MARIA TORP / THE RIDDLE / 03.10.2014

Maria Torp, The Verger, Courtesy Galleri Christoffer Egelund
MARIA TORP, The Verge, oil on canvas 60×45

[DK]

MARIA TORP: THE RIDDLE / 03.10 – 01.11 2014

Galleri Christoffer Egelund er stolt af at kunne præsentere udstillingen The Riddle af den talentfulde, danske kunstner Maria Torp. The Riddle er hendes tredje soloudstilling i galleriet.

Gådefulde blikke og fortællende ansigter rækker ud mod bekueren fra Maria Torp udtryksfulde skildringer af liv in medias res. Hun skaber betagende, minutiøse portrætbilleder af mere eller mindre fiktive karakterer, hvor hvert et hårstrå, hver en blodsprængning, er omhyggeligt beskrevet med penslen.

Maria Torp arbejder ud fra den kunstneriske stilart fotorealisme, der vandt frem i 1960’ernes og 70’ernes USA som en udstikker af Pop Art. Men hendes arbejdsmetode bringer genren ad nye veje. Maleriernes fotografiske forlæg iscenesættes ud fra løsslupne, idégenererende tegninger, der er første trin i Torps arbejdsproces, hvorved hun indlægger et fabulerende element i fotografiets (formodede) nøgterne virkelighedsgengivelse. Torps tegninger er kendetegnede ved en langt større grad af abstrakion: ideerne tager forsigtigt form i det sorte blæk.

I værket The Verge ser vi en kvindes ansigt i profil, der konfronterer beskueren med et hårdt, penetrerende blik. Farverne i baggrunden virker formildende på hendes ellers hårde fremtoning, og foreslår en mere nuanceret læsning af den portrætterede Værket Restless skildrer en rygvendt kvinde, et velkendt motiv i kunsthistorien særligt kendt fra den tyske romantiske maler Caspar David Friedrich. Hovedpersonen i Torps maleri mimer Friedrichs Frau am Fenster (1822), når hun læner sig frem mod det oplyste vindue. Hvad hun ser derude ligger hen i det uvisse – måske en anden tilværelse eller en håbefuld fremtid? Værket fremviser en udlængsel fra en lejlighed, der er beskidt, vandskadet og kold. Værkets umiddelbare ro skjuler over et uroligt indre.

Maria Torp holder sig ikke slavisk til fotorealismens begrænsninger som virkelighedsskildrende genre. I en serie værker danner aflagte stykker pap fra gamle papkasser lærred for de fotorealistiske portrætter. I et af papværkerne synes en forhutlet, slidt kvinde at føje sig perfekt ind i pappets rå fremtoning. Her og der ser man et håndtag, og kunstnerens udskæringer i pappet bliver en del af det malede billede, når fx det øverste lag er skrællet af pappet for at danne striber i en bluse, eller når bølgepappet står frem som en del af ansigtet. Således fremviser malerierne deres konstruktion og bryder med den illusionisme og strenge finish, der ellers er kendetegnende for fotorealismen.

Farvebrugen er tiltider rå og overbevisende virkelighedsnær og i andre værker holdt i næsten overvirkeligt glossede pasteltoner. Torps fotorealistiske malerier lægger op til nysgerrig søgen efter et menneskets identitet ud fra den fysiske fremtoning, ikke mindst ansigtets. Torp inviterer os til at forsøge at løse gåden: hvem er dette menneske foran mig?

Maria Torp (f. 1975) bor og arbejder i København. Hun tog afgang fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2007 og har tidligere studeret ved London College of Printing. Hun har deltaget i flere gruppeudstillinger på gallerier, museer, kunsthaller, kunstmesser national og international og er netop udstillingsaktuelt på gruppeudstillingen “10.000 timer – hvad er talent ?” på Trapholt. Derudover har hun lavet udsmykningsopgaver til bl.a. FTF, Ferring, Velux Fonden og TrygVesta og udgør ligeledes en tredjedel af kunstnertrioen MAM sammen med kunstnerne Anika Lori og Mette Geisler.

Galleri Christoffer Egelund inviterer dig til fernisering på Maria Torp: The Riddle fredag den 3. oktober kl. 17-20. Kunstneren vil være til stede ved åbningen. Udstillingen vises frem til den 1. november 2014. Åbningstider: mandag-fredag kl. 11-18, lørdag kl. 12-16. For yderligere informationer om udstillingen samt pressefotos, kontakt venligst galleriet på: info@nullegelund.dk eller på +45 33 93 92 00.

[UK]

MARIA TORP: THE RIDDLE / 03.10 – 01.11 2014

Galleri Christoffer Egelund proudly presents the third solo exhibition with the talented Danish artist Maria Torp: The Riddle.

Mysterious stares and tell-tale faces confronts the viewer of Maria Torps photorealistic portrayals of lives in medias res. She creates fascinating, minute portraits of more og less fictive characters, with every strand of hair, every imperfection meticulously accentuated.

Maria Torp works in the tradition of the art form photorealism that gained ground in the USA of the 1960s and 70s as an offshot of Pop Art. But her working method takes the art form in new directions. The photographs, from which the pieces are painted, are staged on the basis of unrestained, idea generating drawings which forms the first step of the artist’s triadic working proces. This proces ensures the paintings a dreamlike element unfamiliar to the photograph’s (assumed) objective description of reality. Torp’s drawings are characterised by greater abstraction: the artistic ideas are formed in the black ink.

In the piece The Verge a woman’s face is seen in profile, confronting the viewer with a firm, penetrating gaze. The colours of the background seems to appease her tough appearance and suggest the possibility of a softer side to the woman portrayed. The artwork Restless depicts a woman with her back to the viewer, a motif not unfamiliar to the history of art, especially associated with the German romantic artist Caspar David Friedrich. The protagonist of Torp’s painting mimics Friedrich’s Frau am Fenster (1822) when she leans towards the illuminated window. What she sees out there remains uncertain – perhaps a different way of life or a dream of a hopeful future? The piece presents a longing to go abroad and away from an appartment that seems dirty, water damaged and cold. The tranquility of the scene conceals an inner restlessness.

Maria Torp does not slavishly follow the limits of photorealism as a reality depicting genre. In a series of artworks she uses cast-off pieces of cardboard boxes as canvases for her photorealistic portraits. One of the pieces shows a ragged woman who seems to fit in perfectly with the raw look of the cardboard. Here and there handles show in the cardboard canvases, and the artist’s carvings in the cardboard becomes part of the motifs as patterns of a shirt or as part of a face. In this way the paintings demonstrates their construction and breaks the illusionism and strict finish normally associated with photorealism.

The colours in the art of Maria Torp are some times rough and convincingly realistic and at other times almost more real than reality with their glossy notes of pastel. They are appeasing to the eye. But the artworks of Torp are so much more than that. The pieces prepare the ground for inquisitive search for a person’s identity or story in the physical appearance, especially that of the face. Torp invites us to try and solve the riddle: who is this person in front of me?

Maria Torp (1975) lives and works in Copenhagen, Danmark. She graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 2007 and has previously studied at the London College of Printing. Torp has exhibited her works in several galleries, museums, art institutions, art fairs national and internationel and are currently a part of the group exhibition “10.000 Hours – What is Talent?” at Tropholt Modern Museum of Art. Furthermore she has made commissioned work for corporations such as FTF, Tryg, Ferring and at the Velux Foundation and is co-founder of the artist trio MAM, with the artists Anika Lori and Mette Geisler.

Galleri Christoffer Egelund cordially invites you to the opening of Maria Torp: The Riddle on Friday the 3rd of October from 17-20. The exhibition will run until November the 1st, 2014. Opening hours: Monday – Friday from 11-18, Saturdays from 12-16. For further information and press photographs, please contact the gallery at: info@nullchristofferegelund.dk or at +45 33 93 92 00.

JASON JÄGEL (US) / THE CASTLE AND OTHER WORKS / 26.10.-01.12.2012

Behavioral Automatism
Jason Jägel, Behavioral Automatism, 2012, Courtesy Galleri Christoffer Egelund

Galleri Christoffer Egelund kan med stor glæde præsentere udstillingen ”The Castle & Other Works” med den amerikanske kunstner Jason Jägel (f. 1971). Det er hans anden soloudstilling i galleriet. Den anerkendte kunstners værker er bl.a. opkøbt af San Francisco Museum of Modern Art og Museum of Modern Art, New York. I udstillingen viser Jägel en række nye imponerende værker bestående af gouache på papir, hvor bl.a. serien ”The Castle” indgår.

Jägel skaber mange værker samtidigt, en metode hvormed han konstant nytænker sine malerier ved hjælp af spontanitet og instinkt. Hans værker kan ses som selvbiografisk fiktion: I de sidste tyve år har han praktiseret en form for kontrolleret improvisation for at skærpe et særegent billedsprog. Kunstnerens brug af skalaskift, sproglige udtryk, forskellige synsvinkler, farveflader og overlappende rum resulterer i et flimrende billedudtryk. Hos Jägel møder man tvetydige og fragmenterede fortællinger, som bevidst er åbne for fortolkning.

”The Castle” er en serie malerier, hvor Jägel har valgt at benytte afdækningspapiret som afsæt. Et afdækningspapir placeres under de egentlige værker, og det har derfor en praktisk funktion. Det giver plads til mere eller mindre tilfældige penselstrøg, til skitser samt til at notere tanker og ideer ned m.m. I de sidste 12 år har han arbejdet med denne kunstneriske metode. I forbindelse med udstillingens værker forklarer Jägel selv: ”Værkerne fungerer som kanal for tilblivelsen af øvrige værktyper. De er et naturligt overskud fra de originale streger, der udnytter en perifer energi. Titlen ”The Castle” henviser til denne ”indramning” af fakta og det uundgåelige faktum af at være til.

I 2002 blev Jason Jägel (f. 1971) uddannet Master of Fine Art fra det anerkendte Standford University i Californien. Han har siden 1995 deltaget i en lang række solo- og gruppeudstillinger, bl.a. i Barcelona, København, Los Angeles, Milano og New York. Udover MoMa i New York og San Francisco Museum of Modern Art er hans værker også at finde i samlingerne hos ?UCLA Hammer Museum of Art og Portland Museum of Art, USA, samt hos en lang række private kunstsamlere. I 2008 udkom ”Seventy-Three Funshine”, en monografi over hans arbejde, og i 2012 fik han tildelt et stipendium fra Pollock-Krasner Foundation. Ud over at være kunstner underviser Jägel også på en lang række institutioner i San Francisco Bay Area.

Galleri Christoffer Egelund inviterer dig til fernisering på udstillingen ”The Castle & Øvrige Værker” fredag den 26. oktober i tidsrummet kl. 16-19. Ved ferniseringen vil Jason Jägel være til stede. Udstillingen løber frem til 1. december. Åbningstider: mandag–fredag 11-18, lørdage fra 12-16. For mere information og pressefotografier, kontakt venligst galleriet på: info@nullchristofferegelund.dk eller på +45 33 93 92 00. For at se de udstillede værker klik HER

Union Of Strangers / Christoffer Joergensen / 17.08.-15.09.2012

"Christoffer Joergensen", "Ornaments", Galleri Christoffer Egelund, FotoGalleri Christoffer Egelund kan med stolthed præsentere den første soloudstilling i Danmark med den talentfulde dansk/schweiziske fotokunstner Christoffer Joergensen (f. 1978). Titlen på udstillingen “Union of Strangers” henviser specifikt til et spændingsfelt mellem fremmedgørelse og identitet, som kunstneren bl.a arbejder med i sine to billedserier ”Grogram” og ”Parliaments.” Hans fotoværker får stor opmærksomhed for sit originale udtryk og hans enestående måde at bruge fotomediet på, der bryder med den traditionelle opfattelse af fotografiet.

I Grogram-serien kombinerer Joergensen digital fotografering med omhyggeligt håndværk. Det enkelte Grogram-værk skaber han ved manuelt at skære flere af sine fotografier med persongrupper i tynde strimler, som han derefter væver sammen til et nyt billede. Pga. den processuelle tilblivelse mister personerne deres individualitet og forvandles i stedet til typer, som fremstår isoleret fra hinanden. At skabe et Grogram-værk er en langsommelig proces, og resultatet kan bedst beskrives som en hidtil ukendt form af collagen.

Joergensens ”Parliaments” består af to formelt forskellige serier. Den første serie ”Plenary Halls” er fotografier af en række nationale parlamentssale. Fokus er på salenes rumlige og arkitektoniske fremtoning, samt på deres funktion som nationalsymbol. Joergensen benytter flere billeder til digitalt at kombinere det enkelte fotografi, og resultatet er et bredvinklet format. Siddegruppen i forgrunden, præsidiet og loftet i de enkelte sale er væsentlige elementer i værkernes komposition.

Den anden serie fra ”Parliaments” har titlen ”State Ornaments.” Joergensen benytter her trekantede fragmenter fra sine fotografier af parlamentsbygningerne til at sammensætte iøjefaldende sekskantede mønstre. Den enkelte sekskantede celle opfanger således politikere, der er involveret i spørgsmål af national eller international betydning. Værkernes digitale tilblivelse og sfæriske illusion resulterer i parlamentssale, som synes at fungere som selvreferentielle systemer med associationer til svævende planeter, bikuber eller kalejdoskoper.

Christoffer Joergensen (f. 1978) er født i Danmark, men bor og arbejder i dag i Schweiz. I perioden 2002-2004 tog han en MA i fotografi fra Royal Collage of Art i London. Joergensen har deltaget i flere gruppeudstillinger hos Galleri Christoffer Egelund og er i dag en af galleriets faste kunstnere. Han har desuden været repræsenteret på Charlottenborgs Forårsudstilling i flere omgange, og han har haft flere soloudstillinger i Schweiz.

Galleri Christoffer Egelund inviterer dig til fernisering på udstillingen ”Union of Strangers” fredag den 17. august i tidsrummet kl. 16-19. Ved ferniseringen vil Christoffer Joergensen være til stede. Udstillingen løber frem til 15. september. Åbningstider: mandag–fredag 11-18, lørdage fra 12-16. For mere information og pressefotografier, kontakt venligst galleriet på: info@nullchristofferegelund.dk eller på +45 33 93 92 00.