OPLÆG: JAKOB JAKOBSEN

Tirsdag 25/2 kl. 19
bureau publik
Vesterbrogade 111
1620 København V
www.bureaupublik.dk

En introduktion til Asger Jorns kritik af den marxistiske værdilære som han beskrev den i bogen Værdi og Økonomi fra 1962. Oplæg ved Jakob Jakobsen som Asger Jorn. Replik fra Mikkel Bolt som Karl Marx.

Værdi og Økonomi forsøger Asger Jorn at udvikle en marxistisk æstetik gennem en udvidelse af Karl Marx’s værditeori. Hvor Marx kun opererer med brugsværdi ogbytteværdi tilføjer Asger Jorn kunstnerisk værdi, som den værdiform, der knytter sig til objekternes særegne sensuelle og formmæssige kvaliteter. Asger Jorn peger på objekternes æstetiske forskellighed som værdi og kritiserer Marx’s tænkning for at se bort fra variabilitet. For Ager Jorn har kunstnerisk værdi ikke noget specifikt at gøre med kunstværker, men gælder alle kulturelle frembringelser, som alle hver især har kunstnerisk værdi. En usædvanlig kompliceret og inspirerende bog, som hidtil er blevet smidt i skraldespanden af både marxister og kunsthistorikere.

Arrangementet er nr. to i en række af oplæg, der knytter sig til projektet wordy rappinghood, som omfatter en bogsamling, et læserum og forskellige performative og diskursive arrangementer. Omdrejningspunktet for projektet er en bogsamling sammensat af anbefalinger fra danske og udenlandske kulturproducenter, som bureau publik har bedt om at pege på en bog, der synes særlig relevant at læse lige nu. Billedkunstner Kristina Ask har udformet et læserum til bogsamlingen, hvor det er muligt at gå på opdagelse i materialet. Inspireret af biblioteket som en kollektiv ressource, der distribuerer viden og skaber rum for udveksling er samlingen også afsæt for aktiviteter som læsegrupper, oplæg, performances, mm.

Program for oplægsrække:

30/1 Sven Lütticken
25/2 Jakob Jakobsen
9/4 Ulla Hvejsel

Forfatter: bureau publik

bureau publik er et sted for kunstneriske og diskursive aktiviteter, der forsøger at forstå den nuværende situation. Omdrejningspunktet er de seneste års protester i USA, Nordafrika, Mellemøsten og Europa, der har skabt nye modstandsformer og en ny kapitalismekritik i kampen mod den neoliberale håndtering af den finansielle krise og dens konsekvenser for almindelige mennesker. Ved hjælp af kunstens forestillingsevne er bureau publik med til at generere betydninger og perspektiver, der peger på andre måder at indrette verden på. Projektet er initieret af publik, der siden 2005 har arrangeret midlertidige kunstprojekter i Københavns offentlige rum, og drives af kuratorerne Katarina Stenbeck og Johanne Løgstrup. bureau publik realiseres med støtte fra Statens Kunstråd.

Skriv et svar