ÅRETS SIDSTE FAGRÅDSMØDE

Selvom eksamen (og julen) står for døren, håber vi, at studerende fra Kunsthistorie og Visuel Kultur har tid til at komme forbi til årets sidstefagrådsmøde

M A N D A G   2 8 . 1 1    |    K L .  1 2  . 3 0    |    L O K A L E   2 1 . 2 . 0 4

Vi skal høre nyt fra Studienævn, Fagudvalg, Artist Talks og snakke om løst og fast i forhold til vores studie. Har du noget, du brænder inde med, er det stedet at få det sagt. Det er gennem fagrådet, du kan få indflydelse på dit studie.

Kom og vær med!

Til ALLE studerende på Kunsthistorie og Visuel Kultur

Vigtigt møde mandag den 31. oktober kl. 12.30 i lokale 21.2.04. 

Fagrådet indkalder til et vigtigt møde, fordi de 4-5 aktive, der for tiden er i fagrådet ikke kan fortsætte med fagrådsarbejdet efter nytår. Hvis der ikke kommer nye kræfter til, har I som studerende ikke længere en stemme i Fagudvalget, hvor fx al planlægning af vores undervisning finder sted, hvor alle nyheder omkring vores fag og institut bliver fremlagt, og hvor studieordningerne bliver revideret. Vi mister med andre ord vores mulighed for at få indflydelse. Og indflydelse har vi – der sidder fx to studerende i det udvalg, der for tiden reviderer BA-studieordningen, og vi har i mange tilfælde kunnet påvirke valg af undervisere og fag.

Det er også gennem fagrådet, at vores repræsentant til Studienævnet kan rekrutteres, så uden fagråd er der heller ingen stemme der.

Endelig er fagrådet i øjeblikket primus motor på IKK Artist Talks, der har stor succes. Vi skal også finde nogle studerende, der vil drive det arbejde videre i foråret 2012.

Vi kan derfor kun opfordre alle, der har lyst til at komme på mandag og høre mere om, hvad fagrådet egentlig laver. Husk: I skal ikke vælges for at være med – dem, der møder op er fagrådet.

Særligt tilbud til jer, der skriver BA-opgave: BA-workshoppen, som skulle have været holdt 5. oktober, blev aflyst. Lejla, som skulle have fortalt om sine BA-erfaringer, kommer på fagrådsmødet og holder sit oplæg. Derefter er der mulighed for at diskutere konkrete BA-problemstillinger, så hvis du er midt i din BA-opgave eller skal starte efter nytår, synes vi, du har endnu en supergod grund til komme til fagrådsmødet!

Fagrådsmøde for Kunsthistorie og Visuel Kultur

Semestrets første fagrådsmøde holdes fredag den 23.9 kl. 13-14.30 i lokale 21.4.26.

Det er din chance for at få indsigt og indflydelse, så kom og fortæl eller hør, hvordan Kunsthistorie har det!

Dagsorden

  1. Nyt fra Fagudvalgets repræsentant (hvem skal undervise i hvilke fag til foråret, den kommende justering af BA-studieordningen m.m.)
  2. Nyt fra Studienævnsrepræsentanterne (nyt om kommende overbygningsuddannelse, nyt om professorat m.m.)
  3. Artist Talks, som vores fagråd arrangerer i efteråret, gennemgås. Er der studerende, som har lyst til at være med til at arrangere Artist Talks, så kom.
  4. Studiestart – er der nogle fra 1. år, som har lyst til at komme og fortælle om, hvordan det har været at starte på Kunsthistorie? Fungerer tutorordningen? Føler I er velinformerede? Hvordan går det med undervisningen? osv.
  5. Er der nogen fra 2. og 3. år, som har lyst til at dele tanker om undervisningen med hinanden, så er fagrådsmødet er godt sted at starte. Kom, kom.
  6. Kandidatstuderende vil vi også meget gerne høre fra! Kom til fagrådsmøde og del jeres erfaringer med os.
  7. Evt.

Fagrådsmøde om Visuel Kulturs fremtid

Fagrådet på Kunsthistorie og Visuel Kultur holder forårets sidste møde
torsdag den 12. maj kl. 15.00 i lokale 21.4.26

Vi har Visuel Kulturs fremtid på dagsordenen – igen – for overbygningens fremtid er pt. uklar. Er det stadig planen, at Visuel Kultur skal være en profil under Moderne Kultur og ikke en selvstændig overbygning? Vil der blive direkte adgang for studerende fra Kunsthistorie, skal man begrunde sin ansøgning eller vil der komme karakteradgang? Hvilken uddannelsestitel vil man få? Hvem skal undervise?

Vi ved, at institutleder Marianne Ping Huang stopper til juni, men stopper planerne om at ændre Visuel Kultur med hende? Vi har mange spørgsmål og knapt så mange svar.

Fagrådet opfordrer jer, der overvejer at tage Visuel Kultur som overbygning, til at komme til fagrådsmødet på torsdag.

Vel mødt!

Fagrådsmøde Kunsthistorie og Visuel Kultur

Mandag den 11. april kl. 17.30 – 19.00 i lokale 21.4.26

Dagsorden

1. Nyt fra Studienævn (Line/Maria)

2. Nyt fra Fagudvalget (Anna/Nina)

3. Artist Talk evaluering (status efter de tre første arrangementer)

4. Nyt om Visuel Kulturs fremtid: Orientering om de allernyeste planer om at indsluse faget i Moderne Kultur i stedet for at lade det blive en del af en helt ny overbygning.

5. Evt.

Fagrådsmøderne er åbne for alle studerende ved Kunsthistorie og Visuel Kultur – her kan du blive opdateret om, hvad der sker på vores fag, instituttet og generelt på universitetet. Man skal ikke vælges til Fagrådet – de, der møder op, er fagrådet den dag. Fagrådet har bl.a. mulighed for at påvirke fag og undervisning gennem vores repræsentanter i Fagudvalget og Studienævn. Fagrådet er med andre ord din mulighed for at påvirke din studiehverdag!

Se de nyeste referater på: http://kukua.dk/fagrad/fagradet-pa-kunsthistorie-og-visuel-kultur

og tilmeld dig grupperummet KunstFagråd på intranet.ku.dk, hvor kan du finde referater fra de sidste års fagrådsmøder. Grupperummet er fagrådets arkiv, hvor vi gemmer dagsordner, mødereferater og andre relevante dokumenter.

 

Fagrådsmøde for Kunsthistorie og Visuel Kultur

Kære alle studerende på Kunsthistorie og Visuel Kultur

Vi holder fagrådsmøde på torsdag den 24. februar kl. 15.00 i lokale 21.4.26,
så tag en time ud af din hårdt pressede kalender og kom og mød nogle andre studerende fra dit fag. Dagsordnen finder du her:

Dagsorden_24feb2011

Vi glæder os til at se dig!

Fagrådsmøde for Kunsthistorie og Visuel Kultur

Kære alle studerende – rigtigt godt nytår!

Januar er lig med eksamen, pengenød, slankeræs, men også nytårsforsætter. Måske har du et, der hedder: Jeg vil komme til fagrådsmøde på mit fag!

Vi mødes allerede på tirsdag den 18. januar kl. 15.00 i lokale 21.4.26.

Dagsordnen ser således ud:

1. Møderække for kommende fagrådsmøder

2. Valg af repræsentant og suppleant til Fagudvalget

3. Uddelegering af praktiske ansvarsområder i forårssemestret

4. Overordnet snak om Fagrådets visioner, ønsker og fokusområder for 2011

5. Evt.

Du er velkommen til at tage et emne op på fagrådsmødet. Send det evt. på forhånd til : kunst.fagraad@nullgmail.com

Vi ses!

Fagrådsmøde Kunsthistorie og Visuel Kultur onsdag den 13.10

Har du lyst til at høre om planerne for en ny overbygning på IKK?
Vil du vide, hvordan undervisningen for foråret 2011 ser ud?
Vil du høre mere om, hvad fagrådet arbejder med?

Fagrådet er et åbent og uforpligtende møde for alle studerende.
Er du ny på Kunsthistorie kan vi kun opfordre dig til at komme forbi og møde nogle studerende fra de andre årgange. Er du ikke ny, opfordrer vi dig også til at komme :-)

Du finder den aktuelle dagsordnen ved at gå ind på Fagråd i topmenuen her på siden.
Du kan også tilmelde dig vores grupperum KunstFagråd via Absalon.

Hilsner fra fagrådet

PS. Vi er sjældent mere end 4-6 studerende til fagrådsmøderne, så der er plads til flere!