DET KAMERALØSE FOTOGRAFI – en gruppeudstilling om fotografiske eksperimenter

Screen Shot 2015-04-09 at 11.14.36

Marianne Engberg, Mads Gamdrup, Nanna Lysholt Hansen, Nicolai Howalt,
Rikke Ehlers Nilsson, Myne Søe-Pedersen og Eli Ponsaing.

28. MARTS – 25. MAJ 2015

Fotografi uden kamera – kan man det?
Med denne udstilling stiller Fotografisk Center skarpt på det fotografiske eksperiment og viser forskellige typer af fotografiske billeder skabt uden kamera i traditionel forstand.
Fotografi forbindes ofte med apparatur i form af et kamera, men det er faktisk muligt at skabe fotografiske billeder helt uden mekanisk eller digitalt kamera.

På udstillingen Det kameraløse fotografi vil man opleve et bredt udsnit af forskellige metoder, hvor det klassiske kamera er fravalgt til fordel for både gamle og nye måder at skabe fotografier på. Man kan eksempelvis møde billeder, der er lavet digitalt i computeren eller ved hjælp af pinhole kamera eller med emulsion på lysfølsomt papir.

Tanken med udstillingen er at se fotografi i et udvidet, eksperimentielt perspektiv, hvor det fotografiske ikke blot angår materialet, men hele billedopfattelsen. På udstillingen vil man møde værker af syv forskellige, danske kunstnere fra forskellige generationer og genrer inden for fotografi.

Udstillingen undersøger ideen bag det fotografiske billede og hvornår et billede kan siges at repræsentere virkeligheden. På den måde relaterer Det kameraløse fotografi til Fotografisk Centers overordnede fokus på eksperimentet i 2015: Hvad er essensen af fotografi? Hvad er det særlige ved kamerabaserede medier?

Fotografisk Center
Bygning 55,
Staldgade 16,
1699 København V

+45 3393 0996
info@nullphotography.dk
www.photography.dk

Åbningstider: Tirsdag-fredag: 11-17  Lørdag-søndag: 12-16

///

ENGLISH:

CAMERALESS PHOTOGRAPHY
– a group exhibition about photographic experiments

Marianne Engberg, Mads Gamdrup, Nanna Lysholt Hansen, Nicolai Howalt,
Rikke Ehlers Nilsson, Myne Søe-Pedersen og Eli Ponsaing.

MARCH 28TH – MAY 25TH 2015

Is photography without camera possible?
The exhibition Cameraless Photography investigates the concept of the photographic and offers various takes on how one can ‘photograph’ without using the traditional camera.

The idea of the exhibition is to view the photographic image in a wider conceptual framework where the photographic is understood in relation to the actual formation of the image rather than just as a product of the mechanism that has produced the picture. At the exhibition we are showing works by seven Danish photographers / visual artists belonging to different generations and genres within art photography in Denmark.

This year Fotografisk Center has a focus on the photographic experiment. Through our exhibitions and events we want to investigate the photograph as material and as a form of practice. We want to look at photographic experiments, at the photograph in its classic form and to investigate photography and film in a historical and archival perspective. What is the essence of photography? What is special about camera-based media?

Fotografisk Center
Bygning 55
Staldgade 16
1699 København V

+45 3393 0996
info@nullphotography.dk
www.photography.dk

Opening hours:
Tuesday – Friday: 11 – 5pm, Saturday – Sunday: 12 – 4pm.

Skriv et svar