SMK søger student til Kobberstiksamlingen

Statens Museum for Kunst (SMK) søger studentermedarbejder til Kobberstiksamlingen, Samlings- og Forskningsafdelingen.

Den Kongelige Kobberstiksamling rummer over 240.000 værker: tegninger, akvareller, raderinger, kobberstik, træsnit, litografiske værker og andre former for kunst på papir. Kobberstiksamlingen spænder vidt fra dansk og international kunst, skabt i vores egen tid, til kunst fra 1400-tallet.

Arbejdsopgaver
Du skal blandt andet:
• Besvare telefoniske og skriftlige kunsthistoriske forespørgsler.
• Betjene gæster på Kobberstiksamlingens studiesal, herunder fremtage og lægge værker på plads.
• Vejlede gæsterne om brug af faglitteratur, holde opsyn, etc.
• Opdatere museets kunstdatabase og lave anden form for samlingspleje.
• Deltage i udstillingstilrettelæggelse.

Opgaverne udføres i tæt samarbejde med Kobberstiksamlingens inspektører og de to andre medarbejdere på studiesalen.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du som minimum har gennemført de 2 første år af bachelordelen på kunsthistorie-studiet og har erfaring med brug af MS Office.

Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise en straffeattest.

SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund til at søge jobbet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer mfl. i staten.

Aflønning sker i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende.

Arbejdstiden er 18,75 timer ugentligt fordelt ligeligt på tre dage.

Ansættelsen er tidsbegrænset til 11 måneder.

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Ansøgning mv.
Du søger stillingen via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs” følger anvisningerne.

Du bedes uploade ansøgning, CV, dokumentation for beståede eksaminer og evt. anden relevant dokumentation.

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest den 19. januar 2014.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 5.

Om SMK
SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museets kerneopgaver er forskning, formidling og bevaring. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingens indhold, kan du kontakte studentermedarbejderne i Kobberstiksamlingen, der træffes på
tlf. 33 74 85 15 fra tirsdag til fredag kl. 10.00-15.00.

Skriv et svar