Debat på Charlottenborg om tolerance

Debat på Charlottenborg om tolerance med den udstillingsaktuelle tyske kunstner Thomas Kilpper og journalist Martin Krasnik

Onsdag 6. juni kl. 17

Fri entré

Da den tyske kunstner Thomas Kilppers værk Pavilion for Revolutionary Free Speech blev præsenteret i Den Danske Pavillion på Venedig Biennalen sidste år, rejste projektet en voldsom debat i de danske medier. Det, der især ophidsede sindene, var det faktum, at Kilpper havde udskåret 33 portrætter af europæiske magtfulde personer – heriblandt Pia Kjærsgaard og Anders Fogh Rasmussen – med den hensigt at mane til refleksion over, hvordan det står til i Europa i dag, hvor flere regeringer er afhængige af støtte fra stærkt højreorienterede og nationalistiske yderfløjspartier, og en reel diskussion af vores tolerancebegreb er påtrængende.

Ved at skabe en gulvinstallation med udskårne portrætter fik han vendt magtforholdet om, således at gæsterne havde magthaverne ’under sig’, når de stod og betragtede portrætterne, og dermed havde mulighed for at gentænke ellers fasttømrede sammenhænge og forestille sig en anden magtbalance. Kilpper blev anklaget for mangel på respekt ved at have skabt et værk som muliggjorde at publikum kunne træde på portrætterne, men det centrale budskab i værket handler om tolerance og gensidig respekt.

For at belyse Kilppers tanker bag værket og genoptage debatten i en nuanceret form indbyder Charlottenborg til et arrangement onsdag den 6. juni, hvor journalist Martin Krasnik, Weekeendavisen, i samtale med Thomas Kilpper vil udfolde debatten omkring ytringsfrihed og tolerance samt diskutere installationen Pavilion for Revolutionary Free Speech, som præsenteres på Charlottenborg frem til 5. august.

 

Charlottenborg – Seminar: OCCUPY

Occupy-Copenhagen

Onsdag / Wednesday 11.04, 16.00 – 19.00
Kunsthal Charlottenborg Mezzaninen / Mezzanine
Gratis entré / Admission free

[please scroll down for English version]

Charlottenborg inviterer til seminar om OCCUPY-bevægelsen onsdag d. 11. april, kl. 16.00-19.00. Seminaret er skabt i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademi og Køben havns Universitet.

OCCUPY-bevægelsen er – med sin kritik af den neoliberale kapitalisme – et af vor tids mest interessante nye politiske tiltag. Dette seminar anlægger et flertydigt blik på politiske modstandsformer og udforsker blandt andet OCCUPY-bevægelsen og krisen i Grækenland. Seminaret byder både på performance, kulturteoretiske oplæg samt en refleksion fra OCCUPY-København.

Program:
(nb. alle oplæg er på engelsk med mindre andet er anført)

 • 16.00: Kort velkomst og introduktion ved Mathias Kryger, arrangementets koordinator.
 • 16.10: Carsten Juhl, lektor ved afdelingen for Teori & Formidling på Det Kongelige Danske Kunstakademi, introducerer seminarets emner og dets flertydige vinkler på den politiske modstand, inspireret af den franske fil osof George Bataille.
 • 16.30: Mikkel Bolt, kunstteoretiker fra Institut for Kunst og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet, holder oplæg.
 • 16.50: Joen Vedel, billedkunstner og aktivist, læser passager af sine optegnelser fra en nyligt foretaget rejse til Grækenland (på dansk).
 • 17.10: Ulla Hvejsel, billedkunstner, opfører sin lecture-performance “Beauty Within and Without” sammen med publikum.
 • 17.30: PAUSE – der serveres kaffe og te i Charlottenborgs café.
 • 18.00: Aktivister fra OCCUPY-bevægelsen i København reflekterer over posi tioner, engagement og aktivismens potentialer.
 • 18.20: Den politiske gruppe CrisisMirror præsenterer deres arbejde med krisen generelt og vinkler til den græske situation.
 • 18.40: Opsamling og kort diskussion ved Mathias Kryger og Carsten Juhl.

Charlottenborg hereby invites you to a seminar on the OCCUPY movement on Wednesday 11 April from 16.00 to 19.00. The seminar is organised in collaboration with The Royal Danish Academy of Fine Arts and The University of Copenhagen.

The OCCUPY m ovement is – with its critique of neoliberal capitalism – one of the defining political innovations of our time. This seminar offers an analysis of various forms of political resistance and explores, among other issues, the OCCUPY movement and the crisis in Greece. The seminar includes performance, cultural theory and reflections by OCCUPY-Copenhagen.

Programme: 
(n.b. all presentations are in English except when noted otherwise below)

 • 16.00: A short welcome and general introduction by Mathias Kryger, coordinator of the event.
 • 16.10: Carsten Juhl, assoc iate professor at the Department of Theory and Communication at The Royal Danish Academy of Fine Arts, introduces the seminar”s topics and examines George Bataille”s ideas of political resistance.
 • 16.30: Mikkel Bolt, art theorist from the Department of Arts and Cultural Studies, University of Copenhagen, gives a talk.
 • 16.50: Joen Vedel, artist and activist, reads passages from a personal record of his recent visit to Greece (in Danish).
 • 17.10: Ulla Hvejsel, visual artist, presents her lecture-performance “Beauty Within and Without” in collaboration with the audience.
 • 17.30: BREAK – Coffee and tea is served in Charlottenborg’s café.
 • 1 8.00: Activists from the OCCUPY movement in Copenhagen reflect on their own positions, engagement and the potential of activism.
 • 18.20: The political group CrisisMirror present their work with the crisis in general and talk about the Greek situation specifically.
 • 18.40: Brief summary and discussion led by Mathias Kryger and Carsten Juhl.

Forårsudstillingen 2012: Diskussion om kunst og design

fra Forårsudstillingen 2012
Foto: Anders Sune Berg

Onsdag d. 28. marts 2012

kl. 17.00-19.00, Mezzaninen

 

Mød to af Forårsudstillingens jurymedlemmer, designer Henrik Vibskov og performance -og video-kunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen, til en paneldebat om krydsfeltet mellem design og kunst.

Øvrige deltagere i panelet er billedkunstner Andreas Emenius (som bl.a. har udstillet internationalt med Henrik Vibskov med deres fælles projekt The Fringe Projects) og grafisk designer Rasmus Spanggaard Troelsen (der er underviser på Designskolen i København og p.t. afslutter et researchprojekt på Jan Van Eyck-akademiet i Maastricht).

Forårsudstillingen har en lang tradition for at vise billedkunst, design og arkitektur under samme paraply. Med dette arrangement går vi tæt på krydsfeltet og spørger til forskelle, ligheder og udfordringer.

Debatten modereres af kunstnerne Hannah Heilmann og Mathias Kryger.

Der er gratis entré og der serveres et glas vin til arrangementet.

Arrangementet foregår på dansk og er støttet af Danish Crafts.