Specialisterne#1 – Piratradio og terrorpolitik!

 Specialist-FB

Premiere på Hovedbibliotekets nye arrangementsrække, hvor nyslåede eller vordende kandidater formidler deres unikke speciale i kort og kontant form. Dagens specialister:

Søren Kragh Lindbo skriver speciale om piratradio og modoffentligheder. Det gør han med udgangspunkt i Piratradio69 der sendte fra Jagtvej 69, hvor det tidligere Ungdomshuset lå. Han undersøger hvilke modoffentligheder denne radio skabte med udgangspunkt i teorier om offentligheder og modoffentligheder. Derudover inddrager han radioteori og skriver samtidigt denne piratradios historie. Der vil blive afspillet klip fra udsendelse og jingler der findes i kildematerialet der består af flere måneders radio udsendelser.

Kristoffer Kjærgaard Christensenhar netop afleveret specialet: A ‘Special’ Kind of Crime: A study of rationalities of threat in the Danish policing of terrorism på Statskundskab, KU.

Han skriver: “Terrorisme er en uhåndgribelig og svært definerbar trussel og ses ofte som indbegrebet af vor tids komplekse trusselsbillede, hvor den konventionelle, sikkerhedspolitiske arbejdsdeling mellem militær og politi og mellem stat og civilsamfund til stadighed udfordres. I mit speciale har jeg derfor undersøgt, hvordan terrorisme i en dansk kontekst håndteres af politiet. Jeg har konkluderet, at den danske forståelse af terrorisme som en ”særlig” form for kriminalitet er både tvetydig og indebærer væsentlige politiske og demokratiske konsekvenser.”

https://www.facebook.com/#!/events/315212588620250/

Om Specialisterne: Få ny viden om raketvidenskab, grafiske trends, kridttiden, rotteforsøg eller rationel diskurs i Sokrates’ retoriske repertoire. Bliv klogere på verden og bliv måske inspireret til dit eget speciale.

Hvis du selv brænder efter at formidle dit speciale, så send et par linjer til: program @ kff.kk.dk