Theatrum Mundi

THEATRUM MUNDI
CHRISTIANSHAVN, KØBENHAVN
20-25 APRIL 2013

Theatrum Mundi inviterer unge urbanister, musikere, aktivister, kunstnere og musikerer til seks dages intensiv workshop – udfordringen er at forestille sig fremtidens Christianshavn inspireret af en række spændende forelæsninger af internationale navne som bla. Richard Sennett.

Der er informationsmøde d. 21/3 kl.13 i Dome of Vision Krøyers Plads, Strandgade 91, 1401 København K

Læs mere på http://theatrum-mundi.org/projects/spaces-in-between/ eller kontakt Kristin Veel kristinv@nullhum.ku.dk for mere information

Drømme, mareridt og hallucinationer i Tintin

En eftermiddag med foredrag, kunst og film
søndag d. 27. januar 2013 kl. 15
hos springforbi.nu Strandvejen 855, 2930 Klampenborg

Den omdiskuterede Tintin-fortolker Ole Ahlberg udstiller litografier, tintinolog Kjeld Ole Nielsen øser af sin viden om drømme, mareridt, hallucinationer i Tintin og vi viser filmen Tintin et moi på storskærm.

Hergé mere end flirtede med det, der foregår under bevidsthedens radar hos sine karakterer. Drømme, mareridt og hallucinationer er gennemgående temaer – alt fra Tintin, der er ved at få hovedet skruet af af en hallucinerende Haddock, der i ørkenen forveksler Tintin med en god Bourgogne til en blekædt Haddock, som med en paraply får prygl af en eksalteret professor Tournesol i laksko og sokkeholdere, alt imens de er brikker i et skakspil.

Kombineret med en rigdom af symbolik i form af raketter, sceptre, juveler og jagten på skatten i dybet i en motoriseret haj, er der ikke nødvendigvis langt til interessante forestillinger om, hvad man – naturligvis rent litterært – kan få ud af de 22 Tintin hæfter med det arsenal af fortolkningsmodeller, der stilles til rådighed af prominente psykoanalytikere som fx Freud eller Lacan.

Foredraget starter kl.15, derefter vil der være mulighed for at tage Ole Ahlbergs billeder i nærmere øjesyn og kl.16.30 viser vi filmen Tintin et moi
Arrangeret i samarbejde med Galleri Comicart.dk

Pris: 100 kr. – overføres til reg. nr. 7952 kontonr. 0000042331 med angivelse af dit navn, så er din plads sikret.

Tilmelding: på husk@nullspringforbi.nu; tlf. 204049414 eller på Facebook www.facebook.com/Springforbinu

Coaching og spørgeteknik – praktiske arbejdsredskaber til dit arbejds- og privatliv

27.oktober 2012 kl.11-15 

Coaching handler om at motivere og støtte mennesker til selv at opnå deres mål og udvikle deres kvalifikationer. Det er en teknik, der er blevet en populær indenfor alt fra ledelse til selvudvikling.

Dette coaching-kursus ved psykolog Louise Brygger Jacobi henvender sig til dig, der gerne vil have indblik i, hvad coaching er, og hvordan du kan bruge det i din arbejdsmæssige dagligdag. Du får konkret erfaring med, hvordan coaching kan bruges, og hvordan man bedst stiller spørgsmål, som åbner for andres egen refleksion og giver dem ejerskab over de løsninger, de vælger.

Deltagere, som allerede har nogen erfaring med coaching, vil også kunne have glæde af at fordybe sig yderligere i øvelser og praksistræning, som er hovedfokus for kurset.

Program

11.00: Velkomst og præsentation

11.15: Introduktion til coaching:

  • Hvad er coaching?
  • Hvordan kan coaching bruges i mit arbejdsliv?
  • Hvordan hjælper jeg andre til selv at finde gode løsninger på deres problemer?
  • Kommunikation og feedback

11.45: Walk-and-talk (øvelse). Vi vandrer gennem Dyrehaven til en restauration, hvor vi får serveret frokost.

13.00: Praksistræning i mindre grupper:

  • Øvelser i at anvende konkrete, coachende spørgeteknikker
  • Tænk gerne på forhånd over et dilemma fra dit arbejdsliv, som du kunne have lyst til at blive klogere på!

13.45-14: Kaffepause

14-15: Praktiske øvelser fortsat. Vi arbejder i mindre grupper med såkaldte ”reflekterende teams”, hvor deltagerne på skift coacher hinanden, observerer og bidrager med feedback.

15: Afrunding og evaluering.

Om underviseren

Louise Brygger Jacobi (f.1979) er autoriseret psykolog og uddannet fra Københavns Universitet. Louise har i en årrække arbejdet som erhvervspsykolog i bl.a. konsulenthuset Kjærulf & Partnere samt i Dansk Industri, hvor hun har undervist på kurser og uddannelser i coaching, konflikthåndtering, kommunikation, rekruttering mv. Louise har desuden coachet ledere og medarbejdere fra en række danske virksomheder. Aktuelt arbejder Louise som børnepsykolog og varetager i den forbindelse daglig supervision, coaching og rådgivning af forældre, lærere og pædagoger.

Praktiske informationer

  • Deltagerne vil få udleveret undervisningsmaterialet og hand-outs om spørgeteknikker på kursusdagen
  • Pris: fordi Louise stiller sin ekspertise frit til vores rådighed har vi mulighed for at tilbyde dette kursus til den favorable pris af 420 kr inkl.  frokost på restauration og forplejning under kurset
  • Tilmelding på www.facebook.com/Springforbinu eller husk@nullspringforbi.nu

Negotiating (In)Visibilities

The next conference of the research network
Negotiating (In)Visibilities will take place June 20-22.

More info to be found: http://ni.ikk.ku.dk/events/2011/konference_2/

Speakers:
– Thomas Levin (Comparative Literature, University of Princeton)
– Charles Lock (Department of English, Germanic and Romance Studies,
University of Copenhagen)
– Slavko Kacunko (Department of Arts and Cultural Studies, University
of Copenhagen)
– Anders Albrechtslund (Department of Aesthetics and Communication,
University of Aarhus)
– Henrik Reeh (Department of Arts and Cultural Studies, University of
Copenhagen)
– Lone Kofoed Hansen (Department of Aesthetics and Communication,
University of Aarhus)
– Mechtild Widrich (Institute for the History and Theory of
Architecture, ETH Zürich)
– Dietmar Kammerer (Institut für Medienwissenschaft,
Philipps-Universität Marburg)

Please sign up for the conference before June 4th by sending an email
to kristinv@nullhum.ku.dk