Design & Architecture a.m.: Fra hospital til hospitality

 

design achitecture

Supersygehuse, nye patientrelationer og velfærdsteknologi er i gang med at transformere vores sundhedsvæsen. Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Center inviterer designere og repræsentanter fra sundhedssektoren til at drøfte, hvordan der kan skabes helende rum, og hvilke nye produkter, services og løsninger der vil blive efterspurgt fra danske virksomheder, arkitekter og designere.

Design & Architecture a.m/p.m. er rettet mod professionelle, der arbejder med byggeri, byudvikling, arkitektur og design. Dette arrangement er tillige rettet mod sundhedsfagligt og administrativt personale fra sundhedssektoren, som er nysgerrige på, hvordan design kan bidrage til at skabe effektive, patientorienterede løsninger.

OM OPLÆGGENE:

Hvordan designer man et hospital i verdensklasse?
Anne Mette Termansen vil fortælle om processen med at undersøge muligheden for at bygge et nyt mor-barn hospital i verdensklasse på Rigshospitalets Juliane Marie Center. Processen har været kendetegnet af en meget grundig, visionær og vidtgående inddragelse af både patienter, medarbejdere og andre interessenter. Anne Mette vil vise, hvordan en designbaseret tilgang har gjort det muligt at balancere kravene fra alle disse målgrupper og identificere, hvad der skal til for at skabe et hospital i verdensklasse.

Radikalt redesign af sundhedssektorens processer
Kaja vil i sit oplæg beskrive, hvordan servicedesign i Norge har fået en central rolle som virkemiddel til innovation. Dette gælder særligt inden for sundhedssektoren, hvor bl.a. Designvirksomheden Designits Oslo-afdeling har gennemført et brystkræftprojekt for Oslo Universitetssygehus. Projektet har bevist, at fokus på brugerens oplevelse kan igangsætte radikale processer, som i dette tilfælde førte til en reduktion i ventetid på 90% fra mistanken om brystkræft opstod til udredning var gennemført.

I dag er servicedesign en anerkendt tilgang til problemløsning i Norge, og designere tager del i udformningen af retningslinjer og politiske beslutninger. Kaja vil fortælle om, hvordan og hvorfor servicedesign har fået denne position ved at give indblik i aktuelle initiativer og nogle udvalgte projekter som brystkræftprojektet og ombygningen af en lukket afdeling på psykiatrisk afdeling.

Dato: 22. september 2015
Tid:8:30-10:00
Sted: Fæstningens Materialgård
Frederiksholms Kanal 30
1220 København
Pris: Gratis
Arrangør: Dansk Arkitektur Center & Dansk Design Center

Læs mere og tilmeld dig her:
http://dac1.dk/DesignArchitecture2015

Hello Materials Blog

Hello Materials Blog
Dansk Design Center lancerer en international blog om materialer –  ‘Hello Materials blog“- hvor mere end 25 førende eksperter fra hele verden deler den nyeste viden indenfor materiale-innovation. De skriver om udviklingen inden for materialer i design og arkitektur og deler nogle af de mange spændende historier om nutidens og fremtidens materialer.
Formålet med bloggen er at fremhæve og dele nogle af de nyeste tendenser og den enorme mængde af viden om materialer, der eksisterer rundt omkring i verden. Hello Materials Blog vil desuden fungere som en ‘materiale-hub’, hvor vi samler information om materialeevents, -bøger, -blogs og andre materialenyheder. Hver uge vil eksperterne skrive nye indlæg, og dermed vil bloggen være i konstant udvikling. Det er vores ønske, at bloggen kan være med til at sætte større fokus på materialer, fordi de er, og bliver mere og mere afgørende i enhver designproces. Derudover er  fokus på materialer afgørende, hvis vi skal  sikre os en bæredygtig fremtid. Alt omkring os, alt vi omgiver os med er jo trods alt fremstillet af materialer.
Bloggen er også en del af Dansk Design Centers udstilling Hello Materials.
Har du idéer til indhold på bloggen, så skriv til blogredaktør Maria Hørmann – mho@nullddc.dk