SMK søger en studentermedarbejder til Den Kongelige Kobberstiksamling

Med flere hundrede tusinde danske og udenlandske tegninger, grafiske blade og fotografier er Den Kongelige Kobberstiksamling landets største samling for kunst på papir. Samlingen, der oprindeligt var i de danske kongers eje, blev åbnet for offentligheden i 1843 og har siden 1896 været hjemmehørende i Statens Museum for Kunst. Samlingens værker spænder fra 1200-tallet og frem til i dag og kan beses af publikum i museets studiesal. Vi søger nu en studentermedarbejder til at assistere i arbejdet med samlingen.

Du skal blandt andet:

 • Besvare telefoniske og skriftlige kunsthistoriske forespørgsler.
 • Betjene gæster i studiesalen, herunder fremtage og lægge værker på plads.
 • Vejlede gæsterne om brug af faglitteratur, holde opsyn, etc.
 • Opdatere museets kunstdatabase og lave anden form for samlingspleje.
 • Assistere i udstillingstilrettelæggelse.

Opgaverne udføres i tæt samarbejde med Kobberstiksamlingens inspektører og de øvrige medarbejdere i studiesalen.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du er studerende på kunsthistorie-studiet eller tilsvarende, har god erfaring med brug af MS Office og behersker et skriftligt dansk. Det er en fordel, hvis du har kendskab til SARA, den fællesmuseale database, men det er ikke et krav.

Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise en straffeattest.

SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede personlig baggrund til at søge jobbet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer mfl. i staten.

Aflønning sker i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende.

Arbejdstiden er 9,5 timer ugentligt fordelt ligeligt på to dage, enten onsdag, torsdag eller fredag. Der kan herudover være perioder med ekstra lønnet arbejde i forbindelse med tilrettelæggelse af museets udstillinger.

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Tiltrædelse d. 1. maj 2023 – eller efter nærmere aftale.

Ansøgning mv.

Du søger stillingen via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs” følger anvisningerne.

Du bedes uploade ansøgning, CV, dokumentation for beståede eksaminer og evt. anden relevant dokumentation.

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest den 2. april 2023.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag d. 13. april 2023.

Om SMK

SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museets kerneopgaver er forskning, formidling og bevaring. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingens indhold, kan du kontakte museumsinspektør Claes Christensen, der træffes på tlf. 25 52 72 13 fra mandag til fredag kl. 11.00-15.00.

Studentermedarbejder til assistance med udstillinger

Vi søger en studerende, som kan assistere i vores udstillingsarbejde. Stillingen er forankret i museets formidlingsafdeling.

SMKs udstillingsorganisation

Udstillingsorganisationen skal bidrage til at optimere arbejdsgange i hele huset, at skabe et større ejerskab til udstillinger og at implementere mål for arbejdet med udstillinger i hele processen.  Du skal være med til at hjælpe med arbejdet i museets udstillingsorganisation.

SMK arbejder strategisk for at blive for flere og flere forskellige brugere ved at udvikle brugerperspektivet i museets udstillinger og ved at udvikle udstillinger, der kan være med til at sætte en dagsorden i offentligheden.

Dine arbejdsopgaver

Opgaverne består af assistance i forhold til:

 • Tidsplaner
 • Understøtte projektstyring
 • Kalenderstyring
 • Mødereferater
 • Logistikplanlægning
 • Udarbejdelse af udstillingsmateriale

Dine kvalifikationer

Du går på et studie, hvor du har fået indblik i, forståelse for projektledelse i kreative miljøer. Du er stærk i at understøtte kreative processer og skabe visuelle overblik.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en ansættelse på 10 t./ugen i et hus fyldt med kunst og i et stimulerende og fagligt stærkt miljø.

Løn og ansættelsesvilkår 

Ansættelse sker i henhold til organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer mfl.

Løn i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende.  

Arbejdstiden er i gennemsnit 10 timer om ugen. Arbejdsdagene fastlægges efter aftale.   

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K. 

Tiltrædelse primo september 2019. 

Hvis du bliver tilbudt stillingen, skal du fremvise en straffeattest. Ansættelse sker med forbehold for museets godkendelse af eventuelle informationer, der måtte fremkomme i forbindelse med straffeattesten.

Ansøgning

Du søger jobbet via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs” følger anvisningerne.  

Du bedes uploade ansøgning, CV og relevant dokumentation for uddannelse og erfaringer.  

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.  

Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag den 29.8. 2019.

Om SMK

SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte udstillings- og formidlingschef Berit Anne Larsen på tlf. 25 52 71 90.

SMK ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

SMK søger 7 studentermedarbejdere

SMK søger 7 studentermedarbejdere til digital registrering af grafik og tegnekunst i Den Kongelige Kobberstiksamling

Med godt 240.000 danske og udenlandske tegninger, grafiske blade og fotografier er Den Kongelige Kobberstiksamling landets største samling for kunst på papir. Den har siden 1896 været integreret i Statens Museum for Kunst og tæller værker, som er fremstillet mellem 1200-tallet og vor egen tid.

Dit arbejde vil bestå i:

 • Indføring af stamdata i den fælles museale database SARA, herunder inventarisering og opmåling af værker, bestemmelse af teknikker og fremsøgning og registrering af relevant litteratur.

Du vil indgå i et registreringsteam, som frem til årskiftet 2021/22 arbejder på at digitalisere samlingens beholdning af udenlandsk tegnekunst og grafik. Dit arbejde vil foregå i Kobberstiksamlingens studiesal i tæt dialog med samlingens inspektører og øvrige medarbejdere.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du studerer kunsthistorie eller tilsvarende, har gode IT-kompetencer og også gerne erfaring med digital registrering af kunst el. lignende.

Det er en betingelse for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen under ansættelsen.  

?SMK ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer mfl. i staten.

Aflønning sker i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende.

Arbejdstiden er 11 timer ugentlig, og timerne fordeles efter aftale med den teamansvarlige og de øvrige ansatte under projektet.  

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Tiltrædelse i uge 32, 2019, eller efter nærmere aftale.

Ansøgning mv.

Du søger stillingen via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs hos SMK” følger anvisningerne.

Du bedes uploade ansøgning, CV, dokumentation for beståede eksaminer og evt. anden relevant dokumentation.

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest den 10. juni 2019.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 26.

Om SMK

SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museets kerneopgaver er forskning, formidling og bevaring. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingens indhold, kan du kontakte museumsinspektør Claes Kofoed Christensen på tlf. 25 52 72 13 fra onsdag til fredag kl. 11.00-15.00.

SMK søger studentermedarbejder til Registraturen

Vi søger en studentermedarbejder til Registraturen på Statens Museum for Kunst (SMK).

Registraturen er en del af enheden Samlingsforvaltning og Digitalisering, der organisatorisk er indlejret i Samlings- og Forskningsafdelingen. Registraturen har 2 faste medarbejdere samt en studentermedhjælperstilling, som nu er ledig.

Arbejdsopgaver

Arbejdet er meget varieret og består i assistanceopgaver på indlåns- og udlånsområdet, bl.a.:

 • Assistance i forberedelsen af museets særudstillinger i forhold til de administrative opgaver så som skemaudfyldelse, forsikringer, forsendelse, koordinering af kurérer mm.
 • Være til stede når vi installerer nye udstillinger, og modtage kurérer.
 • Koordinering af værker som kortvarigt opholder sig på museet til kunstfaglig undersøgelse, konservering samt nyerhvervelser og deposita.
 • Forberedelse af lånekontrakter vedr. indlån og udlån af værker.
 • Oprettelse af transportsedler.
 • Opdatering af museets database – Corpus, i forhold til bruttomål og placeringer.
 • Opdateringer og trækning af rapporter i museets databaser – Rapid og Corpus.
 • Journalisering og fakturering.
 • Forefaldende assistance for registratorerne.

Opgaverne vil blive udført i tæt samarbejde med museets faste registratorer for henholdsvis ind- og udlån.

Kvalifikationer

Ansøgere som studerer kunsthistorie eller studerer indenfor Informationsvidenskab og kulturformidling eller lignende foretrækkes.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til MS Office-pakken, og har lyst til at arbejde med administrative opgaver. Det er ligeledes en fordel, hvis du taler flere sprog.

SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund til at søge jobbet.

Hvis du får tilbudt stillingen, er ansættelse betinget af sikkerhedsgodkendelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer mfl.

Aflønning sker i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende.

Arbejdstiden er 15 timer om ugen fordelt på 2 – 3 dage. Der fordres fleksibilitet i ansættelsen, idet der, i travle perioder evt. må påregnes mere arbejde end 3 dage om ugen. Fordeling af timerne fastsættes efter aftale.

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Tiltrædelse 1. november 2018.

Ansøgning mv.

Du søger jobbet via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs” følger anvisningerne.

Du bedes uploade ansøgning, CV, eksamensbeviser og evt. anden relevant dokumentation.

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest den 18. oktober 2018.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 43.

 Om SMK

SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museets kerneopgaver er forskning, formidling og bevaring. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål

Har du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ledende registrator Thor Nørmark-Larsen på 2552 7143.

SMK søger en studentermedarbejder til Maleri- og Skulptursamlingen

Statens Museum for Kunst (SMK) søger en studentermedarbejder til Samlings- & Forskningsafdelingen med tiltrædelse 1. februar 2018 eller snarest derefter. Som studentermedarbejder vil du assistere inspektørerne i Maleri- og Skulptursamlingen med de daglige museale opgaver. Stillingen knytter sig især til samlingen af modernisme og tidlig samtidskunst, dvs. perioden fra 1900-1990. Men du vil skulle løse opgaver indenfor hele kunsthistorien.

Samlings- og Forskningsafdelingen har ca. 25 medarbejdere tilknyttet og består af Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling, Den Kongelige Kobberstiksamling og Den Kongelige Afstøbningssamling. Afdelingen har til formål at udbygge samlingerne gennem nyerhvervelser, at registrere kunsthistoriske data, at forske i kunstværkerne og kunstnerne i museets samlinger samt at formidle forskningen i forbindelse med udstillinger og publikationer mv.

Arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være følgende:

 • Samlingspleje, herunder registrering i database
 • Besvarelse af telefoniske og skriftlige, kunsthistoriske forespørgsler
 • Eventuel assistance i forbindelse med udstillingstilrettelæggelse

Opgaverne løses i tæt samarbejde med museumsinspektørerne og de to andre studentermedarbejdere i Maleri- og Skulptursamlingen.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du studerer Kunsthistorie eller Moderne Kultur og Kulturformidling.

 

Det betyder meget, at du er fleksibel og har gode samarbejdsevner i et miljø, der er præget af engagement og høj faglighed.

SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund til at søge jobbet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer mfl.
Aflønning sker i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende.

Arbejdstiden er i gennemsnit 15 timer om ugen fordelt på 2 ugentlige arbejdsdage.

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Tiltrædelse 1. februar eller snarest derefter.

Hvis du får tilbudt stillingen, skal du sikkerhedsgodkendes.

Ansøgning mv.
Du søger jobbet via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs” følger anvisningerne.

Du bedes uploade ansøgning, CV og relevant dokumentation for uddannelse og erfaringer.

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest den 15. januar 2018.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 4, den 25. og 26. januar.

Om SMK
SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål

Har du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte studentermedarbejderne i Maleri- og Skulptursamlingen på tlf. 2552 7209 i tidsrummet kl. 10.00-12.00 alle hverdage.

SMK søger to studentermedarbejdere til Den Kongelige Kobberstiksamling

Med godt 240.000 danske og udenlandske tegninger, grafiske blade og fotografier er Den Kongelige Kobberstiksamling landets største samling for kunst på papir. Samlingen, der oprindeligt var i de danske kongers eje, blev åbnet for offentligheden i 1843 og har siden 1896 været hjemmehørende i Statens Museum for Kunst (SMK) i København. Samlingens værker spænder fra 1200-tallet og frem til i dag og kan beses af publikum i den dertil indrettede studiesal, der er åben tre dage om ugen.
 
Arbejdsopgaver
Det er fortrinsvis til at betjene studiesalens besøgende, at der nu søges studentermedarbejdere. 
 
Du skal blandt andet: 
•    Besvare telefoniske og skriftlige kunsthistoriske forespørgsler. 
•    Betjene gæster i studiesalen, herunder fremtage og lægge værker på plads. 
•    Vejlede gæsterne om brug af faglitteratur, holde opsyn, etc. 
•    Opdatere museets kunstdatabase og lave anden form for samlingspleje. 
•    Deltage i udstillingstilrettelæggelse. 
 
Opgaverne udføres i tæt samarbejde med Kobberstiksamlingens inspektører og de øvrige medarbejdere i studiesalen. 
 
Kvalifikationer 
Vi forventer, at du kunsthistorie-studerende og har erfaring med brug af MS Office. 
 
Hvis du får tilbudt en af stillingerne, skal du fremvise en straffeattest. 
 
SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund til at søge jobbet.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse sker i henhold til gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer mfl. i staten. 
 
Aflønning sker i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende. 
 
Arbejdstiden er for hver stilling 9,5 timer ugentligt fordelt ligeligt på to dage. Der kan herudover være perioder med ekstra lønnet arbejde i forbindelse med tilrettelæggelse af samlingens udstillinger. 
 
Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K. 
 
Tiltrædelse hhv. uge 49 i 2017 og uge 1 i 2018 – eller efter nærmere aftale.  
 
Ansøgning mv. 
Du søger stillingen via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs” følger anvisningerne. 
 
Du bedes uploade ansøgning, CV, dokumentation for beståede eksaminer og evt. anden relevant dokumentation. 
 
Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv. 
 
Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest den 5. november 2017.  
 
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag d. 23. november. 
 
Om SMK 
SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museets kerneopgaver er forskning, formidling og bevaring. Se mere på www.smk.dk
 
Spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingens indhold, kan du kontakte studentermedarbejderne i Kobberstiksamlingen, der træffes på tlf. 25 52 72 13 fra onsdag til fredag kl. 11.00-15.00.

Studentermedarbejder til Bookingen på SMK

Statens Museum for Kunst (SMK) søger en ny medarbejder (studerende) med 2 faste ugentlige arbejdsdage (tirsdag og torsdag) til museets booking, ca. 12 timer/ugen.

Sammen med de øvrige medarbejdere i bookingen kommer du primært til at koordinere museets mange undervisnings-, værksteds- og omvisningstilbud.

På SMK undersøger og udvikler vi løbende museet som ramme for læring og oplevelser. Som del af Skoletjenesten på Sjælland tilbyder vi undervisningsforløb for skoler og ungdomsuddannelser, udvikler undervisningsressourcer og indgår tætte partnerskaber med eksterne læringsmiljøer. Derudover tilbyder vi omvisninger for børn og voksne og netop nu eksperimenterer vi med vores offentlige omvisninger i forhold til aktuelle begivenheder og emner. Undervisning og om-visninger er en del af de mange formidlingstilbud vi har til museets gæster.

De primære opgaver i Bookingen
– at modtage bestillinger på omvisninger, undervisnings- og værkstedsforløb i bookingens åbningstid (tirs.-fredag kl. 10-14)
– at rådgive rekvirenten (undervisere og f.eks. kunstforeninger) i valg af emner
– at koordinere omvisninger, undervisnings- og værkstedforløb, billedskole, fødselsdage m.m.
– at være med til at sammensætte programmet for museets offentlige omvisninger
– at fakturere og hjælpe med statistik og løn
– at assistere med web-arbejde

Vi foretrækker en ansøger med følgende kvalifikationer
– Studerende fra kunsthistorie eller andre relevante fag
– Erfaring med omvisning, undervisning og/eller formidling generelt
– Interesse for læringsmetoder
– Erfaring med webarbejde
– God ordenssans og gerne flair for tal
– Fokus på organisering og effektivisering af rutineprægede opgaver
– Gode samarbejdsevner i et miljø præget af engagement og høj faglighed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer mfl. Aflønning sker i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende.

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Arbejdstiden er ca. 12 timer om ugen fordelt på to 2 faste ugentlige arbejdsdage (tirsdag og torsdag).

Tiltrædelse 5. januar 2016. Vi afholder samtaler den 11. december 2015.

Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise en straffeattest, og du vil blive spurgt om samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansøgning mv.
Du søger jobbet via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs” følger anvisningerne.

Du bedes uploade ansøgning, CV og relevant dokumentation for uddannelse og erfaringer.

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest mandag den 7. december 2015 kl. 12.00.

Om SMK
SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte leder af Børn & Unge Marianne Grymer Bargeman på tlf. 2552 7185 eller bookingen på tlf. 3374 8484 (man.-fre. kl. 10-14).

SMK søger 2 studenter til Maleri- og Skulptursamlingen

Statens Museum for Kunst (SMK) søger to studentermedarbejdere til Samlings- & Forskningsafdelingen med tiltrædelse 1.  oktober og 1. november. Som studentermedarbejder vil du assistere inspektørerne i Maleri- og Skulptursamlingen med de daglige museale opgaver. Den ene stilling (med start 1. oktober) indeholder desuden ansvar for afdelingens håndbibliotek og kontakten med Danmarks Kunstbibliotek.

Samlings- og Forskningsafdelingen har ca. 25 medarbejdere tilknyttet og består af Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling, Den Kongelige Kobberstiksamling og Den Kongelige Afstøbningssamling. Afdelingen har til formål at udbygge samlingerne gennem nyerhvervelser, at registrere kunsthistoriske data, at forske i kunstværkerne og kunstnerne i museets samlinger samt at formidle forskningen i forbindelse med udstillinger og publikationer.

Arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være følgende:

 • Samlingspleje, herunder registrering i database
 • Besvarelse af telefoniske og skriftlige, kunsthistoriske forespørgsler
 • Eventuel assistance i forbindelse med udstillingstilrettelæggelse

For stillingen med biblioteksansvar desuden:

 • Samarbejdskontakten til Danmarks Kunstbibliotek
 • Ansvar for afdelingens håndbibliotek

Opgaverne løses i tæt samarbejde med museumsinspektørerne og de to andre studentermedarbejdere i Maleri- og Skulptursamlingen.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du har gennemført 1-1½ års universitetsstudier i kunsthistorie og som minimum har 1½ års studier tilbage inden for faget. Det betyder meget, at du er fleksibel og har gode samarbejdsevner i et miljø, der er præget af engagement og høj faglighed.

SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund til at søge jobbet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer mfl.
Aflønning sker i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende.

Arbejdstiden er i gennemsnit 12 timer om ugen fordelt på 2 ugentlige arbejdsdage.

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Tiltrædelse 1. oktober henholdsvis 1. november 2015 eller snarest derefter.

Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise en straffeattest.

Ansøgning mv.
Du søger jobbet via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs” følger anvisningerne.

Du bedes uploade ansøgning, CV og relevant dokumentation for uddannelse og erfaringer.

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest den 1. september 2015.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 37.

Om SMK
SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål

Har du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte studentermedarbejderne i Maleri- og Skulptursamlingen på tlf. 2552 7209 i tidsrummet kl. 10.00-12.00 alle hverdage.

SMK søger praktikant til oplevelseskommunikation

Har du lyst til at få arbejdserfaring med kunstformidling og live-events? Har du et godt indblik i den danske kunstscene og forståelse for at formidle kunst i andre medier end tekst? SMK søger en praktikant til at arbejde med oplevelseskommunikation – hovedsageligt til at indgå i holdet, der programlægger og producerer arrangementsrækken SMK Fridays og museets øvrige offentlige live-begivenheder.

SMK er Damarks nationalgalleri og formidler mere end 700 års kunst herunder den nyeste samtidskunst. Som praktikant i holdet omkring oplevelseskommunikation vil du få erfaring med en bred vifte af kommunikations- og eventproduktionsopgaver. Oplevelseskommunikationen på SMK beskæftiger sig med de offentlige begivenheder, der indgår i SMKs program og har til formål at skabe større synlighed omkring SMK, implementere SMKs brand og udbrede kendskabet til museet. Du vil blive en del af et team præget af høj faglighed, kreativitet og engagement og får mulighed for at have indflydelse på dine egne arbejdsopgaver. Vi søger en praktikant, der har indsigt i kunsten og dens grænsefelter og brænder for at arbejde med live-kunstformidling på et højt fagligt niveau.

Arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver vil omfatte opgaver som:

 • ideudvikling og deltagelse i arbejdet med programlægningen af SMK Fridays
 • deltagelse i koordineringen, produktionen og den praktiske afvikling af arrangementer
 • tekstskrivning og korrekturlæsning til diverse medier
 • deltagelse i produktion af grafisk materiale (herunder kontakt til grafiker og leverandører)
 • diverse administrative og praktiske opgaver (for eksempel hjælp ved mødeforberedelse)
 • besvarelse af henvendelser fra eksterne og interne interessenter

Kvalifikationer

Som praktikant med fokus på oplevelseskommunikation ser vi gerne, at du:

 • er velorienteret og opsøgende i forhold til den danske kunstscene
 • har nysgerrighed overfor et bredere kulturfelt (musik, litteratur, design, dans, teater mm.)
 • har erfaring med at arbejde med arrangementer eller events
 • kan tænke kreativt og selvstændigt
 • er grundig, struktureret og følger opgaver helt til dørs
 • udviser engagement, nysgerrighed og kan håndtere flere opgaver på en gang
 • er fleksibel (vi tager selvfølgelig hensyn til eksamener og studieopgaver)
 • er studerende inden for fag som Kunsthistorie, Moderne kultur og kulturformidling, Visuel kultur eller lignende.

SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund til at søge jobbet.

Vilkår mv.

Vi leder efter en praktikant, der kan være hos os i minimum tre måneder og helst et halvt år á 25 timer om ugen som udgangspunkt.

Praktikstillingen er ulønnet. Derfor foretrækker vi ansøgere, som kan inkludere praktikopholdet i et igangværende studieforløb.
Praktikstedet er SMK, Sølvgade 48-50, 1307, København K. Tiltrædelse/Vi har brug for dig primo september 2015.

Ansøgningen

Du søger jobbet via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs” følger anvisningerne.

Du bedes uploade ansøgning, CV og relevant dokumentation for uddannelse og erfaringer.

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.
Vi skal have modtaget din ansøgning med CV senest den 10. august 2015.

Samtaler forventes afholdt i uge 34 og 35.

Organisation

SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museets kerneopgaver er forskning, formidling og bevaring.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte oplevelsesudvikler Magnus Kaslov på tlf. 2552 7205 den 3., 4. og 5. august 2015 mellem kl. 10 og 12.

SMK søger studentermedarbejder til Den Kongelige Kobberstiksamling

SMK søger studentermedarbejder til Den Kongelige Kobberstiksamling

Statens Museum for Kunst (SMK) søger studentermedarbejder til digitaliseringsprojekt i Den Kongelige Kobberstiksamling.

Den Kongelige Kobberstiksamling rummer over 240.000 værker: tegninger, akvareller, raderinger, kobberstik, træsnit, litografiske værker og andre former for kunst på papir. Kobberstiksamlingen spænder vidt fra dansk og international kunst, skabt i vores egen tid, til kunst fra 1400-tallet.

Arbejdsopgaver
Du skal blandt andet:
•    Registrere dansk grafik i museets database.
•    Hente og bringe værker til og fra museets fotografer.

Opgaverne udføres i tæt samarbejde med Kobberstiksamlingens inspektører og de to andre medarbejdere på studiesalen.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du som minimum har gennemført de 2 første år af bachelordelen på kunsthistorie-studiet og har erfaring med brug af MS Office.

Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise en straffeattest.

SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund til at søge jobbet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er tidsbegrænset til 7 måneder og sker i henhold til gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer mfl. i staten.

Aflønning sker i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende.

Arbejdstiden er 18,75 time ugentligt fordelt ligeligt på tre dage.

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Tiltrædelse d. 2. juni eller efter nærmere aftale.

Ansøgning mv.
Du søger stillingen via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs” følger anvisningerne.

Du bedes uploade ansøgning, CV, dokumentation for beståede eksaminer og evt. anden relevant dokumentation.

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest den 10. maj 2015.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 18. maj 2015.

Om SMK
SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museets kerneopgaver er forskning, formidling og bevaring. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingens indhold, kan du kontakte studentermedarbejderne i Kobberstiksamlingen, der træffes på tlf. 33 74 85 15 fra tirsdag til fredag kl. 10.00-15.00.