Ledige pladser på Kryptonit Specialekontor

Skal du skrive speciale hele sommeren, mens dine venner er på stranden? Så kom og bliv del af vores hyggelige specialefællesskab på Vesterbro. Her er vi i samme båd og sørger for, at det ikke bliver helt så ensomt og kedeligt, som hvis du skulle sidde derhjemme eller på studiet. Vi spiser frokost sammen, drikker fredags-øl i gården, når vi trænger til at få specialet lidt på afstand, og så sørger vi for, at thermo-kanden med kaffe altid er fuld.

Lige nu har vi to ledige pladser fra d. 1. juni. Det koster 800 kr. pr. måned – og så er kaffe, the, økomælk og fri adgang døgnet rundt inkluderet.

Er du interesseret i en plads hos os? Så send en mail til specialekontor@nullhotmail.com.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Bachelorprojekt og speciale: 4 tips til en bedre opgave

Når du skriver dit bachelorprojekt eller speciale kan du let stirre dig blind på tekstens indhold. Derved gør du dig selv ufølsom over for eventuelle sprogfejl.

Enhver ved at sproglig fremstilling er essentielt når du forsøger at overbringe et budskab.

I et bachelorprojekt og speciale er den sproglige fremstilling særligt vigtig for at læseren fastholder interessen. Desuden sikrer en god sproglig fremstilling at de akademiske pointer står meget stærkere.

Men hvordan læser man så korrektur hvis man er blind over for sine egne fejl? Nedenfor finder du 4 brugbare tips som virkelig forbedrer kvaliteten af dit bachelorprojekt, speciale eller anden opgave.

1.Læs dit bachelorprojekt eller speciale – bagfra!

Når du har læst dit bachelorprojekt eller speciale igennem flere gange foregår det med stigende automatik. Med andre ord får man simpelthen stirret sig blind på indholdet, og man bliver ufølsom over for den sproglige fremstilling.

Mistænkelig kommatering forekommer som nødvendig i krøllede sætninger, og kontinuiteten deler ens opmærksomhed.

Derfor kan du have virkelig stort udbytte i at læse teksten bagfra: fra sidste afsnit til første.

Ved at læse fra sidste afsnit vil du få din opmærksomhed udfordret af erfaringen af diskontinuitet i opgavens røde tråd. På den måde bliver din gennemlæsning ikke påvirket af bachelorprojektet eller specialets kontinuitet.

Derfor vil vi anbefale dig at læse teksten bagfra – fra sidste afsnit i stedet for første.

2. Læs dit bachelorprojekt eller speciale – på hovedet!

Helt i tråd med første tip er idéen her at afvænne dig fra den kontinuitet du har opbygget gennem udarbejdelsen af bachelorprojektet eller specialet.

Her går vi så et skridt længere: læs teksten på hovedet!

Det betyder selvfølgelig ikke at du skal læse hvert ord bagfra.

Det betyder at du skal læse hver sætning bag fra én efter én.

Derved gør du dig selv enormt meget mere følsom overfor eventuelle formulerings- og grammatiske problemer i hver sætning.

Samtidig lader du dig ikke påvirke af om dokumentets kontinuitet er bevaret, og på den måde kan du gå til bachelorprojektet eller specialet med nyt overskud efter en gennemlæsning på hovedet.

3. Få en professionel korrekturlæser til at læse din opgave

Okay, det er måske ikke en stor overraskelse. Men er du klar over hvor enormt mange fordele der er?

Hos SCRiBBR har alle korrekturlæsere en sproglig uddannelse og professionel erfaring med studierelaterede dokumenter. Det betyder, at modsat en ven eller forælder vil korrekturlæseren hverken være farvet af personligt tilhørsforhold eller tidligere samtaler med dig omkring din opgave.

På den måde får du objektivt korrekturlæst din tekst ud fra den højeste standard.

Udover at korrekturlæsningen foregår efter højeste standard og med deadlines helt ned til 24 timer tilbydes også mulighed for at stille spørgsmål døgnet rundt.

Desuden har SCRiBBR markedets bedste priser på korrekturlæsning, og tilbyder flere andre gode værktøjer til at sikre at dit bachelorprojekt, speciale eller anden opgave bliver optimal.

Eksempelvis kan du tilgå en stor vidensdatabase med artikler. Der kan du finde information om referencestandarder, akademisk arbejde på engelsk og hvordan du bør strukturere din opgave.

SCRiBBR-kontrolstedet-til-dit-bachelorprojekt-og-speciale
SCRiBBR kontrolstedet til dit bachelorprojekt og speciale

 4. Sæt tid af til ikke blot én men to korrekturlæsninger

Ved at følge de ovenstående tips får du afvænnet dig den automatik du har opbygget igennem udarbejdelsen. Det kan være en enorm hjælp at kigge på sit dokument via korrekturlæsningsbriller, og så vende tilbage til de akademiske briller.

Når du har korrekturlæst første gang er du stødt på sætninger som ikke gav mening, tit også indholdsmæssigt. Det kan endda give dig nye ideer til hvordan du bør strukturere det faglige indhold.

Dog skal du selvfølgelig være opmærksom på at du risikerer at lave nye sprogfejl hvis du begynder at redigere eller tilføje indhold.

Derfor anbefaler vi at læse korrektur, læse indhold og så læse korrektur igen.

Specialisterne#1 – Piratradio og terrorpolitik!

 Specialist-FB

Premiere på Hovedbibliotekets nye arrangementsrække, hvor nyslåede eller vordende kandidater formidler deres unikke speciale i kort og kontant form. Dagens specialister:

Søren Kragh Lindbo skriver speciale om piratradio og modoffentligheder. Det gør han med udgangspunkt i Piratradio69 der sendte fra Jagtvej 69, hvor det tidligere Ungdomshuset lå. Han undersøger hvilke modoffentligheder denne radio skabte med udgangspunkt i teorier om offentligheder og modoffentligheder. Derudover inddrager han radioteori og skriver samtidigt denne piratradios historie. Der vil blive afspillet klip fra udsendelse og jingler der findes i kildematerialet der består af flere måneders radio udsendelser.

Kristoffer Kjærgaard Christensenhar netop afleveret specialet: A ‘Special’ Kind of Crime: A study of rationalities of threat in the Danish policing of terrorism på Statskundskab, KU.

Han skriver: “Terrorisme er en uhåndgribelig og svært definerbar trussel og ses ofte som indbegrebet af vor tids komplekse trusselsbillede, hvor den konventionelle, sikkerhedspolitiske arbejdsdeling mellem militær og politi og mellem stat og civilsamfund til stadighed udfordres. I mit speciale har jeg derfor undersøgt, hvordan terrorisme i en dansk kontekst håndteres af politiet. Jeg har konkluderet, at den danske forståelse af terrorisme som en ”særlig” form for kriminalitet er både tvetydig og indebærer væsentlige politiske og demokratiske konsekvenser.”

https://www.facebook.com/#!/events/315212588620250/

Om Specialisterne: Få ny viden om raketvidenskab, grafiske trends, kridttiden, rotteforsøg eller rationel diskurs i Sokrates’ retoriske repertoire. Bliv klogere på verden og bliv måske inspireret til dit eget speciale.

Hvis du selv brænder efter at formidle dit speciale, så send et par linjer til: program @ kff.kk.dk

Specialeindsigt på IKK – et spørgsmål om faglighed

• Interesserer du dig for specialeviden, faglighed og videndeling på IKK, så kom til “Specialeindsigt” torsdag den 24. maj • Bliv inspireret af de faglige oplæg og deltag i diskussionen om IKKs muligheder for videndeling.

IKK Alumne er glade for at kunne invitere til det første arrangement om faglighed og videndeling på IKK.

Med over 2000 indskrevne studerende, 41 fastansatte adjunkter, lektorer og professorer, 10 post.doc.’er og 14 ph.d.-stipendiater har instittuttet en stor skare af akt…ører. Der bliver skrevet et uoverskueligt og ukendt antal opgaver, og specialerne og specialeskriverne mangler sparring og modtagelse.
Hvordan får vi mere ud af disse strukturer og får klogere mere dynamiske studerende?

Til “Specialeindsigt” den 24. maj vil vi nyde den faglighed og substans der gemmer sig i instituttets dimittender. Derudover vil vi diskutere spørgsmål om, hvordan vi deler vores akademiske viden og kunnen, og ikke mindst hvordan vi bliver bedre til dette.

At kunne dele og udvikle idéer og viden er i dag et grundelement i kommerciel og kulturel overlevelse. Derfor er det interessant at spørge til IKK uddannelsernes forhold til studerende, specialer og viden.

Via tre oplæg fra nogle af instituttets nyeste dimittender får man til Specialeindsigt syn for instittuttets faglighed, og altså ikke kun indsigt i studieteknik. Derudover er der besøg fra CBS, hvor Izabela Chomicz fra Erhvervsøkonomi og filosofi vil give et kort oprids af perspektiverne for videndeling.

Efter oplæggene vil der være åbent i Roland Bar og plads til hygge, snak og diskussion om og med de implicerede.

Vel mødt
Christian og IKK Alumne

PROGRAM:

17:05 – velkomst ved Christian Baun, IKK Alumne

17:15 – Uffe Pedersen, litteraturvidenskab
“Tematikker i fremstillingen af profeten Muhammed i udvalgte middelalderlige europæiske tekster”

17:35 – Jeppe Greve, musikvidenskab
“Højskolesangbogen i forhold til forståelser af begrebet “musikalsk danskhed”

Kl. 17:55 – Sissel Langkilde, moderne kultur og kulturformidling
“Scala Ludens (den legende trappe) – når trapper eskalerer leg”

18:15 – Izabela Chomicz, Erhvervsøkonomi og filosofi på CBS
“Generelle perspektiver for videndeling”

18:30 – løs afslutning, hygge og snak …

 

• FACEBOOK •