Louisiana Lecture om Paula Modersohn-Becker, Rilke og J.P. Jacobsen onsdag 4.3. kl. 19.30

LOUISIANA LECTURE – PAULA MODERSOHN-BECKER
Onsdag den 4.3. kl. 19.30
Louisiana Lecture: Berusede sanser – om Paula Modersohn-Becker, Rainer Marie Rilke og J.P. Jacobsen

Onsdag den 4. marts 2015 kl. 19.30 “Det beruser alle mine sanser.” Sådan skrev den unge maler Paula Becker i sin dagbog om læsningen af den danske forfatter J.P. Jacobsen. “Jeg læser ham fysisk!” Hun læste flere af J.P. Jacobsens værker og havde mange samtaler om forfatteren med den østrigske digter Rainer Maria Rilke, som også havde slået sig ned i kunstnerkolonien i Worpswede og var blevet en nær ven. De delte fascinationen af den danske forfatter.

Anders Ehlers Dam, skribent og ph.d. i litteratur, vil denne aften fortælle om J.P. Jacobsens store betydning for Rilke, Paula Modersohn-Becker og de andre Worpswede-kunstnere.
Gratis for museets gæster. Pladsreservation på www.louisiana.dk. Gebyr 10 kr.

18.2. kl. 19:30 Louisiana Lecture i anledning af Richard Mosse udstillingen: Krigens billeder

Louisiana Lecture:
Krigens billeder – ved Marie Laurberg, museumsinspektør og kurator på udstillingen
Richard Mosse – The Enclave
Onsdag den 18.2. kl. 19.30
Udstillingsleder, museumsinspektør Marie Laurberg fortæller, hvordan Richard Mosses krigsskildringer vækker genklang hos andre kunstnere, der har arbejdet med kunsten som historisk vidnesbyrd; fra Goyas Krigens Rædsler over Picassos Guernica til yngre kunstnere, der arbejder i krydsfeltet mellem kunst og dokumentarisme.
Gratis for museets gæster. Pladsreservation på www.louisiana.dk. Gebyr 10 kr.

Artist Talk 5.2. kl. 18.30 med videokunstner Richard Mosse på Louisiana

Artist Talk med Richard Mosse om videoværket The Enclave
Torsdag den 5.2. kl. 18.30 – på engelsk
Richard Mosse fortæller om sit arbejde med udstillingens værker, der er blevet til gennem en række rejser
i det krigshærgede østlige Congo. Artist talk med Richard Mosse er på engelsk og modereres af udstillings-leder, museumsinspektør Marie Laurberg.
Gratis for museets gæster. Pladsreservation på www.louisiana.dk. Gebyr 10 kr.

Richard Mosse -The Enclave på Louisiana 5.2. – Artist Talk kl. 18.30

 

Richard Mosse – The Enclave
5. februar – 25. maj 2015

Louisianas udstilling Richard Mosse – The Enclave præsenterer et rystende vidnesbyrd om krigen
i Congo, en konflikt som er så brutal og kompleks, at den kan synes umulig at præsentere.
Med videoværket The Enclave, 2013 genfortolker den irske kunstner Richard Mosse krigsfotografiet ved at kombinere dokumentariske og kunstneriske strategier.
Richard Mosse (f. 1980) har over en periode på tre år rejst i det østlige Congo, hvor han har infiltreret bevæbnede oprørsgrupper i en krigszone præget af etniske konflikter, massakrer og systematisk seksuel vold. Videoinstallationen The Enclave er resultatet af Mosses forsøg på at udvikle en ny dokumentarisk metode for at give vidnesbyrd om en glemt afrikansk tragedie, der har kostet mere end 5.4 mio. mennesker livet siden 1998.
Det centrale greb i Mosses værk er brugen af en særlig militær overvågningsfilm (Kodak Aerochrome, 16 mm film), som registrerer det usynlige spektrum af infrarødt lys. Filmen blev brugt af det amerikanske militær fra de tidlige 1940’ere for at afsløre camouflage, men i Mosses værk udnyttes dens æstetiske kvaliteter. Filmen transformerer landskabernes grønne farve til en lysende pink og gengiver junglens krigszone i et irreelt, psykedelisk skær. Floddale, skove og klippesider i klare røde nuancer danner et emotionelt ladet landskab, gennemsyret af krigens rædsler. Projektet er med Mosses egne ord et forsøg på at forene ”kunstens potentiale til at repræsentere fortællinger, som er så smertefulde, at de ikke kan sprogliggøres, og fotografiets evne til at dokumentere specifikke tragedier og kommunikere dem til verden.”
The Enclave giver et desorienterende og splintret indblik i det notorisk splittede Østcongo. Værket skildrer soldaternes liv og civile på flugt fra etnisk vold i billeder, der med deres åbenlyse æstetisering bevæger sig væk fra krigsfotografiets konventionelle realisme og kaster nyt lys på en overset konflikt.
The Enclave har tidligere været vist på Venedig Biennalen i 2013, hvor Mosse repræsenterede Irland i landets nationale pavillon. I 2014 blev kunstneren tildelt Deutsche Börse Photography Prize for projektet.

Richard Mosse er født i 1980 i Irland og bor i dag i New York. Han er uddannet fra Goldsmiths, University of London og Yale School of Art.

Artist Talk og Louisiana Lectures
I forbindelse med udstillingen afholder Louisiana en række arrangementer, som belyser konflikten i Congo i en række historiske og samfundsmæssige perspektiver. En række Louisiana Lectures vil bl.a. omhandle det belgiske koloniregime (1885-1960), som er én af krigens historiske forudsætninger, og som skildres i Joseph Conrads litterære rejse op ad Congofloden i romanklassikeren Mørkets hjerte (Heart of Darkness) 1899/1902. De vil også belyse de komplekse politiske, kulturelle og økonomiske baggrunde for krigen i dag, bl.a. via øjenvidne-beretninger fra journalister, som har rapporteret fra Congo.

Artist Talk med Richard Mosse
Torsdag den 5.2. kl. 18.30 – på engelsk
Richard Mosse fortæller om sit arbejde med udstillingens værker, der er blevet til gennem en række rejser i det krigshærgede østlige Congo. Artist talk med Richard Mosse er på engelsk og modereres af udstillings-leder, museumsinspektør Marie Laurberg.
Gratis for museets gæster. Pladsreservation på www.louisiana.dk. Gebyr 10 kr.

Louisiana Lecture: Krigens billeder – Marie Laurberg
Onsdag den 18.2. kl. 19.30
Marie Laurberg fortæller, hvordan Richard Mosses krigsskildringer vækker genklang hos andre kunstnere, der har arbejdet med kunsten som historisk vidnesbyrd; fra Goyas Krigens Rædsler over Picassos Guernica til yngre kunstnere, der arbejder i krydsfeltet mellem kunst og dokumentarisme.
Gratis for museets gæster. Pladsreservation på www.louisiana.dk. Gebyr 10 kr.

Louisiana Lecture: Mørkets hjerte
Introduktion ved Jakob Ladegaard og oplæsning af Jens Albinus
Onsdag den 25.3. kl. 19.30
Skuespiller Jens Albinus læser op af Joseph Conrads romanklassiker Mørkets hjerte om kolonitidens Congo. Introduktion ved Jakob Ladegaard, lektor i litteraturhistorie, Aarhus Universitet.
Gratis for museets gæster. Pladsreservation på www.louisiana.dk. Gebyr 10 kr.

Louisiana Lecture: Congo Farezone 5 – ved Øjvind Kyrø
Onsdag den 29.4. kl. 19.30
Journalist og forfatter Øjvind Kyrø fortæller om Congos historie og om den blanding af minedrift, etniske konflikter og postkoloniale splittelser, der ligger til grund for krigen.
Gratis for museets gæster. Pladsreservation på www.louisiana.dk. Gebyr 10 kr.

Louisiana Lecture 27.8. Emil Nolde/Olafur Eliasson ved Jacob Wamberg

LOUISIANA LECTURE
Emil Nolde / Olafur Eliasson
27. 8. kl. 19.30 i Louisiana Koncertsal
Varm og kold natur: Nolde vs. Eliasson
Jacob Wamberg, kunsthistoriker
Når vi snakker landskab og naturopfattelse, er det svært at forestille sig to mere umage sengekammerater end Emil Nolde og Olafur Eliasson. Foredraget skal ikke desto mindre vise, at begge kunstnere har et mellemværende med en romantisk naturopfattelse og den sansning, hvorigennem naturen formidles.
Mens Nolde søger at koble forstanden fra og hengive sig til en utæmmet natursansning, er Eliassons bestræbelse den modsatte: at anbringe sig i natursansningens periferi, hvor dens virkemidler gennemlyses af forstanden.
Gratis for museets gæster. Pladsreservation: www.louisiana.dk. Gebyr 10 kr.

Louisiana Lecture om og omkring Hilma af Klint 18.6. kl. 19.30

Louisiana Lecture
Beruset spiritualitet – en flerstemmig forlængelse af Hilma af Klint
Onsdag 18. 6. kl. 19.30 i Louisianas koncertsal
Med temaer som geometri og abstraktion, sex og attitude, snegle og idioti, kundalini og Marx taler kunstneren Lea Porsager og kunsthistorikeren Lars Bang Larsen – og en hemmelig gæst – om og omkring Hilma af Klints værk.
Louisiana har inviteret en kunstner og en kunstteoretiker til at se nærmere på den svenske kunstner Hilma af Klint. Sammen. Velkommen til en lidt anderledes foredragsaften, der byder på struktureret og illustreret ping-pong med mange bolde i luften og Hilma af Klint i centrum.

Lea Porsager (f. 1981) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi og på Städelschule i Frankfurt. Seneste udstillinger omfatter: Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden 2013-2014; Lunds Konsthall, Lund 2013; Emily Harvey Foundation, New York 2013; Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin 2013; Contemporary Art Center (CAC), Vilnius 2013. I 2008 blev Porsager tildelt Montana ENTER Prize for værket LEAP – The Awakening of the Dark Muses. I 2012 deltog hun på dOCUMENTA(13) med Anatta Experiment. Porsager har ofte det okkulte og det mystiske som emne og har i en årrække været optaget af Hilma af Klint.
Lars Bang Larsen (f. 1972), ph.d. er kurator og kunstteoretiker. Han har arrangeret udstillinger i ind- og udland og er bl.a. forfatter til bøgerne Networks (2014) og Art & Psychedelia (2014). Han har til udstillingen med Hilma af Klint bidraget til Louisiana Revy med artiklen ”Sympati for det usynlige – Hilma af Klint og det esoteriskes æstetik”.
Arrangementet er gratis for museets gæster. Tilmelding tilrådes på louisiana.dk. Gebyr 10 kr.

Med venlig hilsen
L O U I S I A N A
Susanne Hartz
Pressechef

INTERNATIONALT SYMPOSIUM OM HILMA AF KLINT 9. MAJ 2014 PÅ LOUISIANA

I anledning af Louisianas udstilling Hilma af Klint- Abstrakt pioner, som vises frem til den 6. juli 2014, afholdes
INTERNATIONALT SYMPOSIUM OM HILMA AF KLINT – PÅ LOUISIANA
Om Hilma af Klint og hendes tids ånd
Fredag den 9. maj 2014 kl. 13.30-18.30 i Koncertsalen

Symposiet er en unik mulighed for at få indblik i nogle af de åndelige og okkulte strømninger i den tidlige modernisme, som ikke før har været meget i fokus. Men i de senere år har de vakt en fornyet interesse, også i kunstneriske og akademiske kredse. På symposiet er samlet en række kapaciteter, som med korte, illustrerede indlæg vil introducere dette spændende felt.

Symposiet, som foregår på engelsk, er arrangeret af Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation i samarbejde med Louisiana Museum of Modern Art. Ønsket er at skabe en frugtbar diskussion om Hilma af Klint og hendes historiske kontekst og at belyse de åndelige ideer og indtryk, som påvirkede kunsten omkring år 1900.

Oplægsholderne er: Tessel M. Bauduin, Helga Christofferson, Tine Colstrup, Linda Dalrymple Henderson, Gary Lachman, Caroline Levander, Iris Müller-Westermann, Tal R, Raphael Rosenberg, Gertrud Sandqvist, Julia Voss og Wolfgang Zumdick.

Hilma af Klint var samtidig med den modernistiske bevægelses hovedpersoner Wassily Kandinsky, Piet Mondrian og Kazimir Malevitj, og som dem var hun påvirket af sin samtids åndelige bevægelser som f. eks. spiritismen, teosofien og, i den senere fase af sin kunstneriske virksomhed, af Rudolf Steiner og antroposofien.

Hensigten med dette symposium på Louisiana er at skabe en ramme for forståelsen af tidsånden omkring år 1900 med det dramatiske samspil mellem, på den ene side, de radikale nye kunstneriske udtryk og, på den anden, de ligeledes nye videnskabelige teorier, f.eks. evolutionsteorien. Revolutionerende videnskabelige gennembrud fandt sted i denne periode, og en række banebrydende videnskabelige og teknologiske landvindinger, som f.eks. fotografiet, filmen, elektriciteten, røntgenstrålerne, flyvemaskinen og undervandsbåden, ændrede det moderne menneskes perception og opfattelse af tid og rum. Sammen med opdagelsen af tankerne i fremmede religioner som hinduismen og buddhismen, der blev udbredt gennem f.eks. teosofien, vakte de videnskabelige og teknologiske nybrud nye forhåbninger og ideer om et ubegrænset fremskridt, der også omfattede muligheden af stadig nye opdagelser om sjælen og bevidstheden.

I den atmosfære af forandring var spiritismen, teosofien og antroposofien med til at forme en helt ny tænkning. Hvordan var de nye ideer koblet til den internationale modernitetskultur, og hvilken rolle kom de til at spille for Hilma af Klint og de tidlige modernister?

Yderligere information om indhold og oplægsholdere, venligst se på Louisianas website: http://www.louisiana.dk/event/hilma-af-klint-symposium09052014. Gratis for museets gæster. Pladsreservation på: www.louisiana.dk. Gebyr 10 kr.

Udstillingen er blevet til med støtte fra C. L. Davids Fond og Samling.
Realdania. Sponsor for Louisianas arkitekturudstillinger.

Yderligere materiale kan mailes ved henvendelse til :
Susanne Hartz
Pressechef
Louisiana
press@nulllouisiana.dk

Mød den amerikanske kunstteoretiker Thierry de Duve på Louisiana

Louisiana Lecture i anledning af udstillingen Hilma af Klint:

Mød den amerikanske kunstteoretiker Thierry de Duve på Louisiana
Tirsdag den 22. april 2014 kl. 19.30-21 i Koncertsalen
Kunstens historie kan fortælles på mange måder. Herunder historien om det moderne maleris fødsel. Thierry de Duve er internationalt anerkendt for sin forskning i modernismen, såvel som for sin veloplagte pen. På Louisiana vil han dele sin teori om, hvad det modernistiske maleri voksede ud af. I sin lecture ser han på dynamikkerne på kunstscenen i det sene 1800-tals Paris og når omkring så forskellige figurer som Edouard Manet, Marcel Duchamp og Hilma af Klint.

Udstillingen med Hilma af Klint har affødt en række diskussioner om, hvordan vi har fortalt historien om den moderne kunst. På et ”museum for moderne kunst” som Louisiana er den slags diskussioner vigtige og interessante – ikke mindst, fordi de giver redskaber til at tænke over de mekanismer, som driver kunsten og kulturen i dag. I forbindelse med Hilma af Klint-udstillingen er der peget på, hvordan abstraktionen i 1900-tallets begyndelse er tæt forbundet til en åndelig søgen. Thierry de Duve vil berøre dette – men vil også give en anden forklaring.

Thierry de Duve er historiker og filosof og underviser aktuelt på School of Visual Arts i New York. Han har senest bidraget med en omfattende artikelserie til tidsskriftet Artforum.

Modernist Painting Revisited
Abstract by Thierry de Duve
In 1960, art critic Clement Greenberg wrote an influential article titled “Modernist Painting”, where he argued that what characterized modernism in painting was not so much the invention of abstraction as the ever more explicit acknowledgment of the medium’s essential flatness. The alternative to Greenberg’s formalist narrative has often been a story that stresses content and inspiration and situates the birth of abstract painting in a context of symbolism and spiritualism. Such a narrative has been of recent successfully revived with respect to the pioneering work of Hilma af Klint.
In this talk, de Duve offers yet a third narrative to account for modernism in painting. Why was modernism born in Paris around the middle of the nineteenth century? What was modernism an answer to? De Duve argues that the French Beaux-Arts system—with its unique conflict between the State’s control over the careers of artists and the free access to the Salon by the public—has everything to do with the content of modernist painting and the form it took in the work of Manet.

Thierry de Duve, short bio
Historian and philosopher of art Thierry de Duve was Kirk Varnedoe Visiting Professor at the Institute of Fine Art, New York University, for the fall semester of 2013, and presently teaches at the School of Visual Arts, in New York. His English publications include Pictorial Nominalism (1991), Kant after Duchamp (1996), Clement Greenberg Between the Lines (1996, 2010),
Look 100 Years of Contemporary Art (2001), and Sewn In the Sweatshops of Marx: Beuys, Warhol, Klein, Duchamp (2012). He recently finished a book of essays on aesthetics, and was during academic year 2012-2013 William C. Seitz Senior Fellow at the Center for Advanced Study in the Visual Arts (CASVA) in Washington, D.C.

Forelæsningen holdes på engelsk og ledsages af illustrationer.
Gratis for museets gæster. Pladsreservation på www.louisiana.dk.  Tilrådes. Gebyr 10 kr.
Museets åbningstider: Tirsdag – fredag kl. 11-22. Lørdag, søn- og helligdage kl. 11-18.
Mandag lukket.
Louisiana Channel: http://channel.louisiana.dk/ nye film lægges ud hver uge!

 

 

 

Pollock og Jorn i krigens slipstrøm ved kurator Jeremy Lewison

LOUISIANA LECTURES
Onsdag den 5. februar kl. 20
Louisiana Lecture: Pollock og Jorn i krigens slipstrøm
Den britiske kurator og forsker Jeremy Lewison, som har skrevet katalog-artiklen “I skyggen af Picasso: Asger Jorn og Jackson Pollock” fortæller i denne lecture om, hvordan Jorn og Pollock som kunstnere efter 2. Verdenskrig stod overfor meget sammenlignelige overvejelser og udfordringer. Kunne de – i lyset af verden efter Auschwitz – uden videre tage maleriet op, eller måtte der ske et brud med maleriet? For Jorn og mange andre europæiske kunstnere handlede det presserende spørgsmål om traditionens rolle – figuration, abstraktion eller skulle der ske noget helt nyt? Og hvordan kunne man give kunsten mening for andre end kunstnerne selv?
I USA stod amerikanerne i krigsårene og årene efter i en overskudssituation, hvad politik og økonomi angik. Kunstnerkredse i New York havde åbnet for diskussioner om afhængigheden af den europæiske modernisme og egne kriterier og traditioner i kunsten. Også Jorn og Pollock fornemmede de mange strømninger og kastede sig fra krigsårene og frem ud i et eksperimenternes årti.
Foredraget er på engelsk. Gratis for museets gæster Pladsreservation på www.louisiana.dk. Gebyr 10 kr.

Kom til udstillingsåbning på Louisiana – ARKTIS onsdag den 25. september 2013 – Fri entré fra kl. 18.00

ARKTIS
26. september 2013 – 2. februar 2014
Arktis er is og sne og vand og klipper, menneske- og dyreliv, lys og mørke, frost, tø, stilhed og afsindigt stormvejr, et magnetisk sted, med magnetisk tiltrækningskraft på mennesker og nationer – et landskab (topos) der igen og igen optræder i vores kunst og kultur.

ARKTIS er en cross-over udstilling om de måder, hvorpå mennesker med meget forskellige forudsætninger omsætter ideer, forestillinger, drømme og visioner om det ukendte, og den inddrager både klassiske romantiske billeder og samtidskunst, autentiske ekspeditionsfotos og videnskabelige objekter, poesi og lyd. Underholdningsindustrien følger med på sidelinjen hele vejen og producerer billeder i form af malerier, fotografier, film, romaner, dioramaer m.v., i et tilbud om skrækblandede, frydefulde oplevelser af den store ødemark.
Samtidskunsten spiller også en væsentlig rolle i udstillingen.
Udstillingen er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

www.louisiana.dk
Museets åbningstider: Tirsdag – fredag kl. 11-22. Lørdag, søn- og helligdage kl. 11-18.
Louisiana Channel: www.louisiana.dk/channel.