Ungdomskulturprojekt – fokus brugerinddragelse og evaluering

Kulturhusfællesskabet CULTHUS søger: Specialestuderende/ praktikant til ungdomskulturprojekt med fokus på brugerinddragelse og evaluering.

Hvem er vi?

CultHus er den overordnede kommunale organisation for tre kulturtilbud i Nykøbing F: Studenterhuset KLASH, Kulturfabrikken og Kulturforsyningen. CultHus er et lokalt og regionalt oplevelsescenter, der med kulturhusene som base, har visionen om at være et fagligt stærkt og anerkendt, bæredygtigt og internationalt center for tværgående oplevelseskultur.

I CultHus arbejder vi aktivt med udgangspunkt i vores værdier i alt hvad vi gør. CultHus bygger på værdierne: Faglighed og kompetence/ Frivillighed og engagement/ Respekt og rummelighed/ Dialog og kommunikation. Læs mere på www.culthus.dk

Hvad handler projektet om?

Ungdomskulturprojektet Ung & KreAktiv er et 3 årigt (2011 – 2013) modelforsøg i samarbejde mellem kulturhusfællesskabet Culthus og Børnekulturens Netværk. Formålet er at udvikle brugerinddragende metoder og frivilligstrategier i en forskningstilknyttet proces, hvor evidens, erfaring og evaluering i samspil viser nye veje til bedre kulturtilbud i bedre rammer FOR, MED og AF unge.

Det vil Culthus gøre ved at:

  1. udvikle en fleksibel projekthal på Kulturfabrikken i samarbejde med unge.
  2. udvikle det tidligere ungdomsråd GUR til også at være en unge-projektgruppe, der både står for events, projekter og kompetenceløft.
  3. udvikle organisationsmodeller, der både understøtter unges fleksible tilknytning til projektgruppen men samtidig sikrer erfaringsoverdragelse og videndeling. Samtidig skal gruppen også organiseres, så man kan være ”medlem” på flere niveauer og benytte GUR som sponsor, coach og projektbase.
  4. udvikle nemt tilgængelige projektredskaber til unge – både konkrete og virtuelle. Hvis man har en god idé, hvordan går man så i gang med at gøre den bedre? Hvordan beskriver man den? Hvordan finder man ud af om den holder i virkeligheden? Redskaberne skal være både konkrete og virtuelle og vil ved projektets afslutning blive distribueret landsdækkende via eksisterende unge-netværk og netværkspartnere.
  5. evaluere forsøgene undervejs på baggrund af den evidens vi indsamler og derudfra udvikle på ny.

Praktikanten deltager som udgangspunkt i alle ovenstående projektelementer. Til den rigtige person vil der være meget indflydelse på projektets fremdrift, kompetenceudvikling når den faglige viden sættes i spil i en konkret virkelighed og fagligt netværk, ikke kun i lokalområdet men i hele netværket omkring de ti landsdækkende modelforsøg i Børnekulturens Netværk.

Projektet er fuldt finansieret og ejes af CultHus. Projektleder Kathrine Olldag Mazanti er kulturkonsulent i Guldborgsund Kommune og vil, sammen med CultHus’ leder Inge-Vibeke Boysen, være praktikantens nærmeste kollega. Arbejdsstedet vil fortrinsvis være i Nykøbing F, men der kan aftales hjemmearbejdsdage. Praktikken er som udgangspunkt 37 timer om ugen. Du kan tage toget fra Kbh. H direkte til Nyk. F. og din arbejdsplads er 10 min’s gang fra stationen i ungdomskulturhuset Kulturfabrikken. Praktikken er ulønnet, men Culthus betaler selvfølgelig din transport.

Du kan læse mere om projektet på www.culthus.dk

Arbejdsopgaver  

Konceptudvikling, strategisk sparring, indsamling af data til evaluering, evalueringsanalyser, analyser af ungdomskulturmiljøer, interviews med unge, budgetplanlægning, markedsføring af projektets resultater, sagsfremstilling til politisk udvalg, evt. fundraising, udvikling af projektredskaber til unge i samarbejde med unge selv, kontakt og samarbejde med unge, netværksopbygning til ungdomsorganisationer udenfor kulturområdet.

Ønskede kompetencer

  • Du har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor det samfundsfaglige eller kulturfaglige felt, er velbevandret i projektudviklings- og evalueringsmetoder og har skarp analytisk sans.
  • Dine evner for planlægning og dit organisatoriske talent gør, at du bevarer overblikket i en travl hverdag med mange forskellige opgaver.
  • Du skal gerne have arbejdet med formidling før, så du evner at kommunikere præcist til forskellige målgrupper.
  • Du har erfaring med at arbejde i et ungdomsmiljø præget af frivillighed og løse strukturer.
  • Du er studerende på kandidatniveau.

Ansøgningsfrist er d. 1. feb. 2012. Der vil blive afholdt samtaler torsdag d. 9. feb.

Praktikken begynder mandag d. 20. feb. og afsluttes ultimo juni efter aftale med praktikanten.

Kontaktperson

Inge-Vibeke Boysen, mail: ivk@nullguldborgsund.dk tlf 2518 0206

Skriv et svar