Performance og samtale: GRUPPEILLUSION i bureau publik

Tine Tvergaards udstilling Gruppeillusion handler om fællesskabets betingelser, om de problemer der knytter sig til gruppen som socialitet og om det kollektive som et menneskeligt vilkår.

Gruppeillusion er afledt af Tvergaards udvekslinger med venner, kolleger og samarbejdspartnere. Hun har inviteret nogle af disse til at bidrage til en serie arrangementer, der finder sted i udstillingsperioden. Arrangementerne vil udforske spørgsmålet om fællesskabet gennem det sanselige og det improvisatoriske og diskutere det kollektive som et vilkår, der både kan yde modstand mod håbløshed og inerti, men også er en kampplads mellem individer.

Program:

Lørdag 15/2 kl. 14
Emma Hedditch: performance

A number of exchanges and sentences, between the space that you have made here, those who made it before you and what comes now or next. Like the circles that overlap on the page, and the possibiliy to take yourself and move between and be, a being, like always whether knowng it or not, whether telling it or not, it’s a place to be.


Mandag 17/2 kl. 20
Koret Syvende og sidst: performance

Improvisation med udgangspunkt i egne oplevelser af konflikt og kærlighed i arbejdet med hinanden.


Lørdag 22/2 kl. 14

Selskabet for anvendt gruppetænkning: PLENUM –1

Nogle gange er et vi ikke en gruppe, men en position man kan tilslutte sig ¶ Vi er en gruppe ¶ Autonomi opstår når vi arbejder med vores autoritets-issues ¶ Konsensus er fascisme ¶ Inderst inde er vi alle langt ude ¶ Gruppen er et fængsel, men det er individet ogsa ¶ Jeg har brug for en ramme for at føle mig tryg ¶ Jo mere ulighed der findes blandt en gruppe mennesker, jo mere ens bliver de alle sammen ¶ En gruppe er altid eksklusiv ¶ Offentligheden er en gruppe ¶ Nationalstaten er en gruppe
Plenum – 1 er en samtale. Alle der har lyst til at deltage kan være med. Med udgangspunkt i ovenstående udsagn, vil vi invitere dig til en udveksling med afsæt i gruppen som problem.

Vi har samlet et kompendium med relevante tekster som kan erhverves på bureau publik eller downloades på www.bureaupublik.dk

 

Forfatter: bureau publik

bureau publik er et sted for kunstneriske og diskursive aktiviteter, der forsøger at forstå den nuværende situation. Omdrejningspunktet er de seneste års protester i USA, Nordafrika, Mellemøsten og Europa, der har skabt nye modstandsformer og en ny kapitalismekritik i kampen mod den neoliberale håndtering af den finansielle krise og dens konsekvenser for almindelige mennesker. Ved hjælp af kunstens forestillingsevne er bureau publik med til at generere betydninger og perspektiver, der peger på andre måder at indrette verden på. Projektet er initieret af publik, der siden 2005 har arrangeret midlertidige kunstprojekter i Københavns offentlige rum, og drives af kuratorerne Katarina Stenbeck og Johanne Løgstrup. bureau publik realiseres med støtte fra Statens Kunstråd.

Skriv et svar