Midt i mængden – at tale om farvede identiteter

Midt i mængden-invitation
(klik på billedet for at se program)

Hvordan kan man tale om farvet identitet uden selv at bære brænde til bålet? Danmark har i 2014 over flere omgange oplevet debatter om emner som hvidhed og om privilegier og diskrimination, der tager udgangspunkt i race. Der har for eksempel været hvidhedsdebatten i litteraturen, DR3’s temauge “Det er fedt at være hvid” og senest efterlysningen af en studerende på Københavns Universitet, som fejlagtigt blev mistænkt for at være terrorist.

Adoptionspolitisk Forum, en forening stiftet af transnationalt adopterede, afholder d. 14. november seminar, hvor adjunkt i kunsthistorie, Mathias Danbolt, og skuespiller og foredragsholder, Roger Matthisen, giver oplæg. Samtidig vil der blive vist værker af Jeannette Ehlers.
Mathias Danboldt taler om “Hvid nostalgi: Kolonialvarenes kolonihistorie og dansk hverdagsracisme” mange af de kolonialvarer, som vi kan finde i de danske supermarkeder. Disse fremstår ofte med forskellige karikerede portrætteringer af mennesker, som oftest ikke er, hvad vi forstår som hvide. – Hvilke betydninger kan man lægge i det, og hvordan kan vi diskutere dette uden selv at diskriminere? Det er nogle af de spørgsmål, Danbolt tager op. Skuespiller, debattør, coach og selvstændig udviklingskonsulent, Roger Matthisen, debatterer i fællesskab med publikum den generelle modstand i Danmark mod at acceptere ‘strukturel racisme’. Med udgangspunkt i den nylige hændelse, hvor en ung studerende blev udsat for en menneskejagt fra politiet på baggrund af sit udseende, kommer diskussionen til at handle om, hvordan denne modstand i det omtalte tilfælde kom til udtryk: hvad blev der sagt, hvilke investeringer havde de personer, der sagde dette, og hvad fik det af konsekvenser for de involverede parter?
Seminaret ender med en times diskussion ved ordstyrer adoptionsforsker, Lene Myong, Mathias Danbolt, Roger Matthisen og Mette Larsen (APF), hvor publikum aktivt bliver inddraget.

Er man interesseret i oplæggene, vil de efter arrangementet være at finde på Adoptionspolitisk Forums hjemmeside, hvor man også kan læse mere om organisationen.

Adoptionspolitisk Forum: www.adoptionspolitiskforum.org.
facebookevent: www.facebook.com/events/356337667824282/?fref=ts
Find os i øvrigt på diverse sociale medier med #midtimængden

Invitation til Seminar: Hvad kan kunsthaller?

Foreningen af Kunsthaller i Danmark inviterer til seminar om, hvordan kunsthallen som institution placerer sig i samtidskunstens økosystemer og fødekæde. Det foregår i Den Frie Udstillingsbygning tirsdag d. 20. maj 2014 fra kl. 13.30-ca. 16.30

Seminaret er en opfølgning på sidste års seminar, Kunsthallens rolle i Samtidskunsten, som blev afholdt i november 2013. Med forårsseminaret ønsker vi at diskutere kunsthallens funktion og position internationalt og nationalt. Oplægsholdere fra Sydkorea, England og Danmark giver forskellige perspektiver på, hvad kunsthallerne kan som udstillingssted og institutionsform. Hvordan er økonomi, funktion og kunstscenens økosystemer afgørende for udstillingsstedets profil og muligheder? Hvor går grænsen mellem en kunsthal og andre typer kunstinstitutioner? Hvad er det kunsthallerne kan?

Læs mere om arrangementet og se hele dagens program i Invitationen eller på FKDs hjemmeside.

Det koster 60 kr. at deltage i seminaret (40 kr. for studerende).

Tilmelding via: info@nullkunsthaller.dk

Vær opmærksom på, at arrangementet foregår på engelsk.

KØS Danmarkstour 2014: Mindesmærker til debat i det offentlige rum

Mindesmærker findes overalt i Danmark. De har alle til formål at mindes en person, et fænomen eller en begivenhed, men der ligger vidt forskellige begivenheder til grund for deres opførelse, ligesom de antager væsensforskellige former. KØS Museum for kunst i det offentlige rum sætter mindesmærket under lup, når vi i maj og juni tager rundt til 10 udvalgte mindesmærker for at diskutere genren med danskerne. Trænger monumenterne til at blive støvet af, eller er der tværtimod brug for nye måder at mindes på, fx i det virtuelle rum?

KØS Danmarkstour
KØS besøger 10 udvalgte mindesmærker på den bredtfavnende Danmarkstour – fra Sakskøbing over Odense til Sønderjylland – med det formål at gå i dialog med danskerne om deres lokale mindesmærke. Hvad betyder mindesmærket for dem, som færdes ved det til dagligt? Hvem eller hvilken gruppe mangler et monument i Danmark? Har det betydning for stedets lokale identitet, eller burde der stå et andet mindesmærke?

Stor åbningsfest på Nørrebro med Bjørn Nørgaard og Pligten Kalder
Danmarkstouren skydes i gang ved Superkilen på Nørrebro fredag d. 2. maj. Her står et af de nyeste mindesmærker, nemlig Bjørn Nørgaards Farvel til våbnene fra 2010, måske bedre kendt som Nørrebros hjerte. På en høj betonsokkel brænder et ildrødt hjerte, der er formet af skydevåben, som stammer fra politiets frit lejde-aktion i bydelen året før. Skulpturen er en markering mod den eskalerende vold på Nørrebro og et symbol på håbet om en fredeligere bydel. Der er stadig mange våben på Nørrebro. Er Nørrebros hjerte et levende monument? Hvad bløder det for? Journalist Torben Steno indtager rollen som moderator for en debat mellem kunstneren Bjørn Nørgaard, politiker og medlem af SF Özlem Cekic, forfatter Lone Aburas samt Terje Bech, repræsentant fra den lokale beboerforening ”Vi vil bo sammen – alle sammen”, der tog initiativ til monumentet. Efter debatten optræder viserockgruppen Pligten Kalder med Johan Olsen fra Magtens Korridorer, Torben Steno og Peter Jessen.

Fra Nørrebro over Odense til Sønderjylland
Dagen efter åbningsfesten sætter KØS kursen mod Sakskøbing, hvor et af de ældre mindesmærker er i fokus, nemlig Roepiger fra 1940 af Gottfred Eickhoff. Derfra går turen videre rundt i landet til de udvalgte mindesmærker. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

• Fredag 2. maj kl. 16-18: Nørrebros Hjerte, Nørrebro. Udført af Bjørn Nørgaard, 2010
Gæster: Bjørn Nørgaard, Özlem Cekic m.fl.

• Lørdag 3. maj kl. 11-13: Roepiger, Sakskøbing. Udført af Gottfred Eickhoff, 1940
Gæster: Knud Romer, Esben Pretzmann & Rune Tolsgaard m.fl.

• Onsdag 7. maj kl.17-19: Gravplads for Gadens Folk, København. Udført af Leif Sylvester, 2013
Gæster: Leif Sylvester, Kenneth A. Balfelt, Folkeklubben m.fl.

• Mandag 12. maj kl. 17-19: AlfabetTurèll, Vangede, Gentofte. Udført af Kenn André Stilling, 2011
Gæster: Yahya Hassan, Ursula Andkjær Olsen, Kenn André Stilling m.fl.

• Torsdag 15. maj kl. 16-18: Skulpturportræt af Lise Nørgaard, Roskilde. Udført af Mette Agerbæk, 2010
Gæster: Ib Michael, Pligten Kalder m.fl.

• Mandag 19. maj kl. 17-19: H. C. Andersen monumenter til debat, Odense
Gæster: Simon Jul, Henrik Lübker m.fl.

• Tirsdag 20. maj kl. 17-19: Rytterstatuen af Christian X, Århus, udført af Helen Schou, 1955
Gæster: Merete Ipsen, Mette Horn m.fl.

• Fredag 20. juni kl. 16-18: Den Tapre Landsoldat. Udført af H. W Bissen, 1849
Gæster: Bertel Haarder, Isam B m.fl.

• Lørdag 21. juni kl. 14-16: Skibelund Krat, Vejen, 1864
Gæster: Per Vers, Inge Adriansen m.fl.

• Ved Monument over Danmarks internationale indsats efter 1948, Kastellet, København, udført af Finn Reinbothe, 2011, vil der ikke være et debatarrangement, men et længere interview med kunstneren samt brugere af monumentet.
Interview vil kunne ses på koes.dk samt i udstillingen på KØS.
For lancering af det fulde program med gæster og koncerter, oplæsninger, stand-up følg med her på koes.dk og facebook.dk/danmarkstour

Optakt til stor udstilling
På Danmarkstouren, der er et led i et større forskningsbaseret projekt om mindesmærker, bliver KØS gjort selskab af et filmhold, som dokumenterer samtlige debatarrangementer. Resultatet vil indgå i en stor udstilling om danske og internationale mindesmærker Magt Minder Mennesker, der åbner d. 6. september 2014 på KØS Museum for kunst i det offentlige rum.

Projektet realiseres med primær støtte fra:
Nordea-fonden

Desuden er projektet støttet af:
Kulturstyrelsen, Novo Nordisk fonden

DEBAT // POLEMIK #2: Sprog – Kunstens Esperanto

POLEMIK er en serie af offentlige debatter arrangeret af Overgaden, som i løbet af foråret sætter fokus på en række spørgsmål og problematikker, som er aktuelle for de danske kunstinstitutioner, der har samtidskunsten i fokus.

Denne aften går vi tæt på sproget og formidlingen i kunstverdenen. I løbet af debatten spørger vi eksempelvis til, hvorvidt kunstinstitutionerne sænker niveauet ved at gøre sproget mere tilgængeligt? Og om publikum har et ansvar for at lære sig den kunstfaglige retorik, hvis de vil tæt på samtidskunsten?

Vær med, når Gitte Ørskou, formand for Statens Kunstfond, Kirse Junge-Stevnsborg, formand for Foreningen af Kunsthaller i Danmark, Berit Anne Larsen, formidlingschef på Statens Museum for Kunst, Christina Pontoppidan, retoriker og ekstern lektor ved CBS, og Matthias Hvass Borello, redaktør på kunsten.nu, giver deres perspektiver på kunstsproget.

POLEMIK #2: Language – The Esperanto of Art, Thursday 3 April at 5-7pm

POLEMIK is a series of public debates arranged by Overgaden, which this spring addresses various questions and issues relevant for the Danish art institutions having contemporary art as their prime focus.

This evening we will look into the question of language and communication within the art world. During the debate, we ask whether art institutions lower the bar by making their communication more accessible? And whether the public has a responsibility for learning professional terminology if they want to gain insight into contemporary art?

Join us when Gitte Ørskou, chairman of the Danish Arts Foundation, Kirse Junge-Stevnsborg, chairman of the Danish Association of Art Centres, Berit Anne Larsen, head of communication at the National Gallery of Denmark, Christina Pontoppidan, rhetorician and external lecturer at CBS, and Matthias Hvass Borello, editor at Kunsten.nu, present their perspectives on the communication of art. The debate will be in Danish.

Nørrebrobaseret debatklub søger nye frivillige!

I samarbejde med  2200Kultur og KulturSkaberne arrangerer 2200Tæsk månedlige debatarrangementer forskellige steder på Nørrebro.
Det bliver udfordrende, spændende, interessant og til tider ophedet, når vi i kollaboration med samarbejdspartnere som FN-forbundet, DFI og Sharing Copenhagen inviterer debattører og eksperter til dialog med de lokale.
Som en del af gruppen er du med til at sætte dagsordenen for debatten og fremme demokratiet i byen.

VI SØGER:
Debatnørder i alle variationer. Uanset om det er miljøet, politik, globalisering, SU-spørgsmålet, samtidskunsten, det kulturelle miljø, Fremdriftsreformen, diskrimination, sundhed, etik eller religion.
Lydklipper. Vi podcaster løbende debatterne på facebooksiden. Måske er du den rette til at redigere dem?
Tovholdere og afviklere. Har du lyst til at være med til at sammensætte panelet og præsentere debatten?
PR ansvarlig. Du har mod på at skrive en pressemeddelelse, tage billeder og sørge for at publikum får at vide, at det er her, det fede foregår.
Ordstyrere. Ud over vores egne arrangementer, låner vi nogle gange vores kompetencer ud til andre.

DU FÅR: Som frivillig i 2200Tæsk får du erfaring med projektkoordinering, idéudvikling, eventmanagement og teamwork. Du får frihed under ansvar, en finger på pulsen og mulighed for at sætte spørgsmålstegn ved det, alle de kloge hoveder ellers tager som en selvfølge.

DET NÆSTE STYKKE TID byder på debat om Europa parlamentsvalget, diskussion af København som grøn hovedstad og diskussioner i forbindelse med filmvisninger. Måske har du flere gode idéer?

Kontakt 2200taesk@nullgmail.com for mere information, følg os på Facebook eller kig forbi vores næste møde og hør mere:

 Meet and Greet d. 11. marts i Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208.
 Folkekøkken kl. 18 og møde på kulturskaberkontoret på 1. sal fra 18.30.

 

 

Performance og samtale: GRUPPEILLUSION i bureau publik

Tine Tvergaards udstilling Gruppeillusion handler om fællesskabets betingelser, om de problemer der knytter sig til gruppen som socialitet og om det kollektive som et menneskeligt vilkår.

Gruppeillusion er afledt af Tvergaards udvekslinger med venner, kolleger og samarbejdspartnere. Hun har inviteret nogle af disse til at bidrage til en serie arrangementer, der finder sted i udstillingsperioden. Arrangementerne vil udforske spørgsmålet om fællesskabet gennem det sanselige og det improvisatoriske og diskutere det kollektive som et vilkår, der både kan yde modstand mod håbløshed og inerti, men også er en kampplads mellem individer.

Program:

Lørdag 15/2 kl. 14
Emma Hedditch: performance

A number of exchanges and sentences, between the space that you have made here, those who made it before you and what comes now or next. Like the circles that overlap on the page, and the possibiliy to take yourself and move between and be, a being, like always whether knowng it or not, whether telling it or not, it’s a place to be.


Mandag 17/2 kl. 20
Koret Syvende og sidst: performance

Improvisation med udgangspunkt i egne oplevelser af konflikt og kærlighed i arbejdet med hinanden.


Lørdag 22/2 kl. 14

Selskabet for anvendt gruppetænkning: PLENUM –1

Nogle gange er et vi ikke en gruppe, men en position man kan tilslutte sig ¶ Vi er en gruppe ¶ Autonomi opstår når vi arbejder med vores autoritets-issues ¶ Konsensus er fascisme ¶ Inderst inde er vi alle langt ude ¶ Gruppen er et fængsel, men det er individet ogsa ¶ Jeg har brug for en ramme for at føle mig tryg ¶ Jo mere ulighed der findes blandt en gruppe mennesker, jo mere ens bliver de alle sammen ¶ En gruppe er altid eksklusiv ¶ Offentligheden er en gruppe ¶ Nationalstaten er en gruppe
Plenum – 1 er en samtale. Alle der har lyst til at deltage kan være med. Med udgangspunkt i ovenstående udsagn, vil vi invitere dig til en udveksling med afsæt i gruppen som problem.

Vi har samlet et kompendium med relevante tekster som kan erhverves på bureau publik eller downloades på www.bureaupublik.dk

 

DEBAT // POLEMIK#1: Hvor kommer pengene fra?

POLEMIK er en serie af offentlige debatter arrangeret af Overgaden, som i foråret sætter fokus på en række af de spørgsmål og problematikker, som er aktuelle for de danske kunstinstitutioner.

Første debat i rækken omhandler, hvor pengene i en finanskrisetid skal komme fra? Hvilke krav stilles der fra statens side til de institutioner, der får driftsstøtte, og hvor bærer udviklingen os hen? Vær med, når Maria Lind, direktør for Tensta Konsthall, Anette Østerby, kontorchef i Kulturstyrelsen, Daniel Hjorth, professor på CBS og Mette Marcus, projektchef i Bikubenfonden, vil give deres bud på udviklingen.

Wednesday 26 February 5-8pm
DEBATE // POLEMIK#1: Where is the money going to come from?

POLEMIK is a series of public debates arranged by Overgaden. The first debate this spring focuses on a variety of relevant questions and issues concerning the danish art institutions. The first topic: where shall the money, during a financial crisis, come from? Which demands are issued from the state in relation to the institutions that receive financial support, and in which direction is the development taking us?

Join us when Maria Lind, director of Tensta Konsthall, Anette Østerby, office director for the Danish Agency for Culture, Daniel Hjorth, professor at CBS, and Mette Marcus, head of projects at The Bikuben Foundation, share their view of the future.

Er det en myte, at feminismen halter bagud i dansk litteratur?

Køns- og ligestillingsdebatterne buldrer af sted på de sociale medier og i avisernes debatsektioner. Blandt de danske forfattere synes der alligevel at være en vis modstand mod at skrive »feministisk litteratur« — man vil tilsyneladende nødigt stereotypificeres eller sættes i bås med 70’ernes kvindelitteratur. Hvor det ikke er vanskeligt at komme i tanke om en hel generation af svenske radikalfeminister som Athena Farrokzhad, Hanna Hallgren, Sara Stridsberg og Jenny Tunedal, virker feministerne i dansk litteratur mere lavmælte.

Er der noget skamfuldt forbundet med at få »feministstemplet« som dansk forfatter anno 2014 — eller er det en myte, at feminismen halter bagud i dansk litteratur?

I en interviewserie med fire danske forfattere undersøger Vagant sagen. Første samtale er med Mette Moestrup, interviewet af Ida Dybdahl Og Sara Hornum Inanloo:

http://www.vagant.no/gift-og-modgift/

Abonnement på Vagant koster det samme i hele Norden og kan bestilles her:

www.vagant.no/abonnement/

Kh
Vagant-redaktionen

Finanskrise-debat i nedlagt bankfilial

Hvad udløste krisen – hvorfor blev det værre i Danmark – og hvem skal tage ansvaret?

I forbindelse med forestillingen POINT OMEGA har CaféTeatret inviteret en række økonomiske eksperter til debat i en nedlagt bankfilial for at diskutere bl.a. ansvarsplacering i forbindelse med finanskrisen.

Debatpanel består af et medlem af Rangvid-udvalget, en tidligere bankdirektør og en advokat med erfaring inden for økonomisk kriminalitet.

Det løber af staben i morgen d. 23. november kl. 14.30-16.00 i en nedlagt Sydbank-filial på H. C. Andersens Boulevard 37.

Arrangementet er selvfølgelig gratis.

(men vær sikker på en plads ved at skrive til billet@nullcafeteatret.dk)

 PO DEBAT PLAKAT small

 

IKKollokvium!

Hej alle IKK-studerende!

Vil du være med til at starte IKKollokvium – studenterkollokviet på IKK?

Vi er nogle studerende, der længe har tænkt, at vi her på instituttet mangler et fælles forum for kunst- og kulturvidenskabelige diskussioner i en mere social og uformel ramme. Vi vil gerne tage forskud på samlingen af instituttet på KUA til sommer allerede nu og forsøger derfor at samle de interesserede.

Vi forestiller os som udgangspunkt et månedligt eftermiddagsarrangement, med oplæg fra studerende, undervisere eller andre, om emner som lægger op til tværfaglig diskussion og debat.

Vi har brug for jeres input og gode idéer for at få IKKollokviet op at stå og indkalder derfor til

Opstartsmøde tirsdag d. 9. april kl. 14.15 i Roland Bar!

Har du forslag til arrangementer, lyst til at være med til at arrangere kollokviet eller bare lyst til at høre mere, så kom endelig forbi!