Hej alle!

Så er det nu at vi indkalder til Alkvantors hidtil største og måske mest ambitiøse konference i anledning af udgivelsen af den hidtil største og måske mest ambitiøse antologi “Europæiske udfordringer – Skandinaviske Perspektiver’ nogensinde (på forlaget, altså).

Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 (uge 11)
Tid: kl. 12.00-18.00
Lokale: Auditorium 23.0.50 Det Humanistiske Fakultet (KUA) på Njalsgade 76.

Til konferencen skal vi høre præsentation af bidrag fra de danske, svenske og norske studerende, som har bidraget til antologien.
Vi kommer til at sammenligne skandinavisk EU-debat, som den tager sig ud i vores respektive nationale medier og offentligheder. Vi skal tale om emner som nationalidentitet og attituder til indvandring internt i Skandinavien. Vi kommer til sammen at diskutere vores forskellige personlige og faglige perspektiver på universitetet som central institution for skabelsen af de nye europæiske verdensborgere som vi allesammen, efter planen, skal være, og vi kommer til at snakke om strategier i EU’s oplysningskampagner og om det baltiske havs nuværende tilstand og en hel del andre ting.

Udgivelsen og konferencen præsenterer en oplagt mulighed for at blive klogere på en række af de presserende udfordringer som EU (og Europa som sådan) står overfor netop nu og i fremtiden. Det kommer til at ske i øjenhøjde med andre skandinaviske studerende. Vi ser frem til de mange spændende oplæg, men understreger samtidig at diskussionen på dagen ikke behøver at begrænse sig til de i antologien behandlede emner. Det viser sig aligevel altid, at det ikke nytter meget at forsøge at adskille problemstillingerne på den måde. Mød op med dine egne spørgsmål og perspektiver, og vær med til at sætte EU og Europas problemstillinger til debat i et skandinavisk perspektiv.
Vi glæder os til at se dig (…og dig og dig)!

Louise Juhl Dalsgaard i Den Røde Sofa

Torsdag d. 7/3 kl 17 gæster forfatter Louise Juhl Dalsgaard Den Røde Sofa til et interview af Erik Scherz, gratis for alle på cafe Paludan, Fiolstræde 10. Interviewet kredser om Louise Juhl Dalgaards virke som forfatter. Der vil blive talt om forfængelighed, om anerkendelse, om at være modig, om at udgive på blogs og i bogform, om forfatterens forhold til læseren, om det private, om oplæsningen som tekst og meget mere.

Erik Scherz Andersen er redaktør på Slagtryk http://www.slagtryk.dk/

Louise Juhl er forfatter til tekstsamlingen ”Mit ønske om at dø er rent hypotetisk” ,Jorinde & Joringel 2011, og har desuden udgivet digte i nettidskrifter ligesom hun er aktiv litterær blogger på www.destory.dk. Louise arbejder for nuværende på et kortroman-projekt.

statens

 

 

 

Studerende søges til Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum

Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum søger to kollegaer, der kan indgå i vores team af undervisningsmedarbejdere. Arbejdet vil primært bestå af undervisning og booking, men man vil også kunne blive tilknyttet andre formidlingsprojekter afhængig af erfaring og interesse.

Vores undervisning er dialogbaseret, og vi inddrager forskellige undervisningsmetoder som f.eks. fortælling, skriveøvelser og skitsetegning. Det er en forudsætning, at ansøgeren har lyst til at udvikle sig både fagligt og pædagogisk.

Medarbejderne i Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum har uddannelsesmæssig baggrund fra universitetet, kunstakademiet og lærerseminariet, og vi ser det som en fordel, at vi arbejder ud fra forskellige tilgange til undervisningsarbejdet – det afføder inspiration og gode idéer. Til de opslåede stillinger søger vi to studerende, der har interesse for og indsigt i kunst og formidling til børn, unge og voksne.

Som ansat får man to faste arbejdsdage i alt 7,5 time pr. uge. Ved særopgaver kan timetallet øges. Den ene af stillingerne er et vikariat. Det er kun studerende, der kan komme i betragtning til stillingen.

Hvis stillingsbeskrivelsen har vakt din interesse, så send en kortfattet ansøgning til Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 Kbh K eller på e-mail:

line.esbjoern@nullthorvaldsensmuseum.dk

Vi skal have ansøgningen senest onsdag d. 20. marts kl. 12. Ansættelsessamtaler vil finde sted tirsdag d. 9. april.

Med venlig hilsen

Line Esbjørn

Leder af Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum

418598_148207308650313_345348742_n

André Gide og “Frihedens Pris”

plakatMed forfatter Henrik Rasmussen og forfatter og journalist Lally Hoffmann

Om den franske nobelpristager (1947) André Gide, en af de helt store forfattere i første halvdel af det 20. århundrede, som både fornyede romanformen og flyttede grænserne for hvad litteraturen kunne beskæftige sig med, men som også betalte prisen for at investere så meget personligt stof i forfatterskabet.

Henrik Rasmussen har for nylig udgivet en bog om André Gide med titlen: Frihedens pris.

 

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, 1. sal (Drejers Klub)
Tid: torsdag 7. marts kl. 16-17.

s_2865af4b0f Arrangementet er støttet af Statens Kunstråd

Toppen af poppen – en aften på Louisiana i anledning af Pop Art Design-udstillingen

Fredag den 1. marts 2013 fra kl. 17.15 på Louisiana
Toppen af poppen
Den engelske kunsthistoriker og curator på Pallant House i Chichester, Simon Martin fortæller kl. 18.15 i Louisianas koncertsal om den engelske scene i 1960’erne, hvor udvekslingen mellem billedkunstnere og musikere var særlig intens. Resultaterne var bl.a. Peter Blakes cover til Beatles’ ’Sgt Pepper’ og Richard Hamiltons ’hvide album’, også for Beatles. Foredraget er på engelsk.
Før og efter foredraget spiller forfatter og dj Klaus Lynggaard lounge-musik fra samtiden i
Louisiana Café. Velkommen!
Arrangementet er gratis for museets gæster.