Studentermedhjælper til Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museum søger en studentermedhjælper med tiltrædelse snarest muligt. Du får en af Danmarks smukkeste arbejdspladser og bliver en del af et museumsmiljø, hvor vi lægger vægt på nysgerrighed, faglighed og folks forskellighed.

Arbejdsopgaver
Dine primære arbejdsopgaver vil være at bistå museets videnskabelige personale i løsningen af opgaver i forbindelse med samlingernes dokumentation og formidling, herunder besvarelse af faglige forespørgsler, ekspedition af fotobestillinger, registrering af oplysninger i museets online katalog og arkiv, fysisk bistand med udstillingsopbygning og kunsthåndtering samt diverse administrative og praktiske ad hoc-opgaver.

Du vil indgå i et team med museets anden studentermedhjælper. Desuden forventes du at indgå i museets omviserkorps.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du studerer kunsthistorie eller har tilsvarende kvalifikationer – gerne med et par års studieerfaring. Du har gode samarbejdsevner og er parat til at deltage i museets alsidige aktiviteter på lige fod med det øvrige personale. Du er grundig, serviceminded og selvstændig – med sans for detaljen og har gode formuleringsevner på dansk og engelsk, mundtligt såvel som skriftligt.

Kendskab til fremmedsprog som tysk, italiensk og fransk vil også blive betragtet som en fordel, men er ikke et krav.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 16 timer ugentligt, fordelt på to arbejdsdage, som vi tilrettelægger fleksibelt i forhold til dit studie. Stillingen er tidsbegrænset til tre år. Aflønning sker efter gældende overenskomst med Københavns Kommune.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Kristine Bøggild Johannsen tirsdag den 30. august i tidsrummet kl. 10.30-11.30 eller torsdag den 1. september i tidsrummet kl. 13.30-14.30 på 2028 9048. I øvrigt henvises der til museets hjemmeside www.thorvaldsensmuseum.dk

Ansøgning og frist
Du bedes uploade ansøgning, CV og anden relevant dokumentation for uddannelse og erfaringer.

Søg via linket herunder senest fredag den 9. september 2022

Studentermedhjælper til Thorvaldsens Museum

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler fredag den 16. september.

Thorvaldsens Museum er en del af enheden Kunst & Historie i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune. Enheden omfatter endvidere Nikolaj Kunsthal, Dansekapellet, Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum.

Kultur- og Fritidsforvaltningen
I Kultur- og Fritidsforvaltningen tror vi på, at tillid og samarbejde både øger medarbejdernes trivsel og højner kvaliteten, produktiviteten og vores evne til at gå nye veje.

Studentermedarbejder til Arkivet ved Thorvaldsens Museum

Har du lyst til at tilegne dig en omfattende viden om Thorvaldsens liv og kunst og om europæiske kunst-kredse i 1800-tallets første halvdel? Har du lyst til at publicere og formidle Thorvaldsens private og forretningsmæssige breve og andre historiske kilder i det digitale arkiv på Thorvaldsens Museums hjemmeside? Skriver du letforståeligt og flydende? Er du omhyggelig, og har du blik for detaljen?

Så er stillingen som studentermedarbejder i Arkivet sikkert noget for dig.

Arkivet tilbyder en sjældent god mulighed for at lære basalt museumsfagligt håndværk: Hvordan omgås og videreformidles skriftlige primærkilder til en kunstners liv og værk? Hvad fortæller kilden? Hvordan kombinerer man kilden med andre oplysninger? Hvordan navigerer man i det videns­reservoir, som et museums bibliotek og arkiver udgør? Hvordan opsporer man nødvendig viden andetsteds?

Opgaven vil primært bestå i organisering, korrektur og publicering i Arkivet af OCR-scanninger af småtryk. Arbejdet giver stor erfaring med at ordne og formidle mangfoldige oplysninger på den mest brugervenlige og overskuelige måde samt med digital formidling generelt.

Du vil indgå i et nært samarbejde med det øvrige arkivteam, der består af fire kunsthistorikere.

Læs mere om Arkivet på http://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/om og udforsk selve arkivet på http://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/

Vi foretrækker, at du er nået til overbygningsniveau, men om du kommer fra kunsthistorie eller et andet beslægtet fag, er underordnet, så længe du har interessen og kvalifikationerne.

Stillingen er tidsbegrænset til et år med mulighed for forlængelse.

Lønnen vil blive fastsat efter gældende overenskomst.

Arbejdstiden vil være 15 timer ugentligt, fordelt på to dage efter nærmere aftale.

Startdato: Snarest muligt.

Yderligere oplysninger: Projektleder Ernst Jonas Bencard på 33 32 15 32.

Ansøgningsfrist: 16. september 2013.

Ansøgning med et eksempel på en skriftlig opgave indsendes digitalt via Københavns Kommunes hjemmeside under ledige job i Kultur- og Fritidsforvaltningen på http://www.kk.dk/da/om-kommunen/job/ledige-stillinger

Her finder du også den ansøgningsformular, du skal bruge for at søge jobbet.

Thorvaldsens Museum
Bertel Thorvaldsens Plads 2
1213 København K

Ny digital museumsformidling – vil du hjælpe os?

Er du mellem 15-25 eller 25-35 og desuden kreativ, nørd eller måske fagligt interesseret i Thorvaldsens Museum – så kunne vi godt tænke os at arbejde sammen med dig i et nyt udviklingsprojekt.

Baggrund
Vi er i gang med at registrere Thorvaldsens Museums enorme samling digitalt, og på nuværende tidspunkt kan ca. 11.000 værker ses på museets hjemmeside på http://www.thorvaldsensmuseum.dk/samlingerne. Her kan netbrugeren søge på enkelte værker efter f.eks. værkkategori, titel eller inventarnummer.

Idéer søges!
Vi vil gerne undersøge, hvordan den digitaliserede samling kan sættes i spil, så den bliver relevant og interessant på nye måder for netbrugere med vidt forskellige interesser. Kort sagt: vi har samlingerne, men mangler dine idéer.

Det er vigtigt for os at få flere og anderledes bud på banen end dem, vi allerede selv har. Derfor vil vi etablere et samarbejde med to brugerpaneler:

• De 15-25-årige: Her vil vi have fokus på det visuelle og kreative. Vi vil bede dig om at give dit bud på, hvilke ting i samlingen, der visuelt er særligt interessante og som kunne være spændende at arbejde med i kreative digitale processer.

• De 25-35-årige: Her vil vi have fokus på særlige temaer på tværs af samlingen. Hvilke interessante temaer gemmer der sig i vores samling? Hvilke nye perspektiver kan der lægges på dem, som gør dem relevante og tankevækkende for dig?

Hvad og hvordan
Du kommer til at indgå i projektets idéudviklingsfase, som finder sted i oktober/november 2011. Her vil du deltage i en workshop, et antal samarbejdsdage på museet og endelig en form for slutpræsentation af panelernes idéer. Dit input vil blive brugt videre i selve webudviklingsfasen. Du får et mindre honorar for at deltage.

Vi søger
Dig, der personligt eller i forbindelse med studie eller arbejde har en interesse i kunst, museer eller formidling. Dig, der ser ting på utraditionelle måder og brænder for at skabe ny refleksion hos andre.

Er det noget for dig?
Skriv senest d. 16. september 2011 til projektmedarbejder Julie Lejsgaard Christensen på e-mail: julie.lejsgaard@nullthorvaldsensmuseum.dk med oplysninger om navn, alder, e-mail og telefonnummer. Fortæl også lidt om, hvad dit forhold til Thorvaldsens Museum er, og hvorfor du kunne tænke dig at deltage i projektet. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Julie på tlf. 33 32 15 32.

Efter d. 16. september sammensætter vi de to paneler, så de bliver så alsidige som muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Studentermedarbejder til Brevcenteret ved Thorvaldsens Museum

Har du lyst til at tilegne dig en omfattende viden om Thorvaldsens liv og kunst og om europæiske kunst-kredse i 1800-tallets første halvdel? Har du lyst til at publicere og formidle Thorvaldsens private og forretningsmæssige breve og andre historiske kilder i det nye digitale arkiv på Thorvaldsens Museums hjemmeside? Er du god til fremmedsprog, og skriver du letforståeligt og flydende?

Så er stillingen som studentermedarbejder i Brevcenteret sikkert noget for dig.

Brevprojektet tilbyder en sjældent god mulighed for at lære basalt museumsfagligt håndværk. Opgavens største udfordring er at omgås og videreformidle primærkilder til en kunstners liv og værk: Hvad fortæller kilden? Hvordan skelner man kritisk mellem, hvad kilden faktisk giver belæg for, og hvordan den senere er blevet brugt og fortolket? Hvordan kombinerer man kilden med andre oplysninger? Hvordan navigerer man i det videns­reservoir, som et museums bibliotek og arkiver udgør? Hvordan opsporer man nødvendig viden andetsteds? Opgaven vil give stor erfaring med at ordne og formidle brevenes mangfoldige oplysninger på den mest brugervenlige og overskuelige måde samt med digital formidling generelt.

Du vil indgå i et nært samarbejde med det øvrige brevteam, der består af tre kunsthistorikere og yderligere en studentermedarbejder.

Læs mere om brevprojektet på www.thorvaldsensmuseum.dk under Brevarkivet og udforsk selve arkivet på: http://brevarkivet.thorvaldsensmuseum.dk/.

Vi foretrækker, at du er nået til overbygningsniveau, men om du kommer fra kunsthistorie eller et andet beslægtet fag, er underordnet, så længe du har interessen og kvalifikationerne.

Stillingen er tidsbegrænset til et år med mulighed for forlængelse.

Lønnen vil blive fastsat efter gældende overenskomst.

Arbejdstiden vil være 15 timer ugentligt, fordelt på to dage efter nærmere aftale.

Startdato: Snarest muligt.

Yderligere oplysninger: Projektleder Ernst Jonas Bencard på 33 32 15 32.

Frist: Ansøgning med et eksempel på en skriftlig opgave sendes inden mandag d. 31.5.2010 til:

Thorvaldsens Museum

Att./ Brevcenteret

Bertel Thorvaldsens Plads 2

1213 København K

Studentermedarbejder

Har du lyst til at tilegne dig en omfattende viden om Thorvaldsens liv og kunst og om europæiske kunst-kredse i 1800-tallets første halvdel? Har du lyst til at publicere og formidle Thorvaldsens private og forretningsmæssige breve og andre historiske kilder i det nye digitale arkiv på Thorvaldsens Museums hjemmeside? Er du god til fremmedsprog, og skriver du letforståeligt og flydende? Så er stillingen som studentermedarbejder i Brevcenteret sikkert noget for dig.
Læs videre “Studentermedarbejder”