Kunstens omvendte økonomi: Hvordan bliver man en succesfuld kunstner?

”Hvordan bliver man succesfuld kunstner?” er det centrale spørgsmål for dette kollokvium og præsentation af bogen Konstens omvända ekonomi skrevet af en række forskere fra Uppsala og Stockholms universitet. Kollkviet omhandler den specielle økonomi, som præger kunstens verden, og som ikke kun er baseret på penge. Via undersøgelser over de seneste 50 år peges på de forhold – kunstnerlig status, uddannelse og kulturel kapital – som også værdisættes inden for kunstfeltet og dets uddannelser. På baggrund af undersøgelserne diskuteres de strukturelle aspekter omkring kunstuddannelserne i Sverige, og hvordan kunstnerne har fået en sådan succes, at de f.eks. er blevet stipendiater ved Kunstakademiet, projektmodtagere fra ”Konstnärsnämnden”, professorer på Kungliga Konsthögskolan og repræsenteret i f.eks Moderna Museets samling.

Oplægsholdere
Professor Donald Broady og

Docent Mikael Börjesson, Uppsala Universitet

 

Discussants
Kunstnerisk leder Kirse Junge-Stevnsborg, Den Frie Udstillingsbygning
Kunstner og studieleder Lars Bent Petersen, Det Kongelige Danske Kunstakademi
Professor Kristian Larsen, Aalborg Universitet og
Professor Bent Olsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet


Sted: Auditoriet i Hirsprung, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Peder Skramsgade 2 A, 3 sal, København

Tid: Den 9. april kl. 13.00-15.30

Alle er velkomne!

Arrangementet arrangeres i samarbejde mellem Hexis. Forum for Samfundsvidenskabelig Forskning, Det Kongelige Danske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi.

Efterklangs “The Ghost of Piramida” i BoB What – Tilfældets Park.

Brug din Påske-Søndag i selskab med gode folk i kunst- og kontorfællesskabet BoB What og til skønne toner og billeder i Andreas Koefoeds musikdokumentar “The Ghost of Piramida”.

I vores bar kan du købe dejlige drikke og måske har vi i aftenens anledning også kage – men medbring også gerne selv snacks til filmen.
Sharing is caring <3

Filmen starter ca.19:30. Dørene åbner kl.19:00 og alle er hjertelig velkommen.

Bob’s

Ps.
Tilmelding nødvendig. Skriv til hellemailen@nullgmail.com eller tilmeld dig her
www.theghostofpiramida.com/attend-a-screening/
………………..

Come and join us in our art- and workspace for a lovely public Easter-Sunday screening of The Ghost of Piramida.

We’ll set up a small bar and maybe we’ll bake a cake – but feel free to bring snacks yourself.
Sharing is caring <3

The screening will begin aprox. 19:30. Doors will open at 19:00. And you’re more than welcome.

Bob’s

For joining, write hellemailen@nullgmail.com or sign up here:
www.theghostofpiramida.com/attend-a-screening/

Efterklang-flyer

Bestil en forsker – gratis

D. 2., 3., og 4. maj er der Forskningens Døgn i hele landet.

Forskningens Døgn giver dig med “Bestil en forsker” mulighed for at få besøg af en forsker i løbet af de tre dage. Det eneste krav er, at du kan samle mindst 15 personer, og at I dækker forskerens transportomkostninger. Foredraget er gratis.

På www.forsk.dk kan du se de over 150 foredrag, som en lang række forskere tilbyder. Hør fx om musik eller lydkunst, om 11. september i amerikansk populærkultur, om den kreative proces, om Karen Blixens kønsballade, om kunstterapi, om lean & stress – eller noget helt andet.

Du bestiller foredragene på www.forsk.dk. Har du nogle spørgsmål er du meget velkommen til at skrive til bestilenforsker@nullbestilenforsker.dk.

Untitled 1

IKKollokvium!

Hej alle IKK-studerende!

Vil du være med til at starte IKKollokvium – studenterkollokviet på IKK?

Vi er nogle studerende, der længe har tænkt, at vi her på instituttet mangler et fælles forum for kunst- og kulturvidenskabelige diskussioner i en mere social og uformel ramme. Vi vil gerne tage forskud på samlingen af instituttet på KUA til sommer allerede nu og forsøger derfor at samle de interesserede.

Vi forestiller os som udgangspunkt et månedligt eftermiddagsarrangement, med oplæg fra studerende, undervisere eller andre, om emner som lægger op til tværfaglig diskussion og debat.

Vi har brug for jeres input og gode idéer for at få IKKollokviet op at stå og indkalder derfor til

Opstartsmøde tirsdag d. 9. april kl. 14.15 i Roland Bar!

Har du forslag til arrangementer, lyst til at være med til at arrangere kollokviet eller bare lyst til at høre mere, så kom endelig forbi!

FRISTEN FORLÆNGES

Har du en forestilling eller et fedt projekt du gerne vil have på VILDSKUD 2013?
Bare rolig – du kan nå det endnu!
Vi modtager i øjeblikket ansøgninger til VILDSKUD -teaterfestival for uafhængigt teater 2013. Skal din forestilling, fikse idé, projekt eller lign. være en af dem, er det eneste du skal gøre at downloade og udfylde ansøgningsskemaet, som er vedhæftet denne mail.Dette sendes til info@nullvildskud.dk sammen med en produktionsplan og budget for forestillingen, hvis forestillingen ikke er produceret endnu. Er den færdigproduceret, søges der kun med ansøgningsskemaet.
Deadline er nu forlænget til d. 1. april 2013.

NB! Din forestilling behøver ikke at være færdigproduceret, vi tager imod alle oplæg – også de der stadig kun er på tegnebrættet.
Praktisk
Festivalen falder i år d. 14-18 August og afholdes traditionen tro i og omkring TeaterHuset i København.
Grupperne får svar senest d. 8. April om hvorvidt deres forestilling er indstillet til Showcase.
Showcase afholdes i weekenden d. 11-12 maj. 

Se mere og download ansøgningsskema på http://vildskud.dk
Kontakt os:
info@nullvildskud.dk

Omvisere søges til Den Hirschsprungske Samling

DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING

Omvisere søges

Den Hirschsprungske Samling søger 1-2 kunsthistoriestuderende omvisere, der kan indgå i museets korps af omvisere. Museets omvisere skal kunne formidle det faglige stof overfor såvel skoler som voksengrupper.

Det er en forudsætning, at du har bestået din bacheloreksamen eller står for at bestå den i dette semester og endvidere, at du har et godt kendskab til dansk kunst i det 19. århundrede.

Arbejdet aflønnes efter de statslige museers takster.

Din ansøgning skal indeholde oplysninger om studieforløb og evt. anden faglig beskæftigelse, herunder omvisningserfaring. Endvidere bedes oplyst, hvorvidt du vil være i stand til at omvise på fremmedsprog.

Skriftlig ansøgning sendes som pdf til Den Hirschsprungske Samling på adressen dhs@nullhirschsprung.dk. Ansøgningen skal være museet i hænde senest d. 15.4.2013 kl. 12. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Anna Schram Vejlby på telefon 35 44 09 41 eller mail annvej@nullhirschprung.dk

Den Hirschsprungske Samling er statsligt kunstmuseum. Museets ansvarsområde er det 19. århundreds danske kunst. Museet har til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle dansk kunst fra det 19. århundrede. Yderligere oplysninger kan findes på museets hjemmeside www.hirschsprung.dk

Tekstopmærkning: hvordan og hvorfor – m. Matthew Driscoll, Alex Speed Keldsen & Siliva Hufnagel (Nordisk Forskningsinstitut, KU)

Onsdag 3. april, 14.15-16.00
KUA lokale 21.1.18

Opmærkning af tekster (markup) med brug af XML er en måde at gøre det implicitte i en teksts struktur eksplicit. XML (Extensible Markup Language) er et metaopmærkningsprog, en syntaks hvormed man kan lave et opmærkningssprog, en applikation, til et bestemt formål, for eksempel opmærkning af historiske kilder eller litterære værker. Den mest udbredte applikation til netop disse formål i dag er TEI (Text Encoding Initiative).

Matthew Driscoll: Jeg vil indledningsvis sige noget om teorien bag opmærkning og vise nogle eksempler på tekstuelle aspekter som kan gøres ”eksplicitte”, og hvad fordelene med det så kan være. Derefter præsenterer to postdocer fra Den Arnamagnæanske Samling deres projekter som ”case studies”.

Silvia Hufnagel: Håndskrifter er blevet fremstillet af forskellige grunde af forskellige mennesker. Nogle ville gerne demonstrere deres magt eller status med et dyrt kulturgenstand, andre ville gerne have en bog til underholdning. Med XML-opmærkning og -analyse kan man belyse nogle af disse grunde og skrivernes baggrund. Jeg præsenterer forskelle i håndskrifternes materialitet (margenstørrelse, dekorationsgrad og -type, mængde af tekst på en side) og en inddeling i forskellige håndskrifttyper baseret på disse forskelle: Der er pragtfulde statusobjekter; enkle brugsobjekter uden udsmykning; håndskrifter til underholdning med en del dekoration; og håndskrifter til forskning.

Alex Speed Kjeldsen: Med udgangspunkt i mit arbejde med det islandske kongesagahåndskrift Morkinskinna vil jeg tale om udnyttelsen af XML-opmærkede tekster i lingvistiske/sproghistoriske undersøgelser. Med nogle udvalgte eksempler vil jeg forsøge at illustrere hvilke nye muligheder opmærkede tekster giver os i forhold til traditionel excerpering.

Dette er det tredje af foreløbig otte oplæg under titlen ”Metoder & perspektiver i digitaliseret humaniora”.

LARM_rød_hvid

GRATIS KONFERENCE FOR KU-STUDERENDE!

Deltag i Suitable for Business’ gratis konference og bliv klogere på, hvordan du kan bruge din akademiske viden i praksis!

 

Konferencen finder sted den 3. april i Pressen, Politikens Hus. Temaet for årets konference er “Rethink Business” og konferencen sætter skarpt fokus på hvad der sker, når humanister og socialvidenskabeliges kompetencer og viden bringes i spil i erhvervslivet.

 

Konferencen er GRATIS og inkluderer frokost til alle deltagere. Der er kun 300 pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet – så skynd dig at melde dig til på vores hjemmeside:
www.suitableforbusiness.dk/blog/?page_id=1598

 

Du kan også “like” Suitable for Business’ facebookside for løbende at modtage updates om konferencen:

www.facebook.com/suitableforbusiness

Foredrag på Louisiana 3.4. kl. 20: Fænomenet Gunnar Aagaard Andersen i dansk kunst

I anledning af Pop Art Design-udstillingen afholder Louisiana en række arrangementer, hvor flere danske eller udenlandske eksperter giver deres bud på enkeltaspekter af Pop.

Fænomenet Gunnar Aagaard Andersen i dansk kunst
Onsdag den 3. april 2013 kl. 20
Foredrag ved seniorforsker, mag. art. Vibeke Petersen
”En dansk Pythagoras i blåt cowboy-sæt, pagehår og klar ved rattet i sit 35 årige hostedyr på vej
mod træslottet Munkerup.” Sådan karakteriserede komponisten Niels Viggo Bentzon sin ven
Gunnar Aagaard Andersen (1919-1982) i en artikel i Politiken den 27. oktober 1973 med overskriften ”Denne mærkelige mand”. Efter Bentzons opfattelse var dansk kunst så heldig at have fænomenet Gunnar Aagaard Andersen inden for rækkevidde.
Foredraget om Gunnar Aagaard Andersen ved seniorforsker, mag. art. Vibeke Petersen kaster lys
over en i dag noget overset skikkelse i dansk kunstliv. Aaagaard Andersen var et sandt multi-talent – billedkunstner, designer, arkitekt, professor ved Kunstakademiet og modtager af både Eckersberg og Thorvaldsen Medaljerne. Igennem et enestående og vildt eksperimenterende arbejdsliv fungerede han som isbryder mellem billedkunstens og designets strømninger og arbejdede med næsten alle visuelle udtryksformer: scenografi, grafisk tilrettelæggelse, design af møbler, tapeter, tæpper og tekstiler, polariseret lys mm.
Vibeke Petersen har forsket i Gunnar Aagaard Andersen i mere end 10 år, og hun vil denne aften videregive sin kolossale viden og sin fascination af en enestående personlighed.
Flere af ”denne mærkelige mands” værker kan ses i udstillingen Pop Art Design.
Foredraget er gratis for museets gæster. Pladsreservation: www.louisiana.dk. Gebyr 10 kr.

Fagrådsmøde for Kunsthistorie og Visuel Kultur

Velkommen til næste fagrådsmøde onsdag d. 24. april kl. 16-17 (Lokale 21.4.26)!
Udover interessante og vigtige diskussioner af det faglige og det sociale vil der blive budt på kaffe og hjemmebagt kage.

Har du idéer og ønsker til dagsordenen, så send en e-mail til kunst.fagraad@nullgmail.com senest tirsdag d. 16. april.

Vel mødt!

Ps. Hvad er Fagrådet egentlig?
Fagrådet er et demokratisk system, hvor vi som studerende har stor indflydelse på vores uddannelse. Støder du undervejs i dine studier på ting, der ikke fungerer, har du visioner for, hvordan du synes uddannelserne burde se ud, eller er du bare interesseret i at vide mere om, hvad der sker på studierne generelt, så burde du kigge forbi til et fagrådsmøde.