clapclap søger praktikanter med mod på at tage ejerskab i foråret 2014

01NEW_clapclap logo_white_medbox

Teater- og kulturkompagniet clapclap blev grundlagt som en forening i 2011 af instruktør Marie Østerskov som også fungerer som daglig leder i kompagniet. Visionen i clapclap er at skabe professionel scenekunst, hvor form og indhold udfordres.

Se mere om os på: www.clapclap.dk og www.facebook.com/TeaterClapClap

Vi forestiller os at din praktik strækker sig over 16 uger og at du arbejder 16 timer om ugen. Vi arbejder i øjeblikket på 4 forskellige projekter som mangler finansiering for at blive realiseret. Vi søger derfor praktikanter som har mod på at tage ejerskab i foreningen og selvstændigt arbejde med fundraising og  kreativ finansiering til ét af de 4 projekter.

Som praktikant vil du arbejde med:

 • Udarbejdelsen af finansieringsstrategien for det givne projekt du har valgt, i samarbejde med Marie og det frivillige produktionshold.
 • At udføre finansieringsstrategien for det givne projekt selvstændigt men med rådgivning fra Marie.
 • At udvælge private fonde og offentlige puljer som kunne være interesserede i det givne projekt.
 • At tage kontakt til finansieringspartnere og afholde møder med finansieringspartneren, Marie og bestyrelsen.
 • At skrive fondsansøgninger (på alle projekter forelægger der ansøgninger og budgetter som dog skal gennemarbejdes og målrettes de forskellige fonde og finansieringspartnere)
 • I samarbejde med andre praktikanter og frivillige, at skabe en stærkere profil for clapclap på facebook.
 • At skabe dit eget lille, kultur – eller teaterprojekt i clapclaps rammer med det formål at undersøge, undervise eller underholde en målgruppe (f.eks. en udstilling i vores store butiksvinduer, en lille workshop eller et event). Projektet skal følge clapclaps profil og godkendes af Marie. Du vil bruge samlet ca.50 timer på projektet i din praktikperiode.
 • Du vil afslutningsvis skulle evaluere din praktikperiode med Marie og bestyrelsen.

Vi tilbyder:

 • Startkursus i fundraising, afhængig af din erfaring (1 dag)
 • Erfaring med finansiering i kultur/scenekunst sammenhæng
 • Et dejligt arbejdsmiljø (kontor på Oehlenschlægersgade 13, kld. th 1663 KBH V)
 • Stort ejerskab
 • Brancheindblik
 • Netværk
 • Videndeling mellem kunstnere og produktion (tværfagligt fokus)
 • Kreativitet og et åbent mindset
 • Muligheden for at realisere dit eget lille projekt
 • Muligheden for at fortsætte i clapclap efter endt praktik som en del af det frivillige produktionshold
 • Mulighed for lønnet arbejde hvis dit projekt får støtte og du har den fornødne erfaring til at projektlede det.

Hvis du er interesseret, eller vil høre mere, så skriv til os på: marie@nullclapclap.dk

Vi glæder os meget til at høre fra jer!

Mange Hilsner,

clapclap

Koordinator og fundraiser for Berlin Soup II

Berlin Soup – en kunstnersammenslutning med Jesper Dalmose, Lennox Raphael og Yong Sun Gullach som kuratorer – søger frivilligt hjælp til koordination og fundraising til Berlin Soup II i juni 2014.
Vi forventer ca. 25 kunstnere fra Danmark og Europa samles for at udstille, optræde, udføre performances og opsætte liveinstallationer i 2-3 dage på den gamle lakfabrik på Amager. Derudover regner vi med at opsætte en række workshops, artist talks og panel discussions.

Primære opgaver vil være at hjælpe med koordinering i forhold til kunstnerne og deres engagement, nytænke administration og kommunikation/marketing samt fundraise et forholdsvis beskedent budget for et arrangement i denne størrelse. Der er plads til selvbestemmelse og fleksibilitet ligesom medudvikling af workshops og artist talks vil være en mulighed.

Kontakt Yong Sun Gullach på gullach@nullgmail.com, hvis dette skulle have interesse.

 

Kreative talenter søges: Deltag i Mellemfolkeligt Samvirkes julekampagne!

Optræd med dit talent og hjælp verdens fattigste samtidigt.

Lille-facebook-banner

Hvad handler det om:
Til kampagnen Mission:Juleglæde søger Mellemfolkeligt Samvirke artister og musikere med et stort hjerte og en kreativ sjæl. Du skal have lyst og evne til at sprede juleglæde ved at optræde med det, du er bedst til, i en virksomhed i Københavnsområdet, som til gengæld donerer et beløb til Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde. F.eks. er der dygtige musikere, historiefortællere og gospelsangere blandt artisterne i Mission:Juleglæde. Har du også overskud til at bruge et par timer i december på at optræde med dit talent, så hører vi gerne fra dig!

Hvorfor skal du søge:
Allervigtigst gør du en god gerning helt i julens ånd ved at give en ægte juleoverraskelse til en masse mennesker og samtidig støtter du med dine optrædener Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde med fattigdomsbekæmpelse. Samtidig bliver du en del af et socialt og kreativt fællesskab, som mødes til arrangementer i november og januar. Her kan du udvide dit sociale og faglige netværk under uformelle rammer.

Hvad forventer vi af dig:
At du har noget, du er god til og gerne vil optræde med. Du skal være åbensindet og have lyst til at optræde foran større forsamlinger i cirka 20-30 minutter ad gangen. Du skal være mindst 20 år og have tid til at tage ud for MS 1 eller 2 gange i december i tidsrummet 8-17. Hvis du ikke er solo performer, er det også helt fint. Vi hører nemlig også gerne fra grupper, kor, dansepar og alle jer andre. Overskuddet fra kampagnen går til MS’ fattigdomsbekæmpelse verden over, og det er derfor afgørende, at vi kan regne med dig.

Praktisk: Har I spørgsmål eller er klar til at deltage i Mission:Juleglæde? Så henvend dig til projektkoordinator Minna Julie Kolte, e-mail: mjk@nullms.dk, tlf.: 7731 0086 eller klik ind på www.missionjuleglæde.dk

Læs mere om Mellemfolkeligt Samvirke på ms.dk.

Kom i praktik på Det Danske Kulturinstitut i Riga til efteråret.

Det Danske Kulturinstitut består af et hovedkontor i København og 10 udenlandske afdelinger. Afdelingen i Riga er en lille, men meget aktiv enhed bestående af en institutleder og en lokal projektkoordinator.

Vi står for at udbrede kendskabet til dansk kultur i Letland, og afdelingen er initiativtager til og medkoordinator af en lang række forskellige kulturarrangementer som bl.a. udstillinger, koncerter, teaterforestillinger, konferencer, seminarer, udvekslinger og studierejser.

Riga er en hyggelig gammel middelalderby, og samtidig Baltikums største med mange nordiske studerende, hvor du kan kommunikere på engelsk og livet er billigere end i Vesteuropa.

Jobbet
Jobbet er meget selvstændigt, og du får rig mulighed for at afprøve dine færdigheder i praksis. Du kommer som praktikant til at tage del i alle aspekter af det daglige arbejde med bl.a.

 • planlægning og afvikling af talrige events.
 • fundraising
 • koordinering af studieture
 • opdatering af hjemmeside og sociale medier
 • produktion af nyhedsbrev og pressemeddelelser på dansk og engelsk
 • almindelige kontoropgaver
 • mulighed for at stå for dit eget projekt i tæt dialog med institutlederen.

Kvalifikationer
Vi søger en selvstændig, kreativ og fleksibel praktikant, der;

 • studerer på en samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse
 • har et højt niveau af dansk og engelsk. Det er en fordel at kunne russisk men bestemt ikke en nødvendighed
 • er god til at formulere sig på skrift
 • gerne har erfaring med projektkoordinering
 • gerne har erfaring med web-opgaver
 • ikke er bange for at tage ansvar

Ansættelsesvilkår
Praktikantstillingen er ulønnet, og du er selv ansvarlig for evt. rejse, forsikring, visum mm. Du skal også selv finde bolig, men instituttet kan være behjælpelig med kontakter.
Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor arbejdstiden justeres i forhold til rapportskrivning/del­tagelse i fag eller lign.

Ansøgning
Ansøgninger om praktikophold bilagt CV samt evt. dokumentation for uddannelse kan sendes elektronisk til csv@nulldki.lv. Vi skal have dit svar senest tirsdag d. 5 juni kl. 12:00.

Yderligere oplysninger

Læs mere på vores hjemmeside www.dankultur.dk om alle afdelingerne eller specifikt om afdelingen i Riga www.dki.lv.

Kontakt gerne nuværende praktikant Charlotte Stigaard Vinge (csv@nulldki.lv) eller institutleder Simon Drewsen Holmberg (sdh@nulldki.lv, tel: +371 6728 8221) for at høre mere.

 

Fundraising og Sponsering til kulturaktører

Der skal arbejdes hårdt for kapitalen i den danske kultursektor. Hvad enten man er kommune, museum, forening, teater, festival eller kulturhus, så er ens arrangementer, projekter og udstillinger ofte afhængige af ekstern finansiering.

Men hvornår skal man søge fonde, og hvornår skal man søge kommercielle sponsorer – og hvordan gør man det? Det er nogle af de problemstillinger, vi tager op på den nye uddannelse “Kultur & Kapital”, som er den eneste af sin art i Danmark.
Vi har skabt uddannelsen Kultur & Kapital, fordi vi ser et stort behov for at professionalisere arbejdet med sponsering og fundraising hos festivaler, teatre, museer, kulturhuse, kommuner, frivillige foreninger mv. Alt for mange bliver tvunget ud i at søge eksterne midler uden den rette viden og de rigtige værktøjer.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Sponsor med vilje og Fundraiseren.dk, og de tre undervisere har tilsammen mange års erfaring i at arbejde med fonde og sponsorer.
Der kommer også oplæg udefra. Nykredits kommunikationsdirektør Nels Petersen kommer og giver en indblik i sponsorers tankegang og forventninger, og Bikubenfondens kulturchef Johanne Prahl kommer med gode råd til fondsansøgningen.

Vi har givet historien til Politiken, som har lavet følgende artikel: http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1354971/teatre-og-museer-skal-paa-fundraiserkursus/

Mere info og tilmelding: Se www.kulturogkapital.dk.

GENOPSLAG: PRAKTIKSTILLING FUNDRAISING OG KULTURFORMIDLING

GEARWORKS SØGER EN EFTERÅRSPRAKTIKANT

Vi søger en fundraiser og kulturformidler til at assistere med efterårets fundraising og formidlingsaktiviteter inden for kulturområdet. Du kommer til at få indsigt i ambitiøse digitale kulturformidlingsprojekter og få konkret erfaring med fundraising, community management og ekstern kommunikation. Praktikanten kommer til at indgå i et lille team, der skal researche, strukturere og skrive ansøgninger til private og offentlige fonde / støtteordninger. Du bliver desuden løbende inddraget i udviklingsprocessen på nye digitale formidlingsprojekter. Stillingen er ulønnet – men du vil kunne få meritoverført din praktik.

GEARWORKS – HVEM ER VI?

GearWorks er en kreativ funk-shop, der specialiserer sig i interaktive digitale produktioner indenfor både kulturformidling, markedsføring og branding. Vi konceptudvikler, producerer og implementerer integrerede kommunikationsløsninger med mini-spil, apps og websites til alle platforme. Blandt andet har vi arbejdet med interaktion og spil for Ekstra Bladet, Læger Uden Grænser, Københavns Universitet og Tycho Brahe Planetariet. Vores kerneområde er skræddersyede hjemmesider til private virksomheder og organisationer. På det seneste har vi åbnet døren til et nyt forretningsområde i spændingsfeltet mellem kulturformidling, serious gaming og læring. Det vil vi gerne give et boost med en fokuseret indsats indenfor fundraising og kulturformidling.

PRAKTIKANTEN – HVEM ER DU?

Først og fremmest er du bidt af at drive et projekt fremad. Det personlige engagement vejer tungere end det pæne karakterblad. Du er indskrevet på en videregående uddannelse, der smager af kommunikation, medier eller kultur. Du har lyst til både at skrive og researche og arbejder dynamisk både selvstændigt og i flok. Det er en fordel med fundraising eller kommunikationserfaring fra tidligere jobs.

ANSØGNING

Send en stærk ansøgning (inkl. billede) med et spændende CV i en PDF til Bjarke Hjorth, bh@nullgearworks.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe på: 30 61 00 92.

TID OG DATOER

Ansøgningsfrist: 22. august
Samtalerunder: 29. august – 3. september
Praktikstart: ca. 5. september
Praktikslut: ca. 6. februar
Praktikanten arbejder på fuldtid på linie med resten af GearWorks – selvfølgeligt fleksibelt begge veje under eksamensperioder og deadlines med ansøgninger.


Praktikant søges til fundraising af stor (foto)udstilling

 

Hej,

Jeg hedder Simon Høgsberg, jeg er fotograf, og jeg skal i begyndelsen af 2012 lave en stor foto-udstilling i København. Til det formål har jeg brug for en praktikant til at rejse penge til udstillingen og i det hele taget hjælpe med til alt det praktiske i forbindelse med etablering af udstillingen.

Det er ikke absolut nødvendigt, at du har fundraiset før, men det ville klart være fedt, hvis du har.

Jeg arbejder sammen med et godt team om udstillingen, så det skal nok blive en ret munter proces. Der er mange løse ender lige nu, og hvis du er engageret og selvdrevet og i det hele taget med på ideen, vil du klart kunne få indflydelse på, hvordan den endelige udstilling kommer til at se ud.

Det er et ret stort projekt, og derfor skal vi i gang nu.

Udstillingen handler om den danske kultur, som den udspiller sig foran et supermarked i løbet af et år.

Vi kan ikke tilbyde nogen penge for dit arbejde, men vi vil gøre alt hvad vi kan for at gøre det til en lærerig proces for dig, for os alle sammen.

Ring meget gerne, hvis du har spørgsmål. 27141641.

 

Venlig hilsen

Simon Høgsberg

www.simonhoegsberg.com

 

Vil du være med til at udvikle Hotel Pro Formas næste internationale forestilling?

Praktik hos Atelier Hotel Pro Forma

Hotel Pro Forma er et af de førende teaterproduktionsselskaber i Europa inden for den eksperimenterende scenekunst. En af vores kommende internationale produktioner finder sted i 2013 med premiere i København og efterfølgende turne til flere europæiske byer.
Forud for forestillingen planlægges en større workshop i feb/marts 2012, hvor en række kunstneriske og teknologiske elementer undersøges og afprøves.

Hotel Pro Forma søger studerende, som har lyst til at bidrage med deres viden inden for bestemte fagområder, samtidigt med at de får indblik i Hotel Pro Formas kunstneriske og produktionsmæssige processer.

Forestillingen og workshoppen er – som alle vores produktioner – en undersøgelse af forskellige fænomener inden for performativ kunst, arkitektur, lys og lyd, perception, brug af nye teknologier samt formidling.

Vi søger praktikanter / studerende inden for et eller flere af disse emner:
• Lyd: undersøgelser af 3D lydteknologi, akustik, dramaturgi, sansning og perception
• Lys: undersøgelser af mørke, tid, optisk illusion, rum og sansning
• Tekst: bearbejdelse af tekst, undersøgelse af dramaturgi og fremførelse
• Marketing: fundraising, kampagneudvikling

Perioden for praktikophold er fra start oktober 2011 til slut marts 2012.

Opholdet vil indebære minimum to måneders praktik (ulønnet) i den nævnte periode.

En typisk uge kunne bl.a. indeholde: kortere oplæg og dialog ved Hotel Pro Forma kunstneriske og administrative ledelse, deltagelse i produktionsmøder, mindre workshops, udvikling og undersøgelse af de nyeste teknologier.

Har du lyst til at deltage i udvikling og undersøgelse af nævnte temaer?
Send en motiveret ansøgning med specificering af dit fagområde og med eksempler på dit arbejde mærket ”Latter i mørket 2013” til

mail@nullhotelproforma.dk eller
Hotel Pro Forma
Strandlodsvej 6
2300 København S

Deadline for ansøgning 22. april 2011. Svar medio maj 2011.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Kirsten Dehlholm
Kunstnerisk leder af Hotel Pro Forma