Design & Architecture a.m.: Fra hospital til hospitality

 

design achitecture

Supersygehuse, nye patientrelationer og velfærdsteknologi er i gang med at transformere vores sundhedsvæsen. Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Center inviterer designere og repræsentanter fra sundhedssektoren til at drøfte, hvordan der kan skabes helende rum, og hvilke nye produkter, services og løsninger der vil blive efterspurgt fra danske virksomheder, arkitekter og designere.

Design & Architecture a.m/p.m. er rettet mod professionelle, der arbejder med byggeri, byudvikling, arkitektur og design. Dette arrangement er tillige rettet mod sundhedsfagligt og administrativt personale fra sundhedssektoren, som er nysgerrige på, hvordan design kan bidrage til at skabe effektive, patientorienterede løsninger.

OM OPLÆGGENE:

Hvordan designer man et hospital i verdensklasse?
Anne Mette Termansen vil fortælle om processen med at undersøge muligheden for at bygge et nyt mor-barn hospital i verdensklasse på Rigshospitalets Juliane Marie Center. Processen har været kendetegnet af en meget grundig, visionær og vidtgående inddragelse af både patienter, medarbejdere og andre interessenter. Anne Mette vil vise, hvordan en designbaseret tilgang har gjort det muligt at balancere kravene fra alle disse målgrupper og identificere, hvad der skal til for at skabe et hospital i verdensklasse.

Radikalt redesign af sundhedssektorens processer
Kaja vil i sit oplæg beskrive, hvordan servicedesign i Norge har fået en central rolle som virkemiddel til innovation. Dette gælder særligt inden for sundhedssektoren, hvor bl.a. Designvirksomheden Designits Oslo-afdeling har gennemført et brystkræftprojekt for Oslo Universitetssygehus. Projektet har bevist, at fokus på brugerens oplevelse kan igangsætte radikale processer, som i dette tilfælde førte til en reduktion i ventetid på 90% fra mistanken om brystkræft opstod til udredning var gennemført.

I dag er servicedesign en anerkendt tilgang til problemløsning i Norge, og designere tager del i udformningen af retningslinjer og politiske beslutninger. Kaja vil fortælle om, hvordan og hvorfor servicedesign har fået denne position ved at give indblik i aktuelle initiativer og nogle udvalgte projekter som brystkræftprojektet og ombygningen af en lukket afdeling på psykiatrisk afdeling.

Dato: 22. september 2015
Tid:8:30-10:00
Sted: Fæstningens Materialgård
Frederiksholms Kanal 30
1220 København
Pris: Gratis
Arrangør: Dansk Arkitektur Center & Dansk Design Center

Læs mere og tilmeld dig her:
http://dac1.dk/DesignArchitecture2015

Skriv et svar