Avantgarde og praktisk historieforskning

Et seminar, der undersøger forskningspraksisser, som vedrører avantgardebegrebets aktuelle status som kritisk forskningsredskab og spørger til, hvorfor og hvordan avantgarde er interessant som historisk forskningsområde for en nutidig historieforskning.
Tania Ørum: “Med avantgardebrillerne på”.

Peter van der Meijden: “Manifest, manifestation, avantgarde / Shitshit, shitshitshits, hitshitshi”.

Rasmus Holmboe: “En udpræget musikalsk modmusik”.

Torben Jelsbak: “Avantgardebegrebet i litteraturforskningen”.

Henrik Vestergaard Friis: “Zarathustras Onkel, Solvognens Julemandshær”.

Mads Kullberg: “Når avantgarden møder museet”.

Louise Cone: “Bevaring af en åndelig model”.

Laura Luise Schultz og Sanne Krogh Groth: “Hvilken rolle spiller historieskrivning om avantgardekunst på nutidens kunstscener?”.

1. december kl. 9.00-15.00, KUA, 23.4.39.
Alle er velkomne. Yderligere info: historiskedimensioner.ikk.ku.dk

Skriv et svar