SMK søger en studentermedarbejder til Den Kongelige Kobberstiksamling

Med flere hundrede tusinde danske og udenlandske tegninger, grafiske blade og fotografier er Den Kongelige Kobberstiksamling landets største samling for kunst på papir. Samlingen, der oprindeligt var i de danske kongers eje, blev åbnet for offentligheden i 1843 og har siden 1896 været hjemmehørende i Statens Museum for Kunst. Samlingens værker spænder fra 1200-tallet og frem til i dag og kan beses af publikum i museets studiesal. Vi søger nu en studentermedarbejder til at assistere i arbejdet med samlingen.

Du skal blandt andet:

  • Besvare telefoniske og skriftlige kunsthistoriske forespørgsler.
  • Betjene gæster i studiesalen, herunder fremtage og lægge værker på plads.
  • Vejlede gæsterne om brug af faglitteratur, holde opsyn, etc.
  • Opdatere museets kunstdatabase og lave anden form for samlingspleje.
  • Assistere i udstillingstilrettelæggelse.

Opgaverne udføres i tæt samarbejde med Kobberstiksamlingens inspektører og de øvrige medarbejdere i studiesalen.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du er studerende på kunsthistorie-studiet eller tilsvarende, har god erfaring med brug af MS Office og behersker et skriftligt dansk. Det er en fordel, hvis du har kendskab til SARA, den fællesmuseale database, men det er ikke et krav.

Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise en straffeattest.

SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede personlig baggrund til at søge jobbet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer mfl. i staten.

Aflønning sker i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende.

Arbejdstiden er 9,5 timer ugentligt fordelt ligeligt på to dage, enten onsdag, torsdag eller fredag. Der kan herudover være perioder med ekstra lønnet arbejde i forbindelse med tilrettelæggelse af museets udstillinger.

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Tiltrædelse d. 1. maj 2023 – eller efter nærmere aftale.

Ansøgning mv.

Du søger stillingen via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs” følger anvisningerne.

Du bedes uploade ansøgning, CV, dokumentation for beståede eksaminer og evt. anden relevant dokumentation.

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest den 2. april 2023.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag d. 13. april 2023.

Om SMK

SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museets kerneopgaver er forskning, formidling og bevaring. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingens indhold, kan du kontakte museumsinspektør Claes Christensen, der træffes på tlf. 25 52 72 13 fra mandag til fredag kl. 11.00-15.00.

Skriv et svar