Fundraising og Sponsering til kulturaktører

Der skal arbejdes hårdt for kapitalen i den danske kultursektor. Hvad enten man er kommune, museum, forening, teater, festival eller kulturhus, så er ens arrangementer, projekter og udstillinger ofte afhængige af ekstern finansiering.

Men hvornår skal man søge fonde, og hvornår skal man søge kommercielle sponsorer – og hvordan gør man det? Det er nogle af de problemstillinger, vi tager op på den nye uddannelse “Kultur & Kapital”, som er den eneste af sin art i Danmark.
Vi har skabt uddannelsen Kultur & Kapital, fordi vi ser et stort behov for at professionalisere arbejdet med sponsering og fundraising hos festivaler, teatre, museer, kulturhuse, kommuner, frivillige foreninger mv. Alt for mange bliver tvunget ud i at søge eksterne midler uden den rette viden og de rigtige værktøjer.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Sponsor med vilje og Fundraiseren.dk, og de tre undervisere har tilsammen mange års erfaring i at arbejde med fonde og sponsorer.
Der kommer også oplæg udefra. Nykredits kommunikationsdirektør Nels Petersen kommer og giver en indblik i sponsorers tankegang og forventninger, og Bikubenfondens kulturchef Johanne Prahl kommer med gode råd til fondsansøgningen.

Vi har givet historien til Politiken, som har lavet følgende artikel: http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1354971/teatre-og-museer-skal-paa-fundraiserkursus/

Mere info og tilmelding: Se www.kulturogkapital.dk.