PERISKOP call for papers til nr. 21: DANSK KUNSTKRITIK

Tidsskriftet PERISKOP inviterer skribenter til at bidrage med artikler til nr. 21 med temaet “Dansk kunstkritik”. Indsend abstract pr. 1. februar 2018.

Kunsthistorie har fra dets tidlige år været et fag med en væsentlig udadvendt og formidlingsmæssig dimension. Dette manifesterer sig dels i form af udstillingsvirksomhed på bl.a. kunstmuseer og kunsthaller, dels i form af kunstkritik i dagblade, tidsskrifter, radio, fjernsyn og netbaserede medier. Førstnævnte side af kunsthistoriefagets formidlingstradition har i det senere år fået stor opmærksomhed gennem intensiverede museologiske studier, mens den sidstnævnte side – kunstkritikken – omvendt er stærkt underbelyst. Dette på trods af at kunstkritikken udgør og har udgjort en af kunsthistoriefagets vigtigste kontaktflader med såvel den aktive kunstoffentlighed som med en bredere offentlighed. Kunstkritikken har hidtil kun været genstand for spredte betragtninger i artikelform, mens nyere forskning på området i dansk sammenhæng er en mangel.

I lyset af at kunstkritikken de seneste 25 år har gennemgået dramatiske forandringer, ønsker vi at sætte fokus på, hvordan denne specifikke genre har udviklet sig, og hvad dens rolle og vilkår er i dag. Både fremkomsten af internettet, som har decimeret den dagbladsbårne kunstkritik, og samtidskunstens stigende popularitet, der har skabt en blomstrende produktion af tekster i tidsskrifter og kataloger, har bidraget til disse forandringer. Situationen er i den internationale forskning blevet betegnet som en ‘krise’, og James Elkins har polemisk skrevet, at der aldrig er blevet skrevet så meget kunstkritik og aldrig læst så lidt af den. 

Til det kommende temanummer om dansk kunstkritik søger vi artikler, der diskuterer kritikkens historiske udvikling såvel som dens vilkår i dag, dens rolle i kunstscenens økologi og dens stilistiske karakteristika. Vi søger artikler, der fokuserer på en dansk kontekst, eller som kan bidrage med et nordisk perspektiv på den danske kunstkritik. Mulige emner for artikler kunne være: 

 • Hvordan har fremkomsten af nye medier f.eks. påvirket kunstkritikken? Er der sket et fagligt autoritetstab med fremkomsten af blogs og sociale medier, som distribuerer muligheden for kritik ud til alle med adgang til internettet eller er der snarere fundet en demokratisering af kritikken sted?
 • Er der er sket forandringer i kunstkritikken som genre? Er de klassiske ingredienser (beskrivelse, fortolkning og vurdering) stadig til stede i ligeligt omfang i kunstkritikken, eller har vægtningen forskudt sig?
 • Har kunstkritikkens ‘aktivistiske’ historiske karakter påvirket dens samspil med en levende kunstscene, hvor kritikeren sjældent er en entydig figur, men bærer flere kasketter? Og hvem er egentlig denne kunstkritiker, hvad er det for en figur, personen indtager i kunstdebatten?
 • Kan man se kunstkritikken udvikle sig i nye retninger med opdyrkningen af interviewformen eller autofiktionen/selvbiografien som nye elementer? 

Vi ønsker, at temanummeret trækker tråde tilbage i kunsthistorien med refleksioner over, hvorfor og hvordan genren opstod i Danmark. Derfor er det nærliggende at se på, hvilke betydninger kunstkritiske enkeltforfatterskaber i Danmark og Norden (Niels Laurits Høyen, Emil Hannover, Ole Sarvig, Poul Vad, Peter Laugesen m.fl.) har haft for dansk kunsthistorie, og hvordan kunstkritikken som en ofte primær skriftkilde om specifikke værker, kunstnere og udstillinger har påvirket og er blevet påvirket af den udøvende kunst. Kunstkritikken, dens formål, udformning og betydning er noget, der jævnligt debatteres. Med dette temanummer af Periskop er det vores ønske at vise eksempler på nyere forskning i en samlet præsentation og diskussion af dansk kunstkritik.

Temaredaktion: Rune Gade, Anna Vestergaard Jørgensen og Janna Lund

Abstracts på maks. 300 ord samt et CV på maks. 1 side indsendes til info@nullperiskop-tidsskrift.dk inden d. 1. februar 2018. Besked om antagelse af forslag udsendes medio februar 2018. Deadline for indsendelse af færdigskrevne artikler er 1. oktober 2018. Artiklernes længde er begrænset til 6.000 ord inkl. noter. Sprog: dansk, norsk eller svensk.

Kommunikationsuddannet, der vil arbejde både praktisk og strategisk med sociale medier og hjemmesider

Er du kommunikationsuddannet, og vil du arbejde både praktisk og strategisk med sociale medier og hjemmesider? Har du lyst til at arbejde et sted, hvor de gode historier blot venter på, at du sætter dem i spil? Så er stillingen som løntilskudsmedarbejder på Rønnebæksholm måske noget for dig.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:
• At producere inspirerende indhold – fx pressemeddelelser, artikler, cases, onlinetekster, fotos og video
• At arbejde strategisk med udviklingen af Rønnebæksholm og Billedskolens tilstedeværelse på sociale medier
• At udvikle nye hjemmesider til Rønnebæksholm og Billedskolen
• At hjælpe med grafiske opgaver – fx billedredigering

Vi lægger vægt på:
• At du har en kommunikationsuddannelse eller anden relevant baggrund og er en stærk formidler
• At du har stor forståelse for og erfaring med sociale medier og andre digitale kanaler
• At du har teknisk flair og gerne erfaring med CMS
• At du eventuelt har grafiske kompetencer – og fx kender InDesign
• At du har erfaring med produktion og redigering af video
• At du arbejder struktureret, driftssikkert, idérigt og selvstændigt

Om os
I dag er Rønnebæksholm en kunsthal, men godsets historie går tilbage til 1300-tallet og stedet rummer historien om Danmarks første krudtmølle såvel som Grundtvigs største kærlighed. Historien er præsent på Rønnebæksholm – også i vores tilgang til samtidskunstudstillinger. Vi er en kunsthal i hastig udvikling, hvor der er højt til loftet og plads til nye idéer. Billedskolen i Kulturregion Storstrøm er et nyt og ambitiøst projekt der er søsat i 2016, og som får base på Rønnebæksholm. Du får gode og engagerede kollegaer, der arbejder målrettet på at udvikle Rønnebæksholms og Billedskolens store potentiale, og du får mulighed for at indgå aktivt i denne proces.

Ansøgningsfrist 5. juni.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder på Rønnebæksholm Dina Vester Feilberg på tlf. 26849348

Du bedes vedlægge CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag.

https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/JobDetail/4200253

Christina Capetillo og Sophia Kalkau gæster Rønnebæksholm

Kalkau+Capetillo_FB

Christina Capetillo og Sophia Kalkau gæster Rønnebæksholm

Søndag d. 22. maj kl. 11-13

I forbindelse med udstillingen FOTOGRAFIER – dansk nutidsfotografi fra Kunst på Arbejdspladsens samling gæster to af Danmarks betydeligste kunstnere og fotografer Rønnebæksholm. Vi begynder med kaffe og croissanter for derefter at høre Sophia Kalkau og Christina Capetillo fortælle om deres arbejde med fotografiet, deres inspirationer og nyeste projekter.

Billetten koster 50,- inkl. kaffe og croissant og kan købes via http://sjbilletten.dk/event/57611. Der er gratis adgang til udstillingen efter arrangementet (normalpris 50,-).

Medlemmer af Rønnebæksholms venneforening kommer gratis ind. Tilmelding på info@nullroennebaeksholm.dk eller tlf. 55 72 47 24.

Rønnebæksholm
Rønnebæksholm 1
4700 Næstved

HUSK AT DU SOM STUDERENDE ALTID HAR GRATIS ADGANG TIL RØNNEBÆKSHOLMS UDSTILLINGER.

 

 

SMK søger studentermedarbejder 10 timer ugentligt til Bevaringsafdelingen

Vi søger en studentermedarbejder til Bevaringsafdelingen på Statens Museum for Kunst (SMK).Bevaringsafdelingen består af tre enheder: Registraturen, fotoenheden og konserveringsenheden. Stillingen ligger i Registraturen. Enheden har 2 faste medarbejdere samt en studentermedhjælperstilling, som nu er ledig.Arbejdsopgaver
Arbejdet er meget varieret og består i assistanceopgaver på indlåns- og udlånsområdet, bl.a.:

 • Assistance i forberedelsen af museets særudstillinger i forhold til de administrative opgaver så som skemaudfyldelse, forsikringer, forsendelse, koordinering af kurérer mm.
 • Være til stede når vi installerer nye udstillinger, og modtage kurérer.
 • Koordinering af værker som kortvarigt opholder sig på museet til kunstfaglig undersøgelse, konservering samt nyerhvervelser og deposita.
 • Forberedelse af lånekontrakter vedr. indlån og udlån af værker.
 • Oprettelse af transportsedler
 • Opdatering af museets database – Corpus, i forhold til bruttomål og placeringer.
 • Opdateringer og trækning af rapporter i museets databaser – Rapid og Corpus.
 • Journalisering og fakturering.
 • Forefaldende assistance for registratorerne.

Opgaverne vil blive udført i tæt samarbejde med udlånsregistratoren og lederen af Registraturen, som også tager sig af indlån til særudstillingerne.

Kvalifikationer
Ansøgere med bestået grunduddannelse i kunsthistorie, studerende fra Det Informationsvidenskabelige Akademi eller lignende foretrækkes.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til MS Office-pakken, og har lyst til at arbejde med administrative opgaver. Det er ligeledes en fordel, hvis du taler flere sprog.

SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund til at søge jobbet.

Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise en straffeattest.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer mfl.

Aflønning sker i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende.

Arbejdstiden er 10 timer om ugen fordelt på 2 dage. Der fordres fleksibilitet i ansættelsen, idet der, i travle perioder må påregnes arbejde 3 dage om ugen. Fordeling af timerne fastsættes efter aftale.

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Tiltrædelse primo januar 2015.

Ansøgning mv.

Du søger jobbet via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs” følger anvisningerne.

Du bedes uploade ansøgning, CV, eksamensbeviser og evt. anden relevant dokumentation.

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest mandag den 24. november 2014.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 49.

Om SMK
SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museets kerneopgaver er forskning, formidling og bevaring. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål

Har du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Registraturen Thor Nørmark-Larsen på 2552 7143.

Seminar: Reformationen og den visuelle kultur

Onsdag den 9. april, kl. 13-19

Statens Museum for Kunst, biografen

KMSsp720

Hvad er et billede? Og hvordan bør billeder bruges? I dag er det spørgsmål, som sjældent hverken stilles eller diskuteres. Vi har vænnet os til den uendelige mængde billeder, der eksisterer i vor hverdag. Men helt fra oldkirkens dage, har der inden for den kristne kultur eksisteret en konflikt angående brugen af billeder. Konflikten havde primært rod i billedforbuddet i ét af Det Gamle Testamentes Ti Bud. Og igennem århundreder har man så diskuteret, hvordan dette bud nærmere skulle forstås og hvilke konsekvenser det måtte have. Med de religiøse kontroverser i 1500-tallet blussede den gamle diskussion om billederne op igen. Seminaret handler om den visuelle kultur i reformationstiden med udgangspunkt i billedspørgsmålet.

Program

13.00

Velkommen

13.10

Kirken i før-reformatorisk billedtradition

Hans Jørgen Frederiksen, Aarhus Universitet

13.40

Luther og billederne

Hanne Kolind Poulsen, Statens Museum for Kunst

14.10

Kaffepause

14.40

Luther Satire – visuel satire og propaganda under den tyske reformation

Pernille Schelthauer Jacobsen, Skissernas Museum i Lund

15.10

Magtens billede i byen – Christian 3. og 1500-tallets byggevirksomhed i Nyborg,

Ulrik Eskekilde Nissen, Aarhus Universitet

15.40–

Forsker workshop (særskilt tilmelding)

Deltagelse er gratis. Tilmelding til forskerworkshoppen senest 1. april på reformationshistorie@nullostfynsmuseer.dk. Seminaret er arrangeret af Reformationshistorisk Netværk

HUSK IKK ARTIST TALK I MORGEN!

CeliaHoudart©HBamberger:POL
(Onsdag d. 6. kl. 17-18 / KUA2, Karen Blixens vej 4, 2300 København S (trappe 16, 3. sal, lokale 7)

IKK Artist Talk: Celia Houdart

IKK Artist Talk har inviteret den franske multikunstner Celia Houdart til at fortælle om at være i billedkunstlære i Carrara i Italien, om at skrive, om stedsspecifikke lydinstallationer, om eksperimentelt teater og hvad det er, der binder alle disse projekter sammen.

Celia Houdart har studeret kunst og filosofi, arbejdet som instruktørassistent og produceret eksperimentelt teater. Siden 2008 har hun i samarbejde med musikeren Sébastian Roux lavet stedsspecifikke lydinstallationer og i 2011 var de med til at udgive audiobogen Fréquences til iPhone. I 2013 blev Celia Houdarts tredje roman Carrara udgivet på dansk.

Der vil blive serveret kaffe til arrangementet, som foregår på engelsk.

Alle er velkomne!

– Arrangementet er støttet af Statens Kunstråd –

SMK søger student til Samlings- og Forskningsafdelingen

Statens Museum for Kunst (SMK) søger en studentermedarbejder til Samlings- & Forskningsafdelingen med tiltrædelse sidst i november 2013 eller
snarest derefter.
Som studentermedarbejder vil du assistere inspektørerne i Maleri- og Skulptursamlingen med de daglige opgaver.
Samlings- og Forskningsafdelingen har ca. 25 medarbejdere tilknyttet og består af Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling, Den Kongelige Kobberstiksamling og Den Kongelige Afstøbningssamling. Afdelingen arbejder med at udbygge samlingerne gennem erhvervelser af nye værker, at registrere kunsthistoriske data, at forske i kunstværkerne og kunstnerne i museets samlinger samt at formidle forskningen i forbindelse med
udstillinger, publikationer og i andre medier.

Arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være følgende:
l Samlingspleje, herunder registrering i database
l Besvarelse af telefoniske og skriftlige, kunsthistoriske forespørgsler
l Eventuel assistance i forbindelse med udstillingstilrettelæggelse
Opgaverne løses i tæt samarbejde med museumsinspektørerne og de to andre studentermedarbejdere i Maleri- og Skulptursamlingen.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har gennemført 1-1½ års universitetsstudier i kunsthistorie og er i gang med fortsatte studier inden for faget.
Det betyder meget, at du er fleksibel og har gode samarbejdsevner i et miljø, der er præget af engagement og høj faglighed.
SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund til at søge jobbet.
Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise en straffeattest.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer mfl.
Aflønning sker i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende.
Arbejdstiden er i gennemsnit 12 timer om ugen fordelt på 2 ugentlige arbejdsdage.
Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.
Tiltrædelse ultimo november 2013 eller snarest derefter.

Ansøgning mv.
Du søger jobbet via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs” følger anvisningerne.
Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.
Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest den 28. oktober 2013.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 45.

Om SMK
SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål
Har du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte studentermedarbejderne i Maleri- og Skulptursamlingen på tlf. 2552 7209 i
tidsrummet kl. 10.00-12.00 alle hverdage.