SMK søger 2 studenter til Maleri- og Skulptursamlingen

Statens Museum for Kunst (SMK) søger to studentermedarbejdere til Samlings- & Forskningsafdelingen med tiltrædelse 1.  oktober og 1. november. Som studentermedarbejder vil du assistere inspektørerne i Maleri- og Skulptursamlingen med de daglige museale opgaver. Den ene stilling (med start 1. oktober) indeholder desuden ansvar for afdelingens håndbibliotek og kontakten med Danmarks Kunstbibliotek.

Samlings- og Forskningsafdelingen har ca. 25 medarbejdere tilknyttet og består af Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling, Den Kongelige Kobberstiksamling og Den Kongelige Afstøbningssamling. Afdelingen har til formål at udbygge samlingerne gennem nyerhvervelser, at registrere kunsthistoriske data, at forske i kunstværkerne og kunstnerne i museets samlinger samt at formidle forskningen i forbindelse med udstillinger og publikationer.

Arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være følgende:

  • Samlingspleje, herunder registrering i database
  • Besvarelse af telefoniske og skriftlige, kunsthistoriske forespørgsler
  • Eventuel assistance i forbindelse med udstillingstilrettelæggelse

For stillingen med biblioteksansvar desuden:

  • Samarbejdskontakten til Danmarks Kunstbibliotek
  • Ansvar for afdelingens håndbibliotek

Opgaverne løses i tæt samarbejde med museumsinspektørerne og de to andre studentermedarbejdere i Maleri- og Skulptursamlingen.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du har gennemført 1-1½ års universitetsstudier i kunsthistorie og som minimum har 1½ års studier tilbage inden for faget. Det betyder meget, at du er fleksibel og har gode samarbejdsevner i et miljø, der er præget af engagement og høj faglighed.

SMK ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund til at søge jobbet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer mfl.
Aflønning sker i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende.

Arbejdstiden er i gennemsnit 12 timer om ugen fordelt på 2 ugentlige arbejdsdage.

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Tiltrædelse 1. oktober henholdsvis 1. november 2015 eller snarest derefter.

Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise en straffeattest.

Ansøgning mv.
Du søger jobbet via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs” følger anvisningerne.

Du bedes uploade ansøgning, CV og relevant dokumentation for uddannelse og erfaringer.

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest den 1. september 2015.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 37.

Om SMK
SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål

Har du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte studentermedarbejderne i Maleri- og Skulptursamlingen på tlf. 2552 7209 i tidsrummet kl. 10.00-12.00 alle hverdage.

Skriv et svar