Den Frie Udstillingsbygning søger informationsmedarbejder med interesse for kommunikation og samtidskunst

Den Frie Udstillingsbygning søger snarest en engageret og serviceminded studerende fra Kunsthistorie, Moderne Kultur, Kommunikation, Dansk eller andet relevant fag til at indgå i et ungt, velfungerende team af informationsmedarbejdere.

Arbejdet består af receptionsarbejde, hvilket bl.a. involverer servicering af vores besøgende, billetsalg og omvisninger. Men jobbet indeholder også løbende projekt- og udstillingsassistance.

Du vil fungere som et af udstillingsbygningens ansigter udadtil og formidle udstillingerne til vores gæster.

Vi søger en person, der er ansvarsbevidst, er god til at løse problemer, elsker at kommunikere med mange forskellige mennesker, gerne kommer med nye idéer og ikke er bange for at have mange bolde i luften.

Arbejdet ligger i weekenden og på enkelte hverdage.
Tid: ca. 10 timer ugentligt.
Arbejdssted: Den Frie Udstillingsbygning

Der er ansøgningsfrist d. 20. november 2013 kl. 12.00.

Ansøgningen sendes til:
info@nulldenfrie.dk

eller

Den Frie Udstillingsbygning
Oslo Plads 1
2100 Kbh. Ø
www.denfrie.dk

 

DEBAT: MIKKEL BOLT & ANDERS MICHELSEN 3/12 KL. 19

Tid: Tirsdag d. 3/12 kl. 19.00

Sted: bureau publik, Vesterbrogade 111, st., 1620 København V., www.bureaupublik.dk


Begyndelsen på en afslutning? 35 års systemkrise og den nye protestcyklus

I anledning af udgivelsen af Mikkel Bolts Krise til opstand. Noter om det igangværende sammenbrud (Antipyrine, 2013) diskuterer Mikkel Bolt og Anders Michelsen bogen.

Krise til opstand. Noter om det igangværende sammenbrud er en analyse af forløbet fra finanskrisen i 2008 til de verdensomspændende protester i 2011. Ifølge Bolt er krisen udgangspunktet for alle protesterne, hvad enten de sker i Nordafrika, Sydeuropa, USA eller i Kina. Den neoliberale kapitalismes gældsbaserede kriseregime er ved at falde fra hinanden, og der opstår hele tiden nye brændpunkter. Vi er med andre ord på vej ind i en stormfuld periode, det igangværende sammenbrud lader sig ikke begrænse, men vil tværtimod blot accelerere.

Mikkel Bolt er lektor i kulturhistorie ved Københavns Universitet og har publiceret en række bøger bl.a. Avantgardens selvmord (2009) og En anden verden (2011).

Anders Michelsen er lektor i visuel kultur ved Københavns Universitet og har publiceret bøger og artikler om teknologi, globalisering og samtidskunst, senest Transvisuality – The Cultural Dimension of Visuality (2013).

Specialisterne #2 – Kindle, Kulturarv og Læs for livet

Onsdag d. 4. december 2013 kl. 17.00. Københavns Hovedbibliotek.
Arrangementet finder sted på 3. sal i lokalet bagved sundhed/medicinbøgerne (grp. 61).

Anden runde af Specialisterne står i kulturens og læsningens tegn, når 3 nye specialister fortæller. Bliv klogere på verden og bliv måske inspireret til dit eget speciale. Du kan opleve:

E-læserens medialitet
Patrick Arendal Johansen er fra Moderne Kultur og Kulturformidling, KU og hans speciale handler om, hvordan e-læseren som en moderne teknologi har brudt litteraturen op og stiller den over for en ny virkelighed.

Patrick skriver selv:
Den trykte papirbog har de sidste ca. 500 år indtaget rollen som litteraturens medie. Med e-bogen kan litteraturen også læses på computer, tablet eller e-læser. […] Spørgsmålet er derfor, om det er den samme oplevelse, læseren har ved at sidde med en e-læser som med en papirbog? Når der sker disse omvæltninger, er det vigtigt at stoppe op og se nærmere på den nye og anderledes materialitet og medialitet, man præsenteres for med e-læseren.

Og det gør han i specialet ved hjælp af teoretikere som bl.a. Gilles Deleuze og Félix Guattari.

Fremtidssikring af fortiden – digital formidling af kulturarv
Line Juhler Schmidt fra ITU skriver om sit speciale:
Begrebet kulturarv har i stigende grad været på den kulturpolitiske dagsorden siden 1990’erne.  Det er et slagord som bruges i forskellige henseender og med forskelligt mål, men der er en bred konsensus om at det er vigtigt og noget, vi skal hæge om.

Kulturministeriet har oprettet Kulturarvsstyrelsen til at sikre at vi varetager vores kulturarv hensigtsmæssigt, og storstilede projekter er lanceret for at bevare, digitalisere og formidle de aspekter og genstande, der udgør vores kulturarv.

Jeg beskriver i mit speciale en helt konkret case, men jeg vil ved denne lejlighed gerne fortælle lidt om hvad det diffuse begreb kulturarv dækker over, hvordan det varetages, og hvilke initiativer, der er taget for at tilgængeliggøre og fremtidssikre vores kulturarv.

Læs for livet
Rachel Röst fra Litteraturvidenskab, KU beskriver sit speciale således:
Specialet er et stykke aktionsforskning, hvor jeg undersøger det projekt, jeg selv har startet: Læs for Livet, som indsamler bøger og indretter små børne- og ungdomsbiblioteker på institutioner med udsatte børn, såsom børnehjem og asylcentre. Jeg skriver om, hvordan projektet modtages af det socialpædagogiske personale, hvilke konflikter der opstår, hvordan det står til med litteraturen på det sociale område, hvordan børnene modtager bøgerne m.m.

Læse mere om Læs for livet projektet HER

Vi glæder os til at se dig
– og ikke mindst til at blive klogere, når specialisterne deler ud af deres viden.

Specialisterne er Hovedbibliotekets nye arrangementsrække, hvor nyslåede eller vordende kandidater formidler deres unikke speciale i kort og kontant form. 

Litteraturaften om Allen Ginsbergs ‘Howl’

Allen Ginsberg – Howl

‘Howl’ er et af hovedværkerne inden for den såkaldte beatlitteratur, som den udformede sig i 1950’ernes USA. ‘Howl’ handler ikke kun om stoffer, syretrip og vilde ture i den urbane karrusel, men også om religiøse syner. Ved udgivelsen i 1956 blev værket genstand for en retssag pga. det homoseksuelle indhold. Frifindelsen har senere dannet præcedens for, hvad der er legalt at skrive om i skønlitteratur.

Information har inviteret professor ved Aarhus Universitet Svend Erik Larsen og forfatter og musiker T.S. Høeg til at holde to korte foredrag. Anmelder ved Information og lektor ved Københavns Universitet Erik Skyum-Nielsen er ordstyrer.

Hvis du vil have et levende indtryk af Howl, kan du i denne optagelse fra 1975 høre Allen Ginsberg læse op af ‘Howl’ parts 1 and 2 på poets.org.

Tid & sted: Onsdag d. 4. december kl. 17-18.30 i Informations kantine, St. Kongensgade 40, 1264 Kbh. K

Pris: 75 kr. (125 kr. for ikke Informationsabonnenter)

Køb billet her:

Instruktorstillinger opslået på Kunsthistorie (F2014)

Instruktor
Ved Afdelingen for Kunsthistorie er studentermedarbejderstillinger som instruktorer ledige til besættelse fra primo februar 2014 og indtil udgangen af forårssemesteret. Instruktorerne skal varetage hjælpelærerfunktioner i forbindelse med undervisningen i Æstetik I (på 2. semester) samt Æstetik II og Metode II (på 4. semester), BA 2005 (revideret 2009). Studerende, der læser kunsthistorie, vil fortrinsvis komme i betragtning til stillingerne.

Instruktoren deltager i den almindelige undervisning og planlægger selv på grundlag af denne og i samarbejde med faglæreren instruktortimerne, hvor de i undervisningen behandlede temaer, problemstillinger og tekster viderebearbejdes og diskuteres i mindre grupper af studerende. Det forventes at instruktorbehovet vil være størst i forbindelse med Æstetik II. Da eksamen i Æstetik II og Metode II afvikles som en mundtlig eksamen, hvor de æstetiske og metodiske problemstillinger udfoldes i forhold til forskellige typer af billedkunstnerisk og arkitektonisk materiale, vil en del af instruktorens rolle være at igangsætte øvelser, som træner de studerende kompetencer i fagelementets samlede værkanalytiske krav.

Instruktorfunktionen har både en faglig og social dimension. Instruktoren skal således medvirke til at tilegnelsen af det ofte abstrakte stof får en aktiv form, samtidig med at de studerende får mulighed for at øve sig i vidensdeling og styrke deres samarbejdsevner.

I forhold til instruktortimerne deles de enkelte hold i to lige store grupper, der modtager “instruktion” hver for sig.

Der undervises i alt i 14 uger. Aflønning sker i henhold til overenskomsten for SUL-ansatte. Timelønnen er 202,82 kr.

Yderligere oplysninger kan fås hos uddannelseskoordinator Ulrik Ekman, ekman@nullhum.ku.dk. Ansøgningen, som stiles til uddannelseskoordinatoren, skal inkludere studie-CV med karakterblad og være instituttet i hænde senest mandag d. 6. december 2013 kl. 12.00.  Ansættelsessamtaler vil blive afholdt snarest derefter.

Send ansøgningen via opslaget på KUs jobportal (se under http://www.ku.dk/stillinger/vip/)

Biografpremiere på Ai Weiwei – The Fake Case

Lørdag den 30. november er der danske biografpremiere på den danske dokumentarfilm Ai Weiwei – The Fake Case af instruktøren Andreas Johnsen. Filmen kommer til at køre i almindelige biografer rundt omkring i landet lige efter at den har været i hovedkonkurrencen på IDFA (dokumentarfilmens svar på Cannes).

NB: Der er forpremiere den 27. november kl. 19.00 i Grand Teatret. Reserver billetter for din nabo!

Se trailer her

Eller læs om filmen:

Andreas Johnsen har haft eksklusiv adgang til den kinesiske kunstner og systemkritiker Ai Weiwei i tiden efter han blev løsladt efter isolationsfængsel i 81 dage. Ai Weiwei lider af søvnproblemer og hukommelsestab, hans hjem og studie overvåges af 18 kameraer og konstant politiopbud og han er underlagt massive restriktioner. Journalister, kunstverdenen og hans familie gør alle krav på opmærksomhed og oven i det anklager den kinesiske stat ham for gigantisk skattesnyd i millionklassen – en sag han døber ’The Fake Case’ på grund af de åbenlyse falske forudsætninger og anklager. Da lmindelige kinesere kaster pengesedler ind over Ai Weiweis overvågede mure for at støtte ham i skattesagen, giver det Ai Weiwei fornyet tro på at Kina står over for forandring. En forandring han vil kæmpe til det sidste for at se ske.

Og følg med på vores facebookside!

 

 

Fernisering: Den Frie Udstilling

Sk_rmbillede_2013_11_18_kl._13.52.37.1

Kom til fernisering på Den Frie Udstilling i Den Frie Udstillingsbygning på fredag kl. 17-19.00.

Udstillingen viser en stor spredning i kunstneriske praksisser blandt de nu 48 kunstnere og for første gang, udstiller de 10 helt nye medlemmer i sammenslutningens regi. Med udstillingen i 2013 ønsker sammenslutningen at vise den foryngelse, som tegner et billede af en vitaliseret og reaktualiseret Den Frie Udstilling.

Arrangementet er gratis og åbent for alle.

Invitation til legatuddeling

Tirsdag d. 26. november, Arthur Køpckes fødselsdag, uddeler Arthur Køpckes Mindefond endnu et legat til en nulevende kunstner.

Legatmodtageren er den svenske kunstner Karl Holmqvist.

Overrækkelsen finder sted kl. 17 i cafeen i Litteraturhaus, Møllegade 7, 2200 København N, og Karl Holmqvist har lovet at kvittere med en læsning/performance. Fonden vil byde på et glas vin i dagens anledning og ville være glad for, hvis også de studerende IKK ville komme og fejre begivenheden.

DANSK KOMPONIST FORENING PRÆSENTERER 100 ÅRS HISTORIE

– et leksikon i ord, lyd og billeder over danske komponister

For snart 100 år siden blev Dansk Komponist Forening grundlagt. Foreningens 100-års fødselsdag er blevet fejret gennem hele 2013 og kulminerer den 5. december med fødselsdagsfest, festkoncert i DR og lancering af det storstilede og unikke webleksikon KomponistBasen.

KomponistBasen belyser dansk musikliv gennem 100 år, med mere end 420 biografier over danske komponister, født 1840 og frem til i dag. I ord, lyd og billeder portrætteres danske komponister – fra Lange-Müller, Carl Nielsen og Herman Koppel til nutidens Per Nørgård, Hans Abrahamsen og Rune Glerup.

Med denne satsning løfter Dansk Komponist Forening en omfattende og vigtig opgave indenfor såvel kulturarven som formidling af ny dansk musik. KomponistBasen rummer en unik viden om dansk musikliv i perioden 1913 til i dag, og leksikonet skildrer en mangfoldighed inden for musikalsk virke og kunstneriske udtryk, der den dag i dag er med til at gøre dansk musik gældende på den internationale scene.

Leksikonet er både beregnet til hurtigt orientering og inspiration for en bred gruppe af interessenter, men tilbyder også og ikke mindst et fagligt formidlet stof, der går i dybden med værker, trækker tråde mellem komponister og forklarer væsentligt termer og æstetiske retninger. Dette stof vil med stor fordel og udbytte kunne anvendes i musikundervisningen på gymnasieniveau og højere læreanstalter.

Med et højt niveau af fagligt formidlet stof, muligheden for at lytte til musikken mens der læses om den, og en samling der tæller de største komponistnavne, datidens glemte eller oversete samt nutidens unge talenter er der her tale om en helt særlig gave til musikelskere, fagfolk og nysgerrige læsere.
KomponistBasen findes på adressen http://www.komponistforeningen.dk/node/24

Dansk Skoleskak søger praktikanter

Seneste ansøgningsfrist den 20. december. Ansøgninger modtages løbende. Se opslagene neden for:

Dansk_Skoleskak_praktikant_fundraising.pdf

Dansk_Skoleskak_praktikant_internationalt_arbejde.pdf

Dansk_Skoleskak_praktikant_presse_PR.pdf

Dansk_Skoleskak_praktikant_politisk_kommunikation_interessevaretagelse.pdf

Dansk_Skoleskak_praktikant_organisationsudvikling.pdf