SMK søger 7 studentermedarbejdere

SMK søger 7 studentermedarbejdere til digital registrering af grafik og tegnekunst i Den Kongelige Kobberstiksamling

Med godt 240.000 danske og udenlandske tegninger, grafiske blade og fotografier er Den Kongelige Kobberstiksamling landets største samling for kunst på papir. Den har siden 1896 været integreret i Statens Museum for Kunst og tæller værker, som er fremstillet mellem 1200-tallet og vor egen tid.

Dit arbejde vil bestå i:

  • Indføring af stamdata i den fælles museale database SARA, herunder inventarisering og opmåling af værker, bestemmelse af teknikker og fremsøgning og registrering af relevant litteratur.

Du vil indgå i et registreringsteam, som frem til årskiftet 2021/22 arbejder på at digitalisere samlingens beholdning af udenlandsk tegnekunst og grafik. Dit arbejde vil foregå i Kobberstiksamlingens studiesal i tæt dialog med samlingens inspektører og øvrige medarbejdere.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du studerer kunsthistorie eller tilsvarende, har gode IT-kompetencer og også gerne erfaring med digital registrering af kunst el. lignende.

Det er en betingelse for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen under ansættelsen.  

?SMK ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer mfl. i staten.

Aflønning sker i henhold til organisationsaftalens timeløn for studerende.

Arbejdstiden er 11 timer ugentlig, og timerne fordeles efter aftale med den teamansvarlige og de øvrige ansatte under projektet.  

Arbejdsstedet er Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K.

Tiltrædelse i uge 32, 2019, eller efter nærmere aftale.

Ansøgning mv.

Du søger stillingen via vores e-rekrutteringssystem på SMKs hjemmeside www.smk.dk, hvor du under “jobs hos SMK” følger anvisningerne.

Du bedes uploade ansøgning, CV, dokumentation for beståede eksaminer og evt. anden relevant dokumentation.

Du modtager en automatisk udsendt mail som kvittering for vores modtagelse af din ansøgning mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning mv. senest den 10. juni 2019.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 26.

Om SMK

SMK er en statsinstitution under Kulturministeriet og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museets kerneopgaver er forskning, formidling og bevaring. Se mere på www.smk.dk.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingens indhold, kan du kontakte museumsinspektør Claes Kofoed Christensen på tlf. 25 52 72 13 fra onsdag til fredag kl. 11.00-15.00.

Skriv et svar