Praktikant til Søren Kierkegaards jubilæum

Den 5. maj 2013 er det 200 år siden, den verdensberømte danske filosof Søren Kierkegaard blev født. Det skal fejres i hele Danmark og i udlandet. Bag fejringen står en initiativgruppe nedsat af Kulturministeriet, bestående af Søren Kierkegaard Centeret, Golden Days Festival og Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD).
FFD søger en praktikant i foråret 2012 til at indgå i planlægningen af Kierkegaard-året. I tæt samarbejde med den øvrige initiativgruppe står FFD for den bredt formidlende del af Kierkegaards tankeunivers i Danmark og det nære udland, herunder kulturprojekter, undervisningsmaterialer, og meget mere.

Som praktikant hos os:
– vil du få indblik i og arbejde med alle centrale elementer i udvikling og planlægning af en større national og international kulturbegivenhed, og hjælpe til med forskellige projekter, men kan også få dine egne opgaver og ansvarsområder.
– får du erfaring med områder som projektplanlægning, fundraising, oprettelse, udvikling og opdatering af hjemmeside, udvikling af undervisningsmateriale, etablering af netværk og samarbejder inden for kultur, medier og uddannelse mm.
– bliver du del af et lille team bestående af en projektleder, en koordinator og student, der ud over at stå for jubilæet også redigerer og udgiver månedsmagasinet Højskolebladet. Vi holder til i Højskolernes Hus på Nytorv i København, der fungerer som sekretariat for landets højskoler og har i alt ca. 20 medarbejdere.
– forventes det, at du har en interesse for formidling af filosofisk og eksistentielt stof til en bred målgruppe.
– forventes det, at du er en åben person, der går til nye opgaver med åbenhed og engagement.

Praktikperioden (helst fuld tid) løber fra den 1. februar 2012 og minimum 3 måneder frem, gerne længere. Helst fuld tid, men hvis du følger undervisning i forårssemestret, er vi fleksible i forhold til at kombinere de to ting.
Praktikstillingen er ulønnet, men vi har en god frokostordning og kan tilbyde en hverdag med masser af gode kollegaer, ansvar, udfordringer, erfaring og et behageligt uformelt arbejdsmiljø.

Lyder det som noget for dig, så send ansøgning og CV til projektkoordinator Sara Peuron-Berg sp@nullffd.dk og eller ring på 21 19 28 82 for yderligere oplysninger.
Ansøgningsfristen er den 9. januar. Samtaler vil blive afholdt i uge 3.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Nytorv 7
DK-1450 København K
www.hojskolerne.dk
www.hojskolebladet.dk

Fundraising og Sponsering til kulturaktører

Der skal arbejdes hårdt for kapitalen i den danske kultursektor. Hvad enten man er kommune, museum, forening, teater, festival eller kulturhus, så er ens arrangementer, projekter og udstillinger ofte afhængige af ekstern finansiering.

Men hvornår skal man søge fonde, og hvornår skal man søge kommercielle sponsorer – og hvordan gør man det? Det er nogle af de problemstillinger, vi tager op på den nye uddannelse “Kultur & Kapital”, som er den eneste af sin art i Danmark.
Vi har skabt uddannelsen Kultur & Kapital, fordi vi ser et stort behov for at professionalisere arbejdet med sponsering og fundraising hos festivaler, teatre, museer, kulturhuse, kommuner, frivillige foreninger mv. Alt for mange bliver tvunget ud i at søge eksterne midler uden den rette viden og de rigtige værktøjer.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Sponsor med vilje og Fundraiseren.dk, og de tre undervisere har tilsammen mange års erfaring i at arbejde med fonde og sponsorer.
Der kommer også oplæg udefra. Nykredits kommunikationsdirektør Nels Petersen kommer og giver en indblik i sponsorers tankegang og forventninger, og Bikubenfondens kulturchef Johanne Prahl kommer med gode råd til fondsansøgningen.

Vi har givet historien til Politiken, som har lavet følgende artikel: http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1354971/teatre-og-museer-skal-paa-fundraiserkursus/

Mere info og tilmelding: Se www.kulturogkapital.dk.