Foredrag på Louisiana 3.4. kl. 20: Fænomenet Gunnar Aagaard Andersen i dansk kunst

I anledning af Pop Art Design-udstillingen afholder Louisiana en række arrangementer, hvor flere danske eller udenlandske eksperter giver deres bud på enkeltaspekter af Pop.

Fænomenet Gunnar Aagaard Andersen i dansk kunst
Onsdag den 3. april 2013 kl. 20
Foredrag ved seniorforsker, mag. art. Vibeke Petersen
”En dansk Pythagoras i blåt cowboy-sæt, pagehår og klar ved rattet i sit 35 årige hostedyr på vej
mod træslottet Munkerup.” Sådan karakteriserede komponisten Niels Viggo Bentzon sin ven
Gunnar Aagaard Andersen (1919-1982) i en artikel i Politiken den 27. oktober 1973 med overskriften ”Denne mærkelige mand”. Efter Bentzons opfattelse var dansk kunst så heldig at have fænomenet Gunnar Aagaard Andersen inden for rækkevidde.
Foredraget om Gunnar Aagaard Andersen ved seniorforsker, mag. art. Vibeke Petersen kaster lys
over en i dag noget overset skikkelse i dansk kunstliv. Aaagaard Andersen var et sandt multi-talent – billedkunstner, designer, arkitekt, professor ved Kunstakademiet og modtager af både Eckersberg og Thorvaldsen Medaljerne. Igennem et enestående og vildt eksperimenterende arbejdsliv fungerede han som isbryder mellem billedkunstens og designets strømninger og arbejdede med næsten alle visuelle udtryksformer: scenografi, grafisk tilrettelæggelse, design af møbler, tapeter, tæpper og tekstiler, polariseret lys mm.
Vibeke Petersen har forsket i Gunnar Aagaard Andersen i mere end 10 år, og hun vil denne aften videregive sin kolossale viden og sin fascination af en enestående personlighed.
Flere af ”denne mærkelige mands” værker kan ses i udstillingen Pop Art Design.
Foredraget er gratis for museets gæster. Pladsreservation: www.louisiana.dk. Gebyr 10 kr.

Forfatter: Susanne Hartz

Pressechef Louisiana

Skriv et svar