WORDY RAPPINGHOOD 6/11 – 24/11

    

Kan teoretiske overvejelser oversættes til et fysisk bevægelsespartitur? Kan vi erkende komplekse problemstillinger ved hjælp af dramaturgi? Over tre uger i november præsenterer bureau publik en serie performative øvelser, der bearbejder tekster om magtens arkitektur. Wordy Rappinghood er udviklet af dramatiker Gritt Uldall-Jessen og billedkunstner Kristina Ask.

PROGRAM:

READING AF NEDSLAG I NAOMI KLEINS CHOKDOKTRINEN
En iscenesat og performet læsning af dramatiker Jun Jimbut Fengs adaption af dele af Chokdoktrinen fra 2007. Naomi Kleins bestseller om katastrofekapitalismens historiske forløb redegør for den neoliberale økonomis opkomst og hvordan dens udnyttelse af kriser til at gennemføre økonomiske chokkure har muliggjort fundamentale samfunds¬ændringer uden demokratisk opbakning.

Onsdag d. 6. nov. kl. 20 – 21
Lørdag d. 16. november kl. 13 –14
Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig: info@nullbureaupublik.dk

PERFORMANCE OVER JOEN VEDELS SAMMENBRUDSSTYKKER
En 1:1 performance af Stine Eva Jørgensen med udgangspunkt i Joen Vedels Sammenbrudsstykker fra 2013. Sammenbrudsstykker er en dagbog fra et ophold i Grækenland, og skildrer den økonomiske krise og dens konsekvenser for befolkningen.

Fredag d. 15. nov. kl. 14 – 20
Lørdag d. 23. nov. kl. 12 – 18
Tidsbestilling nødvendig: info@nullbureaupublik.dk
Hver performance varer ca. 10 min.

PERFORMANCE OVER IN EXCESS OF CALCULATION
En 1:1 performance af Kristofer Krarup med udgangspunkt i Eyal Weizmans ’In Excess of Calculation’. Teksten diskuterer forholdet mellem ideologiske konstruktioner, politisk praksis og rumlige konstellationer.

Fredag d. 22. nov. kl. 14 – 20
Søndag d. 24. nov. kl. 12 – 18
Tidsbestilling nødvendig: info@nullbureaupublik.dk
Hver performance varer ca. 10 min.

Medvirkende:
Idé, iscenesættelse og dramaturgi: Gritt Uldall-Jessen
Performere: Stine Eva Jørgensen, Kristofer Krarup og
Amira Jasmina Shalaby Jensen
Dramatiker: Jun Jimbut Feng
Scenografiske elementer: Kristina Ask
Lyd/lys: Brian Larsen

Wordy Rappinghood er et tværæstetisk projekt, der består af en bogsamling, et læserum, en række læsegrupper og en serie af performances. I perioden d. 6. november – 24. november vil et team bestående af en iscenesætter, en dramatiker, en billedkunstner og tre performere bearbejde dele af bogsamlingen med scenekunstneriske virkemidler. Gennem forskellige performative formater vil de forsøge at sætte krop og ord på teoretiske overvejelser og skabe nye oplevelser og fortolkninger af bogsamlingens materiale.

Omdrejningspunktet er bogsamlingen bestående af fag- og skønlitterære bøger udvalgt af danske og udenlandske kulturproducenter, som bureau publik har bedt om at anbefale en bog, der synes særlig vigtig at læse lige nu.

Billedkunstner Kristina Ask har skabt et læserum til bogsamlingen, der er tilgængelig for besøgende i bureau publiks åbningstid. Interesserede har her mulighed for at gå på opdagelse i mørket og fordybe sig i stakkene af bøger.

Med udgangspunkt i ideen om biblioteket som en kollektiv ressource, hvor der indsamles, genereres og fordeles viden, refleksioner og oplevelser, eksperimenterer Wordy Rappinghood med formidlingsformer og udvekslingssituationer på tværs af kunstgenrer.

Alle arrangementerne finder sted på bureau publik, et udstillingssted for kunstneriske og diskursive aktiviteter, der forsøger at forstå og bearbejde den nuværende situation. Stedet ligger på Vesterbrogade 111, st. 1620 København V. Bogsamlingen vil fortsætte med at være tilgængelig og aktiv efter de afholdte performance øvelser bl.a. med de tilknyttede læsegruppe arrangementer.

Projektet er støttet af Den tværæstetiske pulje under Kunstrådet og Københavns scenekunstudvalg. Tak til forlaget Klim.

Forfatter: bureau publik

bureau publik er et sted for kunstneriske og diskursive aktiviteter, der forsøger at forstå den nuværende situation. Omdrejningspunktet er de seneste års protester i USA, Nordafrika, Mellemøsten og Europa, der har skabt nye modstandsformer og en ny kapitalismekritik i kampen mod den neoliberale håndtering af den finansielle krise og dens konsekvenser for almindelige mennesker. Ved hjælp af kunstens forestillingsevne er bureau publik med til at generere betydninger og perspektiver, der peger på andre måder at indrette verden på. Projektet er initieret af publik, der siden 2005 har arrangeret midlertidige kunstprojekter i Københavns offentlige rum, og drives af kuratorerne Katarina Stenbeck og Johanne Løgstrup. bureau publik realiseres med støtte fra Statens Kunstråd.

Skriv et svar