Udstillingsåbning på Louisiana – Mød den amerikanske kunstner Walton Ford

Kom til udstillingsåbning på udstillingen “Louisiana Contemporary – Walton Ford” på Louisiana
Torsdag den 11. november kl. 18-20.
Der er gratis entré for alle i det tidsrum!
Mød kunstneren Walton Ford, der vil være til stede og fortælle om sin kunst.
Mødet med kunstneren finder sted i udstillingen, som vises i museets Søjlesal og Store Sal!

Museet holder åbent til kl. 22.
Med venlig hilsen
L O U I S I A N A
Susanne Hartz
Pressechef
www.louisiana.dk

Anselm Kiefer på Louisiana

Anselm Kiefer
10. september 2010 – 9. januar 2011

Den tyske kunstner Anselm Kiefer (f. 1945) er en af de store nulevende klassiske kunstnere. Han er en ener i kunsthistorien med sin tilgang til historien og i valg af materialer og formater med vægt på en meget fysisk tilgang til kunstværket. Udstillingen er den første store præsentation i Norden af hans værk; den spænder over hele perioden i Kiefers kunst og rummer tillige helt nye billeder fra kunstnerens hånd.Sjældent vist er billedsuiten på otte værker, Heroische Sinnbilder fra 1969-70, hvor Kiefer spejler sig selv i nazismens forbrydelser – disse billeder er aldrig vist i Skandinavien.Louisiana indleder efterårssæsonen med en stor præsentation af den tyske kunstner Anselm Kiefer med 87 værker spændende fra de tidligste år efter kunstakademiet i 1969 op til i dag. Kiefers værker er en af hjørnestenene i Louisianas samling, og han har længe stået på listen over efterkrigskunstnere, som museet gerne vil vise i det perspektivgivende format. Udstillingen vises i perioden 10. september 2010 – 9. januar 2011 og afrunder Louisianas udstillinger gennem de senere år af andre af efterkrigs-kunstens store tyske navne: Sigmar Polke, Gerhard Richter og Georg Baselitz.Udstillingen
Kiefer præsenterer et af de mest markante brud i efterkrigstidens Tyskland. Det er hans virke over fireårtier, som museet ønsker at holde frem med en række centrale værker præsenteret i fem løst afgrænsede tematikker, der hver præciserer centrale kunstneriske problemstillinger i Kiefers kunst.

Udstillingen, som altså ikke er kronologisk, vises i museets Sydfløj. I det første rum præsenteres fire store Nye værker: tre store malerier og en skulptur. De tre malerier kan alle siges at kredse om Kiefers livslange arbejde med at omsætte forskellige forestillinger om tid – den lange historiske tid, den nære personlige, den atomiserede, den mytiske – til maleri. Stjernekonstellationer og fysiske hug ind i landskabernes rum insisterer på eksistensen af en dynamisk Historie og et voldsomt Nu. I det efterfølgende rum med temaet Landskab. Mytologi og realitet ses de skæbnetunge marker, Kiefers værk er så rigt på, og den tyske skov og arkitektur. Her indgår bl.a. de centrale værker Dein goldenes Haar, Margarethe, og Dein aschenes Haar, Sulamith, fra 1981, hvor landskabet via digteren Paul Celans berømte digt ”Dødsfuga” kobles til nazisternes folkemord på jøderne under krigen. Historien har lejret sig tungt her, men Kiefers originale billedkultur afstedkommer samtidig en klar fornemmelse af, at den er åben og uafsluttet. At koble konkret fysisk materiale på de malede landskaber er en af Kiefers metoder til at binde øjeblikket, her & nu, og fortiden sammen. Temaet VerdenstidLivstid er endnu et væsentligt emne for Kiefer, hvor kunstneren ikke blot drager verden men verdener ind. Her kan Sol Invictus, 1995, som er i kunstnerens privateje og Sternenfall, 1995 bl.a. ses. I værker som disse antydes en mystisk erfaring af verden, et syn der åbner for nye forestillinger om tid, individualitet og bevidsthed. Derefter følger temaet Billedstrid med billed-suiten på otte malerier, Heroische Sinnbilder fra 1969-70. En række billeder der i sin tid vakte stor opsigt ved at koble kunstneren selv, og derigennem kunsten som sådan, med nazismens kult og historiske forbrydelser. Kiefer driver med sine iscenesættelser udtrykket til et sted, hvor han – selv i tressernes radikalt eksperimenterende tidsånd – fremstod som virkelig radikal.

Afslutningsvis viser udstillingen under temaet Bogen de afgørende bøger fra de tidlige år. Kiefers bøger er unikke, selvstændige bidrag til billedkunsten, og selv om de kan ses som opmarch til malerier, er de hverken skitsebøger eller forstudier, men snarere grundbilleder og afprøvninger af den ubundne idé. At nutiden fødes af fortiden er en stående præmis gennem hele Kiefers oeuvre. Hos Kiefer er der tale om mytestof, som i betydeligt omfang indeholder både klassisk og historisk materiale, men som alligevel bliver samtidens og kunstnerens eget.

Sproget er en af de væsentlige igangsættere for Kiefer, og typisk følger referencen direkte med ind i værket i form af kunstnerens karakteristiske håndskrift i olie eller kul. At tildele de store og perspektivgivende fortællinger en fundamental betydning for mennesket, som Kiefer gør det, sætter tydeligt hans værk uden for det sociale eller populær-kulturelle fokus, som meget af kunsten i Kiefers egen samtid har haft. Hos Kiefer er det de monumentale spørgsmål, der rejses – og rejses ind i – med værket.

Biografi
Anselm Kiefer er født i 1945 i Donaueschingen. Han blev uddannet på kunstakademiet i Karlsruhe i 1969 og fik siden kontakt med professor Joseph Beuys i Düsseldorf. I 1980 repræsenterede han Tyskland på Venedig Biennalen sammen med Georg Baselitz. Udstillingen var kontroversiel og vakte opmærksomhed uden for Tyskland, især i Amerika. I 1992 flyttede kunstneren fra sit hjemland til først Barjac i det sydlige Frankrig og senere til Paris. Kiefer er repræsenteret på de fleste betydningsfulde museer verden over. I 2001 viste Louisiana en mere fokuseret atelierudstilling, hvis tema perspektiverede Formand Mao og hans bog ”Lad tusind blomster blomstre”.

I 2008 modtog Anselm Kiefer ”Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels”, som dermed for første gang blev tildelt en billedkunstner.Louisiana Revy og Louisiana Magasin 32
Udstillingens katalog, i form af Louisiana Revy, indeholder et forord af Louisianas direktør Poul Erik Tøjner samt artiklerne ”Anselm Kiefer og tyskernes myter” af professor i politisk videnskab på Humboldt-universitet i Berlin, Herfried Münkler, ”Anselm Kiefer. Et bibliotek af visioner” af direktør for Staatsgalerie Stuttgart, Sean Rainbird, seks tematiske introduktioner af udstillingens kurator Anders Kold, ”Terrænet omkring det sorte hul” af cand. mag. i litteraturvidenskab, Annette Buhl, ”Skovveje” af kunsthistoriker, Ph.d., professor i kunsthistorie, Hans Dickel, en biografi og en værkfortegnelse.

Desuden artiklen ”Årgang fem og fyrre” af Anders Kold i forårets udgave af Louisiana Magasin nr. 32.

Arrangementer – foredrag – symposium:

17. november, kl. 20.00
Foredrag: ”Kiefers bogkunst” ved Hermann Schmid
Samlingen af Kiefers bøger i udstillingen er unikke. Foredraget af Ph.d. Hermann Schmid vil være en gennemgang af temaerne, udviklingen og den materielle proces i Anselm Kiefers bogproduktion. Dernæst søges der svar på, hvorfor han i sin kunst griber tilbage til bogen som medium.

4. december (klokkeslet følger)
Symposium: ”Totalitarisme og samtidskunst”
Heldags-symposium med deltagelse af ledende danske og udenlandske forskere arrangeret af Louisiana i samarbejde med Århus Universitet.

Symposiet afholdes på engelsk.

8. december, kl. 20.00
”Den tynde røde streg” ved Jörg Heiser
Kunstkritiker med speciale i samtidskunst og mangeårig redaktør af det internationale tidsskrift ’Frieze’, Jörg Heiser tager diskussionen om erindring og bearbejdelse i forhold til Holocaust op, men her med særligt henblik på de emner som to eller tre generationer efter de historiske begivenheder søger at forholde sig til.

Film i Louisiana Biograf
Vises dagligt: Over Your Cities Grass Will Grow”
I museets biograf vises en helt ny film om Anselm Kiefer med titlen ”Over Your Cities Grass Will Grow”. Filmen er skabt af Sophie Fiennes og blev vist udenfor konkurrence på dette års Cannes Festival, hvor den høstede stor hæder. Filmen dokumenterer Kiefers arbejdsprocesser og kan opleves som en personlig rejse til det univers, Kiefer siden 2000 har opbygget i bjergene i det sydlige Frankrig.
Varighed: 130 min. Producent: Amoeba Film, Kasander, Schiapode.

Med støtte fra OAK FOUNDATION Denmark.
Supplerende støtte fra Den Danske Forskningsfond.

Museets åbningstider: Tirsdag – fredag kl. 11-22. Lørdag, søn- og helligdage kl. 11-18. Mandag lukket. www.louisiana.dk.

Med venlig hilsen
L O U I S I A N A
Susanne Hartz
Pressechef

Bodum: Hovedsponsor for Louisiana / Main sponsor for Louisiana.

Louisiana Contemporary – Walton Ford på Louisiana

LOUISIANA CONTEMPORARY
Walton Ford
12. november 2010 – 6.marts 2011Udstillingen med den amerikanske kunstner Walton Ford (f. 1960 i Larchmont, New York), som bliver vist på Louisiana i perioden 12. november 2010 – 6. marts 2011, er den første præsentation i Skandinavien af en særegen kunstner, der skiller sig markant ud fra andre samtidskunstnere ved både motiv- og teknikvalg. Walton Ford maler akvareller af dyr – fugle, fisk, aber, næsehorn, okser, tigre, løver, padder og alskens insekter, for blot at nævne nogle få – dyr, som på bestialsk vis enten fortærer og bekæmper hinanden eller bliver lemlæstet af mennesker i et på en gang smukt, uudgrundeligt og grumt univers.

Walton Fords værker ligner umiddelbart klassisk naturalistiske, zoologiske illustrationer fra en svunden tid, udført med samme tekniske perfektion. Men ved nærmere øjesyn er de langt fra videnskabens tilstræbte objektivitet. I formater der gengiver dyr i størrelse en til en – hvilket bl.a. giver værker på 3 x 2 meter – og på en baggrund af tilsyneladende gammelt, gulnet akvarelpapir, udfolder kunstneren sine sælsomme historier med nuancer af ondskab, nu og da med en humoristisk vinkel.

Kunstnerens billedfabler er delikate og malet med en detaljerigdom og akkuratesse, som skjuler grusomheden og indbyder beskueren til et nærstudium. Forlægget for Fords motiver er tekster fra skøn-litterære, historiske og naturhistoriske kilder, bl.a. af den amerikanske ornitolog og dyremaler John James Audubon (1785-1851), forfatteren Ernest Hemingway (1899-1961) og den britiske opdagelsesrejsende Sir Harry Johnston (1858-1927), og værkerne ledsages af citater herfra, der danner en ordets pendant til billedets fortælling. Værkernes kompleksitet og satiriske undertone kaster et kritisk lys på dele af vores historie og samtid, herunder stadigt aktuelle problemstillinger som industrialisering, kolonisering og menneskets påvirkning af miljøet. Men på trods af at Fords billeder ofte iværksætter et politisk eller samfundskritisk blik på virkeligheden, er hans kunst fri for politisk korrekthed. Hans ærinde er et andet, nemlig at fortælle historier, hvor også det eventyrlige får lov til at eksistere.

Walton Ford
Utallige besøg siden de unge år på naturhistoriske museer i USA har været Walton Fords store inspirations-kilde, men han har også indgående studeret den amerikanske ornitolog og dyremaler John James Audubon (1785-1851). Ford er uddannet designer fra BFA, Rhode Island School of Design, Providence, Rhode Island og Rhode Island School of Designs European Honors Program i Rom, Italien. Walton Ford er repræsenteret i offentlige samlinger: Smithsonian American Art Museum, Washington D.C., Whitney Museum of American Art og Museum of Modern Art, New York, m.fl.

Katalog
I forbindelse med udstillingen udgives et lille katalog med en introduktion af kurator på udstillingen Mette Marcus, med artiklen ”Skønheden i udyret” af professor Minik Thorleif Rosing, Statens Naturhistoriske Museum, med samtlige værker illustreret, værktekster og en kunstnerbiografi.

Louisiana Magasin nr. 33
I det nye Louisiana Magasin nr. 33 bringes artiklen ”Bestialsk” af udstillingens kurator Mette Marcus.

Film
To korte interviews med Walton Ford vises i udstillingen.

Udstillingen af Walton Fords billeder er blevet til i et samarbejde med Hamburger Bahnhof. Museum für Gegenwart, Berlin og Albertina i Wien, hvor en række af billederne tidligere er vist.

NYKREDIT. Sponsor for Louisiana Contemporary.

Museets åbningstider: Tirsdag – fredag kl. 11-22. Lørdag, søn- og helligdage kl. 11-18. Mandag lukket. www.louisiana.dk.

Med venlig hilsen
L O U I S I A N A
Susanne Hartz
Pressechef

Bodum. Hovedsponsor for Louisiana.

Anselm Kiefers bogkunst på Louisiana

Anselm Kiefer udstillingsforedrag:
Anselm Kiefers bogkunst
Onsdag den 17. november 2010 kl.
20
– ved Ph.d. Hermann Schmid
På Louisianas store udstilling om den tyske kunstner Anselm Kiefer har publikum en sjælden mulighed
for at se de afgørende bøger fra kunstnerens tidlige år. Kiefers bøger er unikke, selvstændige bidrag til billedkunsten, og selv om de kan opfattes som opmarch til malerier, er de hverken skitsebøger eller forstudier, men snarere grundbilleder og afprøvninger af den ubundne idé.

Samlingen af Kiefers bøger er helt unik. Foredragsholderen Ph.d. Hermann Schmid gennemgår temaerne, udviklingen og den materielle proces i kunstnerens bogproduktion. Desuden vil foredraget søge svar på, hvorfor Kiefer i sin kunst griber tilbage til bogen som medium.

Det ville være en misforståelse at mene, at Anselm Kiefers bogproduktion blot er en underordnet ting i forhold til hans billeder. Kiefers bøger, som han har fremstillet siden 1967/68, udgør en slags mellemverden, der adskiller sig fra hans billeder og installationer alene på grund af deres materialitet. Bøgerne, som er lavet af papir, eller, som det sker i firserne, af bly, er rigtige bøger, men enkelteksemplarer, der ikke udgives. Bøgerne, som omhandler temaer, der har med Kiefers syn og bearbejdning af fortiden og især med den tyske historie at gøre, byder ikke på en skriftlig, men på en visuel indsigt. På denne måde er Kiefers bøger billedbøger, men de mangler alt det skønne, der associeres med ordet billedbog.

Foredraget vil behandle følgende to aspekter: En gennemgang af temaer, udviklingen og den materielle forandring i Anselm Kiefers bogproduktion og dernæst søge at finde et svar på, hvorfor han i sin kunst
griber tilbage til bogen som medium.

Gratis for museets gæster. Tilmelding tilrådes på www.louisiana.dk. Billetgebyr 10 kr.

Med støtte fra OAK FOUNDATION Denmark.

Supplerende støtte fra Den Danske Forskningsfond.

Museets åbningstider: Tirsdag – fredag kl. 11-22. Lørdag, søn- og helligdage kl. 11-18. Mandag lukket. www.louisiana.dk.

Med venlig hilsen
L O U I S I A N A

Susanne Hartz
Pressechef

Bodum: Hovedsponsor for Louisiana / Main sponsor for Louisiana.

“WHERE DO WE GO FROM HERE?”

Humlebæk, den 18. november 2009

I anledning af COP15 inviterer Louisiana Museum of Modern Art i samarbejde med BMW Group
til et åbent symposium med en række internationale yngre navne inden for arkitektur, design og samtidskunst. Symposiet diskuterer over en hel dag de nye udfordringer til miljø, bæredygtighed
og til det kreative felt.

“WHERE DO WE GO FROM HERE?”
Lørdag den 12. december 2009 kl. 10-17

I anledning af COP15 – Klimatopmødet i København – inviterer Louisiana Museum of Modern Art i samarbejde med BMW Group til et internationalt symposium med titlen ”WHERE DO WE GO FROM HERE?”, som finder sted lørdag den 12. december 2009 kl. 10-17 i museets koncertsal.

På symposiet vil en række af verdens førende innovative personligheder gennem oplæg og diskussion give deres bud på og visioner for fremtiden i lyset af de udfordringer, som samtiden rummer til henholdsvis arkitektur, kunst, design og teknologi.

Symposiets deltagere er:
Kunstnerne Olafur Eliasson, Sissel Tolaas, Shilpa Gupta og Ann Kristin Lislegaard; ingeniør Matthias Schuler, Transsolar; Environmental entrepreneur Kresse Wesling; designer og arkitekt Patricia Urquiola;
Ulrich Kranz, Head of ”project i”, BMW Group.

Dagens moderatorer er:
Kunstner, kurator og teoretiker Peter Weibel; Co-Director of Exhibitions and Programmes og Director of International Projects, Serpentine Gallery, London, Hans Ulrich Obrist, som i det engelske kunstmagasin ’ArtReview’ er udråbt til verdens mest magtfulde person inden for samtidskunst i 2009.

PROGRAM:

Kl. 10 Museet åbner
Kl. 10.30 Symposium – første del – formiddag:
Kunst/Etik/Politik – i dag og i morgen
I panelet:
Olafur Eliasson, kunstner; Sissel Tolaas, researcher og kunstner;
Shilpa Gupta, kunstner; Ann Kristin Lislegaard, kunstner.

Moderator:
Co-Director of Exhibitions and Programmes og Director of
International Projects, Serpentine Gallery, London, Hans Ulrich Obrist.

Kl. 12.30 Pause

Kl. 14 Symposium – anden del – eftermiddag:
Arkitektur/Design/Teknologi/Entreprenør – i dag og i morgen
I panelet:
Matthias Schuler, Dipl.-Ing., Transsolar; Ulrich Kranz, Dipl.-Ing., Head of “project i”, BMW Group; Kresse Wesling, Environmental entrepreneur;
Patricia Urquiola, designer og arkitekt.

Moderator: Peter Weibel, kunstner, kurator og teoretiker.

Kl. 16 Exit lecture ved Hans Ulrich Obrist.

Paneldeltagere – kort biografi

Olafur Eliasson, f. 1967, Danmark/Island – kunstner, aktuel på Louisianas igangværende udstilling
THE WORLD IS YOURS.
Shilpa Gupta, f. 1976, Indien – kunstner, aktuel på Louisianas igangværende udstilling ”THE WORLD
IS YOURS”.
Ulrich Kranz, f. 1958, Tyskland – Dipl.-Ing., Head of “project i”, BMW Group.
Ann Kristin Lislegaard, f. 1962, Norge – repræsenteret i Louisianas samling med værket ”Left Hand of Darkness (after Ursula K. Le Guin)”, (”Mørkets venstre hånd (efter Ursula K. Le Guin)”, 2008).
Hans Ulrich Obrist, f. 1968, Schweiz – Co-Director of Exhibitions and Programmes og Director of International Projects, Serpentine Gallery, London.
Matthias Schuler, f. 1958, Tyskland – Dipl.-Ing., Transsolar. Aktuel på Louisianas igangværende
udstilling ”Fremtidens arkitektur er grøn!”.
Sissel Tolaas, f. 1961, Norge – kunstner, aktuel på Louisianas igangværende udstilling ”THE WORLD
IS YOURS”.
Patricia Urquiola, f. 1961, Spanien – designer og arkitekt.
Peter Weibel, f. 1944, Ukraine, tidl. USSR – kunstner, kurator og teoretiker.
Kresse Wesling, f. 1977, Canada – Environmental entrepreneur, Elvis & Kresse.

Symposiet er initieret i et samarbejde mellem Louisiana Museum of Modern Art og BMW Group.

Yderligere information vedr. symposiet kan fås ved henvendelse til Louisianas direktør Poul Erik Tøjner eller undertegnede.

Symposiet foregår på engelsk, og der er fri entré for museets gæster. Det tilrådes at reservere plads på: www.louisiana.dk.

Med venlig hilsen
L O U I S I A N A

Susanne Hartz
Pressechef

The Dream Team – Mød Louisianas kuratorer tirsdag den 17.11. kl. 19.30

Pressemeddelelse

The Dream Team: Kuratorernes hvem, hvad og hvorfor?

Tirsdag den 17. november kl. 19.30

Louisiana Live – Mød Louisianas kuratorer – Vært: Synne Rifbjerg

Hvordan beslutter museet bag kulisserne, hvad Louisianas publikum skal opleve i udstillingsrummene?

Fremtiden er grøn, verden er din og fuld af tro, håb og kærlighed, hvis man skal tage efterårets udstillinger på Louisiana på ordet.

Mød Louisianas kuratorer/udstillingsledere Kjeld Kjeldsen, Mette Marcus, Anders Kold og Helle Crenzien og få indblik i en hektisk og ofte nervepirrende hverdag og hør bl.a. også om kuratorernes hedeste udstillingsdrømme og logistiske mareridt.

Gratis entré for museets gæster. Billetter: www.louisiana.dk

Aktuelle udstillinger:

Fremtidens arkitektur er grøn! – udstillingsleder Kjeld Kjeldsen – vises frem til 18. december 2009

THE WORLD IS YOURS – International samtidskunst på Louisiana – udstillingsleder Anders Kold – vises frem til 10. januar 2010

Tro, håb og kærlighede – Jacob Holdts Amerika – udstillingsleder Mette Marcus – vises frem til 7. februar 2010

Kommende udstilling:

Farven i kunsten – KANDINSKY, NOLDE, MATISSE, MIRÓ, HOCKNEY, KUSAMA m. fl. – udstillingsleder Helle Crenzien –

vises fra 7. januar 2010

www.louisiana.dk

En collage i musik og ord i anledning af udstillingen ”Max Ernst – Drøm og revolution”:

Torsdag aften, den 26. marts, i Louisiana Café – med ild i pejsen og mulighed for aftenens buffet på tallerkenen – vil ”Ensemble European Music Project” under kunstnerisk ledelse af den tyske musiker Jürgen Grözinger præsentere en collage i musik og ord. Inspiration til aftenens performance er hentet i Grözingers mangeårige fascination af surrealismen og Max Ernst, og med udgangspunkt i den erotiske-slapstick-krimi-novelle ”La liberté ou l’amour” af den franske surrealist Robert Desnos har han sammensat programmet.
Læs videre “En collage i musik og ord i anledning af udstillingen ”Max Ernst – Drøm og revolution”:”

Ensemble European Music Project

Torsdag aften, den 26. marts, i Louisiana Café – med ild i pejsen og mulighed for aftenens buffet på tallerkenen – vil ”Ensemble European Music Project” under kunstnerisk ledelse af den tyske musiker
Jürgen Grözinger præsentere en collage i musik og ord. Inspiration til aftenens performance er hentet i Grözingers mangeårige fascination af surrealismen og Max Ernst, og med udgangspunkt i den erotiske-slapstick-krimi-novelle ”La liberté ou l’amour” af den franske surrealist Robert Desnos har han sammensat programmet.

Jürgen Grözinger, født i Ulm i Tyskland, er en klassisk uddannet musiker, som igennem årene har bevæget sig over i den ny musik. Han etablerede ”Ensemble European Music Project” i 1996 og blev samme år kurator for festivalen for ny musik i sin fødeby. I den forbindelse skabte han en platform for ny musik, som han til stadighed udvikler i mange retninger og gerne kombinerer med eksempelvis klubscenen, hvor han selv optræder enten som dj, komponist eller som musiker.

Jürgen Grözinger har modtaget mange priser og har komponeret musik til både film og danseteater.
Kunstneren bor i dag i Berlin.

Loplop-Lounge / En hyldest til Max Ernst
Musik af Erik Satie, George Antheil og Jürgen Grözinger.
Tekster af Paul Eluard, Robert Desnos, André Breton og Max Ernst.
”Ensemble European Music Project”:
Jueri Gagarino – dj set and percussion
Antonis Anissegos – electric piano/sampler
Jan Gebauer – oplæser

Udstillingen er blevet mulig med støtte fra:

• OAK FOUNDATION DENMARK
• Knud Højgaards Fond
• C. L. Davids Fond og Samling