UDSTILLING: GRUPPEILLLUSION AF TINE TVERGAARD

 

Tine Tvergaard: Gruppeillusion

8/2 – 1/3 2014
Fernisering fredag 7/2 kl. 17

bureau publik
Vesterborgade 111, st.
1620 Kbh V
www.bureaupublik.dk

Tine Tvergaards udstilling Gruppeillusion handler om fællesskabets betingelser, om de problemer der knytter sig til gruppen som socialitet og om det kollektive som et menneskeligt vilkår.

Tvergaard er praktiserende billedkunstner og psykoterapeut. Med udgangspunkt i de feministiske, kunstneriske og terapeutiske fællesskaber hun har indgået i, er udstillingen et nedslag i en fortløbende undersøgelse af kollektivets mekanismer. Det er et forsøg på at bearbejde og materialisere overvejelser over menneskelige relationer, fællesskabsformer og samfundsmæssige forhold, der udspringer af Tvergaards samtaler og samarbejder med andre. Særligt er det gruppen som social formation og de modstridende følelser, der knytter sig hertil, som Tvergaard er optaget af. I sine værker afsøger hun både begæret efter gruppetilhørsforholdet og angsten for de konflikter, magtforhold og eksklusioner som gruppedynamikker også genererer.

Tvergaard er interesseret i, hvordan fællesskaber kan bestræbe sig på at omgå og udfordre den neoliberale individualisme såvel som den konventionelle kollektivisme og disses iboende eksklusionsmekanismer. Et af omdrejningspunkterne for hendes arbejde er derfor, hvordan man kan forholde sig kritisk til de nære praksisser og i bedste fald ændre dem ved at insistere på eksistensen af psykologiske og gruppedynamiske forhold som politiske objekter.

Gruppeillusion er afledt af Tvergaards udvekslinger med venner, kolleger og samarbejdspartnere. Hun har inviteret nogle af disse til at bidrage til en serie arrangementer, der finder sted i udstillingsperioden. Arrangementerne vil udforske spørgsmålet om fællesskabet gennem det sanselige og det improvisatoriske og diskutere det kollektive som et vilkår, der både kan yde modstand mod håbløshed og inerti, men også er en kampplads mellem individer.

Program:

Emma Hedditch: performance
Lørdag 15/2 kl. 14

Koret Syvende og sidst: performance
Mandag 17/2 kl. 20

Selskabet for anvendt gruppetænkning: PLENUM –1
Lørdag 22/2 kl. 14

Forfatter: bureau publik

bureau publik er et sted for kunstneriske og diskursive aktiviteter, der forsøger at forstå den nuværende situation. Omdrejningspunktet er de seneste års protester i USA, Nordafrika, Mellemøsten og Europa, der har skabt nye modstandsformer og en ny kapitalismekritik i kampen mod den neoliberale håndtering af den finansielle krise og dens konsekvenser for almindelige mennesker. Ved hjælp af kunstens forestillingsevne er bureau publik med til at generere betydninger og perspektiver, der peger på andre måder at indrette verden på. Projektet er initieret af publik, der siden 2005 har arrangeret midlertidige kunstprojekter i Københavns offentlige rum, og drives af kuratorerne Katarina Stenbeck og Johanne Løgstrup. bureau publik realiseres med støtte fra Statens Kunstråd.

Skriv et svar