Til ALLE studerende på Kunsthistorie og Visuel Kultur

Vigtigt møde mandag den 31. oktober kl. 12.30 i lokale 21.2.04. 

Fagrådet indkalder til et vigtigt møde, fordi de 4-5 aktive, der for tiden er i fagrådet ikke kan fortsætte med fagrådsarbejdet efter nytår. Hvis der ikke kommer nye kræfter til, har I som studerende ikke længere en stemme i Fagudvalget, hvor fx al planlægning af vores undervisning finder sted, hvor alle nyheder omkring vores fag og institut bliver fremlagt, og hvor studieordningerne bliver revideret. Vi mister med andre ord vores mulighed for at få indflydelse. Og indflydelse har vi – der sidder fx to studerende i det udvalg, der for tiden reviderer BA-studieordningen, og vi har i mange tilfælde kunnet påvirke valg af undervisere og fag.

Det er også gennem fagrådet, at vores repræsentant til Studienævnet kan rekrutteres, så uden fagråd er der heller ingen stemme der.

Endelig er fagrådet i øjeblikket primus motor på IKK Artist Talks, der har stor succes. Vi skal også finde nogle studerende, der vil drive det arbejde videre i foråret 2012.

Vi kan derfor kun opfordre alle, der har lyst til at komme på mandag og høre mere om, hvad fagrådet egentlig laver. Husk: I skal ikke vælges for at være med – dem, der møder op er fagrådet.

Særligt tilbud til jer, der skriver BA-opgave: BA-workshoppen, som skulle have været holdt 5. oktober, blev aflyst. Lejla, som skulle have fortalt om sine BA-erfaringer, kommer på fagrådsmødet og holder sit oplæg. Derefter er der mulighed for at diskutere konkrete BA-problemstillinger, så hvis du er midt i din BA-opgave eller skal starte efter nytår, synes vi, du har endnu en supergod grund til komme til fagrådsmødet!

Skriv et svar