OPLÆG: JAKOB JAKOBSEN

Tirsdag 25/2 kl. 19
bureau publik
Vesterbrogade 111
1620 København V
www.bureaupublik.dk

En introduktion til Asger Jorns kritik af den marxistiske værdilære som han beskrev den i bogen Værdi og Økonomi fra 1962. Oplæg ved Jakob Jakobsen som Asger Jorn. Replik fra Mikkel Bolt som Karl Marx.

Værdi og Økonomi forsøger Asger Jorn at udvikle en marxistisk æstetik gennem en udvidelse af Karl Marx’s værditeori. Hvor Marx kun opererer med brugsværdi ogbytteværdi tilføjer Asger Jorn kunstnerisk værdi, som den værdiform, der knytter sig til objekternes særegne sensuelle og formmæssige kvaliteter. Asger Jorn peger på objekternes æstetiske forskellighed som værdi og kritiserer Marx’s tænkning for at se bort fra variabilitet. For Ager Jorn har kunstnerisk værdi ikke noget specifikt at gøre med kunstværker, men gælder alle kulturelle frembringelser, som alle hver især har kunstnerisk værdi. En usædvanlig kompliceret og inspirerende bog, som hidtil er blevet smidt i skraldespanden af både marxister og kunsthistorikere.

Arrangementet er nr. to i en række af oplæg, der knytter sig til projektet wordy rappinghood, som omfatter en bogsamling, et læserum og forskellige performative og diskursive arrangementer. Omdrejningspunktet for projektet er en bogsamling sammensat af anbefalinger fra danske og udenlandske kulturproducenter, som bureau publik har bedt om at pege på en bog, der synes særlig relevant at læse lige nu. Billedkunstner Kristina Ask har udformet et læserum til bogsamlingen, hvor det er muligt at gå på opdagelse i materialet. Inspireret af biblioteket som en kollektiv ressource, der distribuerer viden og skaber rum for udveksling er samlingen også afsæt for aktiviteter som læsegrupper, oplæg, performances, mm.

Program for oplægsrække:

30/1 Sven Lütticken
25/2 Jakob Jakobsen
9/4 Ulla Hvejsel

Performance og samtale: GRUPPEILLUSION i bureau publik

Tine Tvergaards udstilling Gruppeillusion handler om fællesskabets betingelser, om de problemer der knytter sig til gruppen som socialitet og om det kollektive som et menneskeligt vilkår.

Gruppeillusion er afledt af Tvergaards udvekslinger med venner, kolleger og samarbejdspartnere. Hun har inviteret nogle af disse til at bidrage til en serie arrangementer, der finder sted i udstillingsperioden. Arrangementerne vil udforske spørgsmålet om fællesskabet gennem det sanselige og det improvisatoriske og diskutere det kollektive som et vilkår, der både kan yde modstand mod håbløshed og inerti, men også er en kampplads mellem individer.

Program:

Lørdag 15/2 kl. 14
Emma Hedditch: performance

A number of exchanges and sentences, between the space that you have made here, those who made it before you and what comes now or next. Like the circles that overlap on the page, and the possibiliy to take yourself and move between and be, a being, like always whether knowng it or not, whether telling it or not, it’s a place to be.


Mandag 17/2 kl. 20
Koret Syvende og sidst: performance

Improvisation med udgangspunkt i egne oplevelser af konflikt og kærlighed i arbejdet med hinanden.


Lørdag 22/2 kl. 14

Selskabet for anvendt gruppetænkning: PLENUM –1

Nogle gange er et vi ikke en gruppe, men en position man kan tilslutte sig ¶ Vi er en gruppe ¶ Autonomi opstår når vi arbejder med vores autoritets-issues ¶ Konsensus er fascisme ¶ Inderst inde er vi alle langt ude ¶ Gruppen er et fængsel, men det er individet ogsa ¶ Jeg har brug for en ramme for at føle mig tryg ¶ Jo mere ulighed der findes blandt en gruppe mennesker, jo mere ens bliver de alle sammen ¶ En gruppe er altid eksklusiv ¶ Offentligheden er en gruppe ¶ Nationalstaten er en gruppe
Plenum – 1 er en samtale. Alle der har lyst til at deltage kan være med. Med udgangspunkt i ovenstående udsagn, vil vi invitere dig til en udveksling med afsæt i gruppen som problem.

Vi har samlet et kompendium med relevante tekster som kan erhverves på bureau publik eller downloades på www.bureaupublik.dk

 

UDSTILLING: GRUPPEILLLUSION AF TINE TVERGAARD

 

Tine Tvergaard: Gruppeillusion

8/2 – 1/3 2014
Fernisering fredag 7/2 kl. 17

bureau publik
Vesterborgade 111, st.
1620 Kbh V
www.bureaupublik.dk

Tine Tvergaards udstilling Gruppeillusion handler om fællesskabets betingelser, om de problemer der knytter sig til gruppen som socialitet og om det kollektive som et menneskeligt vilkår.

Tvergaard er praktiserende billedkunstner og psykoterapeut. Med udgangspunkt i de feministiske, kunstneriske og terapeutiske fællesskaber hun har indgået i, er udstillingen et nedslag i en fortløbende undersøgelse af kollektivets mekanismer. Det er et forsøg på at bearbejde og materialisere overvejelser over menneskelige relationer, fællesskabsformer og samfundsmæssige forhold, der udspringer af Tvergaards samtaler og samarbejder med andre. Særligt er det gruppen som social formation og de modstridende følelser, der knytter sig hertil, som Tvergaard er optaget af. I sine værker afsøger hun både begæret efter gruppetilhørsforholdet og angsten for de konflikter, magtforhold og eksklusioner som gruppedynamikker også genererer.

Tvergaard er interesseret i, hvordan fællesskaber kan bestræbe sig på at omgå og udfordre den neoliberale individualisme såvel som den konventionelle kollektivisme og disses iboende eksklusionsmekanismer. Et af omdrejningspunkterne for hendes arbejde er derfor, hvordan man kan forholde sig kritisk til de nære praksisser og i bedste fald ændre dem ved at insistere på eksistensen af psykologiske og gruppedynamiske forhold som politiske objekter.

Gruppeillusion er afledt af Tvergaards udvekslinger med venner, kolleger og samarbejdspartnere. Hun har inviteret nogle af disse til at bidrage til en serie arrangementer, der finder sted i udstillingsperioden. Arrangementerne vil udforske spørgsmålet om fællesskabet gennem det sanselige og det improvisatoriske og diskutere det kollektive som et vilkår, der både kan yde modstand mod håbløshed og inerti, men også er en kampplads mellem individer.

Program:

Emma Hedditch: performance
Lørdag 15/2 kl. 14

Koret Syvende og sidst: performance
Mandag 17/2 kl. 20

Selskabet for anvendt gruppetænkning: PLENUM –1
Lørdag 22/2 kl. 14

PRAKTIKANT TIL UDSTILLINGSSTEDET BUREAU PUBLIK

bureau publik søger en praktikant med interesse i samtidskunst til at assistere med tilrettelæggelse og realisering af stedets aktiviteter. Du vil komme til at indgå i de mange processer involveret i at drive et udstillingssted. Opgaverne omfatter udstillingsopbygning, fundraising, formidling og pressekontakt. Vi forventer at du er engageret, imødekommende, god til at formidle og kan arbejde selvstændigt, struktureret og praktisk. Arbejdet fordeles i et ugentligt timetal på ca. 20 timer fra midten af januar 2014 og 4 måneder frem.

bureau publik er et sted for kunstneriske og diskursive aktiviteter, der forsøger at forstå og bearbejde den nuværende situation. Projektet drives af kuratorerne Katarina Stenbeck og Johanne Løgstrup og har til huse på Vesterbro i København.

For yderligere information se www.bureaupublik.dk eller kontakt os på mail info@nullbureaupublik.dk. Send os en ansøgning med en beskrivelse af dig selv, dit faglige forløb og motivation for at søge stillingen.

DEBAT: MIKKEL BOLT & ANDERS MICHELSEN 3/12 KL. 19

Tid: Tirsdag d. 3/12 kl. 19.00

Sted: bureau publik, Vesterbrogade 111, st., 1620 København V., www.bureaupublik.dk


Begyndelsen på en afslutning? 35 års systemkrise og den nye protestcyklus

I anledning af udgivelsen af Mikkel Bolts Krise til opstand. Noter om det igangværende sammenbrud (Antipyrine, 2013) diskuterer Mikkel Bolt og Anders Michelsen bogen.

Krise til opstand. Noter om det igangværende sammenbrud er en analyse af forløbet fra finanskrisen i 2008 til de verdensomspændende protester i 2011. Ifølge Bolt er krisen udgangspunktet for alle protesterne, hvad enten de sker i Nordafrika, Sydeuropa, USA eller i Kina. Den neoliberale kapitalismes gældsbaserede kriseregime er ved at falde fra hinanden, og der opstår hele tiden nye brændpunkter. Vi er med andre ord på vej ind i en stormfuld periode, det igangværende sammenbrud lader sig ikke begrænse, men vil tværtimod blot accelerere.

Mikkel Bolt er lektor i kulturhistorie ved Københavns Universitet og har publiceret en række bøger bl.a. Avantgardens selvmord (2009) og En anden verden (2011).

Anders Michelsen er lektor i visuel kultur ved Københavns Universitet og har publiceret bøger og artikler om teknologi, globalisering og samtidskunst, senest Transvisuality – The Cultural Dimension of Visuality (2013).

PERFORMANCE PÅ BUREAU PUBLIK: WORDY RAPPINGHOOD

Kan teoretiske overvejelser oversættes til et fysisk bevægelsespartitur? Kan vi erkende komplekse problemstillinger ved hjælp af dramaturgi? I den kommende weekend præsenterer bureau publik en serie performative øvelser, der bearbejder tekster om magtens arkitektur.

Medvirkende:

Idé, iscenesættelse og dramaturgi: Gritt Uldall-Jessen. Performere: Stine Eva Jørgensen og Kristofer Krarup. Lyd/lys m.m.: Brian Larsen

FREDAG D. 22/11 KL. 14-20.

PERFORMANCE OVER IN EXCESS OF CALCULATION

En 1:1 performance af Kristofer Krarup med udgangspunkt i Eyal Weizmans ‘In Excess of Calculation’. Teksten diskuterer forholdet mellem ideologiske konstruktioner, politisk praksis og rumlige konstellationer.

LØRDAG D. 23/11 KL. 12-18.

PERFORMANCE OVER JOEN VEDELS SAMMENBRUDSSTYKKER

En 1:1 performance af Stine Eva Jørgensen med udgangspunkt i Joen Vedels Sammenbrudsstykker fra 2013. Sammenbrudsstykker er en dagbog fra et ophold i Grækenland, og skildrer den økonomiske krise og dens konsekvenser for befolkningen.

SØNDAG D. 24/11 KL. 12-18.

PERFORMANCE OVER IN EXCESS OF CALCULATION

En 1:1 performance af Kristofer Krarup med udgangspunkt i Eyal Weizmans ‘In Excess of Calculation’. Teksten diskuterer forholdet mellem ideologiske konstruktioner, politisk praksis og rumlige konstellationer.

Hver performance varer ca. 10 min. — tidsbestilling nødvendig: info@nullbureaupublik.dk

bureau publik, Vesterbrogade 111, st., 1620 Kbh V., www.bureaupublik.dk

 

 

WORDY RAPPINGHOOD 6/11 – 24/11

    

Kan teoretiske overvejelser oversættes til et fysisk bevægelsespartitur? Kan vi erkende komplekse problemstillinger ved hjælp af dramaturgi? Over tre uger i november præsenterer bureau publik en serie performative øvelser, der bearbejder tekster om magtens arkitektur. Wordy Rappinghood er udviklet af dramatiker Gritt Uldall-Jessen og billedkunstner Kristina Ask.

PROGRAM:

READING AF NEDSLAG I NAOMI KLEINS CHOKDOKTRINEN
En iscenesat og performet læsning af dramatiker Jun Jimbut Fengs adaption af dele af Chokdoktrinen fra 2007. Naomi Kleins bestseller om katastrofekapitalismens historiske forløb redegør for den neoliberale økonomis opkomst og hvordan dens udnyttelse af kriser til at gennemføre økonomiske chokkure har muliggjort fundamentale samfunds¬ændringer uden demokratisk opbakning.

Onsdag d. 6. nov. kl. 20 – 21
Lørdag d. 16. november kl. 13 –14
Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig: info@nullbureaupublik.dk

PERFORMANCE OVER JOEN VEDELS SAMMENBRUDSSTYKKER
En 1:1 performance af Stine Eva Jørgensen med udgangspunkt i Joen Vedels Sammenbrudsstykker fra 2013. Sammenbrudsstykker er en dagbog fra et ophold i Grækenland, og skildrer den økonomiske krise og dens konsekvenser for befolkningen.

Fredag d. 15. nov. kl. 14 – 20
Lørdag d. 23. nov. kl. 12 – 18
Tidsbestilling nødvendig: info@nullbureaupublik.dk
Hver performance varer ca. 10 min.

PERFORMANCE OVER IN EXCESS OF CALCULATION
En 1:1 performance af Kristofer Krarup med udgangspunkt i Eyal Weizmans ’In Excess of Calculation’. Teksten diskuterer forholdet mellem ideologiske konstruktioner, politisk praksis og rumlige konstellationer.

Fredag d. 22. nov. kl. 14 – 20
Søndag d. 24. nov. kl. 12 – 18
Tidsbestilling nødvendig: info@nullbureaupublik.dk
Hver performance varer ca. 10 min.

Medvirkende:
Idé, iscenesættelse og dramaturgi: Gritt Uldall-Jessen
Performere: Stine Eva Jørgensen, Kristofer Krarup og
Amira Jasmina Shalaby Jensen
Dramatiker: Jun Jimbut Feng
Scenografiske elementer: Kristina Ask
Lyd/lys: Brian Larsen

Wordy Rappinghood er et tværæstetisk projekt, der består af en bogsamling, et læserum, en række læsegrupper og en serie af performances. I perioden d. 6. november – 24. november vil et team bestående af en iscenesætter, en dramatiker, en billedkunstner og tre performere bearbejde dele af bogsamlingen med scenekunstneriske virkemidler. Gennem forskellige performative formater vil de forsøge at sætte krop og ord på teoretiske overvejelser og skabe nye oplevelser og fortolkninger af bogsamlingens materiale.

Omdrejningspunktet er bogsamlingen bestående af fag- og skønlitterære bøger udvalgt af danske og udenlandske kulturproducenter, som bureau publik har bedt om at anbefale en bog, der synes særlig vigtig at læse lige nu.

Billedkunstner Kristina Ask har skabt et læserum til bogsamlingen, der er tilgængelig for besøgende i bureau publiks åbningstid. Interesserede har her mulighed for at gå på opdagelse i mørket og fordybe sig i stakkene af bøger.

Med udgangspunkt i ideen om biblioteket som en kollektiv ressource, hvor der indsamles, genereres og fordeles viden, refleksioner og oplevelser, eksperimenterer Wordy Rappinghood med formidlingsformer og udvekslingssituationer på tværs af kunstgenrer.

Alle arrangementerne finder sted på bureau publik, et udstillingssted for kunstneriske og diskursive aktiviteter, der forsøger at forstå og bearbejde den nuværende situation. Stedet ligger på Vesterbrogade 111, st. 1620 København V. Bogsamlingen vil fortsætte med at være tilgængelig og aktiv efter de afholdte performance øvelser bl.a. med de tilknyttede læsegruppe arrangementer.

Projektet er støttet af Den tværæstetiske pulje under Kunstrådet og Københavns scenekunstudvalg. Tak til forlaget Klim.