Kulturstyrelsen søger kommunikationspraktikant med interesse for digital formidling

Kulturstyrelsen søger praktikant med interesse for digital formidling af kunst og kultur, som gerne vil have opgaver af kommunikativ og projektorienteret art. Du skal være struktureret og have gode formidlingsevner.

Dine arbejdsopgaver vil primært være relateret til Statens Kunstfonds udvalg: Legatudvalget for Billedkunst og Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design. Du vil komme til at bære hovedsansvaret for at afvikle ét eller flere projekter, der relaterer sig til formidling kunst i det offentlige rum.

Du vil desuden blive introduceret til det internationale databasesystem TMS, der ligger til grund for sitet vores.kunst.dk, og som flere store kunstmuseer både herhjemme og i udlandet gør brug af.

Det er muligt at komme til at assistere ved møder mellem udvalg, kunstner og offentlig institution og få indblik i og forståelse for kunststøtten og andre kulturpolitiske forhold.

Derudover vil du blive koblet på andre formidlings- og projektopgaver inden for styrelsens forskellige områder og efter din interesse.

Praktikpladsen er med start ultimo januar eller primo februar 2015 og 4-6 måneder frem. Der er mulighed for både deltids- og fuldtidsstilling afhængig af, hvad kravene er på din uddannelsesinstitution. Det er dog et krav med minimum 25 timer ugentligt. Vi er fleksible omkring eksamensperioder.

Vi forventer af dig at:

– Du er i gang med en videregående uddannelse indenfor Kunsthistorie, Moderne eller Visuel Kultur, Kommunikation, Performance Design, Digital design og kommunikation eller lign.

– Du har gode kommunikationsfærdigheder mundtligt og skriftligt

– Du kender Office Pakken til mere end husbehov

– Du kender til Photo Shop (ikke obligatorisk)

Fristen er d. 9. januar 2015. Send ansøgning til mny@nullkulturstyrelsen.dk

For yderligere information kontakt Morten Nybo +45 3374 5045 eller Johanna Lassenius +45 3374 5039

Kulturstyrelsen søger kommunikationspraktikant

Kunststøttecentret i Kulturstyrelsen søger praktikant med interesse for kunst og kultur, som gerne vil have opgaver af kommunikativ og projektorienteret art. Du skal være struktureret og have gode formidlingsevner.

Dine arbejdsopgaver vil primært være relateret til følgende af Statens Kunstfonds udvalg: Legatudvalget for Billedkunst og Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design.

Du vil komme til at bære hovedsansvaret for at afvikle ét eller flere projekter, der relaterer sig til kunst i offentlige rum.

Hovedopgaven vil være at indsamle data til sitet vores.kunst.dk, der er en samlet indgang til kunst i offentlige rum, indkøbt og støttet af Statens Kunstfond. I den forbindelse vil du komme til at lave brugerundersøgelser, stå for fokusgrupper, interviews og andet. Det er en fordel, hvis du har erfaring med kvalitativ analysemetode. Du vil få et redaktionelt medansvar for tekstskrivning til og udvikling af sitet.

Du vil desuden blive introduceret til det internationale databasesystem TMS, der ligger til grund for sitet. Det er et system som flere store kunstmuseer både herhjemme og i udlandet bruger.

Du vil få indblik i kunststøttestrukturen og andre kulturpolitiske forhold. Det er muligt at du vil komme til at deltage i møder mellem udvalg, kunstner og offentlige institutioner.

Praktikpladsen er med start 1. september 2014 og 4-6 måneder frem. Der er mulighed for både deltids- og fuldtidsstilling afhængig af, hvad kravene er på din uddannelsesinstitution. Det er dog et krav med minimum 25 timer ugentligt. Vi er fleksible omkring eksamensperioder.

Vi forventer af dig at:

– Du er i gang med en videregående uddannelse indenfor Kunsthistorie, Moderne Kultur, Kommunikation el.lign.

– Du har gode kommunikationsfærdigheder mundtligt og skriftligt

– Du kender Office Pakken til mere end husbehov

– Du kender til Photo Shop (ikke obligatorisk)

Fristen er d. 11. august og samtaler vil blive holdt i uge 34.

Send ansøgning til mny@nullkulturstyrelsen.dk

For yderligere information kontakt Morten Nybo +45 3374 5045

Kulturstyrelsen søger kommunikationspraktikant

Kunststøttecentret i Kulturstyrelsen søger praktikant med interesse for kunst og kultur, som gerne vil have opgaver af kommunikativ og projektorienteret art. Du skal være struktureret og have gode formidlingsevner.

Dine arbejdsopgaver vil primært være relateret til følgende af Statens Kunstfonds udvalg: Legatudvalget for Billedkunst og Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design.

Du vil komme til at bære hovedsansvaret for at afvikle ét eller flere projekter, der relaterer sig til kunst i offentlige rum.

Hovedopgaven vil være at indsamle data til sitet vores.kunst.dk, der er en samlet indgang til kunst i offentlige rum, indkøbt og støttet af Statens Kunstfond. I den forbindelse vil du komme til at lave brugerundersøgelser, stå for fokusgrupper, interviews og andet. Det er en fordel, hvis du har erfaring med kvalitativ analysemetode. Du vil få et redaktionelt medansvar for tekstskrivning til og udvikling af sitet.

Du vil desuden blive introduceret til det internationale databasesystem TMS, der ligger til grund for sitet. Det er et system som flere store kunstmuseer både herhjemme og i udlandet bruger.

Du vil få indblik i kunststøttestrukturen og andre kulturpolitiske forhold. Det er muligt at du vil komme til at deltage i møder mellem udvalg, kunstner og offentlige institutioner.

Praktikpladsen er med start 1. september 2014 og 4-6 måneder frem. Der er mulighed for både deltids- og fuldtidsstilling afhængig af, hvad kravene er på din uddannelsesinstitution. Det er dog et krav med minimum 25 timer ugentligt. Vi er fleksible omkring eksamensperioder.

Vi forventer af dig at:

– Du er i gang med en videregående uddannelse indenfor Kunsthistorie, Moderne Kultur, Kommunikation el.lign.

– Du har gode kommunikationsfærdigheder mundtligt og skriftligt

– Du kender Office Pakken til mere end husbehov

– Du kender til Photo Shop (ikke obligatorisk)

Fristen er d. 11. august og samtaler vil blive holdt i uge 34.

Send ansøgning til mny@nullkulturstyrelsen.dk

For yderligere information kontakt Morten Nybo +45 3374 5045

Kulturstyrelsen søger kommunikationspraktikant

Kunststøttecentret i Kulturstyrelsen søger praktikant med interesse for kunst og kultur, som gerne vil have opgaver af både kommunikativ og teknisk art. Du skal være struktureret og have gode formidlingsevner.

Dine arbejdsopgaver vil være relateret til Statens Kunstfonds tre udvalg: Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum, Udvalget for Kunsthåndværk og Design og Billedkunstudvalget. Arbejdsopgaverne vil bestå i at udbygge og udvikle sitet voreskunst.dk samt den digitale værk-database TMS (The Museum System), som ligger til grund for dette site.

Du vil komme til at skrive kunstfaglige tekster til værkerne på sitet og lave forskellige kommunikations- og presseopgaver relateret til arbejdet med kunst i det offentlige rum.
Du vil desuden blive introduceret til det internationale databasesystem TMS, som flere store kunstmuseer både herhjemme og i udlandet gør brug af. De tekniske opgaver vil være at gennemgå vores registrant af værker i TMS, kvalitetssikre oplysninger og assistere de kunstfaglige medarbejdere med at registrere indkøbte værker.
Du vil komme til at assistere ved møder mellem udvalg, kunstner og offentlig institution og få indblik i og forståelse for kunststøtten og andre kulturpolitiske forhold.

Praktikpladsen er med start 1. februar 2014 og to-fire måneder frem. Der er mulighed for både deltids- og fuldtidsstilling afhængig af, hvad kravene er på din uddannelsesinstitution. Der er mulighed for at tilrettelægge timerne, så det passer dig bedst muligt. Vi er fleksible omkring eksamensperioder.

Vi forventer af dig at:

– Du er i gang med en videregående uddannelse indenfor Kunsthistorie, Moderne Kultur, Kommunikation eller lign.
– Du har gode kommunikationsfærdigheder mundtligt og skriftligt
– Du kender Office Pakken til mere end husbehov
– Du kender til Photo Shop (ikke obligatorisk)

Fristen er d. 12. december 2013. Send ansøgning til mny@nullkulturstyrelsen.dk
For yderligere information kontakt Morten Nybo +45 3374 5045 eller Johanna Lassenius +45 3374 5039

Kulturstyrelsen søger kommunikationsstudent

Kunststøttecentret i Kulturstyrelsen søger en studentermedarbejder med gode formidlingsevner og interesse for kunst og kultur. Du skal være struktureret og have lyst til at arbejde med opgaver af både kommunikativ og teknisk art

Dine arbejdsopgaver vil være relateret til Statens Kunstfonds tre udvalg: Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum, Udvalget for Kunsthåndværk og Design og Billedkunstudvalget. Arbejdsopgaverne vil primært bestå i formidlings- og kampagneopgaver i relation til Statens Kunstfond, at udbygge og udvikle sitet voreskunst.dk samt den digitale værk-database TMS (The Museum System), som ligger til grund for dette site.

Du vil komme til at skrive formidlingstekster og tekster til værkerne på sitet og lave forskellige kommunikations- og presseopgaver relateret til arbejdet med kunst i de offentlige rum.

Du vil desuden blive introduceret til det internationale databasesystem TMS, som flere store kunstmuseer både herhjemme og i udlandet gør brug af. De tekniske opgaver vil være at gennemgå vores registrant af værker i TMS, kvalitetssikre oplysninger og assistere de kunstfaglige medarbejdere med at registrere indkøbte værker.

Du vil komme til at assistere ved møder mellem udvalg, kunstner og offentlig institution og få indblik i og forståelse for kunststøtten og andre kulturpolitiske forhold.

Stillingen er med start 15. januar 2014 og minimum fem måneder frem. Den gennemsnitlige arbejdstid vil være 20 timer om ugen. Der er mulighed for at tilrettelægge timerne, så det passer dig bedst muligt. Vi er fleksible omkring eksamensperioder.

Vi forventer af dig at:

– Du er i gang med en videregående uddannelse indenfor Kunsthistorie, Moderne Kultur, Kommunikation eller lign.
– Du har gode kommunikationsfærdigheder mundtligt og skriftligt
– Du kender Office Pakken til mere end husbehov
– Du kender til Photo Shop (ikke obligatorisk)

Fristen er d.18. december 2013. Send ansøgning til mny@nullkulturstyrelsen.dk

For yderligere information kontakt Morten Nybo +45 3374 5045 eller Johanna Lassenius +45 3374 5039

 

 

 

Kulturstyrelsen søger kommunikationspraktikant

Kunststøttecentret i Kulturstyrelsen søger praktikant med interesse for kunst og kultur, som gerne vil have opgaver af både kommunikativ og teknisk art. Du skal være struktureret og have gode formidlingsevner.

Dine arbejdsopgaver vil være relateret til Statens Kunstfonds tre udvalg: Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum, Udvalget for Kunsthåndværk og Design og Billedkunstudvalget. Arbejdsopgaverne vil bestå i at udbygge og udvikle sitet voreskunst.dk samt den digitale værk-database TMS (The Museum System), som ligger til grund for dette site.

Du vil komme til at skrive kunstfaglige tekster til værkerne på sitet og lave forskellige kommunikations- og presseopgaver relateret til arbejdet med kunst i det offentlige rum.
Du vil desuden blive introduceret til det internationale databasesystem TMS, som flere store kunstmuseer både herhjemme og i udlandet gør brug af. De tekniske opgaver vil være at gennemgå vores registrant af værker i TMS, kvalitetssikre oplysninger og assistere de kunstfaglige medarbejdere med at registrere indkøbte værker.
Du vil komme til at assistere ved møder mellem udvalg, kunstner og offentlig institution og få indblik i og forståelse for kunststøtten og andre kulturpolitiske forhold.

Praktikpladsen er med start 1. februar 2014 og to-fire måneder frem. Der er mulighed for både deltids- og fuldtidsstilling afhængig af, hvad kravene er på din uddannelsesinstitution. Der er mulighed for at tilrettelægge timerne, så det passer dig bedst muligt. Vi er fleksible omkring eksamensperioder.

Vi forventer af dig at:

– Du er i gang med en videregående uddannelse indenfor Kunsthistorie, Moderne Kultur, Kommunikation eller lign.
– Du har gode kommunikationsfærdigheder mundtligt og skriftligt
– Du kender Office Pakken til mere end husbehov
– Du kender til Photo Shop (ikke obligatorisk)

Fristen er d. 12. december 2013. Send ansøgning til mny@nullkulturstyrelsen.dk
For yderligere information kontakt Morten Nybo +45 3374 5045 eller Johanna Lassenius +45 3374 5039

Kulturstyrelsen søger kommunikationspraktikant

Kunststøttecentret i Kulturstyrelsen søger praktikant med interesse for kunst og kultur, som gerne vil have opgaver af både kommunikativ og teknisk art. Du skal være struktureret og have gode formidlingsevner.

Dine arbejdsopgaver vil være relateret til Statens Kunstfonds tre udvalg: Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum, Udvalget for Kunsthåndværk og Design og Billedkunstudvalget. Arbejdsopgaverne vil bestå i at udbygge og udvikle sitet voreskunst.dk samt den digitale værk-database TMS (The Museum System), som ligger til grund for dette site.

Du vil komme til at skrive kunstfaglige tekster til værkerne på sitet og lave forskellige kommunikations- og presseopgaver relateret til arbejdet med kunst i det offentlige rum.

Du vil desuden blive introduceret til det internationale databasesystem TMS, som flere store kunstmusser både herhjemme og i udlandet gør brug af. De tekniske opgaver vil være at gennemgå vores registrant af værker i TMS, kvalitetssikre oplysninger og assistere de kunstfaglige medarbejdere med at registrere indkøbte værker.

Du vil komme til at assistere ved møder mellem udvalg, kunstner og offentlig institution og få indblik i og forståelse for kunststøtten og andre kulturpolitiske forhold.

Praktikpladsen er fra primo september og to-fire måneder frem. Der er mulighed for både deltids- og fuldtidsstilling afhængig af, hvad kravene er på din uddannelsesinstitution. Der er desuden mulighed for at tilrettelægge timerne, så det passer dig bedst muligt. Vi er fleksible omkring eksamensperioder.

Praktikken skal være merit-givende.

Vi forventer af dig at:

– Du er i gang med en videregående uddannelse indenfor Kunsthistorie, Moderne Kultur, Kommunikation eller lign.

– Du har gode kommunikationsfærdigheder mundtligt og skriftligt

– Du kender Office Pakken til mere end husbehov

– Du kender til Photo Shop (ikke obligatorisk)

Fristen er d. 28. august. Send ansøgning til: mny@nullkulturstyrelsen.dk

For yderligere information kontakt Morten Nybo +45 3374 5045 eller Johanna Lassenius +45 3374 5039