Design & Architecture a.m.: Fra hospital til hospitality

 

design achitecture

Supersygehuse, nye patientrelationer og velfærdsteknologi er i gang med at transformere vores sundhedsvæsen. Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Center inviterer designere og repræsentanter fra sundhedssektoren til at drøfte, hvordan der kan skabes helende rum, og hvilke nye produkter, services og løsninger der vil blive efterspurgt fra danske virksomheder, arkitekter og designere.

Design & Architecture a.m/p.m. er rettet mod professionelle, der arbejder med byggeri, byudvikling, arkitektur og design. Dette arrangement er tillige rettet mod sundhedsfagligt og administrativt personale fra sundhedssektoren, som er nysgerrige på, hvordan design kan bidrage til at skabe effektive, patientorienterede løsninger.

OM OPLÆGGENE:

Hvordan designer man et hospital i verdensklasse?
Anne Mette Termansen vil fortælle om processen med at undersøge muligheden for at bygge et nyt mor-barn hospital i verdensklasse på Rigshospitalets Juliane Marie Center. Processen har været kendetegnet af en meget grundig, visionær og vidtgående inddragelse af både patienter, medarbejdere og andre interessenter. Anne Mette vil vise, hvordan en designbaseret tilgang har gjort det muligt at balancere kravene fra alle disse målgrupper og identificere, hvad der skal til for at skabe et hospital i verdensklasse.

Radikalt redesign af sundhedssektorens processer
Kaja vil i sit oplæg beskrive, hvordan servicedesign i Norge har fået en central rolle som virkemiddel til innovation. Dette gælder særligt inden for sundhedssektoren, hvor bl.a. Designvirksomheden Designits Oslo-afdeling har gennemført et brystkræftprojekt for Oslo Universitetssygehus. Projektet har bevist, at fokus på brugerens oplevelse kan igangsætte radikale processer, som i dette tilfælde førte til en reduktion i ventetid på 90% fra mistanken om brystkræft opstod til udredning var gennemført.

I dag er servicedesign en anerkendt tilgang til problemløsning i Norge, og designere tager del i udformningen af retningslinjer og politiske beslutninger. Kaja vil fortælle om, hvordan og hvorfor servicedesign har fået denne position ved at give indblik i aktuelle initiativer og nogle udvalgte projekter som brystkræftprojektet og ombygningen af en lukket afdeling på psykiatrisk afdeling.

Dato: 22. september 2015
Tid:8:30-10:00
Sted: Fæstningens Materialgård
Frederiksholms Kanal 30
1220 København
Pris: Gratis
Arrangør: Dansk Arkitektur Center & Dansk Design Center

Læs mere og tilmeld dig her:
http://dac1.dk/DesignArchitecture2015

EftermiddagsDAC: Nordiske byggematerialer

Kom og hør to nordiske perspektiver på fremtidens byggematerialer. Hvordan kan vi i Norden skabe en unik position på det internationale marked for bæredygtige byggematerialer?

Den 15. september går Norske Anne Sigrid Nordby, miljørådgiver i Asplan Viak, og danske Kasper Guldager Jensen, partner i 3XN og direktør i GXN, på scenen og fortæller om udfordringer, muligheder og visioner for at udvikle mere bæredygtige byggematerialer, som både kan bidrage til den grønne omstilling og skabe vækst og arbejdspladser i Norden.

Dansk Arkitektur Centers sommerudstilling om den norske arkitektvirksomhed Snøhetta, der indgår i World Architecture-serien, fokuserer på arkitektvirksomhedens helt særlige nordiske tilgang til materialer, metode, proces og formgivning. Dette fokus forstærkes igennem Dansk Arkitektur Centers arrangementsrække for det faglige publikum. Arrangementsrækken består af 5 faglige dobbelt-talks, der samler danske og norske fagfolk på tværs af traditionelle fagfelter: materialeproducenter, arkitekter, designere og andre fagfelter i byggebranchen for at inspirere, supplere og diskutere med hinanden. Arrangementsrækken vil have særligt fokus på materialebrug, formgivning, metode og proces.

Dato: d. 15. september 2015
Tid: kl. 15.30-16:45
Sted: Dansk Arkitektur Center
Pris: Standard billet – 60 DKK / BYG-Medlem – Gratis
Arrangør: Dansk Arkitektur Center

Læs mere og tilmeld dig her:
http://dac1.dk/EfterDac3

EftermiddagsDAC: Idea Work by Snøhetta

Kom og hør arkitekt og partner Kjetil Trædal Thorsen fortælle om Snøhettas værdisættende filosofi og kultur og den særlige ingrediens, der sikrer at mennesker, processer og kaos kan være vejen til verdensarkitektur og design.

Idea Work er benævnelsen for en arbejdsfilosofi, en metodik, hos Snøhetta, men også resultatet af et fire årigt forskningsprojekt, hvor virkemidlerne i den kreative proces er sat i fokus.

“Snøhetta approaches design with the idea that creativity is not always the sole domain of the architect or the designer, but is a product and process of collaboration among all participants in a project. We believe that architecture and design also can allow creativity to emerge from within, resulting in an organic realization of a shared vision”, Kjetil Trædal Thorsen.

Dansk Arkitektur Centers sommerudstilling om den norske arkitektvirksomhed Snøhetta, der indgår i World Architecture-serien, fokuserer på arkitektvirksomhedens helt særlige nordiske tilgang til materialer, metode, proces og formgivning. Dette fokus forstærkes igennem Dansk Arkitektur Centers arrangementsrække for det faglige publikum.

Arrangementet er GRATIS for medlemmer af BYG-netværket. Er du medlem skal du vælge billettypen for BYG-medlemmer, når du tilmelder dig.

Dato: d. 17. september 2015
Tid: 15:30-16:45
Sted: Dansk Arkitektur Center
Pris: Standard billet – 100 DKK / BYG-Medlem – gratis
Arrangør: Dansk Arkitektur Center

Læs mere og tilmeld dig her:
http://dac1.dk/f2Vfi6

OPLÆG: JAKOB JAKOBSEN

Tirsdag 25/2 kl. 19
bureau publik
Vesterbrogade 111
1620 København V
www.bureaupublik.dk

En introduktion til Asger Jorns kritik af den marxistiske værdilære som han beskrev den i bogen Værdi og Økonomi fra 1962. Oplæg ved Jakob Jakobsen som Asger Jorn. Replik fra Mikkel Bolt som Karl Marx.

Værdi og Økonomi forsøger Asger Jorn at udvikle en marxistisk æstetik gennem en udvidelse af Karl Marx’s værditeori. Hvor Marx kun opererer med brugsværdi ogbytteværdi tilføjer Asger Jorn kunstnerisk værdi, som den værdiform, der knytter sig til objekternes særegne sensuelle og formmæssige kvaliteter. Asger Jorn peger på objekternes æstetiske forskellighed som værdi og kritiserer Marx’s tænkning for at se bort fra variabilitet. For Ager Jorn har kunstnerisk værdi ikke noget specifikt at gøre med kunstværker, men gælder alle kulturelle frembringelser, som alle hver især har kunstnerisk værdi. En usædvanlig kompliceret og inspirerende bog, som hidtil er blevet smidt i skraldespanden af både marxister og kunsthistorikere.

Arrangementet er nr. to i en række af oplæg, der knytter sig til projektet wordy rappinghood, som omfatter en bogsamling, et læserum og forskellige performative og diskursive arrangementer. Omdrejningspunktet for projektet er en bogsamling sammensat af anbefalinger fra danske og udenlandske kulturproducenter, som bureau publik har bedt om at pege på en bog, der synes særlig relevant at læse lige nu. Billedkunstner Kristina Ask har udformet et læserum til bogsamlingen, hvor det er muligt at gå på opdagelse i materialet. Inspireret af biblioteket som en kollektiv ressource, der distribuerer viden og skaber rum for udveksling er samlingen også afsæt for aktiviteter som læsegrupper, oplæg, performances, mm.

Program for oplægsrække:

30/1 Sven Lütticken
25/2 Jakob Jakobsen
9/4 Ulla Hvejsel