Psykedelisk Seminar / Psychedelic Seminar – Charlottenborg

 • [Please scroll down for English version]Det Kongelige Danske Kunstakademi, Festsalen
  Søndag 28.10, 14-17.00
  Gratis adgang

  Sprog: Engelsk (digtoplæsning på dansk)Som afslutning på Researchprogrammet med Dexter Bang Sinister inviterer Charlottenborg hermed til Psykedelisk Seminar på søndag med både syrepoesi, batik-performance, foredrag, eksperimentalfilm og godbidder til alle fremmødte. Seminaret er sidste del af Dexter Bang Sinisters researchophold på Charlottenborg. Et ophold og en udstilling, der blev skudt i gang i januar med et indledende seminar om (ud)syrede, sort-hvide koblinger, og som i juni bød på Psykedelisk Midsommerfest, der var et tilløbsstykke med over 2000 festende gæster – altsammen begivenheder, der resulterer i publikationen Bulletins of The Serving Library #4 (tidligere udgaver er publiceret sammen med The Banff Center og MoMA), som udkommer ved årets udgang.

  Seminaret finder sted i festsalen på Det Kgl. Danske Kunstakademi, søndag den 28. oktober kl. 14-17 (tilmelding er ikke nødvendig).

  Program:

  14.00 – Velkomst ved Rhea Dall, kurator på Charlottenborg
  14.02 – Lars Bang Larsen: Introduktion #1
  14.10 – Lars Bukdahl: Oplæsning af psykedeliske digte af Johannes L. Madsen
  14.20 – Angie Keefer: Talk, Psykedeliske Nordboer
  14.40 – Al Masson: Performance lecture med uddrag fra psykedelisk rockballet af Roland Petit og Pink Floyd (1972)

  15.00 – Pause: Gastrosofiske godbidder herunder Electric Prunes / Jelly Bean Bandits / Silver Apples + Sort kaffe og Hvid mælk! serveret af kok Erik Lautrup Nielsen

  15.30 – Lars Bang Larsen: Introduktion #2
  15.40 – Uffe Holm: Performance, Black Tie-Dye
  15.50 – Dexter Sinister: Fælles Talk
  16.10 – Francis McKee: Talk, Semolina Pilchards: The Flora and Fauna of the Astral Plane
  16.40 – Lars Bang Larsen: Baglæns oplæsning af sin ph.d. samt uddrag fra Aldo Tambellinis Black Films (1965-67)

  ——

  The Royal Danish Academy of Fine Arts, Festsalen
  Sunday, 28.10, 14-17.00
  Admission free
  Language: English (except poetry reading, Danish)

  Charlottenborg invites you to a Psychedelic Seminar to conclude the Research Programme with Dexter Bang Sinister including both acid poetry, tie-dye performance, talks, experimental cinema and snacks for the audience. The seminar forms the last part of Dexter Bang Sinister’s residency at Charlottenborg. A programme and a display, which was kickstarted in January with an introductory seminar around the issues of psychedelia and the connection to the black-white, and which, in June, presented the successful Psychedelic Midsummer Party visited by over 2000 people – all events that lead up to the publication Bulletins of The Serving Library #4 (previous editions published with The Banff Center and MoMA) that is launched by the end of this year

  The seminar takes place in the grand lecture room, ‘Festsalen’, at the Royal Danish Academy of Fine Arts, Sunday 28 October at 14-17 (registration is not required).

  Programme:

  14.00 – Welcome by Rhea Dall, curator at Charlottenborg
  14.02 – Lars Bang Larsen: Introduction # 1
  14.10 – Lars Bukdahl: Reading psychedelic poems by Johannes L. Madsen
  14.20 – Angie Keefer: Psychedelic Northerners
  14.40 – Al Masson: Performance lecture with extracts from Psychedelic Rock Ballet by Roland Petit and Pink Floyd (1972)

  15.00 – Intermission: Gastrosophic treats with Electric Prunes / Jelly Bean Bandits / Silver Apples + Black Coffee & White Milk! served by chef Erik Lautrup Nielsen

  15.30 – Lars Bang Larsen: Introduction #2
  15.40 – Uffe Holm: Performance, Black Tie-Dye
  15.50 – Dexter Sinister: Composite Talk
  16.10 – Francis McKee: Talk, Semolina Pilchards: The Flora and Fauna of the Astral Plane
  16.40 – Lars Bang Larsen: Backwards reading of his PhD; and extracts from Aldo Tambellini’s Black Films (1965-67)

Nyhavn 2, 1051 Copenhagen, Denmark

Lær at bruge DR’s radioarkivsamlinger

DR Arkiv & Research inviterer forskere, DR journalister og studerende til seminar om at tilgå DR’s radiosamlinger. Samlingerne rummer mere end 1 1/2 million timers lyd, hvor en stor del af de mange udsendelser er tilgængelige på digitale platforme (Mediearkivet, LARM.fmdr.dk). Seminarets mål er dels at øge brugerens viden om de mange samlingers indhold og tilgængelighed – digitale eller ej. Det sker gennem introduktioner til DR’s radio- og arkivhistorie, til søgning i store arkiver og til forståelse af metadata. Endelig diskuteres måder at skabe overblik over store digitale arkiver.

Dato: 8. november, kl. 9.30 – 14.45
Sted: DR, København S
Tilmelding: Per Holst, per@nulldr.dk

 

 

Program

09:30 – 10:00 KaffeVelkomst (Arkiv & Research:  Mette Charis Buchman)
10:00 – 10:30 Introduktion til DR’s radioarkivers historie (Arkiv & Research: Klavs Lund, Per Holst, Simon Leth Stolzenbach, Tine Lund)
10:35 – 11:25 Præsentation af de elektroniske og manuelle indgange til radioarkivsamlingerne (Arkiv & Research: Klavs Lund, Per Holst, Simon Leth Stolzenbach, Tine Lund)
11:30 – 12:00 Visualiseringer af arkivet: projektet ”Wood for Trees” (Peter Koraca, Kolding Designskole)
12:00 – 12:45 Frokost
12:45 – 13:15 LARM.fm – Tekniske muligheder og begrænsninger i adgangen til radioarkivsamlingernefor forskere (TU Innovation: Andreas Røll Larsen, Peter Overgaard
13:20 – 13:50 Erfaringerne med P8 Jazz projektet (Arkiv & Research: Klavs Lund, Simon Leth Stolzenbach)
13:55 – 14:15 Afrunding på workshoppen
14:20 – 14:45 Rundvisning i radioarkiverne

 

 

Gør overgangen til arbejdsmarkedet lettere – få en karrierementor i alumneforeningens mentorprogram!

Husk at du kan få inspiration til dine karriereovervejelser med en mentor i alumneforeningen Kubulus’ mentorprogram for kandidatstuderende – ansøgningsfristen er 1. november 2012.

Din mentor er ansat i en af de 30 mentorvirksomheder og –organisationer, f.eks. Kulturministeriet med styrelser, Wonderful Copenhagen, Berlingske Tidende, Det Kongelige Bibliotek, Udenrigsministeriet, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Beskæftigelsesministeriet, Røde Kors, Københavns Kommune, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering m.fl.

 Du kan bl.a. bruge din mentor til at få:

 • Indblik i en virksomhed/branche/jobfunktion du synes er spændende
 • Værdifuld sparring på dine erhvervsplaner og karrieremuligheder
 • Input til at folde dine jobmuligheder bredere ud
 • Hjælp til at sætte ord på dine kompetencer
 • Råd om jobsøgning, CV og jobsamtaler
 • Nye kontakter og netværk

Du får 5-7 face-to-face møder med din mentor over et år, med start i januar 2013. Der er knap 200 pladser til kandidatstuderende fra alle fakulteter.

Ansøgningsfristen er torsdag 1. november 2012 kl. 12:00.

Læs mere om programmet, se virksomhederne og hvordan du søger: http://alumni.ku.dk/mentorprogram/

 

Praktikant hos LiteraturHaus/ Nørrebro:Litt

LiteraturHaus søger en praktikant

Som praktikant vil du blive koblet på de projekter Nørrebro:Litt allerede har gang i. Men du vil også være med til at finde på, hvordan vi kan udvikle litteraturen på Nørrebro endnu videre. Du vil være med til at skabe store ting for små penge, og til at tage det udfordrende arbejde før og efter, foran og bagved linjerne.
Som praktikant vil du have dit skrivebord. Du vil således være med til både at holde Nørrebro:Litt kørende og planlægge arrangementer i LiteraturHaus.

Du vil få mulighed – efter interesse og lyst – at arbejde med PR og strategisk kommunikation, at arrangere litterære arrangementer, idéudvikle og bare helt generelt være med bag linjerne i den daglige drift af en kulturinstitution.

Hvis du vil være med, skal du sende en mail til info@nullliteraturhaus.dk. Så indkalder vi dig til en samtale, så vi kan se hvordan, vi kan få dine og vores ønsker til at passe sammen under de vilkår og perioder, der gælder for din praktikordning.
Hvis du har spørgsmål skal du endelig ringe til Paul Opstrup i LiteraturHaus på telefon 28 44 01 04.

Wundergrund åbningsfest på Glyptoteket


 

Stemmer og bas i søjlegangen, elektronisk musik og performance under palmerne, klassiske trioer blandt statuerne. Til Wundergrunds åbningsfest 2012 vil Glyptoteket syde, når traditioner genoplives og nye, eksotiske veje udforskes.

Fredag 26. oktober, Glyptoteket
Kl. 19.00 Josefine Cronholm & Ida Bach Jensen

Kl. 20.00 Tori Wrånes
Kl. 20.30 Trio Aristos, SCENATET og ny trio med Katrine Gislinge
Kl. 22.00 Bjørn Svin & Fuzzy

Entré: 100 kr./Billetto.dk

Læs videre “Wundergrund åbningsfest på Glyptoteket”

Invitation til release fest for Eggs Laid By Tigers i aften!

3 års fordybelse med de poetiske mesterværker af den afdøde walisiske poet Dylan Thomas udgør essens af Eggs Laid By Tigers’s første album: Under The Mile Off Moon som nu bliver udgivet af pladeselskabet og musikerkollektivet ILK Music.

Udgivelsen som udelukkende bliver tilgængelig på vinyl og download bliver fejret i den stemningsfulde gamle biograf Byens Lys på Christiania, d. 24. Oktober kl. 19.30.

Aftenen vil bl.a. byde på film-visning af Laurits Flensteds nye musik-video “Admit The Sun” og koncert med Song For Wendy, inden 7 mand høje Eggs Laid By Tigers går på scenen.

Eggs Laid By Tigers blev dannet i 2009 af Jonas Westergaard (fra bandet Murder), Martin Dahl (aka Prins Nitram) og Peter Bruun (Django Bates trio m.m.).
Bandets mystiske 4. mand – den afdøde walisiske poet Dylan Thomas, hvis forunderlige digte har dannet grundlag for sangene, fortæller om at skabe: “I wrote endless imitations, though I never thought them to be imitations but, rather, wonderfully original things, like eggs laid by tigers. (D.T. 1951). Under The Mile Off Moon er det første album i en triologi der bliver afsluttet på Dylan Thomas’s 100 års fødselsdag i 2014.

Politiken har omtalt eventet HER!

Vi ses!

 

Referat Fagrådsmøde for Kunsthistorie og Visuel Kultur 29.9.2012

Referat fra Fagrådsmøde for Kunsthistorie og Visuel Kultur

 

Torsdag den 27. september kl. 15-16 i lokale 21.4.26

 

 1. Valg af referent og ordstyrer.

Ref.: Karen Haugaard Christensen

 1. Introduktion af fagrådet til nye studerende: hvad går det ud på?

Kort intro til studienævn, fagudvalg og fagråd.

 1. Nyt fra Fagudvalgets repræsentant.

Planlægning af undervisning besværlig pga. af mange frisemestre. Foråret er ved at blive planlagt (Ann Lumbye Sørensen vil gerne lave et fag om documenta 13).

Snakker om muligheden for en mentorordning. Hjælp til at vælge retning i uddannelse osv. BA-revision er på stand by, afventer resultat af strategimøder.

 1. Nyt fra Studienævnsrepræsentant.

Evaluering. Hvordan får man flere til at deltage og øge kvaliteten af dem. Tager de studerende evalueringen alvorligt? Kommentarfeltet vil fortsat være en del af evalueringen. Evalueringen handler om undervisningen og ikke underviseren (selvom det er en svær distinktion).

De studerende er ikke klar over, hvor evalueringen havner, at det er underviseren som rent faktisk læser dem. Behov for en mellemmand som kan lave en sammenfatning af alle evalueringer? Behov for at understrege vigtigheden af at de studerende udfylder og afleverer evalueringerne. Vi skal fra utilfredshed til formulering for alles bedste.

Diskussion i studienævnet ang. ønske om mundtligt forsvar i forbindelse med bachelor og speciale. Økonomiske forhold holder sikkert muligheden tilbage, samt det bliver en længere proces.

Tal fra Dansk Industri viser stor arbejdsløshed i vores faggruppe på instituttet.

Fremmedsprogskompetencer. De nye studerende skal være bedre til tysk og fransk. Især til nytte for litteraturvidenskab. Forslag om sprogkurser. Et udvalg skal evt. nedsættes.

Have flere sprog i adgangskravene til optag på studiet? Et sprogligt forløb i undervisningen?

Begrænsning på varighed af studieforløb; kandidaten skal være gennemført efter 6 års studieforløb. Dette hænger slet ikke sammen i studienævnets øjne, meget urealistisk. Meget modstand mod forslaget.

Tiltagende mængde af plagiatsager. Skyldes det, at det er lettere at opdage pga det elektroniske afleveringssystem, eller en tendens bland de studerende. Kun 2 linjer plagiat kan være afgørende, så måske nødvendigt med mere info.

Michael Eigtved ønsker ny struktur i alle udvalgene, der er sammenfald imellem hvor beslutningerne træffes og faglederne har for travlt til at være med i studienævnene. Politisk krav om mere kommunikation mellem ledelse og studerende.

 1. IKK Artist Talks:

Der er et budget på 5000 kr, skal bruges dette semester ellers skal de returneres. Svært at få det op og køre igen. Karen skriver en note til de nye studerende om at melde sig til at arrangere talks. Møder inde i byen så folk har lettere ved at komme til møderne? Få fastsat møder hurtigst muligt

Mødedato for Artist talks: 8. Okt kl 16.30 på Riccos Gl. Torv.

 1. Studiestart

Ingen studerende fra 1. år, så punktet udgår.

 1. Evt.

Diskussion: Det faglige niveau på museologi er for lavt for dem der kommer fra kunsthistorie.

 

Fagrådsmøder i efteråret:

Torsdag den. 25. Oktober fra 15-16

Torsdag den 22. November 15-16 

 

Fagrådsmøde for Kunsthistorie og Visuel Kultur torsdag den 25. okt. 2012 kl.15-16

Kom til fagrådsmødet inden Mieke Bal-arrangementet!

Dagsorden:
1. godkendelse af referat
2. Valg af referent
3. Nyt fra Studienævnet
4. Nyt fra Fagudvalget
5. Evt.

Og hvis du er ved at skrive din bacheloropgave og trænger til et par gode råd, så kom allerede kl.14.30 og snak med en studerende eller to, der har været igennem processen!

Energidebat for studerende med danske topfolk og klima-, energi- og bygningsministeren

121017_energi_web

Ren energi! Ren forretning?

Dronningesalen i Diamanten forvandles til et debatforum for studerende, når kommunikationschef for Siemens Danmark John Finnich Pedersen og direktør i Vindmølleindustrien Jan Hylleberg sammen med klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard indtager scenen.

Debat og dialog om energi er dagsordenen, og vi jagter svar på spørgsmål som: Der er mange udfordringer for store private virksomheder. Hvordan skaffer man tilstrækkelig og ren energi til en konstant globalt voksende økonomi? Danmark bærer den gule førertrøje på energi-området. Men hvordan beholder og udnyttes 1. pladsen? Og så skal vi naturligvis høre om eksportsuccesen over dem alle: vindmøllerne.

Se mere: www.studentsonly.dk

Vær med til at lave et kunstværk på det nye KUA2

Har du et yndlingsord eller et yndlingcitat?

Mit navn er Peter Callesen. Jeg er billedkunstner og arbejder i øjeblikket på en større udsmykning med titlen White Words til et større gangareal med ovenlys på det ny KUA2. Ideen er at skabe et 12 m højt spiraltårn af et 30 m langt og 1 m bredt hvidt bånd i plast (se skitse). I tårnet er udskåret forskellige bogstaver, ord og tekster. De udskårne bogstaver og ord vil efterfølgende blive limet på de omkringliggende vægge og malet i samme hvide farve som væggen, således at de blot fremstår som svage skygger. De fleste ord og tekster finder jeg selv, men jeg tænkte, at det også kunne være interessant at få hjælp og inspiration til udsmykningen fra universitets studerende og ansatte.
Så hvis du har lyst at være med i projektet og har et yndlingord eller et yndlingscitat, eller flere, så send dem til info@nullpetercallesen.com senest d. 18. oktober – og skriv White Words i overskrften.
Jeg kan ikke garantere at alle ord og citater vil blive brugt, da jeg endnu ved hvor mange jeg skal bruge.
Projektet skal efter planen stå færdig til indvielsen KUA2 i slutningen af januar 2013 sammen med en række andre udsmykningsprojekter.
Herunder kan du læse om nogle af mine tanker med projektet.

Mange hilsner og foreløbig en stor tak for hjælpen.
Peter Callesen