FotoForum: Helene Schmitz

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-659x1024.png

Fotografisk Center afholder i samarbejde med DJ:Fotograferne et FotoForum, hvor Helene Schmitz diskuterer sine billeder og baggrunden for hele projektet ‘Thinking Like a Mountain’ i dialog med antropolog Nathalia Sofie Brichet, der har felterfaring fra arbejde med naturresourcer i Grønland og ruinlandskaber i Jylland. Diskussionen vil bl.a. involvere klimamæssige og etiske aspekter af projektet.
Se Facebook-eventet her

I ‘Thinking Like a Mountain’ arbejder svenske fotograf Helene Schmitz med de spor menneskets højteknologiske og industrielle udvinding af resourcer og energi sætter i landskabet. Hun har besøgt fire forskellige steder i Norden og undersøgt menneskeligt påvirkede forandringer af grundfjeld, skov, flod og varme kilder i Island og i det nordlige Sverige. Billederne er ved første øjekast smukke landskabsskildringer, ved nærmere eftersyn uhyggelige vidnesbyrd om misbrugt natur.

Læs mere om udstillingen på vores hjemmeside

On Saturday, August 31st, the Fotografisk Center in collaboration with DJ: Fotograferne will host a FotoForum, where Helene Schmitz will discuss her images and the background for the entire “Thinking Like a Mountain” project in dialogue with Nathalia Sofie Brichet, who have done field work with natural resources in Greenland and ruinous landscapes in Jutland. The discussion will also involve climate and ethical aspects of the project.
See the Facebook-event here

In Thinking Like a Mountain swedish photographer Helene Schmitz is concerned with the relationship between man and nature. In her latest project, Thinking Like a Mountain, she works with the traces of human, high-tech and industrial extraction of resources and energy in the landscape. She has visited four different places in the Nordic countries and examined human-influenced changes in bedrock, forest, river and hot springs in Iceland and in northern
Sweden. At first glance, beautiful scenes. Upon closer inspection, uncanny testimonies of nature abused.

Read more about the exhibition on our homepage

Fotografisk Center
Staldgade 16
DK – 1699 København V
+45 3393 0996
www.fotografiskcenter.dk

Åbningstider / Openings hours:
Ti. – fr. 12 – 18, to. 12 – 20, lø. – sø. 12 – 16
Tue. – Fri. 12 am – 6 pm., Thur. 12 am – 8 pm, Sat. – Sun. 12 am – 4pm

Skriv et svar