Vært for en aften med Kamilla Hega Holst og Stine Pilgaard

forfattersamtaler

Kærligheden er omdrejningspunktet for samtalen, når forfatterne Kamilla Hega Holst og Stine Pilgaard mødes til Vært for en aften på Møstings Hus torsdag den 28 april.

Kærlighed. I Kamilla Hega Holsts forfatterskab kan man sige, at det er afvigelsen, der er i centrum. Når noget undslipper, når noget er ude af kontrol. Det kan både være destruktivt og håbefuldt – at unddrage sig det normales kategoriseringer. Gælder det samme for kærligheden?

Forfatter Stine Pilgaard har inviteret Kamilla Hega Holst til en samtale om hendes nyeste roman, På træk, der er nomineret til DR Romanprisen 2016. I centrum står karaktererne og deres kærlighed. Hvordan bygges litteraturens relationer?

Arrangementet finder sted i Møstings Hus på Andebakkesti 5, 1. sal, torsdag den 28. april kl. 20.00 til 22.00. Billetter à 40 kr. kan købes på Frederiksberg Hovedbibliotek eller via BilletExpressen. Eventuelle overskydende billetter kan købes i døren til samme pris.

Link til begivenheden på facebook: https://www.facebook.com/events/174437812949606/

Vært for en aften – forfattersamtaler i Møstings Hus
En forfatter har inviteret en anden forfatter til en samtale om litteratur, det at skrive og alt det mellem bøgerne og livet. Måske kender de to forfattere hinanden, måske har de aldrig mødt hinanden før. Du er inviteret med indenfor i forfatternes verden.

Forfattersamtalerne arrangeres af Litteraturforum, et samarbejde mellem Biblioteket Frederiksberg og Møstings Hus, og støttes af Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

FOTOFORUM med Astrid Kruse Jensen, Charlotte Haslund-Christensen, Albert Elm, Ingrid Ficher Jonge og Mette Sandbye

CM_ASTRID_560

Tirsdag den 26. april kl. 17 – 19 inviterer Fotografisk Center og DJ:Fotograferne til FotoForum med tre af kunstnerne bag udstillingen “Fotografisk Center 20 år – en jubilæumsudstilling”, nemlig Astrid Kruse Jensen, Charlotte Haslund-Christensen og Albert Elm. De vil fortælle om deres praksis og værker på udstillingen, mens de to foto-eksperter, kurator på udstillingen, Ingrid Fischer Jonge og professor Mette Sandbye vil tegne et billede af udviklingen i dansk fotografi fra 1996 til i dag. Herefter vil der være fælles dialog.

FotoForum med Astrid Kruse Jensen, Charlotte Haslund-Christensen, Albert Elm, Ingrid Fischer Jonge og Mette Sandbye tirsdag den 26. april kl. 17 – 19. Bygning 55, Staldgade 16, 1699 København V. Pris inkl. en øl eller et glas vin: 45 kr. Gratis for medlemmer af Fotografisk Center og Dansk Journalist Forbund. Tilmelding: info@nullphotography.dk eller 3393 0996.

Invitation til fernisering

 

Fernis flyer til pressemeddelelse

THE EARTH THE SEWER

– soloudstilling af Clara Black Starck ved udstillingsstedet Andel31

(ENG. Press release below)

Mit kunstneriske arbejde er fokuseret på industriel produktion, dens betydning og værdien af det materielle. Ideen om at genstande afspejler sig i metoden, hvorved de gennem tiden er blevet fremstillet.

Billedkunstner Clara Starck, 2016

En særlig optagethed af den industrielle udvikling og dennes indflydelse på den urbane borger er omdrejningspunktet, når Clara Black Starck til april er udstillingsaktuel i Andel31.

The Earth The Sewer er skabt i forlængelse af Starcks tidligere værker Ice Cream and Movie 1 og 2, LeftOvers og Before and After Ice Cream and Movie, og udgøres af en installation bestående af betonbeklædte “udvoksninger”; rester fra den industrielle produktion, materialespild, energiaffald eller – måske – masseproduktionens skyggefulde samvittighed. Starck lader de uidentificerbare sten- og æggelignende skulpturelle installationer lede tankerne hen på en urban og underbevidst underverden.

Interessen for infrastruktur som en underliggende konstruktion for det urbane liv og som en kortlægning af menneskets bevægelighed og bosættelse, er et gennemgående tema i Starcks kunstneriske praksis. The Earth The Sewer er ingen undtagelse. I udstillingen undersøger hun specifikt det industrialiserede samfunds kompleksitet samt produktionens på én gang grufulde og frydefulde gilde. Med udgangspunkt i installationens organiske struktur, som med Starcks særegne visuelle univers, peger værket på en ukontrollabel og faretruende vækst, der forplanter sig i byens kloakale netværk. Samtidig skimtes en potentiel forløsning; en organisk udrensning af de moderne dårligdomme. Starcks undersøgelse af det hyperkomplekse samfund åbner således op for nye og overraskende måder at forstå og sanse det 20. og 21. århundredes urbanitet på.

Clara Black Starck er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i Odense, Goldsmiths University i London og Camberwell College of Art i London. Hun bor i København og arbejder bl.a. i Danmark, Peru, Columbia og USA.

23. april – 15. maj 2016

Fernisering 22. april kl. 16-21

Åbningstider under udstillingen:

Onsdag – Fredag  12-18  Lørdag og søndag 11-16

Rosenborggade 12, 1130 København K

https://www.facebook.com/events/149234982138505/

——————————————————————————————-

The Earth The Sewer

– solo show by Clara Black Starck at the exhibition space Andel31

My artistic work focuses on industrial production, its meaning and the value of material. This idea that products reflects the method by which they have been manufactured over time.    

Artist Clara Starck, 2016

A particular preoccupation with industrial development and its influence on the urban citizen is the  focal point for Clara Black Starck’s exhibition this April at Andel31.

The Earth The Sewer has been created as a continuation of earlier works of Starck; Ice Cream and Movie 1 and 2, LeftOvers and Before and After Ice Cream and Movie. The installation consists of concrete covered ‘outgrowths’; leftovers from the industrial production, material garbage or perhaps energy waste, which force us to confront the bad conscience of mass production. Through unidentifiable stone- and egg shaped sculptural installations,  Starck shows us an imaginary urban and unconscious underworld. In this and other work Starck repeatedly comes back to the idea of infrastructure as an underlying construction of urban life, a map of human mobility and settlement.

This exhibition specifically explores the complexity of an industrialized community and both a frightful and delightful feast of production. The organic structure of the installations is characteristic of Starck’s visual language and points to an incontrollable, frightening growth procreating in the sewer of the city. However, one senses a potential redemption, an organic cleansing of all the ills of modern life. Starck’s artistic examination of the hyper complex society of today offers a new and astonishing way of understanding and sensing the urbanity of the 20th and 21th century.

Clara Black Starck graduated from the Funen Art Academy (DK), Goldsmiths University (UK) and Camberwell College of Art (UK). She currently lives in Copenhagen and works internationally in Peru, Columbia, The United States and Denmark.

Opening April 22nd april, from 4-9pm

April 23rd – May 15th 2016

Opening times during exhibition

Wednesday – Friday  12-18  Saturday and Sunday 11-16

Rosenborggade 12, 1130 Copenhagen

https://www.facebook.com/events/149234982138505/

Koncert & Foredrag // Den skjulte komposition

Torsdag d. 21.4, kl. 18.30-20

Hvordan påvirkes vi musikalsk, når dygtige (og dårlige) talere forsøger at forføre os med deres budskaber? Til udstillingen “Varulv!” har komponisten og jazz-guitaristen Mikkel Ploug skabt et nyt værk, hvor sprogmelodien fra en række fremtrædende politikere som Angela Merkel og Donald Trump omsættes til musik gennem en særlig kompositionsmetode, udviklet af Ploug selv. Denne aften opfører han værket live og giver et indblik i sit arbejde med at oversætte taler til instrumenter.

Lad dig inspirere af Mikkel Plougs tidligere værk, hvor han har oversat Obama og Romneys debat fra 2012 til guitar:

 

Boglancering / Fatto a Mano

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den 21. april fra 16-18 afholder Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel reception i forbindelse med udgivelsen af Milena Bonifacinis nye bog Fatto a Mano. Bogen udgives med støtte fra Statens Kunstfond.

Fatto a Mano indeholder bl.a. billeder fra udstillingen af samme navn, som kan ses i galleriet frem til 23. april.

Facebook

Unfinished Histories III: Temi Odumosu og Jeuno JE Kim

STED: Nikolaj Kunsthal, Nikolaj Plads 10, 1067 København K
TID: Torsdag d. 28. april 2016 kl. 17-18.30
FACEBOOK

Nikolaj Kunsthal afslutter eventrækken “Unfinished Histories” i selskab med forsker Temi Odumosu og kunstner Jeuno JE Kim. Jeuno JE Kim fortæller om sit fiktive univers Krabstadt, udviklet sammen med Ewa Einhorn. Byen Krabstadt er beliggende i et arktisk område og befolket af arbejdsledige, indvandrere og andre marginaliserede grupper, der er blevet udstødt af de nordiske lande. På satirisk vis behandles aktuelle problemstillinger som migration, integration, arbejdsløshed og køn, og Jeuno JE Kim vil i aftenens anledning vise filmene “Whaled Woman” og “Sex and Taxes”.

Samme eftermiddag vil forsker Temi Odumosu med udgangspunkt i den amerikanske forfatter og antropolog Zora Neale Hurstons frase “I feel most colored when I am thrown against a sharp white background” dykke ned i europæiske arkiver og udforske, hvordan sort identitet er blevet skabt og forhandlet både af europæiske kunstnerne gennem ord og billeder og af afrikanske efterkommere, der har søgt at skabe en selvforståelse.

Eventrækken “Unfinished Histories” tager udgangspunkt i Nikolaj Kunsthals aktuelle udstilling med John Akomfrahs videoinstallation Vertigo Sea. Som værket lader os forstå står historien aldrig færdig fortalt, men er i konstant transformation – som åbne og uafsluttede samtaler. Og med fokus på emner som diaspora, post-kolonialisme, køn og afrokultur vil de inviterede kunstnere, forfattere og forskere henover tre events diskutere, hvordan der kan gives plads til en større forståelse og inddragelse i vores kollektive historie.

Samtalen foregår på engelsk.

 

Golden Days Festival søger en praktikant til festivaludvikling & -afvikling

Studiepraktikant, efterår 2016

Golden Days Sekretariat har over 20 års erfaring med oplevelsesdesign og formidling af kultur, historie og videnskab, hvor sværttilgængelige stofområder åbnes op og gøres relevante for et bredere publikum gennem sanseberigende oplevelser.

Som praktikant i festivalens indholdsteam får du erfaring med:

 • Lave research og afsøge og opsøge samarbejdspartnere, locations og muligheder. Efteråret byder på opstart af en ny historisk festival. Her skal der researches samt afdækkes temaer og samarbejdspartnerne for festivalen ”København 850”, en fejring af Københavns historie og bykultur.
 • Være med til at omsætte historisk materiale til oplevelser, samt idé- og konceptudvikle. Her er der mulighed for at kombinere din faglighed og kreativitet.
 • August og september er slutproduktion og afvikling for en stor festival om 70’erne. Her får du mulighed for at være med i orkanens øje.
 • Være med ved bordet og give dit besyv med på store og små detaljer i festivalteamets arbejde.

 

Din profil

 • Du tør være med til at udfordre vores tanker om og forhold til det historiske stof.
 • Du er i stand til at trække tråde mellem historien og vores samtid
 • Du har en praktisk sjæl og ikke er bange for at smøge ærmerne op
 • Du har lyst til at indgå i et tæt parløb med et lille festival-team
 • Du er selvkørende, samarbejdsorienteret og opsøgende
 • Du har afsluttet sin bachelor

 

Du får…

 • et godt indblik i, hvordan man omsætter ideer til arrangementer
 • kendskab til og netværk blandt mange forskellige kultur- og vidensinstitutioner
 • mulighed for at deltage i daglig sparring og idéudvikling med festival-teamet
 • en arbejdsplads, der er præget af dynamik og innovation

Praktikperioden starter 1. august og varer 6 mdr. Praktikken er ulønnet. Send en kort, motiveret ansøgning med beskrivelse af dine kvalifikationer inden 30. april.

For uddybende oplysninger kontakt projektleder Josefine Albris på josefine@nullgoldendays.dk eller tlf: 5133 9495.

Golden Days er et kultursekretariat. Sammen med kulturinstitutioner, organisationer og virksomheder udvikler vi blandt andet festivaler, udstillingskoncepter, digital formidling, trykte udgivelser og historiske markeringer, der inddrager publikum. Vores DNA er viden og historie. Vi formidler perspektiver på samfundet, der gør os klogere på vores fælles kultur. Vi skaber intelligente, kulturelle begivenheder og sætter Danmarks historie og fremtid på dagsordenen. Læs mere www.goldendaysfestival.dk.

TREE.0: DET INTERAKTIVE TRÆ PÅ VESTER VOLDGADE

Torsdag den 28 april indvies TREE.0 – et 6 meter højt træ i metal, der i et forløb på næsten tre måneder får en digital skygge, der vokser ved hjælp af bevægelser og interaktion med byens borgere på Vester Voldgade.

tree.0

Kan TREE.0 hjælpe os med at skabe anderledes byrum i tætbebyggede områder? Og hvordan kan træet invitere til leg og ophold? Det er nogle af de spørgsmål som TREE.0 i en tre måneders testperiode på tre forskellige steder på Vester Voldgade vil udforske – og du kan være med! For du er med til at bestemme, hvordan træet opfører sig!

Kom og oplev samt hør mere om træet til indvielsen – der i anledning af SAKURA festivalen er med japansk tema.

PROGRAM

 • Hvad er TREE.0? – 16.00-16.30
 • Koncert med marstal:lidell – 16.30
 • Guidet byvandring – 17.00-17.30
 • Gratis gyoza + sparkling sake (til arrangementet kan du nyde Gyoza bars lækre japanske dumplings samt sparkling sake)
 • Byg dit eget TREE.0 (KAPLA workshop for børn ved Dansk Arkitektur Center)

>> LÆS MERE OG SE HELE PROGRAMMET HER

Studerende med interesse for kunst og arkitektur søges til Trap Danmark

Vi søger en studentermedhjælper med interesse for kunst- og arkitekturhistorie til brug for redaktionen og vores forfattere. Opgaverne består blandt andet i at faktatjekke tekster, hjælpe til på redaktionen samt andre ad hoc-opgaver.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Send din ansøgning, vedlagt CV snarest muligt og inden den 1. juni.

Læs hele opslaget (pdf).

Artist talk: Kristoffer Ørum

image003

Den 26. april kl. 16.30 åbner Kristoffer Ørum dørene til sit atelier på plan 5., hvor han arbejder på en soloudstilling til Prince Gallery og en udsmykningsopgave til en skole på Fyn.
I samtale med Matthias Borello fra Kunsten.nu fortæller han om sit arbejde, som, efter en lang periode med digitale medier, er vendt tilbage til håndværket.

Fri entré – send en mail til tilmelding@nullsvfk.dk

Læs mere