Erik A. Nielsen: Billedsproget og/eller begrebet. Et teologisk problem

Studenterkredsen præsenterer:

Erik A. Nielsen: Billedsproget og/eller begrebet. Et teologisk problem

Hvad er der at sige om ikonografien som disciplin? Hvorfor har netop Brorson og Kingo – og hermed barokken og pietismen – været de to kerneeksempler i Erik A. Nielsens værk? Hvordan ser alt dette ud, når man betænker, at vi står i en situation og tradition, hvor Grundtvigs salmedigtning endnu ser ud til at være klimaks? Og har Brorson (og Kingo) en særlig plads i den historisk-poetiske fortolkning, eller skal vi lære at tænke om kristendommens billed-sprog på en helt anden måde?

Dr.phil. og professor emeritus Erik A. Nielsen reflekterer over den billedforståelse, der er udfoldet i hans trebindsværk BILLED-SPROG. Værket rummer en række udfordringer til den akademiske teologi, som ifølge Erik A. Nielsen ikke har været særlig imødekommende med at indtræde i den diskussion, som værket har ønsket at rejse.

Torsdag d. 24. oktober kl. 20 i Vartov.

Entre: 25,- / Semestermedlemskab: 75,-

Find arrangementet på Facebook her.

Læs mere på www.studenterkredsen.dk

Grundtvig og friheden

Foredrag i Studenterkredsen torsdag med ph.d. og folketingsmedlem Esben Lunde Larsen

N.F.S. Grundtvig spiller en afgørende rolle i den danske frihedskamp i 1800-tallet: teologisk, uddannelses- og samfundsmæssigt. Er der erfaringer herfra, som fortsat er værd at bringe i spil i nutidens frihedskamp?

Esben Lunde Larsen er cand.theol. og medlem af folketinget for Venstre. Han blev i 2012 ph.d. i teologi på afhandlingen “”Frihed for Loke saavel som for Thor. N.S.F. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv””.

Torsdag den 4. april kl. 20.00

Vartov. Farvergade 27, opgang H, 1463 København K

Entré: 25,-

Find arrangementet på Facebook HER.

Studenterkredsen arrangerer en række foredrag inden for felter som teologi, filosofi, æstetik og politik. Håbet med disse arrangementer er at kombinere universitetets høje faglige niveau med højskoleforedragets nysgerrighed i forhold til livet og dets insisteren på livets væsentlige spørgsmål.

Dorthe Jørgensen: Verdenspoesi. Om æstetik og transcendens

Foredrag i Studenterkredsen torsdag med dr.phil. Dorthe Jørgensen.

For det poetiske blik er virkeligheden flertydig: Den rummer mange lag. Den sanselige verden er isprængt oversanselig betydning. Der er merbetydning for den, som griber øjeblikket, hvor solen flækker skydækket, eller døren går på klem. Er blikket åbent, er det poetiske overskud i verden også tilgængeligt. Ting er ikke bare til for at blive brugt. De rummer mere og viser hen til skønheden i det, de er en del af.

Det er verdenspoesien. Kunst, filosofi og religion er fælles om at opfange og gestalte denne transcendenserfaring, men de fortolker den forskelligt. Foredraget vil med afsæt i tankebilleder fra udstillingen “Verdenspoesi” introducere til en æstetikfilosofisk forståelse af vor mulighed for transcendenserfaring og invitere til overvejelse over forholdet imellem tro og æstetik.

Dorthe Jørgensen er professor i filosofi på Aarhus Universitet. Hun er dr.phil. på de to afhandlinger “Historien som værk” og “Skønhedens metamorfose” og har senest skrevet bogen “Aglaias dans: På vej mod en æstetisk tænkning”.

Torsdag den 21. marts kl. 20.00.

Vartov. Farvergade 27, opgang H, 1463 København K
Entré: 25,- / semestermedlemskab: 60,-

Find arrangementet på Facebook her.

Studenterkredsen arrangerer en række foredrag inden for felter som teologi, filosofi, æstetik og politik. Håbet med disse arrangementer er at kombinere universitetets høje faglige niveau med højskoleforedragets nysgerrighed i forhold til livet og dets insisteren på livets væsentlige spørgsmål.

Jes Fabricius Møller og Tine Reeh: Historieskrivning og teologi

Debat i Studenterkredsen torsdag med Jes Fabricius Møller og Tine Reeh.

Hvorfor skal vi interessere for fortiden og dermed fortidens kristendom? Hvorfor er Grundtvig og grundtvigianismen interessant i denne sammenhæng? Er der en mulig forbindelse mellem kirkehistorie og samfundshistorie, og er den i så fald relevant at beskæftige sig med?

Tine Reeh er professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet. Hun erhvervede i 2012 den teologiske doktorgrad på afhandlingen: “Kristendom, historie, teologi. Hal Koch 1932-45”

Jes Fabricius Møller er ph.d. og lektor i historie ved Københavns Universitet. Han er forfatter til bl.a. “Grundtvigianismen i det 20. århundrede” og “Hal Koch – en biografi”

Torsdag den 14. marts kl. 20.00

Vartov. Farvergade 27, opgang H, 1463 København K

Entré: 25,- / semestermedlemskab: 60,-

Find arrangementet på Facebook HER.

Studenterkredsen arrangerer en række foredrag inden for felter som teologi, filosofi, æstetik og politik. Håbet med disse arrangementer er at kombinere universitetets høje faglige niveau med højskoleforedragets nysgerrighed i forhold til livet og dets insisteren på livets væsentlige spørgsmål.

Niels Gunder Hansen: Brev til Gud. Om Marilynne Robinsons “Gilead”

Foredrag i Studenterkredsen torsdag med professor mso Niels Gunder Hansen.

Semesteråbningsforedrag. Foredraget vil omhandle litterære, eksistentielle og religiøse aspekter ved romanen Gilead med udblik til den amerikanske forfatters kommentarer til den aktuelle strid mellem videnskab og religion i essaybogen Absence of Mind.

Nils Gunder Hansen er professor mso ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet og skribent ved Kristeligt Dagblad

Torsdag den 21. februar kl. 20. Vartov. Farvergade 27, opgang H, 1463 København K

Entré: 25,- / semestermedlemskab: 60,- Find arrangementet på Facebook HER.

Studenterkredsen arrangerer en række foredrag inden for felter som teologi, filosofi, æstetik og politik. Håbet med disse arrangementer er at kombinere universitetets høje faglige niveau med højskoleforedragets nysgerrighed i forhold til livet og dets insisteren på livets væsentlige spørgsmål.

Søren Gosvig Olesen: Faits divers. Giorgio Agambens stil og værk

Foredrag i Studenterkredsen ved lektor i filosofi Søren Gosvig Olesen.

Foredraget introducerer de mangfoldige temaer i Agambens forfatterskab med særligt henblik på homo sacer-figuren samt overvejelser over Agambens særlige stil.

Den italienske filosof Giorgio Agamben (f. 1942) er herhjemme blevet en indflydelsesrig tænker i alt fra teologi over litteraturvidenskab til politologi. Søren Gosvig Olesen har netop oversat Agambens “Sprogets sakramente”.

Torsdag den 22. november kl. 20.

Vartov. Farvergade 27, opgang H, 1463 København K
Entré: 25,- / gratis for medlemmer.

Find arrangementet på Facebook HER.

Studenterkredsen arrangerer en række foredrag inden for felter som teologi, filosofi, æstetik og politik. Håbet med disse arrangementer er at kombinere universitetets høje faglige niveau med højskoleforedragets nysgerrighed i forhold til livet og dets insisteren på livets væsentlige spørgsmål.

Forfatteraften med Lars Frost: Danmarks og velfærdens historie

Forfatteraften i Studenterkredsen torsdag med Lars Frost.

Forfatteren Lars Frost vil med udgangspunkt i tre af sine værker, ”Smukke biler efter krigen”(2000), “Ubevidst rødgang”(2008), og ”Skønvirke”(2011), tale om sit forsøg på skrive om Danmarks og velfærdens historie fra 1970’erne og ud i fremtiden.

Lars Frost modtog i år kritikerprisen for “Skønvirke”.

Torsdag den 1. november kl. 20.

Vartov. Farvergade 27, opgang H, 1463 København K

Entré: 25,- / semestermedlemskab: 60,-

Studenterkredsen arrangerer en række foredrag inden for felter som teologi, filosofi, æstetik og politik. Håbet med disse arrangementer er at kombinere universitetets høje faglige niveau med højskoleforedragets nysgerrighed i forhold til livet og dets insisteren på livets væsentlige spørgsmål.

De gudsforladtes Gud. Kristendom efter postmodernismen

Foredrag i Studenterkredsen torsdag med post.doc. Lars Sandbeck.

Post.doc. Lars Sandbeck fortæller om sin nye bog “De gudsforladtes Gud”. Han tager stilling til teologien i det postmoderne, og i den forbindelse præsenterer hans sit eget bud på, hvordan vi i dag kan tale om Gud. Sammen med postmodernisterne afviser han forestillingen om den almægtige Gud og hævder i stedet, at kristendommens Gud må forstås i lyset af Kristi råb på korset: ”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” ’De gudsforladte’ betegner den store gruppe af moderne kristne, som ønsker at tale om og tro på Gud, men som samtidig føler sig fremmedgjorte overfor metafysiske og overnaturlige konceptioner af det guddommelige.
Med guden på korset har disse tvivlere imidlertid en allieret: en Gud, som mister troen på sig selv, som tvivler på sig selv, og som gør sig en erfaring af, hvad det vil sige at være forladt af Gud. Denne Gud kræver ikke religiøs tilbedelse eller fromhed, men retfærdiggør i stedet mennesket i dets ikke-tro og gudløshed. Den centrale påstand er i den forbindelse, at denne udlægning af korset peger i retning af en kristen ateisme, en ateisme, som paradoksalt nok er sanktioneret af Gud selv.

Torsdag den 25. oktober kl. 20

Vartov. Farvergade 27, opgang H, 1463 København K
Entré: 25,- / semestermedlemskab: 60,-

Find arrangementet på Facebook HER.

Studenterkredsen arrangerer en række foredrag inden for felter som teologi, filosofi, æstetik og politik. Håbet med disse arrangementer er at kombinere universitetets høje faglige niveau med højskoleforedragets nysgerrighed i forhold til livet og dets insisteren på livets væsentlige spørgsmål.

Fra Himlen til Hogwarts – litterær magi i fantasy og kristendom før og nu

Foredrag i Studenterkredsen torsdag med ph.d. i religionsvidenskab Laura Feldt.

Den “overnaturlige” eller ”magiske” litteratur er vendt voldsomt tilbage i samtiden, hvor interessen for fantasy-romanen med dens monstre, magi og mirakler blomstrer. Foredraget sporer fantasyromanens litterære historie fra dens rødder i den engelske romanticisme, over George MacDonald til Tolkiens toneangivende Ringenes Herre og frem til Philip Pullmans His Dark Materials og Rowlings Harry Potter

Torsdag den 11. oktober kl. 20

Vartov. Farvergade 27, opgang H, 1463 København K
Entré: 25,- / semestermedlemskab: 60,-

Find arrangementet på Facebook HER.

Studenterkredsen arrangerer en række foredrag inden for felter som teologi, filosofi, æstetik og politik. Håbet med disse arrangementer er at kombinere universitetets høje faglige niveau med højskoleforedragets nysgerrighed i forhold til livet og dets insisteren på livets væsentlige spørgsmål.

Marianne Jelved: Folkeoplysningens og højskolens fremtid

Foredrag i Studenterkredsen torsdag med MF og tidligere minister Marianne Jelved.

Er fremtiden lys for folkeoplysningen, eller får den trange kår i en tid med fokus på specifikke kompetencer? Kan den kun foregå i forsamlingshuse og på højskoler i det fysiske møde mellem mennesker, eller kan den digitale virkelighed blive en hjælp for den?

Og hvis folkeoplysningen stadig skal tale til både støv og ånd i mennesket, hvad er så dagens og fremtidens støv? Det er vel ikke at lære folk landbrugskunst og husholdningsøkonomi længere?

MF og tidligere minister Marianne Jelved (R) kigger på højskolens og folkeoplysningens fremtid i Studenterkredsen.

Torsdag den 27. september kl. 20

Vartov. Farvergade 27, opgang H, 1463 København K
Entré: 25,- / semestermedlemskab: 75,-

Find arrangementet på Facebook HER.

Foredragsforeningen Studenterkredsen arrangerer en række foredrag inden for felter som teologi, filosofi, æstetik og politik. Vort håb med disse arrangementer er at kunne kombinere universitetets høje faglige niveau med højskoleforedragets nysgerrighed i forhold til livet og dets insisteren på livets væsentlige spørgsmål.