritik af produktion (Guy Debord). Forskellen mellem højre- og venstrefløj er en kulturarv (Wendy Brown).

Didaktisk: Hvordan lærer vi om modeller. Hvad er modellers relation til virkeligheden. Hvordan praktiske erfaringer og teoretiske begræber hænger sammen og hvordan de påvirker modeller.

Æstetisk: Produktions påvirkning af designprocessor, Den ”kunstige” lyskildes betydning for medier (fx projektion), Lysets påvirkning og efterligning af stemninger, mv.

Ville du være interesseret i at holde et oplæg, hjælpe med beskrivelsen eller promovering af projektet? Eller kender du nogen, der kunne være interesserede i at bidrage?

Der er ret frie rammer, og du (eller bekendte der kunne være interesserede) ville i højgrad få lov at præge projektet alt efter hvor mange kræfter, der lægges i projektet.

Håber det vakt din interesse. Skriv endelig hvis du har nogle spørgsmål eller vil mødes og diskutere eller bare høre mere om projektet.

-Svend, Det Fynske Kunstakademi

BGRSVND@nullgmail.com

KONCERT // Volto og Jamie Allen’s circuitMusic

I forbindelse med Astrid Myntekærs udstilling har kunstneren Jens Ulrik Jørgensen arrangeret en koncertaften med Volto og Jamie Allen’s circuitMusic, som denne aften vil få lyd og lys til at smelte sammen i et auditivt og visuelt støjunivers.

Concert // Volto and Jamie Allen’s circuitMusic

On occasion of Astrid Myntekær’s exhibition the artist Jens Ulrik Jørgensen has organised a concert with Volto and Jamie Allen’s circuitMusic who in turn will make sound and light merge into an auditory and visual universe of noise.

WORKSHOP // Lav dit eget ‘Dream Wheel’

Lørdag d. 12. april kl. 13-17

To centrale elementer i udstillingen Orgone er laserlys og knust glas, der mekanisk drejer rundt og skaber en symfoni af skyggevirkninger. På denne workshop kan man komme helt tæt på Astrid Myntekærs kunstnerisk praksis og arbejde med lys, når hun inviterer publikum til at lave deres eget ‘Dream Wheel’. Der er plads til 15 personer, og tilmelding er derfor nødvendig senest fredag d. 4. april: tg@nullovergaden.org. Pladserne uddeles efter først-til-mølle-princippet. Det er som altid gratis at deltage, men medbring venligst 50 kr. til dækning af materialeudgifter.

WORKSHOP // Make your own ‘Dream Wheel’, Saturday  April 12 1-5pm

Two key elements of the exhibition Orgone are lasers and broken glass, mechanically turning and creating a symphony of shadow effects. During this workshop you can gain a unique insight into Astrid Myntekær’s artistic practice and work with light, when she invites the audience to make their own ‘Dream Wheel’. The workshop is limited to 15 attendees and it is therefore required to sign up no later than April 4: tg@nullovergaden.org. Registration will be dealt with on a first come, first served basis. Participation is as always free, but please bring 50 DKK to cover material costs.

KØBT ELLER SOLGT II – Laura Toxvaerd solo + Eggs Laid By Tigers

 

Eggs03

Oplev det fantastiske band Eggs Laid By Tigers og saxofonisten Laura Toxvaerd helt solo, når KoncertKirken viser hvad de kan byde på, i et forsøg på at få lov at blive i salgslistede kirke.

Det hele foregår på torsdag den 27. marts i KoncertKirken på Blågaards Plads.

Kl. 20.00: Laura Toxværd Solo
Laura Toxværd – alto sax

Kl. 21.30: Eggs Laid By Tigers
Jonas Westergaard: Voc, bass
Martin Ullits Dahl: Voc, guitar
Peter Bruun: Voc, drums, guitar
Simon Toldam: Keys

Entré: 50 kr. Billetter købes i døren.

Døren og baren åbner kl 19.30.

Se mere HER!

 

 

 

TALK // Kunst, gamification og arkadespil

Onsdag d. 9. april, kl. 18-20

Hvordan påvirker computerspil kunsten og omvendt? Og hvad betyder det, at vi i stadig højere grad ser verden igennem smartphones, tablets og apps? Vær med, når Jacob Tækker fortæller om computerspillets betydning for sit billedkunstneriske virke i samtale med Ravi Vatrapu, professor fra CBS, som forsker i ‘human computer interaction’. I forbindelse med arrangementet vil det desuden være muligt at spille klassiske spil fra arkadehallernes storhedstid, stillet til rådighed af Chassis Arkade. Arrangementet finder sted på engelsk.

TALK // Art, gamification and arcade games, Wednesday April 9 at 6-8pm

How do computer games affect art and vice versa. And what are the consequences of the fact that we to an increasing extent experience the world through smartphones, tablets and apps? Join us when Jacob Tækker tells about the influence of computer games on his artistic practice in a conversation with Ravi Vatrapu, professor at CBS, who is researching in the field of ‘human computer interaction’. In connection with the talk there will also be an opportunity to play classic games from the heyday of arcade halls, provided by Chassis Arcade.

Jacob Wamberg forelæsning på filmfestival

Kunsthistoriker Jacob Wamberg holder oplægget ‘Landskab som verdensbillede’ på Planetariet søndag d. 30/3 kl 19.40 inden filmen ‘Working Mans Death’. Her vil han komme ind på hvordan landskaber i den vestlige billedkunst lader sig tolke i forhold til de kulturer, der skabte dem. Link til billetter: Copenhagen Architecture Festival x Film