LOUISE HINDSGAVL | MEDIOCRITY IS NO CRIME | MARCH 28 FROM 5-8 @ CHRISTOFFER EGELUND | FREE BEERS KINDLY SPONSORED BY K1664 ;o)

Louise Hindsgavl from Artist Video Branding   Copenhagen based ceramic artist Louise Hindsgavl talks about her fascination of the absurd and the need to reboot her artistic approach. Courtesy Galleri Christoffer Egelund
Louise Hindsgavl
from Artist Video Branding
Copenhagen based ceramic artist Louise Hindsgavl talks about her fascination of the absurd and the need to reboot her artistic approach.
Courtesy Galleri Christoffer Egelund

[DK]

FERNISERING FREDAG DEN 28. MARTS FRA KL. 17-20

LOUISE HINDSGAVL (DK) / MEDIOCRITY IS NO CRIME / 28.03.-19.04.2014

Galleri Christoffer Egelund er stolt af at kunne præsentere den tredje soloudstilling af den danske keramikkunstner Louise Hindsgavl (f. 1973) under titlen Mediocity Is No Crime.

Fra sikker afstand ser det ganske uskyldigt ud. Men træder man tættere på Louise Hindsgavls porcelænsfigurationer, får man sig en uventet og til tider ubehagelig overraskelse. Hvor man med porcelænsmaterialets bagage forventer friske hyrdedrenge og lyshårede skønjomfruer, får man i stedet sammenstykkede skabninger, der for længst har mistet deres uskyld. En storvommet mand med hesteben udfører et kirurgisk indgreb på en fasttømret engel, en godmodig malkeko udfører intimkirurgi på sig selv og abstrakte elementer smelter sammen med de deforme væsener. Hindsgavls arbejde har været banebrydende inden for det kunstneriske arbejde med porcelænet, og flere kunstnere er siden fulgt efter i udviklingen af en ny figurativ porcelænskunst. Louise Hindsgavl flytter på underfundig vis porcelænsfiguren ud af den utopiske glansbillede-idyl, den normalt hviler i, og får den til at forholde sig til den virkelige verden.

På udstillingen Mediocrity is no crime præsenterer Louise Hindsgavl os for to nye værkserier herunder en serie af “hvide værker”, der lægger sig i forlængelse af kunstnerens tidligere arbejde. I værket Quiet Please møder vi en desperat dådyrmor med bjørnehoved, der er ved at klippe snuden af sit kid. Frustration og afmagt har drevet hende til dette kontroltab, hvilket understreges ved, at skulpturen er vendt på hovedet. Et andet sted i galleriet hænger en menneskeligenende karrekter, der er i færd med at skære næsen af sig selv i jagten på den ideelle skønhed.

Abstraktionen har en fremtrædende plads i Louise Hindsgavls nye arbejde, og abstrakte elementer angriber figurerne og fremviser transformationen, det ubegribelige og det usagte. I serien Sketch for a Larger Life fører Louise Hindsgavl abstraktionen skridtet videre. I de noget mindre og ganske farverige værker findes reminiscenser fra Hindsgavls figurative univers, fx træet, men ellers er det abstraktionen, der har fået overtaget. Figurerne står som abstrakte fortællinger, der tillader kunstneren at bearbejde det udefinerbare og samtidig åbne op for fortolkningsmulighederne. Med serien genindfører hun et element af leg og frihed i sin praksis, og stiller sig selv spørgsmålet: hvor perfekt skal det egentlig være?

Louise Hindsgavl kommenterer med udstillingen vores evige higen efter perfektionen. Hvad enten det drejer sig om børneopdragelse, arbejdsliv eller udseende skal alt helst være gjort 120 procent. Men en sådan bestræbelse har konsekvenser; vi går ned med stress, bliver depressive og tyndslidte. Den blanke, rene porcelæn symboliserer på fineste vis den finpudsede facade, vi forsøger at opretholde overfor omverdenen. Men kommer man tættere på og kradser en smule i glasuren, finder man hurtigt frem til det kaos, den usikkerhed og de undertrykte længsler, som hersker bag facaden.

Louise Hindsgavl er uddannet ved Designskolen i Kolding ved Linien for Keramik og Glas (1994-1999). Hun har siden sin afgang ved Designskolen udstillet i Norden, Europa, USA og Asien. Hun er repræsenteret i væsentlige samlinger nationalt og internationalt herunder Minneapolis Institute of Art, Minneapolis, USA; MAD, Museum of Art and Design, New York, USA; Nationalmuseum Stockholm, Sverige; Victoria and Albert Museum London, UK; Designmuseum Danmark; Trapholt, Danmark og ASU Art Museum, Arizona, USA. Hun er blandt andet blevet tildelt Statens Kunstfonds 3-årige Arbejdsstipendium (2010), Silkeborg Kunstnerlegat (2010), Statens Kunstfonds Arbejdslegat (2008, 2006, 2004) og Biennaleprisen, Biennalen for Kunsthåndværk og Design (2004).

Galleri Christoffer Egelund inviterer dig til fernisering på udstillingen Mediocrity Is No Crime fredag den 28. Marts i tidsrummet 17-20. Ved ferniseringen vil kunstneren være til stede. Udstillingen løber frem til den 19. april 2014. Åbningstider: mandag–fredag 11-18, lørdage fra 12-16. For mere information og pressefotografier, kontakt venligst galleriet på: info@nullchristofferegelund.dk eller på +45 33 93 92 00. For at se de udstillede værker klik her

[UK]

OPENING RECEPTION FRIDAY MARCH 28 FROM 5 TO 8

LOUISE HINDSGAVL / MEDIOCRITY IS NO CRIME / 28.03.-19.04.2014

Galleri Christoffer Egelund proudly presents the third solo exhibition by the Danish ceramic artist Louise Hindsgavl (b. 1973) entitled Mediocrity Is No Crime.

From a safe distance it looks quite innocent. But take a step closer to the porcelain figurations of Louise Hindsgavl, and you will have an unexpected, and sometimes unpleasant, surprise. Where you would expect cheerful shepherd boys and fair maidens you get complex creatures that lost their innocence long ago. A man with a full-grown paunch and legs of a horse is tearing open the back of an angel rendered helpless by a huge nail through its wings, a milking cow is performing intimate surgery on herself and abstract elements are melting into the deformed beings. Louise Hindsgavl has uncovered new territories within the field of porcelain art where others have since followed. Hindsgavl removes the porcelain figure from the utopian world where it normally resides and makes it take a position in the real world, a place not always so picture perfect.

At the exhibition Mediocrity is no crime Louise Hindsgavl presents two new series including a series of “white pieces” in continuation of the earlier work of the artist. In the sculpture Quiet Please we come across a frustrated doe whose head is that of a bear. She is just about to cut of the nose of her own fawn. Desperation and powerlessness has driven her to this loss of control which is highlighted by the fact that the piece is turned upside down. Another piece at the exhibition shows a human figurine who is on the point of cutting of his own nose for the sake of ideal beauty.

Abstraction occupies a prominent place in the new work of Louise Hindsgavl, and abstract elements seem to attack the figures and show the incomprehensible and the unsaid. In the series Sketch for a Larger Life Hindsgavl takes the abstraction to the next level. In these somewhat smaller and more colorful porcelain pieces it is possible to find reminiscences of the figurative universe of Hindsgavl, e.g. the tree, but other than that abstraction has taken over. The abstract narratives allow the artist to deal with the indefinable and at the same time open her artworks up to interpretation. With this series she reintroduces an element of play and freedom into her praxis, and raises the question: how perfect does it have to be?

With this exhibition, Louise Hindsgavl comments on our eternal search for perfection. Whether it concerns family life, working life or our looks, everything should be done a 120 percent. But such an endeavor has its consequences; stress, depression and frayed nerves. The shiny, clean surface of the porcelain symbolizes in a most delicate way the perfect appearances we are trying to keep up. But if you step closer and scratch the glaze you will quickly find the chaos, insecurity and imperfection hiding underneath.

Louise Hindsgavl graduated from Designskolen, Kolding, DK, in 1999 from the Department of ceramics and glass. She has exhibited widely in Denmark, Europe, the US and Asia since her graduation. She is represented in major collections worldwide including: Minneapolis Institute of Art, Minneapolis, USA, MAD, Museum of Art and Design, New York, USA, Nationalmuseum Stockholm, Sweden; Victoria and Albert Museum London, UK; Designmuseum Denmark; Trapholt, Danmark and ASU Art Museum, Arizona, USA. Furthermore, among others, she has received: The Danish Art Foundation work grant of 3 years (2010), Silkeborg artist grant (2010), The Danish Art Foundation grant (2008, 2006, 2004) and The Biennale Award, The Biennale of Louise HindgavlArts and Craft and Design (2004).

Galleri Christoffer Egelund cordially invites you to the opening of Mediocrity Is No Crime on Friday the 28th of March 2014. The exhibition will run until April the 19th. Opening hours: Monday-Friday 11-18, Saturdays 12-16. For further information and press photographs please contact the gallery at: info@nullchristofferegelund.dk or at +45 33 93 92 00. To view exhibited works click here

 

Louise Hindsgavl / Human Desires / Aug 30 – Sep 28 2013

HumanDesires

Galleri Christoffer Egelund proudly presents the site specific installation Human Desires by the Danish artist Louise Hindsgavl (b. 1973).

Anthropomorphic frogs with feathery wings and their friends occupy the project room at Galleri Christoffer Egelund from Friday, August the 30th.

The series Human Desires consists of hovering nightmare tableaus in porcelain displaying human lust and desire – the forbidden kind. The bestial side of man has taken over, and this is evident as the porcelain figurines are composed of equal parts human and animal. In one of the mobiles a player with a cow’s head is conducting female genital surgery on herself, grinning, apparently unaffected by the circumstances (Human Desires #7). The artist emphasizes the absurdity of such a voluntary cosmetic operation particularly if you consider its evil twin: involuntary female circumcision, also known as Female Genital Mutilation, often seen in parts of Africa and The Middle East. In another part of the room we are confronted with the remnants of a playhouse after a bombing raid. This is a case of vengefulness where innocence was ignored.

As always, in the narrative universes of Louise Hindsgavl we are lured in by the beautiful, seemingly innocent, porcelain and then in for a thought-provoking shock when the traditional shepherd girl grows animal limbs and conducts cosmetic genital surgery.

Louise Hindsgavl graduated from Designskolen, Kolding, DK, in 1999 and has exhibited widely in Denmark, Europe, the US and Asia since her graduation. She is represented in major collections worldwide including: National Museum Stockholm, Sweden; Victoria and Albert Museum London, UK; Minneapolis Institute of Arts, MIA, USA; Carlsberg Art Fondation, DK; The The Röhsska Museum, Gothenburg, SE; Designmuseum, Copenhagen, DK; Trapholt, Kolding, DK; ASU Art Museum, Arizona, USA etc. Furthermore, among others, she has received: The Danish Art Foundation work grant of 3 years (2010), Silkeborg artist grant (2010), The Danish Art Foundation grant (2008, 2006, 2004) and The Biennale Award, The Biennale of Arts and Craft and Design (2004). For an elaborated biography, please visit: www.christofferegelund.dk.

Galleri Christoffer Egelund cordially invites you to the opening of Louise Hindsgavl: Human Desires on Friday the 30th of August from 4-8 pm. The exhibition will run until September 28th. Opening hours: Monday-Friday 11-18, Saturdays 12-16. For further information and press photographs please contact the gallery at: info@nullchristofferegelund.dk or at +45 33 93 92 00.

DK

Galleri Christoffer Egelund er stolt af at kunne præsentere den stedsspecifikke installation Human Desires af den dan-ske kunstner Louise Hindsgavl (f. 1973).

Bevingede menneskefrøer og venner indtager projektrummet hos Galleri Christoffer Egelund fra fredag den 30. august og en måned frem.

Serien Human Desires består af svævende mareridtstableauer i porcelæn, der alle tager udgangs-punkt i menneskets lyst og begær – og her er der tale om den forbudte af slagsen. Det dyriske har fået overtaget, hvilket synliggøres af porcelænsfigurernes sammensatte karakter: halvt menneske, halvt dyr. I et af seriens værker udfører en aktør udstyret med en ko’s hoved en skamlæbereduktion på sig selv, storsmilende og ganske upåvirket af ubehagelighe-derne (Human Desires #7). Kunstneren fremhæver absurditeten af et sådant frivilligt kosmetisk indgreb, især med tanke på dets dystre tvilling: ufrivillig omskæring af kvinder (Female Genital Mutilation), særligt udbredt i visse dele af Mellemøsten og Afrika. Et andet sted i rummet konfronteres vi med resterne af et itusprængt legehus efter et bombeangreb, hvor hævngerrighed ikke har taget hensyn til uskyld.

Som altid i Louise Hindsgavls narrative universer lokkes vi ind af det smukke, umiddelbart uskyldsrene, porcelæn og får et tankevækkende chok, når hyrdepigerne har fået dyrelemmer og foretager kosmetiske indgreb på deres kønsorganer.

Louise Hindsgavl er uddannet ved Designskolen Kolding (1994-1999). Hun har siden sin afgang udstillet bredt i Norden, Europa, USA og Asien. Hun er repræsenteret i væsentlige samlinger nationalt og internationalt herunder Nationalmuseum Stockholm, Sverige; Victoria and Albert Museum London, UK; Minneapolis Institute of Arts, MIA, USA; Ny Carlsbergfondet; Röhsska Museet, Göteborg, SE; Designmuseum Danmark; Trapholt, Danmark, ASU Art Museum, Arizona, USA, m.fl. Desuden er hun blandt andet blevet tildelt Statens Kunstfonds 3-årige Arbejdsstipendium (2010), Silkeborg Kunstnerlegat (2010), Statens Kunstfonds Arbejdslegat (2008, 2006, 2004) og Biennaleprisen, Biennalen for Kunsthåndværk og Design (2004). For en fyldestgørende biografi se hjemmesiden: www.christofferegelund.dk.

Galleri Christoffer Egelund inviterer dig med ledsager til åbning af installation Human Desires fredag den 30. august fra kl. 16-20 og lørdag den 31. August fra kl. 12-16. Udstillingen løber indtil den lørdag den 28. september 2013. Åbningstider: mandag-fredag kl. 11-18, lørdag kl. 12-16. For yderligere information og pressefotografier kontakt venligst galleriet på: info@nullchristofferegelund.dk eller på +45 33 93 92 00.