Vil du holde forelæsinger på Museet for Samtidskunst?

Vil du holde forelæsninger på Museet for Samtidskunst?

Museet for Samtidskunst søger en underviser/forelæser til folkeuniversitetskursus i efteråret 2018. Vi forestiller os en forelæsningsrække, der forholder sig til museets samling, arkiv og genstandsfelt. Samtidskunst i bred forstand, tidsbaseret kunst, kunst i blandformer – og alt, rundt omkring.

Om dig:

Du er måske nyuddannet i de æstetiske fag, du er måske kunstner eller en allerede garvet forelæser. Vigtigst er, at du kan holde forelæsninger på højt fagligt niveau, der har en berøringsflade med Museet for Samtidskunsts historie og virke.

I efteråret 2018 vises særudstillinger ned Hari Kishore indtil primo september og fra ultimo september er det Kirsten Astrup. Hertil kommer en udstilling af museets samling og arkiv. Læs mere på http://www.samtidskunst.dk

Praktisk:

Oplysninger om løn, ansættelsesforhold mm. findes her: http://www.folkeuniversitetet.dk/default.aspx?pagetype=6&custID=14

Deadline for indsendelse af kursusbeskrivelse til folkeuniversitetet er 2. marts 2018.

Kontakt museumsinspektør Fillip Danstrup senest ultimo februar 2018 på fillipda@nullsamtidskunst.dk eller på 4631 6575.

Udstilling: Sæt pris på kunsten

‘Sæt pris på kunsten’ viser en række værker, der reflekterer over kunstens værdi – både for individet, for samfundet og for markedet.

A Kassen, Asger Jorn, Bertel Thorvaldsen, Christian Falsnaes, Danh Vo, Elmgreen & Dragset, Goodiepal, Henning Christiansen, Ingen Frygt, Kirsten Astrup, Solvognen, TOVES

8. september 2017 – 22. december 2017

Udstillingen Sæt pris på kunsten fokuserer på kunstens egen økonomi og værdi. Udtrykket ‘at sætte pris på noget’ fletter betydningsfuldhed og økonomisk prissætning sammen, og illustrerer på den måde, hvor indlejret den økonomiske målestok er i vores sprog og vores tænkning.

Udstillingen deler sig i to. Dels i værker, der taler om kunstens betydningsmæssige værdi og dels i værker, der tematiserer kunstneren og kunsten selv som værdiskaber i økonomisk forstand.

Kunstens værdi diskuteres heftigt for tiden. Kunsten, kunstinstitutionerne og hele det dannelsesbegreb, som ligger til grund for kunstens og kunstmuseernes rolle i samfundet, tages ikke længere for givet som værdifuldt. Kunsten og museerne skal hele tiden præstere og demonstrere deres relevans.

Det er museets forhåbning, at udstillingen også kan være et reflektionsrum for værdidiskussionerne op til kommunalvalget i november.

Lykken i fjerne lande / Foredrag med Cooking Sections / 15. feb kl. 17

Cooking Sections / Photo by Victor Staaf

For første gang i Danmark kan du opleve kunstnergruppen Cooking Sections, der med humor og historiske referencer fortæller om kolonitidens tilstedeværelse i dag.

Hvor det i forne tider var kolonialister, der drog ud for at finde lykken i fjerne lande, er der i dag pensionister, der rejser ud for at finde en behageligere hverdag. Pensionisttilværelsen er blevet en motor for global kapital.

Foredraget er på engelsk og en del af foredragsrækken “Økonomi for begyndere” i forbindelse med udstillingen SHOW ME THE MONEY! på Museet for Samtidskunst.

Foredraget er gratis. Hvis man vil se udstillingen koster det almindelig entré på 50 kr. / Pensionister & studerende 40 kr.

Læs mere her

Study Group on Migration Presents

 

Talks. Workshops. Visual & Sound art / Museet for Samtidskunst

I efteråret 2016 etablerede museet for Samtidskunst en studiegruppe Study Group on Migration. Her mødtes kunstnere, asylansøgere, aktivister og akademikere for at diskutere migration. Nu inviterer gruppen alle nysgerrige til at være med.

Lørdag 21. januar 12.00 – 17.30 præsenterer gruppen dele af deres arbejde på Museet for Samtidskunst. Der vil være talks, workshops og lydkunst. Det er gratis at være med. Dagens program foregår på engelsk og tilmelding er ikke nødvendig.

// How does the current migration challenge the idea of the nation state, borders and questions ofbelonging? And how can we approach this conflicted field, overcome ’othering’ and contribute to new ways of understanding ourselves and each other.

In the fall, the Museum of Contemporary Art established a Study Group on Migration. 17 people including artists, asylum seekers, activists and academics, met over 5 times to discuss this very topic. The result was an intense and ramified journey, with each person bringing hers or his specific knowledge to the dialogue.

Now, we would like YOU to join the conversation. On Saturday January the 21st we invite everybody to experience workshops, performances, sound art and talks engaging in the topic of migration and challenging ‘othering’ in relation to this.

The event will take place from 12.00 – 5.30pm at Museum of Contemporary Art, Stændertorvet 3D, Roskilde 4000, but a program will be out soon!

Hope to see you there!

Best

The Study Group

 

OPEN CALL – Studiegruppe om migration/ Study group on migration

logo

Museet for Samtidskunst stiller skarpt på sociale, kulturelle og miljømæssige udfordringer. I 2016 har det handlet om migration, og nu starter vi en studiegruppe dedikeret til emnet. I studiegruppen vil vi bl.a. diskutere, hvordan den aktuelle migration udfordrer ideen om nationalstat, grænser og tilhørsforhold. Men også hvorvidt kunst og kultur kan spille en særlig rolle i forhold til at formidle dette spændingsfelt, og bidrage til nye måder at forstå os selv og hinanden på.

Vi søger 10 – 12 deltagere til gruppen, der skal mødes 5 gange á 3 timer i perioden oktober – december 2016. Hver deltager bringer pensum med til gruppen. Pensum kan fx være en tekst, en hændelse, en youtube-video, et kunstværk etc. Gruppen mødes forskellige steder i Roskilde og i København, alt efter det enkelte mødes fokus.

Møderne vil blive faciliteret af en tovholder fra museet, mens Zachary Whyte, antropolog og forsker i flygtninge og asylansøgeres hverdag, vil være til stede som moderator. Derudover vil én gæsteforelæser (fx journalist, kunstner, teoretiker, aktivist) pr. møde bringe viden ind i gruppen. Pensum, forløb og gæsteforelæsninger ligger ikke fast fra starten, men vil tage form efter deltagernes profiler og input. Forløbet slutter med et seminar, tilrettelagt af studiegruppen selv.

Møder og seminar vil foregå på både engelsk og dansk. Museet finansierer tovholder, moderator, transport, seminar, gæsteforelæsere samt mad og drikke pr. møde.

Link til museets hjemmeside: http://samtidskunst.dk/

Hvordan ansøger man?
Send en motiveret ansøgning inkl. en beskrivelse af, hvordan du vil vinkle temaet og udfolde det til et studiemøde. Medtag gerne eksempel på pensum, som du har lyst til at diskutere med andre. Ansøgningen skal være på max 2500 tegn, vedlægges CV og sendes til maitak@nullsamtidskunst.dk. Deadline er torsdag d. 29. september.

Deadline 
Torsdag d. 29. september.

Deltagerne vil blive valgt på baggrund af motivation, tilgang til emnet og specifikke faglighed, profession og/eller erfaring med migration. Optag vil blive bekræftet pr. mail torsdag d. 6. oktober. Deltagerne vil mandag d. 10. oktober modtage mødeplan, pensum og deltagerliste.

Møderne finder sted i tidrummet: 17.30-20.30
Datoerne: 26/10, 9/11, 21/11, 30/11 og 14/12

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Museum of Contemporary Art focuses on social, cultural and environmental challenges. In 2016 the theme has been migration and now we are dedicating a study group to the topic. The study group will focus on how the current migration challenges the idea of the nation state, borders and questions of belonging. But it will also discuss whether art and culture can play a particular role in relation to communicating this conflicted field and contribute to new ways of understanding ourselves and each other.

We are looking for 10 to 12 participants that are to meet 5 times, each time for 3 hours, in the period from October to December. Each participant are to suggest something for the curriculum of the group. It can be a text, an event, a youtube video, an art work etc. The group will meet at various places in Roskilde and Copenhagen depending on the individual focus of each time.

The meetings will be facilitated by a coordinator from the Museum while anthropologist and researcher of refugees and asylum seekers everyday lives, Zachary Whyte, will moderate the discussions. Additionally, a guest lecture (e.g. a journalist, artist, theorist, activist) will be invited for each time. The curriculum, program and guest lectures are not scheduled from the beginning but will be shaped in relation to the participant’s profiles and inputs. The program will end with a seminar organised by the study group.

Meetings and seminar will be in both English and Danish. The Museum covers the coordinater, moderater, transport, guest lectures, seminar and food and beverages for each meeting.

Link to the museums website: http://samtidskunst.dk/en

How to apply?
Send a motivation letter, with a description of how you would approach the theme and unfold it at a meeting. Please include examples for the curriculum that you would like to discuss. The application should be no more than 2500 characters, attached a short CV and sent to maitak@nullsamtidskunst.dk. Deadline is Thursday September 29.

Deadline
Thursday September 29.

Participants will be selected based on motivation, approach, profession and/or experience with migration. The selected participants will be confirmed by email Thursday October 6. Participants will receive schedule, curriculum and list of participants by Monday October 10.

The meetings will take place from 5.30 to 8 PM
Dates: 10/26, 11/9, 11/21, 11/30 and 12/14

We look forward to receiving your application!

Gem