Tutor på IKK?

TUTOR 2011 på IKK?
– Vær med til at skabe et godt studiemiljø!

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab søger nu tutorer til studiestarten 2011. Vær med til at løfte en af de allervigtigste opgaver på IKK: at give de nye studerende en SUPER studiestart!

Vi opfordrer erfarne tutorer såvel som nye interesserede fra forskellige årgange til at melde sig. Vi søger tutorer fra Litteraturvidenskab, Musikvidenskab, Teatervidenskab og Kunsthistorie.

Arbejdet giver dig mulighed for at lære medstuderende, undervisere og administration bedre at kende samtidig med, du får erfaringer inden for projektledelse, kommunikation, formidling planlægning af arrangementer som f.eks. studiestart, intro-uge, rus-tur og evaluering.

Arbejdet består bl.a. af:

  • Deltagelse i tutortemamøder med de andre uddannelsers tutorer i løbet af foråret 2011.
  • Udarbejdelse og udsendelse af velkomstbrevet om optagelse på uddannelsen samt rusmappen.
  • Planlægge og afholde introdage og rustur for din uddannelse.
  • Planlægge og afholde fælles rus-fest, velkomstdag og andre institutinitiativer sammen de andre fags tutorer.
  • Introducere instituttets og uddannelsens identitet, struktur og faglige og sociale studiemiljø.
  • Samarbejde med Vejledningscenter IKK om oplæg i studiestarten.
  • Introducere studiekortet og selvbetjeningssystemer: KUnet, Absalon, sis.ku.dk og undervisningstilmelding på uddannelsen.
  • Sikre løbende kontakt til de nye studerende i det første år.
  • Evaluere studiestartsforløbet.

Uddannelse af tutorer
Instituttet og Vejledningscenter IKK afholder et fælles opstartsmøde for alle tutorer på IKK. Herefter vil der være ca. 3 møder i løbet af foråret/sommeren 2011, hvor alle tutorer på IKK skal deltage. Derudover er det en forudsætning for ansættelse, at du kan deltage i fakultetets uddannelsesdage (hhv. 13. april + 10. eller 11. august 2011), som er obligatorisk for alle tutorer på humaniora.

Ansættelse og ansøgning
For at sikre en mere ensartet studiestart på humaniora og styrke samarbejdet mellem tutorer og institut har fakultetet udarbejdet fælles retningslinjer for studiestarten på humaniora. Tovholder for studiestarten på IKK leder af Vejledningscenter IKK AC-vejleder Jacob Sander Bojsen.

Ansættelsen er på i alt 80 timer, fordelt mellem forberedelse i foråret 2011, studiestartsaktiviteter i august/september måned samt opfølgende arbejde i løbet af efteråret og foråret året efter. Tutorer aflønnes efter HK-studentermedhjælpssats med kvalifikationstillæg (122,93 kr/t + feriepenge).

Hvis du har lyst til at være tutor 2011, skal du sende en helt kort ansøgning til Jacob på bojsen@nullhum.ku.dk og fortælle lidt om dig selv og hvorfor du vil være tutor.

Send den hurtigst muligt og allersenest d. 18. marts 2011, kl. 12.

Skriv et svar